Zonsverduistering: een teken en een wonder!

Eclipse 2017Het is opmerkelijk dat de zon en de maan even groot lijken te zijn, terwijl in werkelijkheid de zon 400 keer zo groot is. Bovendien is een zonsverduistering alleen vanuit de aarde te zien, en niet vanuit welke andere planeet dan ook. Zou het kunnen zijn, dat het zo is ontworpen door God? Zou God dit voor ons op deze manier hebben ontworpen om ons te verwonderen hoe groot Hij is, maar dat Hij tegelijkertijd hierdoor een teken kan geven? Een aanwijzing kunnen we vinden in sommige woorden in de Bijbel en een Hebreeuwse letter in Genesis 1.

Een zonsverduistering is als een reusachtige knipoog van onze hemelse Vader, en laat ons weten dat het universum niet per ongeluk, maar door een perfect ontwerp, tot stand is gekomen

Een teken en een wonder

Madras OregonDe diameter van de zon is ongeveer 400 keer groter dan die van de maan, maar de zon is ook  400 keer verder weg van ons. Dus, wanneer ze op dezelfde plek in de hemel zijn, zal de maan perfect de omtrek van de zon bedekken, waardoor we een totale verduistering kunnen zien.

Totale zonsverduisteringen zijn één van de meest ontzagwekkende verschijnselen die er te zien zijn. De maan verbergt de zon, maar stralen van de zon schijnen rondom de zwarte schijf, die de zonnecorona vormen. Ze geven een aantal minuten duisternis voordat de zon en maan in hun cyclus verder gaan.

Het teken in Genesis 1

En God zei: “Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!  Laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde!” En het was zo. God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. (Genesis 1:14-18)

God maakt de zon en de maan en zegt dat ze “voor tekenen, voor aanduiding van vaste tijden en dagen en jaren” zijn. Het Hebreeuws zegt hier “otot ve moadim” – een “ot” (otot in meervoud) is een teken, of een brief. Een “moed” (moadim in meervoud) is het Hebreeuwse woord dat God gebruikt om Zijn feesten aan te duiden. De sabbat is ook één van Gods “moadim”. Soms vertalen we het als ‘aangewezen tijden’. De zon, de maan en de sterren zijn dus ook gemaakt om met ons te communiceren als tekenen (otot) en ons te informeren over Gods “moadim” – Zijn bepaalde tijden.

Kalender

Eclipse 2017-2024In het Joodse denken staat de maan meer centraal dan de zon. Elke nieuwe maan is het begin van een nieuwe maand en Pesach en Sukkot worden met de volle maan gevierd. De zon is meer verbonden met de heidenen. De Joodse kalender is een maankalender, terwijl de Gregoriaanse kalender een zonnekalender is. Wat extra interessant is, is dat er in de Verenigde Staten een totale eclips al 99 jaar niet is geweest, maar het is nog maar zeven jaar voordat het weer gebeurt op 8 april 2024. Deze zal diagonaal oversteken van noordwest naar zuidoost, maar de volgende zal het tegengestelde doen, waardoor een kruis over het land komt.

X markeert een plek!

Nu wordt het pas echt interessant, omdat het woord voor teken (ot) ook het woord is voor “letter” in het Hebreeuws. In deze taal zijn letters een vorm van tekens. Ze betekenen iets of wijzen op een betekenis. Net zoals we kunnen zeggen dat X de plaats markeert of een “X” wordt gebruikt als markering, zo wordt de Hebreeuwse letter “ת” (tav of taw) op een vergelijkbare manier, als een markering, gebruikt. We zien dit in Ezechiël 9:4 :

En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden.

Wat is het Hebreeuwse woord voor “merkteken” in dit vers? Ook hier wordt het woord “tav” gebruikt. God beveel Ezechiël om een ​​tav, een teken op het voorhoofd van degenen die klaar zijn met de zonde van het volk, te zetten. Die mensen worden door God gezien en gemarkeerd met een teken.

Tav

De tav is een letter die ook als teken kan worden gebruikt, zoals onze letter “X”. Het Hebreeuwse alfabet is in de loop der eeuwen veranderd. In de tijd van David en Salomo werd de letter tav werd eigenlijk als een “X” getekend. Nog verder terug werd in de tijd van Abraham het als een rechtop kruis getekend, op deze manier: “+“. Een tav was het teken van het kruis!

Numerieke waarde

Elke Hebreeuwse letter heeft een numerieke waarde – aleph, de eerste letter, heeft de waarde 1. Beeth, de tweede letter de waarde 2. Als je bij de 10 komt, wordt er verdergegaan met tientallen  10, 20, 30 tot de 100. Na de honderd wordt er met honderdtallen verdergegaan.

Tav is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Wat is de numerieke waarde van de letter tav? 400.

Is dat toevallig?! De zon is 400 keer groter dan de maan, maar 400 keer verder weg, waardoor we een verduistering kunnen krijgen. Is dat een “tav”, een “ot”, een teken voor ons?

Job

Het wonder van de zon, de maan en de sterren in hun cyclus is zo opmerkelijk dat mensen in het verleden deze hemellichamen gingen aanbidden in plaats van Degene die hen heeft gemaakt. Echter: Job, wist dat het verkeerd was:

Als ik het zonlicht gezien heb, wanneer het scheen, of de maan, die stralend voortging en mijn hart in het geheim verleid werd, en mijn hand mijn mond gekust heeft! Ook dat is een misdaad bij de rechter, want dan zou ik God van boven verloochend hebben. (Job 31:26-28)

Nee, Job was rechtvaardig, en hij wist wie deze wonderen had geschapen. Hij wist dat er slechts Één waard was om te aanbidden. Als we genieten van de zonsverduistering en als we de knipoog van God waarderen, kunnen we in onze gedachten en in onze aanbidding de woorden van Job laten echoën:

Hij alleen spant de hemel uit, en Hij treedt op de hoogten van de zee. God maakt de Grote Beer, de Orion, het Zevengesternte en de Kamers van het Zuiden. Hij doet grote dingen, die niemand kan doorgronden; wonderen die niet te tellen zijn. (Job 9:8-10)

Er zijn in de afgelopen jaren heel wat interessante dingen gebeurd, waarbij de tetrad van bloedmanen op joodse feestdagen en de ster van Bethlehem. Nu we de technologie hebben om beter te begrijpen wat aan de hemel gebeurt, mogen we er aandacht aan schenken. Jezus vertelde ons dat er tekenen zouden zijn in de lucht, in de zon en in de maan en de sterren (Lukas 21:25) en hij zei dat we omhoog moesten kijken, als onze verlossing dichterbij komt. Luisteren we naar Hem?

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties