LEVEN AAN DE RAND VAN DE EEUWIGHEID

Dichtbij – Bijna – Spoedig. Het zijn woorden waardoor we weten dat we op de rand van de eeuwigheid leven. De opname kan elk moment gebeuren.

Maar naarmate “bijna” echter dagen en weken, maanden en uiteindelijk jaren worden, hebben we moeite om onze levendige verwachting van de verschijning van Jezus Christus vast te houden. Vraag jij je ook af hoe dicht we tot het begin van de grote verdrukking zijn genaderd?
We zien zoveel Bijbelse tekenen van de eindtijd en toch wachten we en blijven maar wachten. We weten dat het niet gemakkelijk is, soms zwaar en lastig zelfs.

Het verzwijgen van onze “gezegende hoop” in vele kerken en gemeenten maakt het des te moeilijker om onze verwachting vast te houden. Daarnaast geloven veel van onze christelijke vrienden en familieleden dat het irrationeel is om de opname te beschouwen als iets dat binnenkort of zelfs tijdens ons leven zou kunnen gebeuren. Vaak onder het mom dat “niemand het uur of de dag weet, zelfs Jezus niet”.

Ondanks het lange wachten en het spotten rondom ons heen, blijven we ervan overtuigd dat die naderende gebeurtenis niet alleen enorm belangrijk is voor vandaag, maar ook een essentieel aspect van onze wandel met God. En wel om de volgende redenen:

DE VERWACHTING VAN DE NIEUWTESTAMENTISCHE HEILIGEN

Als we de opname zien als iets dat op elk moment kan plaatsvinden, leven we vanuit dezelfde verwachting als de nieuwtestamentische heiligen. Neem deze verzen uit de brieven van het Nieuwe Testament en lees hierin dat ook ze toen met een gevoel van nabijheid leefden:

  • “Want de komst van de Heere is nabij” (Jakobus 5:8).

  • “Ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus” (Filippenzen 3:20).

  • “zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht.” (1 Korinthe 1:7).

  • “Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.” (1 Thessalonicenzen 1:9-10) .

  • “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!.” (Openbaring 22:20).

Al vroeg in zijn bediening geloofde Paulus dat de opname tijdens zijn leven zou kunnen plaatsvinden (1 Thessalonicenzen 4:17; 1 Korintiërs 15:52). Hoe is dat mogelijk, afgezien van het feit dat het elk moment kan gebeuren?

We zien deze ieder moment verwachting van Jezus’ terugkeer voor Zijn Kerk ook weerspiegeld in The Didache, een kort document uit de vroege kerk. Geleerden geloven dat de woorden dateren uit de eerste eeuw na Christus, maar geloven dat iemand rond het jaar 300 het voor het eerst heeft samengesteld en vervolgens in de huidige vorm heeft samengesteld.

“BIJNA” RESULTEERT IN EEN INTIEME WANDEL MET JEZUS

Het besef dat Jezus op elk moment voor ons kan komen, resulteert in een intieme wandel met Hem. De apostel Johannes zinspeelt op hoe dit werkt in de onderstaande woorden: “En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst”. (1 Johannes 2:28)

Wat is hier de aanmoediging om in Jezus te “blijven”? Het is het besef dat we elk moment in de aanwezigheid van onze rechtvaardige Redder terecht kunnen komen. Dit is de motivatie om niet te blijven hangen in bitterheid, onvergevingsgezindheid, woede en andere zonden, zodat dit geen rechtsgrond in ons krijgt (zoals we ook in Efeze 4:26-27 lezen).

Verderop in de Johannes brief schrijft hij dat een focus op de verschijning van Jezus Christus een grotere reinheid in ons teweegbrengt: “Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is”. (1 Johannes 3:2-3)

We zullen in dit leven geen zondeloze perfectie bereiken, maar de erkenning dat Jezus elk moment voor ons kan komen, houdt ons dicht bij God en brengt ons snel bij Hem terug als we van Hem afdwalen.
 
Deze stimulans is slechts een van de vele voordelen van het uitkijken naar de verschijning van Jezus alsof dit elk moment kan gebeuren.

“BIJNA” HELPT ONS EEN EEUWIG PERSPECTIEF TE BEHOUDEN

Stel dat je wacht op de ondergrondse metro in Amsterdam. Op het perron vlak boven de rails hangt het bord met de tijd wanneer de metro wordt verwacht. Als er nog maar één minuut staat, ga je niet meer op het bord letten, maar kijk je de tunnel in wachtend totdat je de koplampen van de metro ziet branden en dichterbij komen. Het is licht wat dwars door de duisternis schijnt.

Op dezelfde manier werkt het besef dat de opname elk moment kan plaatsvinden. Onze hoop is gevestigd op de eeuwigheid, op het hemelse! Paulus beschrijft dit zelfde perspectief zo mooi in 2 Korinthe 4:17-18. Daar staat: “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig”.

De nadering herinnert ons er voortdurend aan dat de dingen in dit leven tijdelijk zijn en zorgt ervoor dat we een grotere waarde of meer belang hechten aan de eeuwigheid.

Als er geen opname zou zijn en we door de grote verdrukking heen moeten, wat is dan je hoop? Promotie op je werk? Een groter huis? Een relatie? Je pensioen? Zicht op de eeuwigheid geeft kracht om met teleurstellingen in dit leven om te gaan. Het geeft kracht om het lijden te zien vanuit het perspectief dat dit niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard gaat worden. (Romeinen 8:18).

“BIJNA” VERZEKERT ONS DAT GOD DE GODDELOZEN ZAL OORDELEN

De opname vestigt mijn aandacht op de verschijning van Jezus Christus. Tegelijkertijd weten we dat God rechtvaardig zal afrekenen met de goddeloosheid en wetteloosheid die onze wereld bepalen. Het oordeel zal over de goddelozen komen kort nadat Jezus ons uit deze wereld heeft gehaald.

De leugen, het bedrog: Hij ziet het! Regeringen die falen, misleidingen: God weet er van! Al het onrecht zal door de rechtvaardige Rechter worden beoordeeld. Ze komen er niet mee weg! Laat dat een troostende gedachte zijn, als je weer onrecht ervaart. God grijpt in!

“Bijna”. Het lijkt soms verloren te gaan te midden van de psychologische preken die we horen vanaf de preekstoel. Het leven vanuit gevoel, wat zo opgedrongen wordt door de media, helpt daar ook niet bij. Het is namelijk geen gevoel dat we in de nabijheid van de opname leven. Het is werkelijkheid! Sterker nog: het is een feit! Jezus Christus komt ons ophalen! Dat zijn troostende woorden die als balsem voor onze ziel zijn.

Onze wedergeboorte is voor altijd; het kan nooit ongedaan worden gemaakt door ons of welke andere kracht dan ook. Het is God die ons voor altijd rechtvaardig verklaart. Wie kan Hem enig bewijs voorleggen waarvan Hij niet op de hoogte was toen Hij Zijn vonnis van “niet schuldig” over ons hele leven uitsprak? Als kind van God hebben we veel redenen om een nauwe, intieme band met onze Verlosser te onderhouden. De nabijheid van de opname is daar één van.

Wij leven werkelijk aan de rand van de eeuwigheid. De veelheid aan tekenen die we vandaag de dag zien, kunnen niet louter toeval zijn. Jezus komt spoedig en nadat Hij ons veilig naar de heerlijkheid heeft gebracht, zal Zijn toorn neerkomen op de hedendaagse daders van de goddeloosheid die in onze wereld welig tiert.

Maranatha! Kom spoedig, Heer Jezus.

Bron: Jonathan Brentner

5 4
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

7 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Christelle Adriaanse
Christelle Adriaanse
5 mei 2024 22:28

Niet iedereen gaat mee: christenen die de Geest uitgedoofd hebben en geen olie in hun lampen hebben en in slaap gesukkeld zijn. Lees de gelijkenis vd 5 wijze en dwaze maagden maar eens

H.G.C.W. Feikens.
H.G.C.W. Feikens.
4 mei 2024 06:28

Wat een geweldig mooi vooruitzicht hebben GODs kinderen!

Karin
Karin
2 mei 2024 15:59

Wat een heerlijke toekomst. Heere Jezus kom spoedig.
Ik bid voor alle jongeren die opgroeien in deze fake wereld. Bid ook voor onze toevertrouwde kinderen, wij zien hoe ze worden getrokken door deze wereld. Ook zij moeten een eigen keus maken, helaas kunnen wij ouders dit niet voor hen doe !

Willem
Willem
2 mei 2024 13:35

Waarom komt Gods toorn over de mensen die achter blijven na de opname? Jezus is toch ook voor deze mensen gestorven en God is rechtvaardig.

Liz.
Liz.
30 april 2024 10:35

Prachtig

Tineke Visser
Tineke Visser
30 april 2024 10:07

Dankjewel voor deze bemoediging. Een vraag over de bron: Er staat Jonnathan Breitner, maar is dat misschien Jonathan Brentner?