COMPLOTTHEORIE OF RINKELENDE ALARMBELLEN?

Complotten zijn van alle tijden. De allereerste keer dat we hierover in de Bijbel kunnen lezen, gaat het over de samenzwering van Absalom tegen David, in 2 Samuel 15:12. Desondanks dat de Bijbel er al over spreekt, is het woord complottheorie tegenwoordig een beladen woord. Het brengt verdeeldheid tussen mensen omdat er een groep is, die deze theorieën scharen onder nepnieuws, onder iets waar je geen aandacht aan moet schenken. Een andere groep hecht juist waarde aan een complottheorie en ervaart een samenzwering tegen de mensheid, wat uiteindelijk zal leiden tot de opkomst van de antichrist en tot de grote verdrukking.

Zoals al eerder gezegd, werd er samengespannen tegen David. In Psalm 37:12 verwoord hij zijn gedachten hierover als volgt: De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige, hij knarsetandt over hem.

Waarom is er dan toch twijfel dat dit vandaag de dag ook gebeurt? Als we de agenda van de globalisten bekijken, waarom is er zoveel ontkenning als we deze agenda een complot noemen? Een mogelijk antwoord op deze vragen is, dat waarschuwingen in de wind worden geslagen en worden weggewuifd als een complottheorie. Dit lijkt een manier geworden om te overleven en angst en onzekerheid over de nabije toekomst niet toe te laten.

Of mag je de waarschuwingen als rinkelende alarmbellen ervaren en tot actie overgaan? Is inderdaad de grote verdrukking, waar de Bijbel over spreekt, nabij?

Hieronder volgt een opsomming die je kunt beschouwen als een complottheorie of als een rinkelende alarmbel. Het is aan jou de keus hoe deze opsomming te interpreteren.

Catastrofale wereldwijde voedseltekorten in 2023

Er lijken voor komend jaar enorme voedseltekorten te ontstaan. Niet alleen in derdewereldlanden, maar ook in vele andere landen van de wereld. Als voorbeeld van deze waarschuwing is het tijdschrift “The Economist” waarbij op de omslag bovenstaande foto te zien was. Ook de website van het Wereld Voedsel Programma waarschuwt voor een jaar van ongekende honger in maar liefst 49 landen van de wereld. Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waarschuwt voor de catastrofe van de wereldwijde voedseltekorten.

Deze komende tijd van wereldwijde hongersnood komt nauw overeen met de Bijbelse profetieën voor de tijd van de grote verdrukking (Mattheüs 24:7; Openbaring 6:6). Deze voorzeggingen van drastische voedseltekorten zijn wat we volgens de Bijbel mogen verwachten.

Dieselbrandstoftekorten

Niet alleen is er een tekort aan voedsel, ook voor diesel lijkt er een schaarste te zijn. Is dit ook slechts een complottheorie? We denken van niet! Want: “De dieselcrisis wordt wereldwijd” kopt de site van oilprice.com, en op de site van Reuters is te lezen dat het brandstoftekort een bedreiging vormen voor de Amerikaanse economie, waarbij als enige oplossing een diepe recessie wordt aangedragen, waardoor de vraag naar diesel afneemt.

Als deze tekorten aanhouden of erger worden, drijven ze op korte termijn de prijzen van vele goederen op en leiden ze tot paniekaankopen. Zie je het al voor je: lange rijen bij de benzinepomp, waarbij er agressie is, als de diesel helemaal opraakt? Dit geweld past bij Openbaring 6:5-8, waarbij hoge prijzen en de dood als oorzaken worden genoemd.

Zelfs als we niet helemaal zonder dieselbrandstof komen te zitten, is het dan niet waarschijnlijk dat de tekorten veel leed zullen veroorzaken als de prijzen voor eerste levensbehoeften de pan uit rijzen?

Recordinflatie

Historische inflatie Nederland (bron: https://www.inflation.eu/)

De inflatie in veel Europese landen en in de Verenigde Staten bevindt zich op een niveau dat in bijna 50 jaar niet meer is voorgekomen en velen voorspellen dat dit de komende maanden nog veel erger zal worden. De schaarste aan aardgas in Europa zal de prijs nog verder doen oplopen, maar ook het verstoorde transport van voedsel en goederen zal de prijzen opdrijven. Bovendien zorgt dit laatste ook voor lege schappen.

Johan Geeroms, werkzaam bij Allianz Trade, de grootste kredietverzekeraar van de wereld beweert dat de coronacrisis in het niet valt bij de huidige economische crisis.

Is dit niet precies wat Openbaring 6:5-6 zegt over torenhoge inflatie in het begin van de grote verdrukking? Waarbij de prijs voor een maat tarwe of drie maten gerst een penning, of te wel een dagloon zal zijn? Telkens als we de contouren zien van wat beschreven staat in Openbaring 6 weten we dat deze tijd nabij is.

Dreigingen van de Derde Wereldoorlog

De leiders van de NAVO en president Vladimir Poetin van Rusland praten over het gebruik van kernwapens alsof het normaalste zaak van de wereld is. Er spreekt een verwachting uit, dat er ook daadwerkelijk kernwapens gebruikt gaan worden. Ook kan de oorlog in Oekraïne ontaarden in een veel groter conflict, zoals in Daniël 11 voorzegt, waarbij de koning van het noorden (Rusland) oprukt tegen de koning van het zuiden (Israël).

Een andere waarschuwing voor oorlog komt van de Chinese president Xi Jinping. Hij vertelde onlangs dat Chinese militairen zich op oorlog moeten voorbereiden, zodat ze kunnen “vechten en winnen”. Aangezien geen enkele land bereid lijkt om binnenkort de oorlog aan China te verklaren, roept dit de vraag op: waarom bereidt China zich voor om aan te vallen en wanneer?

Daarnaast houdt Noord-Korea geregeld rakettesten en heeft zijn bedreigingen tegen de Verenigde Staten opgevoerd.

We kunnen niet voorspellen wat er zal gebeuren tussen nu en de opname, maar met wat we zien wordt het toneel klaargezet voor oorlogen die zullen plaatsvinden nadat de opname heeft plaatsgevonden.

Immers, de Bijbel vertelt ons dat er tijdens de grote verdrukking oorlogen zullen plaatsvinden. De berijder van het rode paard (Openbaring 6:4) krijgt de macht om de vrede van de wereld weg te nemen, waardoor men elkaar zal afslachten. Dit kunnen we naast Openbaring 6:8 plaatsen waarbij één vierde deel van de bewoners van de aarde gedood zullen worden. Een verschrikkelijk aantal wat past bij een aanval met kernwapens.

Zie je grote oorlogen in de nabije toekomst?

De ontvolkingsagenda van de globalisten

Dit is misschien wel het onderwerp waar we de grootste ontkenning zien. Want dit kan toch niet waar zijn, dat er mensen op deze aarde wonen, die bewust de bevolking willen verminderen? Dit moet toch wel een bizarre complottheorie zijn?

Toch is dit geen complottheorie, maar de onthutsende waarheid! De elite-globalisten van deze tijd zwijgen niet meer over hun intentie om de wereldbevolking drastisch te verminderen. Neem nu Yuval Noah Harari, misschien wel de meest invloedrijke van allemaal. Hij noemt een groot deel van de wereldbevolking “nutteloze mensen”. Deze man wordt ook wel de rechterhand van Klaus Schwab (World Economic Forum) genoemd. Zijn ideeën om de wereldbevolking te verminderen zijn duidelijk.

In Psalm 37:14-15 legt David de dodelijke agenda of samenzweringen bloot van al diegenen die het kwaad promoten. De goddelozen hebben het zwaard getrokken en hun boog gespannen, om de ellendige en de arme neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun bogen zullen gebroken worden.

Naast dat David een beeld schetst hoe slechte mensen samenzweren tegen de goddelozen, is Jezus Zelf ook duidelijk over de rol van satan. Hij is namelijk een moordenaar (Johannes 8:44) en een leugenaar (Johannes 10:10). We geloven dat de globalisten slechts handlangers zijn, die het plan van de duivel uitvoeren om de heerschappij van zijn man, de antichrist, tot stand te brengen.

Het streven naar een wereldregering

Het World Economic Forum (WEF) roept openlijk op tot een mondiaal bestuur en houdt bijeenkomsten in Davos, Zwitserland. Hier maken wereldleiders plannen om zich als alle naties van de wereld te verenigen onder één vlag. In het verleden hielden zij deze bijeenkomsten achter gesloten deuren. Nu nodigen ze echter de pers uit om hun plannen wereldkundig te maken. Daarmee worden we geconditioneerd, zodat we alvast aan de ideeën kunnen wennen.

Ook wordt wereldwijd de slogan “Build Back Better” gepromoot, waarbij wordt aangeven dat deze huidige economie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Nee, we moeten met elkaar een nieuwe economie bouwen, die de Vierde Industriële Revolutie inluidt. Doel is dat mens en machine steeds meer samensmelten, waardoor je zelf onderdeel wordt van het internet.

Al deze zaken komen perfect overeen met Bijbelse profetieën. In Daniel 7:7, bijvoorbeeld wordt dit koninkrijk beschreven als het vierde dier. Het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns.

Deze drang naar een wereldwijde regering komt exact overeen met Gods Woord, waarbij duidelijk wordt geprofeteerd dat dit in de laatste dagen zal gebeuren.

Het merkteken van het beest

Iedereen heeft weleens van het merkteken van het beest gehoord en over het algemeen wordt het getal 666 als slecht gezien. Maar dat er écht een merkteken gaat komen? Of is het slechts een complottheorie?

We zien al voorlopers van het merkteken, zodat we beseffen dat Openbaring 13:16-18 binnenkort werkelijk gaat worden. Het is een plan om de wereldbevolking te onderdrukken en te dwingen om de antichrist te aanbidden. Maar hoe? Door het promoten van het transhumanisme! Transhumanisme is het combineren van mens en machine met de bedoeling om gedrag te controleren.

De WEF heeft transhumanisme gebombardeerd tot de Vierde Industriële Revolutie en tijdens de meeting in 2022 was het zesde thema: “onze toekomst is digitaal”. De beheerder van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, Achim Steiner, vertelde dit tijdens een speech en voegde er aan toe: “Als je er niet aan meedoet, lig je eruit.”

Nooit eerder in de geschiedenis is Openbaring 13:16-18 zo dicht bij de vervulling geweest. Door kunstmatige intelligentie kan één persoon nu wereldwijd de parameters bepalen voor wie wel of niet kan kopen en verkopen. Vroeger zou er een enorme menigte mensen nodig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen, maar nu niet meer. De woorden van Johannes in Openbaring 13 staan ​​op het punt om realiteit te worden.

De huidige, duivelse, plannen van de elite hebben alles te maken met het voorbereiden van mensen op de komende tijd wanneer ze een merkteken zullen krijgen. Dit teken stelt hen in staat om iedereen te controleren en te laten doen wat zij willen.

Samenzwering of alarmbellen?

Ondanks de openheid over hun agenda, zijn het de globalisten die het meest te winnen hebben als mensen hun plannen beschouwen als complottheorieën. Hoe meer mensen hun agenda zien als louter samenzwering, hoe beter het voor hen is, omdat het resulteert in weinig tot geen weerstand tegen hun agenda.

Het is aan jou om te beoordelen of je het een samenzwering vindt of dat je alarmbellen hoort rinkelen. Als je net als ons alarmbellen hoort rinkelen, heeft dat een betekenis. Voor de gelovigen zal het rinkelen van de alarmbellen overgaan in het klinken van de bazuin van God. Dit zal het ultieme geluid zijn, waardoor Jezus Christus Zelf vanuit de hemel zal neerdalen om de opgenomen gelovigen te ontmoeten in de lucht. Dan zullen wij voor altijd bij Hem zijn.

Mocht je nog twijfelen of niet weten of je een kind van God bent, willen we je vragen daar ernstig over na te denken. God heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde laten komen, ongeveer 2000 jaar geleden. Uiteindelijk stierf Hij aan een kruis, om na drie dagen op te staan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel om op een dag terug te komen. Dit alles deed Hij uit liefde voor jou! Want alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft. Met een reden! Want ieder die in Hem gelooft, gaat niet verloren, maar leeft voor eeuwig. (Johannes 3:16) Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld!

God wil niets liever dat je bij Hem hoort en als jij zegt dat Jezus Christus, je Heer is en als je gelooft dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood, ben je gered! Wil jij ook gered worden? Dan is er ook hoop voor jou! Dan komt het goed!

5 7
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

7 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Sjane
Sjane
14 januari 2023 03:20

De teken der tijden komen eraan er lopen nog zoveel ongelovige mensen met oogkleppen op ik ben niet helderziend en zie geen mensen of stemmen maar ben wel hsp en invoelend

Annie van Cronenberg
Annie van Cronenberg
10 januari 2023 16:43

Fantastisch dat dit steeds meer bekend wordt gemaakt. Maranata, kom spoedig Here Jezus!

Anneke Renkema
Anneke Renkema
17 december 2022 19:40

Maranatha, kom spoedig Here Jezus, ja kom haastig!

Jans
Jans
13 december 2022 14:33

Amen.

Ron Drost
Ron Drost
13 december 2022 10:20

Dank jullie wel voor wederom een geweldige bemoediging en de duiding van deze tijd. Nog even volhouden met het hoofd omhoog. Ik stuur de nieuws brief door aan veel mensen en hoop op de Geest om zijn werk te doen.

Anita hessels
Anita hessels
13 december 2022 09:31

Dat Hij ons spoedig komt halen

Nardy
Nardy
12 december 2022 22:43

Ja we leven in spannende tijden, de Bijbelse Profetieën zien we achter elkaar uitkomen.
Maranatha Heere Jezus kom snel 💨. Waarom duurt het zolang ? 🙏🙏🙏✝️✝️✝️🙏🙏🙏