DE ZALIGE HOOP VAN DE OPNAME

Toen we tot geloof kwamen, kwam er hoop in onze levens. Hoop voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Jezus Christus is onze Hoopgever. Deze Hoop is ons anker, waar we ons aan kunnen vasthouden en zonder deze Hoop, zijn we de meest beklagenswaardige mensen op de hele wereld. Eeuwig leven in Zijn nabijheid is onze hoop en ons vooruitzicht, maar ook de opname vóór de grote verdrukking die over de wereld komen zal, geeft ons hoop.

Waar is deze laatste hoop op gebaseerd? We willen graag uitleggen waarom onze hoop is gelegen in een opname vóór de grote verdrukking.

Er is geen duidelijk Bijbelvers die zegt: “de opname is zeven jaar vóór de tweede komst van Jezus Christus” of “de opname is vóór de grote verdrukking”. We zullen het dus moeten hebben van Bijbelverzen die vertellen over de opname of over de tijd erna en hun context.

Ouderlingen

In Openbaring 5 lezen we dat er vierentwintig ouderlingen in de hemel zijn. Deze ouderlingen moeten een lichaam hebben, omdat ze zich kunnen nederwerpen (Openbaring 5:14). De vraag is, hoe deze ouderlingen aan een lichaam komen. Dit betekent dat er een opstanding van de doden geweest moet zijn, waardoor hun geest en ziel is verenigd met hun lichaam. Zoals Jezus Christus ook een verheerlijkt lichaam ná Zijn opstanding kreeg, zullen ook wij een verheerlijkt lichaam ontvangen (1. Korinthe 15:47-49). Dit tafereel in de hemel speelt zich af voordat de zegels worden geopend en dus vóór de grote verdrukking. Hierbij moet de conclusie zijn, dat de opname vóór de grote verdrukking plaatsvindt.

Gramschap

Een andere tekst die een opname vóór de grote verdrukking impliceert is deze: Jesaja 26:19-21 “Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.”

We lezen hier over een opstanding vóór de gramschap. Het verbergen is voor een klein ogenblik, wat zeven jaar in het totale heilsplan van God van zevenduizend jaar ook is. De vergelding is voor de bewoners van de aarde. Wie zijn deze bewoners? We lezen tot drie keer toe in Openbaring dat de gelovigen dat niet kunnen zijn:

  • God bewaart gelovigen voor het uur van de verzoeking om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (Openbaring 3:10)
  • De zielen van hen die geslacht zijn, roepen tot God: wanneer gaat U ons bloed wreken aan hen die op de aarde wonen. (Openbaring 6:10)
  • Wee, wee, wee hun die op aarde wonen. (Openbaring 8:13)

Van Paulus leren we dat ons burgerschap in de hemel is (Filippenzen 3:20) en dat wij daardoor dus geen bewoners van deze aarde zijn.

Levenden

In Thessalonicenzen 4:15 schrijft Paulus, met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet voor zullen gaan. Dit houdt in dat er levende gelovigen zullen zijn, als de Here Jezus komt. Met dit in ons achterhoofd lezen we Openbaring 13:15 en dit beschrijft een gebeurtenis in de grote verdrukking. Daar staat dat als je het beest niet aanbidt, je wordt gedood. Dit betekent dat je niet levend kan worden opgenomen, want alle christenen zullen het beest niet gaan aanbidden. Als we het beest wel aanbidden, blijven we leven, maar zullen vervolgens ook het merkteken krijgen. Het gevolg daarvan is dat je wordt gedood bij de wederkomst van Jezus Christus (Openbaring 19:21). Er kan hierdoor maar één conclusie zijn: de opname moet vóór de grote verdrukking plaatsvinden, anders kunnen er geen levenden worden opgenomen.

Joodse bruiloft

In de Joodse bruiloft vinden we prachtige rituelen terug die een opname vóór de grote verdrukking laten zien.

Op de avond wanneer het Joodse huwelijk voltrokken gaat worden, rennen de bruidsjonkers voor de bruidegom uit. Zij blazen op de sjofar en roepen dat hij komt. Hoe mooi is het dat met de Bazuin van God, Jezus komt om Zijn Bruid op te halen (1. Thessalonicenzen 4:16 “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel”). Wanneer de bruidegom aankomt bij het huis van zijn bruid, tilt hij haar op en grist haar weg, ze wordt meegenomen in een draagkoets. Dit woord weggrissen wordt gebruikt in zowel 1 Thessalonicenzen 4:17 als in Openbaring 12:5, de twee belangrijkste opnameverzen.

Vervolgens neemt de bruidegom zijn bruid mee naar zijn bruidskamer, hebben daar gemeenschap en vieren samen hun huwelijk gedurende zeven dagen. Deze tijd is een afspiegeling van de duur dat wij samen met Jezus in Zijn bruidskamer de bruiloft vieren. Wij krijgen gedurende zeven jaren de tijd om elkaar innig te leren kennen, terwijl de wereld gedurende deze zeven jaar door de grote verdrukking gaat.

Gods Toorn

Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 dat wij kinderen van het licht en van de dag zijn. We zijn niet van de duisternis noch van de nacht. Want, legt hij uit in vers negen, “God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.” In de grondtekst wordt hetzelfde woord voor toorn gebruikt als in Openbaring 6:16 en 17 “En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”

Als wij niet bestemd zijn voor Gods toorn, dan hoef je Gods toorn ook niet mee te maken. Dat houdt in dat de opname wel vóór het begin van Gods toorn, dus vóór de grote verdrukking, moet plaatsvinden.

Bovendien wordt de grote verdrukking ook wel een tijd van benauwdheid voor Jacob genoemd, of te wel voor Israël. Maar gelukkig God zal hen bestraffen met mate. (Jeremia 30:7-11)

Hoop

We begonnen met onze hoop op een opname vóór de grote verdrukking en daar eindigen we ook mee! Laat je hoop niet roven, maar vraag God zelf je te bevestigen in deze hoop. Laat deze Bijbelverzen landen in je hart en wees ervan overtuigd, dat er maar één moment van de opname kan zijn en dat is vóór de grote verdrukking.

Hou vol in deze laatste dagen en verwacht de zalige hoop en verschijning van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus! (Titus 2:13)

8
Reageer op dit artikel

avatar
7 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
shalomMartinWybe ZijlstragodskalenderAnne Bakker Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
shalom
Gast
shalom

De gemeente van JC is het geheimenis /de verborgenheid waar Paulus in zijn brieven over spreekt. Dit “mysterie” van onze redding maakt hij bekend (lees o.a. ook Romeinen 8 en 11). Het heilsplan van God met Israel en de wereld lezen we in het OT en NT. Die rode lijn is te volgen vanaf Genesis t/m Openbaringen. Pas met de apostel Paulus lezen we dat God OOK de heidenen op het oog heeft en wel TOTDAT de laatste uitverkorene erbij is (God weet wie dat is). We leven al 2000 jr in de genadetijd, maar intussen wordt de bruid van… Lees verder »

Martin
Gast
Martin

Tot mijn 13 verjaardag op zondagsschool gezeten. Dus ik weet er niet veel van de bijbel. Wat ik lees is wel interessant. Voor mij is het moeilijk te geloven met al die oorlogen en onrechtvaardigheden.
Zijn er geen bijeenkomsten in de omgeving van Den Haag.

Wybe Zijlstra
Gast
Wybe Zijlstra

1 Korinthe 1 vers 6 en verder. 6 naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, 7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. 8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. 9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Vrees dan niet, God zelf zal u allen de kracht /uithoudingsvermogen/liefde en alles wat er maar nodig is geven om het tot de… Lees verder »

Anne Bakker
Gast
Anne Bakker

Hoe weet u zo zeker dat Yeshua voor de verdrukking terug komt en niet er na?.
Kunt u mij aan teksten vanuit de Bijbel mij dat laten zien?.

Tineke Bruining
Gast
Tineke Bruining

Ik verwacht Jezus elke dag terug en dat geeft kracht en ik geloof ook bijbels gezien in de opname voor de grote verdrukking!

Nicoline sprong
Gast
Nicoline sprong

Onze blessed hope..anders had ik allang t bijltje erbij neergegooid..zo is t mij van jongs af aan geleerd. Tot en met dat ik op 13 jarige leeftijd ZELF Ja zei tegen Jezus die mij riep!! Amen

Waelkens Pieter
Gast
Waelkens Pieter

Dank voor deze prachtige diepgaande studie !