DE ZALIGE HOOP VAN DE OPNAME

Toen we tot geloof kwamen, kwam er hoop in onze levens. Hoop voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Jezus Christus is onze Hoopgever. Deze Hoop is ons anker, waar we ons aan kunnen vasthouden en zonder deze Hoop, zijn we de meest beklagenswaardige mensen op de hele wereld. Eeuwig leven in Zijn nabijheid is onze hoop en ons vooruitzicht, maar ook de opname vóór de grote verdrukking die over de wereld komen zal, geeft ons hoop.

Waar is deze laatste hoop op gebaseerd? We willen graag uitleggen waarom onze hoop is gelegen in een opname vóór de grote verdrukking.

Er is geen duidelijk Bijbelvers die zegt: “de opname is zeven jaar vóór de tweede komst van Jezus Christus” of “de opname is vóór de grote verdrukking”. We zullen het dus moeten hebben van Bijbelverzen die vertellen over de opname of over de tijd erna en hun context.

Ouderlingen

In Openbaring 5 lezen we dat er vierentwintig ouderlingen in de hemel zijn. Deze ouderlingen moeten een lichaam hebben, omdat ze zich kunnen nederwerpen (Openbaring 5:14). De vraag is, hoe deze ouderlingen aan een lichaam komen. Dit betekent dat er een opstanding van de doden geweest moet zijn, waardoor hun geest en ziel is verenigd met hun lichaam. Zoals Jezus Christus ook een verheerlijkt lichaam ná Zijn opstanding kreeg, zullen ook wij een verheerlijkt lichaam ontvangen (1. Korinthe 15:47-49). Dit tafereel in de hemel speelt zich af voordat de zegels worden geopend en dus vóór de grote verdrukking. Hierbij moet de conclusie zijn, dat de opname vóór de grote verdrukking plaatsvindt.

Gramschap

Een andere tekst die een opname vóór de grote verdrukking impliceert is deze: Jesaja 26:19-21 “Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden.”

We lezen hier over een opstanding vóór de gramschap. Dit woord gramschap komen we vaker in de Bijbel tegen, in het Hebreeuws is het namelijk “za’am”. In Daniël komen we dit woord ook tegen en daar wordt het gebruikt in samenhang met de antichrist. Vanuit Daniël 9:37 leren we dat deze zeven jaar zal regeren en het bijzondere van Daniël 11:36 is, dat er staat dat de antichrist voorspoedig zal zijn tot de gramschap voltrokken is. Dan kan er maar één conclusie zijn: de gramschap zal zeven jaar duren, omdat het regeren van de antichrist ook zeven jaar zal duren.

De vergelding is voor de bewoners van de aarde. Wie zijn deze bewoners? We lezen tot drie keer toe in Openbaring dat de gelovigen dat niet kunnen zijn:

  • God bewaart gelovigen voor het uur van de verzoeking om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (Openbaring 3:10)
  • De zielen van hen die geslacht zijn, roepen tot God: wanneer gaat U ons bloed wreken aan hen die op de aarde wonen. (Openbaring 6:10)
  • Wee, wee, wee hun die op aarde wonen. (Openbaring 8:13)

Levenden

In Thessalonicenzen 4:15 schrijft Paulus, met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet voor zullen gaan. Dit houdt in dat er levende gelovigen zullen zijn, als de Here Jezus komt. Met dit in ons achterhoofd lezen we Openbaring 13:15 en dit beschrijft een gebeurtenis in de grote verdrukking. Daar staat dat als je het beest niet aanbidt, je wordt gedood. Dit betekent dat je niet levend kan worden opgenomen, want alle christenen zullen het beest niet gaan aanbidden. Als we het beest wel aanbidden, blijven we leven, maar zullen vervolgens ook het merkteken krijgen. Het gevolg daarvan is dat je wordt gedood bij de wederkomst van Jezus Christus (Openbaring 19:21). Er kan hierdoor maar één conclusie zijn: de opname moet vóór de grote verdrukking plaatsvinden, anders kunnen er geen levenden worden opgenomen.

Joodse bruiloft

In de Joodse bruiloft vinden we prachtige rituelen terug die een opname vóór de grote verdrukking laten zien.

Op de avond wanneer het Joodse huwelijk voltrokken gaat worden, rennen de bruidsjonkers voor de bruidegom uit. Zij blazen op de sjofar en roepen dat hij komt. Hoe mooi is het dat met de Bazuin van God, Jezus komt om Zijn Bruid op te halen (1. Thessalonicenzen 4:16 “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel”). Wanneer de bruidegom aankomt bij het huis van zijn bruid, tilt hij haar op en grist haar weg, ze wordt meegenomen in een draagkoets. Dit woord weggrissen wordt gebruikt in zowel 1 Thessalonicenzen 4:17 als in Openbaring 12:5, de twee belangrijkste opnameverzen.

Vervolgens neemt de bruidegom zijn bruid mee naar zijn bruidskamer, hebben daar gemeenschap en vieren samen hun huwelijk gedurende zeven dagen. Deze tijd is een afspiegeling van de duur dat wij samen met Jezus in Zijn bruidskamer de bruiloft vieren. Wij krijgen gedurende zeven jaren de tijd om elkaar innig te leren kennen, terwijl de wereld gedurende deze zeven jaar door de grote verdrukking gaat.

Gods Toorn

Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 dat wij kinderen van het licht en van de dag zijn. We zijn niet van de duisternis noch van de nacht. Want, legt hij uit in vers negen, “God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.” In de grondtekst wordt hetzelfde woord voor toorn gebruikt als in Openbaring 6:16 en 17 “En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”

Als wij niet bestemd zijn voor Gods toorn, dan hoef je Gods toorn ook niet mee te maken. Dat houdt in dat de opname wel vóór het begin van Gods toorn, dus vóór de grote verdrukking, moet plaatsvinden.

Bovendien wordt de grote verdrukking ook wel een tijd van benauwdheid voor Jacob genoemd, of te wel voor Israël. Maar gelukkig zal God hen bestraffen met mate. (Jeremia 30:7-11)

Hoop

We begonnen met onze hoop op een opname vóór de grote verdrukking en daar eindigen we ook mee! Laat je hoop niet roven, maar vraag God zelf je te bevestigen in deze hoop. Laat deze Bijbelverzen landen in je hart en wees ervan overtuigd, dat er maar één moment van de opname kan zijn en dat is vóór de grote verdrukking.

Hou vol in deze laatste dagen en verwacht de zalige hoop en verschijning van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus! (Titus 2:13)

5 5
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

16 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Albert van Klinken
Albert van Klinken
9 juli 2020 19:42

1 Johannes 3:1-3 (Bijbel In Gewone Taal) Bedenk hoeveel de Vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet dat wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet kennen. Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet. Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als hij terugkomt. Dan zullen we hem zien zoals hij is, als de hemelse Christus. We moeten erop… Lees verder »

Hanna van Opstal
Hanna van Opstal
9 mei 2020 14:25

Amen. Bedankt heerlijk we zien uit.

Jacob Lubach
Jacob Lubach
8 mei 2020 01:34

Amen Prachtige weergave van de eindtijd. Gods Heilige Geest doet weer prachtig werk! Lofprijzing aan God onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus in wie onze redding is.

Albert van Klinken
Albert van Klinken
7 mei 2020 22:02

ik ben zo dankbaar met dit heldere onderwijs! Het komt helemaal overeen met wat Gods Woord ons aanreikt. We hebben nog tijd om hen die Jezus Christus nog niet hebben aangenomen te waarschuwen voor de verschrikkelijke ellende die men zal meemaken en de mogelijk verschrikkelijke afloop ervan. HEER JEZUS KOM IK VERLANG NAAR U!

Lydia Mol
Lydia Mol
7 mei 2020 19:30

Ik zie uit naar Zijn wederkomst! Ik verheug me er op! Hoop zeer spoedig… wanneer ik naar de wolken zie stel ik me voor Hem te zien in Zijn grootheid. Hoe heerlijk zal dat wezen! Kom Heer Jezus kom spoedig!

Cees
Cees
19 februari 2020 23:49

@godskalender U schreef het volgende en dat trok mijn aandacht: “Gods Toorn zal neerkomen op deze aarde gedurende de zeven jaar verdrukking en het bijzondere is, dat de Bijbel de gehele zeven jaar de tijd van Gods Toorn noemt”. U baseert dit op Daniël 11 vers 36: 36 En die koning zal doen naar zijn welgevallen, en hij zal zichzelven verheffen, en groot maken boven allen God, en hij zal tegen den God der goden wonderlijke dingen spreken; en hij zal voorspoedig zijn, totdat de gramschap voleind zij, want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. Vraag: Wanneer zal die… Lees verder »

coby
coby
30 januari 2020 16:38

u schrijft dat wij bewaard worden voor Gods toorn ! zelf ben ik nog twijfelachtig over de opname voor de pre trip ,kunnen wij niet de grote verdrukking zien als de toorn van de antichrist ? wij weten dat hij weinig tijd heeft en zal dus er alles aan doen om mensen te verleiden vooral in de laatste 7 jaren zoals ook daniel vermeld . ik ben bang dat er veel inlegkunde in het verkondigen van de pre trip zit ,omdat de opname niet word vermeld in de bijbel .dit stuk van Xander kan net zo goed waar zijn ,… Lees verder »

Geertine
Geertine
15 januari 2020 21:59

Ik was 12 jaar, en was altijd bang dat ik niet mee zou gaan, als de Here Jezus zou komen. Ik leerde al jong dat wij opgenomen zouden worden. Toen ik dus zelf een bijbeltje kreeg v.d. zondagschool, sloeg ik het open bij Openb.3 vers 10. Dat was voor mij ,op dat moment zo,n antwoord v.d. Heer voor mij, dat ik nooit meer bang was. Ik wist het zeker, ik zou er bij zijn. Op dat moment, heb ik het niemand vertelt. Maar zo,n 25 jaar later, preekte een broeder over deze teksten toen begreep ik het al beter. Daarom… Lees verder »

shalom
shalom
13 september 2019 15:18

De gemeente van JC is het geheimenis /de verborgenheid waar Paulus in zijn brieven over spreekt. Dit “mysterie” van onze redding maakt hij bekend (lees o.a. ook Romeinen 8 en 11). Het heilsplan van God met Israel en de wereld lezen we in het OT en NT. Die rode lijn is te volgen vanaf Genesis t/m Openbaringen. Pas met de apostel Paulus lezen we dat God OOK de heidenen op het oog heeft en wel TOTDAT de laatste uitverkorene erbij is (God weet wie dat is). We leven al 2000 jr in de genadetijd, maar intussen wordt de bruid van… Lees verder »

Martin
Martin
13 september 2019 11:58

Tot mijn 13 verjaardag op zondagsschool gezeten. Dus ik weet er niet veel van de bijbel. Wat ik lees is wel interessant. Voor mij is het moeilijk te geloven met al die oorlogen en onrechtvaardigheden.
Zijn er geen bijeenkomsten in de omgeving van Den Haag.

Wybe Zijlstra
Wybe Zijlstra
13 september 2019 09:42

1 Korinthe 1 vers 6 en verder. 6 naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, 7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. 8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. 9 God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Vrees dan niet, God zelf zal u allen de kracht /uithoudingsvermogen/liefde en alles wat er maar nodig is geven om het tot de… Lees verder »

Anne Bakker
Anne Bakker
2 juni 2019 17:29

Hoe weet u zo zeker dat Yeshua voor de verdrukking terug komt en niet er na?.
Kunt u mij aan teksten vanuit de Bijbel mij dat laten zien?.

Tineke Bruining
Tineke Bruining
6 maart 2019 20:13

Ik verwacht Jezus elke dag terug en dat geeft kracht en ik geloof ook bijbels gezien in de opname voor de grote verdrukking!

Nicoline sprong
Nicoline sprong
27 februari 2019 18:32

Onze blessed hope..anders had ik allang t bijltje erbij neergegooid..zo is t mij van jongs af aan geleerd. Tot en met dat ik op 13 jarige leeftijd ZELF Ja zei tegen Jezus die mij riep!! Amen

Waelkens Pieter
Waelkens Pieter
26 februari 2019 21:42

Dank voor deze prachtige diepgaande studie !