WAAROM STAAT DE BIJBEL VOL MET PROFETIE?

Weet je dat in maar liefst 31% van de Bijbel het God is die openbaart hoe gebeurtenissen zich zullen ontvouwen voordat ze plaatsvinden? Onze Hemelse Vader wil dat zijn kinderen weten wat de toekomst in petto heeft!

Waarom toch is de Bijbel zó gevuld met profetie?

Het laat zien dat God de waarheid spreekt

Bijbelse profetieën zijn ons gegeven om te laten zien dat God God is. Hij heeft de Hoogste Macht! Hij is Degene die de leiding heeft en Hij bestaat buiten de tijd en weet alles. Wat God ook zegt, je kunt het als de waarheid aannemen. Daarom is de eerste reden dat Bijbelse profetie aan ons is gegeven, dat we naar die waarheid kunnen leven.

Het bewijst dat de Bijbel Gods Woord is 

De tweede reden waarom God ons Bijbelse profetie heeft gegeven, is om te bewijzen dat de Bijbel Gods Woord is. Het is een feit dat de Bijbel het enige boek is dat echte, vervulde profetieën bevat. Vaak staat profetie tot in detail beschreven en werd tot in detail vervuld. Vervulde Bijbelprofetieën bewijzen dat de Bijbel werkelijk Gods Woord is en dat wij dus ons geloof en vertrouwen in de Bijbel en zijn Auteur kunnen stellen.

Als voorbeeld kunnen we Psalm 2:7 nemen: “Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt”. Dit wordt vervuld in Mattheüs 3:16-17 “En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”

Het laat zien dat God de controle heeft

Een derde reden is om ons te laten zien dat God de volledige controle heeft. Hij is soeverein. Dat klinkt misschien als een lastig theologisch woord, maar soeverein betekent dat God uiteindelijk de controle heeft over elk detail. Bijbelse profetieën laten dat feit als geen ander zien.

Gods liefde spreekt door profetie heen

De vierde reden waarom God ons Bijbelse profetie geeft, is om te laten zien dat God van ons houdt en dat Hij een plan voor ons leven heeft. We zweven niet zomaar rond op een grote draaiende bol in de ruimte zonder doel en zonder betekenis, zoals atheïsten beweren. God heeft een doel bedacht voor elke persoon die Hij ooit heeft geschapen, omdat Hij van Zijn kinderen houdt. God heeft ook een bestemming voor de gelovigen gepland. Hij wil dat we voor eeuwig met Hem in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde leven. En dus geeft Hij ons profetie om te laten zien hoe de wereldgeschiedenis zal eindigen met de gelovigen die voor eeuwig met onze liefdevolle Hemelse Vader gaan leven.

Het beschrijft de plannen van God

De vijfde reden heeft te maken met hoe sceptici van Bijbelse profetie deze verkeerd interpreteren als zijnde te algemeen, of te vaag, of te groot. Maar als je beter kijkt, geeft God veel specifieke details over Zijn plan door alle eeuwen heen. Dit plan laat zien hoe God werkt om de mensheid terug te brengen in een juiste relatie met Hem, zodat we op een dag zullen leven in een gezegende tijd van vrede, gerechtigheid en gemeenschap met onze Schepper. Bijbelprofetie kan heel specifiek en heel doelgericht zijn, want God legt uit hoe Zijn plan zich zal ontvouwen door Zijn profetische Woord.

Het laat zien hoe machtig God is 

De zesde reden draait om Gods karakter om machtig te zijn. Het feit dat God de Vader Zijn enige Zoon heeft geven om te sterven voor de straf voor onze zonden is zó bijzonder! Hierdoor kunnen diegenen die hun geloof in Jezus stellen, verlost worden. Zo is er ook de belofte dat Jezus Christus op een dag zal terugkeren in macht en majesteit. Op die dag zal Hij satan en zijn volgelingen zegevierend verslaan om daarna Zijn koninkrijk op te richten. Bijbelse profetie maakt je verwachtingsvol en helpt je mee om God de lof en aanbidding te geven die Hem toekomt.

Het bewijs hoe groot God is

De zevende reden waarom God ons Bijbelse profetieën gaf, is om te laten zien hoe groot God is en hoe klein we zijn in vergelijking met Hem. Niemand is als God. Daarom is alleen Hij het waard dat we ons leven leiden vanuit gehoorzaamheid. Hij is het waard om Zijn liefde te beantwoorden door zelf ook liefdevol te zijn. Ook al is God veel groter dan wij zijn, we mogen Hem dienen en verbinding met Hem maken. En waarom? Omdat alleen Hij onze gehoorzaamheid en lof waard is. Bijbelse profetieën wijzen ons op dat feit.

Profetie beloofd het kwaad te straffen 

Het achtste punt heeft te maken met hoe het kwaad op deze aarde vaak wegkomt met zijn misdaden. Slechte mensen doen slechte dingen, vaak zonder ooit gestraft te worden. En toch belooft Bijbelse profetie dat er snel gerechtigheid komt. En dat klopt! Aan het kwaad in deze wereld komt wel degelijk een einde. Terwijl wij geduldig wachten op die glorieuze dag, dat Jezus Christus ons komt halen, laat God zien hoe genadig Hij is. Er is nog steeds een mogelijkheden om je te bekeren. Er is nog steeds de uitnodiging om Jezus te aanvaarden in je leven. Bijbelprofetie brengt de tijdlijn voor die lang gewenste dag van gerechtigheid in kaart.

Het laat Gods onbeschrijfelijke genade zien 

De negende reden betreft hoe Bijbelse profetie Gods genade laat zien. Onze Schepper laat ons van tevoren weten wat er gaat gebeuren, zodat we in het reine kunnen komen met Hem. Als God het zou willen, zou Hij gewoon iedereen kunnen doden, omdat wij zondaars zijn, en Hij dat niet is. We verdienen het om veroordeeld te worden tot de hel voor onze rebellie tegen onze Schepper en voor het overtreden van Zijn wet. Maar door Gods genade en door Zijn liefde laat onze hemelse Vader ons van tevoren weten wat Hij van plan is te doen. We weten precies welke oordelen er komen en welke zegeningen er komen. Hij geeft ons de tijd om ons voor te bereiden en in het reine te komen met Hem.

Profetie geeft ons hoop

De tiende en laatste reden in deze lijst (hoewel er zoveel meer redenen zijn waarom God ons Bijbelse profetieën heeft gegeven) is, dat het bedoeld is om christenen hoop te geven. De Heer wil dat we begrijpen hoe de toekomst zal verlopen. Zeker, er zijn dalen in het leven waar we doorheen moeten. En ja, er komen angstaanjagende tijden aan voor de wereld, zoals de grote verdrukking. Profetie is bedoeld om ons hoop te geven dat dit verschrikkelijke tijdperk zal eindigen. Jezus zal terugkeren, zoals beloofd, om Zijn Gemeente op te nemen vóór deze verdrukking begint. Dan zal Hij het kwaad verslaan en tenslotte zal Hij Zijn duizendjarig koninkrijk van vrede en gerechtigheid stichten. We krijgen hoop, wetende dat de uiteindelijke bestemming van de christen is om in vrede met onze Schepper te wonen in alle eeuwigheid.

Bijbelprofetie is dus bedoeld om de gelovige hoop te geven dat we een ontzagwekkende toekomst voor ons hebben. Maar Bijbelse profetie is ook bedoeld om te dienen als een waarschuwing voor de ongelovige over de eeuwige bestemming die hen te wachten staat in de poel des vuurs. En dus roept de Bijbel ons allemaal op om ons te bekeren en Jezus Christus en Zijn liefdevolle offer te aanvaarden, zodat we met God verzoend kunnen worden en in die eeuwige hoop kunnen delen.

Verwacht Hem!

Je bent het er waarschijnlijk mee eens dat mensen nu meer dan ooit hoop nodig hebben. Er is zoveel gekte gaande in de wereld. Mensen moeten stoppen met hun hoop te vestigen op de dingen van deze aarde. Hoop op een nieuwe politiek, hoop op hun financiën. Het geeft een vals en vluchtig gevoel van comfort en stabiliteit. Nu we de glorieuze verschijning van onze grote God en Heiland zien naderen, is er geen andere tijd in de geschiedenis die dringender is om mensen op te roepen hun geloof en hoop alleen op God te stellen.

God is volmaakt. Zijn beloften zijn waar. Bijbelprofetieën verzekeren ons dat God weet wat Hij doet met ons leven en in deze wereld die spoedig voorbijgaat. Daar kunnen we zeker hoop op hebben.

Als je Jezus Christus niet kent, dan is vandaag de dag om Hem als je Verlosser te aanvaarden en Hem Heer van je leven te maken en zo die gezegende hoop op te eisen. Als je Jezus al kent als je Verlosser, blijf dan groeien in je relatie met Hem, door heilig te leven en evangelisatie te beoefenen. Begin met het openen van je Bijbel. En, zoals we hopen dat je zojuist hebt geleerd, sla de profetische delen niet over.

5 3
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Marion Cakmak van Dalen
Marion Cakmak van Dalen
1 februari 2024 14:43

Prachtig geschreven, zo waar, 🙏❤️🙏