GRUWEL DER VERWOESTING IN DE HEILIGE PLAATS

Jezus Christus noemt het “de gruwel der verwoesting” en Daniël noemt het de “gruwelijke vleugel”. Dit moeten synoniemen zijn, omdat Jezus specifiek in Zijn bewoording refereert naar de gruwel. Deze woorden van Daniël hebben deels zijn vervulling gekregen in het jaar 168 vòòr Christus. Maar Jezus Christus zou deze woorden niet wederom aanhalen als de profetieën van Daniël in zijn geheel al vervuld waren. En dat is dus ook niet zo! Want als Jezus Christus antwoord geeft op de vraag van Zijn discipelen verwijst Hij naar de woorden die slaan op de laatste dag van de 69ste week van Daniël. Hetgeen weer een verwijzing is naar de gehele profetie uit Daniël 9 over de 70 weken. Met andere woorden, Jezus zegt: “69 van de 70 weken zijn voorbij gegaan, dus blijft er één week over.”

Dat betekent dat in 168 voor Christus de gebeurtenissen die overeenkomen met de 70ste week zijn vervuld. Er is een gruwel der verwoesting in de tempel te Jeruzalem opgericht, maar de 70ste week zélf nog niet vervuld is. En in die 70ste week zal er wederom een gruwel der verwoesting rechtop worden gezet in de heilige plaats.

Antiochus EpiphanesIn 168 voor Christus was de gruwel der verwoesting een afgodsbeeld, die door Antiochus Epiphanes in de Joodse tempel werd geplaatst. Antiochus Epiphanes is mede daarom een voorafschaduwing van de komende vorst van een volk, die in de Bijbel ook de namen krijgt “het beest uit de aarde” en “de antichrist”.

Afgodsbeeld

Zoals toen de gruwel der verwoesting een afgodsbeeld was, zal de toekomstige gruwel der verwoesting ook een afgodsbeeld zijn. De term “gruwel” voor een afgodsbeeld komen we in de Bijbel op twee verschillende manieren tegen.

Ten eerste is een afgodsbeeld in de ogen van de Heer een gruwel. Dit in de zin dat Hij er van walgt en er een zeer sterke afkeer van heeft.

De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE, uw God, een gruwel. Deuteronomium 7:25

Ten tweede wordt een afgodsbeeld zelf een gruwel genoemd.

Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de Israëlieten waren, en verplichtte ieder die in Israël gevonden werd, te dienen, ja, de HEERE, hun God, te dienen. Gedurende al zijn dagen weken zij niet af van achter de HEERE, de God van hun vaderen. 2 Kronieken 34:33

Daniël noemt het afgodsbeeld de “gruwelijke vleugel”. Vleugel heeft in de Bijbel de betekenis van overdekken/overvleugelen, we noemen het nu ook wel bescherming. Zo hebben de cherubs in het visioen van Ezechiël 1 vleugelen en lezen we in Psalm 17:8:

Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels

De gruwel der verwoesting: een afgodsbeeld

Antiochus Epiphanes is mede daarom een voorafschaduwing van de komende vorst van een volk. Deze vorst krijgt in de Bijbel ook de namen “het beest uit de aarde” en “de antichrist”. In Openbaring 13:14 en 15 komen we de toekomstige Antiochus Epiphanes, de echte antichrist tegen, en hij richt een beeld op:

En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

De gruwel der verwoesting is een afgodsbeeld dat lijkt op het eerste beest dat ook beschreven wordt in Openbaring 13. Dit afgodsbeeld zou degenen, die verleid worden door het beest, zogenaamd beschermen, want dat betekent het woord “vleugel” dat Daniël aan het afgodsbeeld meegeeft. Ook blijkt dat deze gruwel der verwoesting een geest krijgt, zodat het gaat spreken.

Staande in de heilige plaats

TempelbergWat betekent het laatste stukje van het vers: de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats. Hier staat niet zwart op wit dat het de tempel betreft. Toch mogen we aannemen dat hiermee de Tempelberg wordt bedoeld. De Tempelberg is voor de Joden een heilige plaats.

Terug naar het artikel over de verdrukking.

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

2 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Sjors Ducman
Sjors Ducman
2 januari 2024 12:27

Christen geloof boek kent haatdragende teksten tegen anderen. Hiermee een moreel verwerpelijk schrift.

Marten
Marten
15 februari 2020 13:35

Heeft dit niet te maken met het feit dat er een moskee op de heilige plaats staat