DANNY DANON: DE VN HOORT DE WAARHEID

Danny Danon, de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties hield op 30 april een zéér opmerkelijke toespraak bij een vergadering van de Verenigde Naties. Hij sprak over het Bijbelse recht van Israël op het Heilige Land en dat de staat Israël tot stand is gekomen door een Goddelijk ingrijpen.

En dat juist op dit moment in de tijd: begin juni is de onthulling van het vredesplan van president Trump en er zijn plannen van de Israëlische regering om delen van Judea en Samaria al deze zomer te annexeren. Deze toespraak is opmerkelijk en lijkt een profetische boodschap in zich te hebben.

Toespraak

Zijn toespraak begon als volgt: Vandaag zal ik de vier pilaren presenteren die het bewijs leveren voor het Joodse bezit van het land Israël:

De eerste pijler is de Bijbel. Het rechtmatige eigendom van het Joodse volk van Eretz Yisra’el – het land van Israël – is goed gedocumenteerd in het hele Oude Testament en daarbuiten.

Geschiedenis is de tweede pijler. De Joodse claim op het land Israël wordt keer op keer bevestigd, niet alleen met de Joodse geschiedenis, maar ook met de geschiedenis van de wereld.

De derde pijler is een juridische claim. Onze rechten op het land zijn gecodificeerd in het internationale recht, inclusief de documenten die dit lichaam hebben gesticht.

En de vierde pijler is het nastreven van internationale vrede en veiligheid. Een sterker en veiliger Israël betekent een sterkere en veiligere wereld.

Eerste pijler

Laten we onze eerste pijler, de Bijbel, bespreken. Het recht van het Joodse volk op het land Israël wordt meer dan twaalf keer genoemd in de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, die de Thora, het Oude Testament, de profeten en de geschriften omvat. In het boek Genesis, het allereerste boek van het Oude Testament, zegt God tegen Abraham – en ik zal dat in het Hebreeuws lezen. Intussen zet ambassadeur Danon zijn zwarte keppeltje op en leest Genesis 17:7-8 in het Hebreeuws hardop voor:

Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.

Vervolgens laat hij de Bijbel zien en verklaart: “Dit is de notariële akte voor ons land”

Vanaf Genesis tot aan de Joodse exodus uit Egypte. Van de ontvangst van de Thora op de berg Sinaï tot aan het sluiten van Gods verbond met het Joodse volk; de Bijbel schildert elke keer hetzelfde beeld. De hele geschiedenis van onze mensen en onze verbinding met Eretz Yisra’el, begint hier, in Genesis.

Het is niet alleen de Hebreeuwse Bijbel, of de 15 miljoen Joden wereldwijd die dit recht aanvaarden, het wordt aanvaard in alle drie de monotheïstische religies: het Jodendom, het Christendom en de Islam. De Koran aanvaardt zelf het Goddelijke recht van het Joodse volk op het land Israël.

Tweede pijler

Meneer de president, vervolgt Danny Danon, de tweede pijler is de geschiedenis van het land Israël en het Joodse volk in de afgelopen tweeduizend jaar. Het Joodse koninkrijk in Eretz Yisra’el bestond uit twaalf stammen. De grootste van die stammen, de stam van Juda, woonde in het gebied dat nu bekend staat als Judea (wat de wereld de Westelijke Jordaanoever noemt).

Jullie kennen allemaal de woorden “Jood” en “Joods”. Deze woorden komen van het woord Judea. Dit was het koninkrijk waarover koning David en koning Salomo regeerden. Het was een koninkrijk met Jeruzalem als hoofdstad. Het was de plaats van de Eerste Tempel, verwoest door de Babyloniërs, in het jaar 587 voor Christus; en de Tweede Tempel, verwoest door de Romeinen in het jaar 70 na Christus.

Toen de Romeinen het Joodse koninkrijk verwoestten, werd ons volk verstrooit, bijna tweeduizend jaar lang. Toch bleven sommigen wel in ons land wonen. Zelfs de Romeinen gaven toe dat het land van ons was.

Degenen onder jullie die Rome hebben bezocht, hebben wellicht de enorme boog aan de Via Sacra gezien. Deze boog is gebouwd ter nagedachtenis aan de overwinning van keizer Titus en de Joodse uitzetting. Als je naar de boog kijkt, bevat deze een afbeelding van zijn mannen die de Menora uit de Joodse Tempel wegvoeren.

Palestina

Maar hoewel de Romeinen wisten dat het land van ons was en dat we er thuis hoorden, probeerden ze onze oude connectie met het land uit te wissen door het te hernoemen naar Syrië-Palestina. Waarom Palestina? Ze schreven het toe als een zuidelijke provincie van het Syrische rijk. Dat is waarom een smalle strook land genesteld tussen Egypte in het zuiden en Libanon in het noorden, Palestina werd genoemd.

Gedurende de volgende 2000 jaar werd het land van Israël veroverd door de kruisvaarders, gevolgd door het Ottomaanse rijk. Maar ondanks eeuwen van oorlogen en veroveringen, is het Joodse volk nooit vertrokken. Een Joodse gemeenschap bleef gedurende deze gehele tijd in Eretz Yisra’el, het land van Israël. Hoewel het grootste deel van onze gemeenschap door het Romeinse Rijk tot ballingschap werd gedwongen, wisten we dat we op een dag zouden terugkeren naar ons oude thuisland.

Al twee millennia lang bleven joden over de hele wereld driemaal per dag bidden voor onze langverwachte terugkeer naar Sion, naar Jeruzalem. Zoals we vorige week op Pesach zeiden, zoals we elk jaar doen: “Volgend jaar, in Jeruzalem.”

Meneer de President, als de diepe en oude wortels van het Joodse volk in het land van Israël niet voldoende bewijs zijn, laten we dan het internationale recht overwegen. Danny Danon spreekt verder over de derde en vierde pilaar, die betrekking hebben op de moderne geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict. De volledige toespraak van hem is via deze link te zien.

Profetische betekenis

Deze toespraak van Danny Danon laat zien hoe moedig hij is door dit te benoemen in een vergadering van de Verenigde Naties. Waar de waarheid steeds meer boven tafel komt, ook in de wereld, door bijvoorbeeld de #meToo-beweging, is het bijzonder dat de wereld deze waarheid ook te horen krijgt.

Het benadrukt dat Jeruzalem een steen is die moeilijk te tillen is en een bedwelmende beker voor de alle volken rondom (Zacharia 12:2-3). Het laat de wereld zien dat door de geschiedenis heen, God de regie heeft en dat Hij Zijn plannen uitvoert, zoals Hij van te voren heeft bepaald (Jesaja 46:9-10).

Op deze God mogen we onze hoop stellen! Hij vervult al Zijn beloften. Hij heeft het overzicht en Zijn plannen falen niet! In Hem hebben we perspectief op een prachtige toekomst.  Het zal al onze verwachtingen overtreffen. Maranatha, Jezus, wij verwachten U!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
info@meqchange.nl
info@meqchange.nl
18 juli 2019 23:25

Fantastische bemoediging !!!!!