Bikkurim

Bikkurim: het eerste en beste voor de Here

Het Hebreeuwse woord ‘bikkurim’ komt alleen in de meervoudsvorm voor en duidt op de vroege oogst of eerste vruchten. De eerste vruchten kunnen zijn: druiven (Numeri 13:20), zaad (Exodus 23:16; 34:22) of vijgen (Nahum 3:12). Verwant aan het woord ‘bikkurim’/eerstelingen is de term ‘bikkura’ (Jeremia 24:2) waarmee vroege vijgen worden aangeduid. Dat zijn de eerste gerijpte, zeer sappige vijgen, beschouwd als bijzondere lekkernij.

Eerstelingen

‘Bikkurim’, het feest van de eerstelingen (Numeri 28:26), viel samen met het begin van de oogst. Als dank aan de Here God voor de goede oogst brachten de Joden het eerste en het beste van de gerijpte landbouwproducten als offer voor Hem. Dit dankoffer was tevens een vreugdeoffer. Een deel van de eerste vruchten werd niet alleen gegeven als dankoffer, maar diende ook ter ondersteuning van de priesters, zo blijkt uit Deuteronomium 18:4 (vergelijk Leviticus 2:10; Numeri 18:12-13). Ook later in Israëls geschiedenis gold deze bepaling (Nehemia 10:35-37).

vruchten

Volgens de bepalingen in de Tora moesten de eerste vruchten in het heiligdom worden gebracht (Exodus 23:19; Leviticus 23:10; Deuteronomium 26:2-11). Voor Gods aangezicht mocht men dankbaar voor al Gods zegeningen in het ‘land vloeiend van melk en honing’, de ‘bikkurim’, het eerstelingenoffer, brengen en Hem aanbidden: “…en u zult aanbidden voor het aangezicht van de HERE uw God, en u zult verheugd zijn over al het goede dat de Here uw God aan u gaf…” (Deuteronomium 26:10-11).

‘Eerstelingen’ nu

‘Bikkurim’ betekende dat het eerste en beste van alle vruchten met dankzegging, grote vreugde en aanbidding aan de Here God werd geofferd. Hierbij gedacht men ook Gods grote verlossing (Deuteronomium 26:2-11). Zo werd het Wekenfeest gevierd! En nu?

In het Nieuwe Testament komt ‘Bikkurim’ voor als veelzeggende metafoor: als beeld van de Heilige Geest (Romeinen 8:23), maar ook de verrezen Heiland wordt de ‘Eersteling’ genoemd (1 Korintiërs 15:20-23).
Met dankbaarheid mogen we de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Wekenfeest/Pinksteren vieren (Handelingen 2). Wat betekent dat voor ons? ‘Bikkurim’ hoort ook nu bij dit feest! Ook nu verlangt de Here naar onze ‘bikkurim’ uit liefde en dank voor Zijn grote verlossing.

Nog steeds heeft God recht op de eerstelingen van ons leven: het beste en eerste van alles wat we hebben en zijn mogen we Hem offeren:

…dat u uw lichaam stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer… (Romeinen 12:1).

‘Bikkurim’/eerstelingen voor Hem zijn, een volkomen aan Hem toegewijd leven, een onverdeeld hart en gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Zoals de gelovige Israëliet het eerstelingenoffer dankbaar en blij voor Gods aangezicht brengt, mogen wij dagelijks onze ‘bikkurim’ offeren. Daarbij hoort:

“… offers van lippen die Zijn naam belijden” (Hebreeën 13:15).

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
je vader
je vader
19 januari 2024 09:34

nice