PROFETISCH : DE GRONDWET VAN ISRAËL

Op 1 juli 2018 heeft premier Netanyahu zijn coalitiepartners in de Israëlische Knesset gevraagd om de definitieve versie van de Joodse nationale grondwet te voltooien. De bedoeling is om de wet nog vóór het volgende reces (18 juli tot 14 augustus) goed te keuren. Inmiddels is op 19 juli deze wet inderdaad goedgekeurd met 62 stemmen voor en 55 stemmen tegen.

Waarom is deze grondwet zo belangrijk?

Deze grondwet is een volgende, zeer belangrijke, stap in de geschiedenis van Israël. In mei 1948 werd Israël opgericht, in juni 1967 werd Jeruzalem teruggegeven en mogelijk wordt in juli 2018 de identiteit van het volk en de natie hersteld door middel van deze grondwet.

De opeenvolging van de maanden, mei, juni en juli is al een bijzonder feit op zich. Met het aannemen van de grondwet accepteert Israël de belofte van God aan Abraham dat het Heilige Land hem en zijn nakomelingen toebehoort. Het land zal niet langer een seculier land zijn met een naam die toevallig hetzelfde is als het oude Bijbelse koninkrijk, maar er komt een daadwerkelijke herleving van het oude Bijbelse thuisland van de Joden.

Stap voor stap

De orthodoxe Joden die nu in Israël wonen verwerpen nog steeds de Messias, terwijl een groter deel van de Israëlische bevolking niets met het geloof te maken wil hebben. Israël is eigenlijk een seculier land met weinig connecties met zijn Bijbelse wortels.

Indien deze grondwet wordt aangenomen, zal Israël worden teruggebracht naar zijn Bijbelse identiteit. Het uiteindelijke doel is om Jezus Christus als Messias te accepteren tijdens de komende verdrukking. Deze grondwet markeert volgens ons dat het einde van de tijden van de heidenen gedurende dit genadetijdperk spoedig bereikt gaat worden. God zal vervolgens Zijn aandacht richten op de verlossing van Israël zoals geprofeteerd in Handelingen 15:16-17 en Romeinen 11:25-26.

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. (Rom. 11:25-26)

De maand juli

Israël heeft geen formele grondwet zoals Nederland, maar heeft basiswetten. Israëlische basiswetten zijn de hoogste wetten van het land en vervangen de reguliere wetgeving. Deze Joodse grondwet, indien aangenomen, zal een van deze basiswetten zijn.

Het goedkeuren van welke wetgeving dan ook in Israël is een proces van vier stappen. Ten eerste wordt er een wetsvoorstel opgesteld en ter beoordeling aan een commissie gestuurd. Soms blijven wetten jarenlang bij een commissie hangen en worden ze nooit goedgekeurd. Als het wetsvoorstel wel wordt goedgekeurd, gaat het voorstel naar de volledige Knesset voor een eerste lezing. Ten derde gaat het voorstel, als zij in de eerste lezing wordt goedgekeurd, over naar een tweede lezing. Na goedkeuring komt de laatste stap: een derde lezing. Zodra een wetsvoorstel een derde lezing in de Knesset passeert, wordt het een echte wet.

Het bijzondere is dat dit wetsvoorstel in totaal zeven jaren niet door een commissie werd goedgekeurd. Nu lijkt de aanneming van de wet ineens in een stroomversnelling te komen. Premier Netanyahu wil dat zijn coalitie een paar kleine wijzigingen aanbrengt in het wetsvoorstel en dat daarna de tweede en derde lezing wordt voltooid in deze maand juli.

Wat is de tekst van het wetsvoorstel?

Dit is de meeste recente versie van de basiswet:

 1. Basisprincipes
  1. De staat Israël is de nationale thuisbasis van het Joodse volk, waarin zij hun streven naar zelfbeschikking realiseren in overeenstemming met hun cultureel en historisch erfgoed.
  2. Het recht om nationale zelfbeschikking uit te oefenen in de staat Israël is uniek voor het Joodse volk.
  3. De bepalingen van deze basiswet of enige andere wetgeving moeten worden geïnterpreteerd in het licht van wat is bepaald in deze paragraaf.
 2. Doel 
  1. Het doel van deze basiswet is om het karakter van Israël te verdedigen als de natiestaat van het Joodse volk, om in de basiswetten van Israël de waarden van de staat Israël als een Joodse en democratische staat te verankeren, in de geest van de Verklaring van Onafhankelijkheid van de staat Israël.
 3. De symbolen van de staat
  1. Het volkslied is “Hatikvah”.
  2. De vlag van de staat is wit met twee blauwe strepen bij de randen en een blauwe davidster in het midden.
  3. Het staatsembleem is een menora met zeven takken met olijfbladeren aan beide zijden en het woord “Israël” eronder.
 4. De hoofdstad
  1. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël.
 5. Taal
  1. De taal van de staat is Hebreeuws.
  2. De Arabische taal heeft een speciale status en de sprekers hiervan hebben het recht op taal toegankelijke overheidsdiensten in hun moedertaal, zoals bepaald door de wet.
 6. Terugkeer
  1. Elke Jood heeft het recht om te emigreren naar Israël en het staatsburgerschap van de staat Israël te verkrijgen in overeenstemming met de wet.
 7. Verzameling van de ballingen en Joodse nederzettingen
  1. De staat zal zich inzetten om de ballingen van Israël te verzamelen en de Joodse vestiging op zijn grondgebied te bevorderen. Het zal middelen voor deze doeleinden toewijzen.
 8. Verbinding met het Joodse volk in de diaspora
  1. De staat zal zich inzetten om de affiniteit tussen Israël en het Joodse volk in de diaspora te versterken.
  2. Zij zet zich in voor het behoud van het culturele en historische erfgoed van het Joodse volk in de diaspora.
  3. De staat zal een helpende hand uitsteken naar Joden in moeilijkheden of in gevangenschap vanwege het feit van hun Jood-zijn.
 9. Behoud van erfgoed
  1. Iedere burger van Israël, ongeacht zijn of haar religie of nationaliteit, heeft het recht om actief hun cultuur, erfgoed, taal en identiteit te behouden.
  2. De staat kan een gemeenschap, inclusief volgelingen van een enkele religie of leden van een enkele nationaliteit, toestaan om een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling te treffen.
 10. Officiële kalender
  1. De Hebreeuwse kalender is de officiële kalender van de staat.
 11. Onafhankelijkheidsdag en herdenkingsdagen
  1. Onafhankelijkheidsdag is de nationale feestdag van de staat.
  2. Herdenkingsdag voor de gevallenen in Israëls oorlogen en de Dag van de Holocaust (Yom Hashoah) zijn officiële herdenkingsdagen van Israël.
 12. Rustdagen
  1. De gevestigde rustdagen in de staat Israël zijn de sabbat en de feesten van Israël. Gedurende deze dagen zal geen enkele werknemer tewerkgesteld worden, behalve onder de voorwaarden, die gesteld zijn in de wet. Leden van (religieuze) gemeenschapsgroepen die bij wet zijn erkend, mogen op hun feesten rusten.
 13. Hebreeuwse wet
  1. Mocht de rechtbank een rechtsvraag tegenkomen die om een uitspraak vraagt en geen oplossing vindt in de (bestaande) wetgeving, een wettelijke precedent of een directe juridische overeenkomst, dan zal de rechtbank beslissen in het licht van de beginselen van vrijheid, rechtvaardigheid, integriteit en vrede zoals opgenomen in de erfenis van Israël.
 14. Bescherming van de heilige plaatsen
  1. De heilige plaatsen zullen worden beschermd tegen ontheiliging en alle andere schade en tegen alles wat de toegang tot hun heilige plaatsen voor leden van een religie kan belemmeren, of die hun gevoelens naar die plaatsen kunnen beledigen.
 15. Onveranderlijkheid
  1. Deze basiswet wordt niet gewijzigd, tenzij door een andere basiswet die wordt aangenomen door een meerderheid van Knesset-leden.

Maanden

Zoals we al eerder schreven is het zeer bijzonder dat mei 1948 Israël werd gesticht, in juni 1967 Jeruzalem werd heroverd en nu in juli 2018 dat Israël terug gaat naar zijn Bijbelse roots. Het is opmerkelijk dat het herstel van Israël van de afgelopen 70 jaren samenvalt met opeenvolgende maanden voorafgaand aan de maand september (Tisri), waarin de najaarsfeesten worden gevierd. Het Bazuinfeest is altijd een periode om de opname van de Bruidsgemeente te verwachten. Dan blijft de maand augustus over, de maand Elul. Deze maand is een tijd van bekering en berouw voordat het Bazuinfeest en de Grote Verzoendag aanbreken. Mogelijk wordt in de maand augustus het vredesplan onthuld voor Israël en de Palestijnen. Het vredesplan is wat ons betreft, dé basis voor de antichrist om schijnvrede te sluiten na de Ezechiël 38 oorlog.

We kunnen zien door de aanneming van deze grondwet, dat Israël weer een stap zet als volwaardig land. En niet alleen Israël: ook God gaat verder met Zijn tijdsplan. We mogen de hoop en verwachting levend houden op een spoedige opname. Het is goed om elkaar aan te sporen om uit te zien naar die heerlijke toekomst. In de tussentijd mogen we elkaar bemoedigen en de handen en voeten van Jezus zijn, Zijn liefde uitdelen en het Evangelie verkondigen. Je mag blijven genieten van elke dag, die God je geeft. In het komende vrederijk, na de verdrukking, zullen we dit als volgt ervaren:

Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. (Jesaja 65:22)

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Anke Marcus
Anke Marcus
4 juli 2018 19:04

Halleluja!!!! Innige groet.