EN ZIE: IK KOM SPOEDIG!

Deze woorden van Jezus Christus in Openbaring 22 worden drie keer herhaald, daarmee geven ze hun belangrijkheid aan. Maar deze woorden roepen ook iets op: Als Jezus spoedig komt, waarom duurt dit al ongeveer 2000 jaar? Dit noemen we niet meer spoedig! Tegelijkertijd vervullen we met deze gedachte Bijbelse profetie: “Waar is de belofte van Zijn komst?” zeggen de spotters in 2 Petrus 3:4. De Bijbel roept ons op Hem te verwachten, maar als we al 2000 jaar moeten wachten, dan kan de verwachting best wel afgenomen zijn. Best begrijpelijk! De vraag rijst: wat zou er bedoeld zijn met deze woorden?

Spoedig

Tot drie keer aan toe zegt Jezus Christus in Openbaring 22: “Ik kom spoedig!” Als Hij het drie keer herhaald, moet het wel een betekenis hebben. spoedigEen betekenis van hoop en verwachting. Net als de woorden “voorwaar, voorwaar”, dat vraagt ook je aandacht. Tegelijkertijd begrijpen we het woord “spoedig” niet goed, omdat spoedig in onze ogen sneller is, dan dat het nu duurt.

Daarom is het goed om te kijken wat er in de grondtekst staat. In het Grieks staat er het woordje “tachu”. Dit woord komt 12 maal in het Nieuwe Testament voor en wordt vertaald met: zo snel mogelijk, haastig, kort daarna, snel en spoedig. Kijken we naar het Oude Testament is daar het Hebreeuwse woord voor spoedig: “mahar”. Dit komt bijvoorbeeld voor in Exodus 34:8 “Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer”. Dit lijkt allemaal op hetzelfde: spoedig is een tijdsspanne die te overzien is. Hoe komt het dan dat het niet aansluit bij onze beleving?

Spoedig is plotseling

Het Griekse woord tachu kun je ook vertalen met het woord “plotseling”, maar dan moet het wel in de context passen. Als Jezus tot drie maal toe in Openbaring 22 zegt dat Hij plotseling komt, past dat, wat ons betreft, wel in de context. Het lijkt een tegenstelling, dat Jezus ons aan de ene kant oproept om Hem te verwachten, om te waken en tegelijkertijd te weten dat spoedig al heel lang heeft geduurd. Dat werkt niet motiverend om te blijven verwachten! Daarom is plotseling een betere vertaling. Maar het woord spoedig heeft nog een diepere laag.

Het woord spoedig wordt ook gebruikt om Gods precisie aan te duiden, hoe Hij alle gebeurtenissen van het leven gebruikt in Zijn perfecte tijdschema zonder onnodige vertraging. Dit kunnen we tot twee keer aan toe lezen in:

Openbaring 1:1 “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven”.

Openbaring 22:6 “En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren”.

Tachometer

In het woord “tachometer” zit ook het Griekse woord “tachu”. Een tachometer is een toerenteller, die aangeeft hoeveel toeren bijvoorbeeld een motor draait en dit is begrenst tot een maximum. Dat is wat we nu in het nieuws zien: het (profetisch) nieuws volgt elkaar in razend tempo op, de toeren lopen alleen maar op! Het woord geeft als het ware aan hoe snel de gebeurtenissen elkaar opvolgen in de tijd. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan razendsnel, het verval van normen en waarden is enorm.

Er komt een moment dat het maximum van het toerental is bereikt. Voor ons het moment van de opname, terwijl op de aarde de grote verdrukking gaat beginnen. Van dit alles hoeven we niet somber te worden, absoluut niet! Als de wereld donkerder wordt, vallen we als licht veel meer op. Zou Jezus Christus ook onze huidige en haastige tijd in gedachten hebben gehad, toen Hij de woorden “Ik kom spoedig” uitsprak?

Conclusie

Het woord spoedig heeft veel meer betekenis, dan dat wij in eerste instantie hebben kunnen bedenken. We weten dat God een perfect tijdschema met deze aarde heeft en dit tijdschema zonder onnodige vertraging zal uitwerken. Jezus Christus gaat komen op de tijd dat Gods bazuin klinkt. Met deze hoop mogen we leven. We mogen vol verwachting uitkijken en op God blijven vertrouwen, dat Zijn tijdschema zichtbaar wordt voor ons allemaal. In de tussentijd mogen we elkaar bemoedigen met de woorden uit Titus 2:11-13:

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dit leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Intussen verwachten wij de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Laat deze verzen je aansporen om bedachtzaam, rechtvaardig en heilig te leven. Leven vanuit de verwachting dat Jezus gaat komen, vuurt ons aan om op deze manier te leven! En ook jou willen we aanvuren om een leven te leiden, waarmee God de eer krijgt.

4.3 10
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

14 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Margreet
Margreet
19 juli 2022 20:35

Ik wil een ieder die het verwachten te zwaar vinden, zeggen dat voor God 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar zijn. Want God geduldig jegens ons. En omdat HIJ niet wil dat er iemand verloren gaat. Dus als je het zo bekijkt duurt het nog niet eens 2 Dagen volgens onze Geweldige waarachtige God en Vader van Jezus Messias (ook Christus genoemd).

Anita hessels
Anita hessels
19 juli 2022 07:49

Ik kan niet wachten tot de Heere ons komt halen

lenie calf
lenie calf
18 juli 2022 23:08

is het ook niet zo dat 1000 jaren telt als 1 dag in de bijbel ? Een kennis van mij benoemd dat vaak

Hermien mensink
Hermien mensink
12 december 2021 13:22

Mooie en duidelijke uitleg over de wederkomst. Doe nu wat urgent is in bijbels perspectief. En laat je licht schijnen in je omgeving.

Gario Routiee
Gario Routiee
12 juli 2020 07:13

Als Jezus spreekt over de vijgenboom als het gaat uitlopen, weet dan dat de zomer nabij is. Zo is het ook als Jezus zegt: Zie, Ik kom spoedig! Met andere woorden: als het begin zichtbaar wordt, dan zal het snel voltrokken worden. Dit is een eenvoudige uitleg, wie oren heeft die hoore.

willem en Lia
willem en Lia
10 juli 2020 09:11

maranatha Here Jezus, kom

Anna
Anna
9 juli 2020 23:20

Ja ik zie uit naar zijn spoedige komst

Theodor
Theodor
9 juli 2020 22:27

Ik denk dat beide betekenissen spoedig en plotseling, met haast betekenis hebben. Vanuit ons perspectief ervaren wij het niet als spoedig, maar Johannes schrijft in zijn eerste brief: “Kinderen, het is de LAATSTE URE; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.” 1 Joh. 2:18 Ook al weten we niet exact wanneer Johannes z’n brieven schreef wordt algemeen aangenomen dat dit ergens in de laatste decennia van de 1 eeuw gebeurde. Hij constateert dat er vele antichristen zijn opgestaan, mensen die… Lees verder »

Gerrit
Gerrit
9 juli 2020 20:41

Amen amen prijs onze Heer.

Corry heesen
Corry heesen
11 mei 2020 00:19

Iedere dag Verwacht ik de Heer…Maranatha !!!

Jacob Lubach
Jacob Lubach
7 mei 2020 05:36

AMEN!!

Frits
Frits
11 februari 2020 23:04

Kom plotseling Heer Jezus

Elene
Elene
30 mei 2019 23:19

Amen!

Barbara
Barbara
7 februari 2019 14:52

AMEN, IN JEZUS NAAM*