HET GROTE WONDER : ISRAËL

Het grootste wonder waar we in dit jaar bij stil kunnen staan is het feit dat zeventig jaar geleden de staat Israël werd opgericht. Wat is er zó bijzonder dat we dit een groot wonder noemen?

14 mei 1948

Op 14 mei 1948 proclameerde David Ben Goerion, de nieuwe Israëlische premier, in het overvolle Tel Aviv Museum de onafhankelijkheid van de Joodse staat Israël. De aanwezige Joodse leiders stonden op en zongen spontaan Ha tikva, het Israëlische volkslied. Deze dag, de 14e mei 1948 is op de Joodse kalender de datum 5 Iar 5708. Sinds de oprichting van Israël is 5 Iar een Nationale Feestdag. Het wordt de Onafhankelijkheidsdag genoemd, of te wel Jom Haätsmaoet. Dit jaar zijn we zeventig jaar verder en vandaag, 19 april 2018, is het op de Joodse kalender 5 Iar. Het is feest!

Dorre doodsbeenderen

Probeer je voor te stellen dat in 1948 al ongeveer 1900 jaar het Joodse volk verspreid was over de hele wereld en dat ze geen eigen land hadden. In Europa was er geprobeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog het Joodse volk uit te roeien en dat was niet gelukt. Maar de Holocaust had wel zijn tol geëist en had diepe wonden geslagen in de Joodse gemeenschap. Het waren als het ware dorre doodsbeenderen, die weer tot leven gewekt moesten worden. Dit is de vervulling van de profetie van Ezechiël 37:11-14

Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

De Joden hadden na de Tweede Wereldoorlog weinig hoop meer, de verschrikkingen die zij moesten meemaken, zijn met geen pen te beschrijven. Ze hadden veelal de dood in de ogen gekeken en moesten trauma’s zien te verwerken. Dat is het punt waar het Joodse volk weer een eigen land kreeg en uit het niets herrees de staat Israël uit zijn as.

Gods zegen over Israël

Terugkijkend naar 70 jaar Israël zien we Gods zegen op Zijn uitverkoren volk. In 1948 waren er 806.000 inwoners, nu zijn dat er inmiddels 8,8 miljoen. Kijkend naar de innovatie die uit Israël komt, waaronder de Iron Dome (raketafweersysteem), Waze (navigatie), de USB-stick en sandalen waarvan de zolen niet slijten (Shoresh Sandals), zien we hoe Gods volk gezegend wordt met kennis. We zien een land dat welvarend is, groen is, vele Nobelprijswinnaars voortbrengt en waar toeristen graag heen gaan.

70 jaar: een mijlpaal

De staat Israël bestaat zeventig jaar: een bijzondere mijlpaal. Om het getal 70 beter te begrijpen kijken we eerst naar het getal zeven (sheva in het Hebreeuws) dat ook grote betekenis heeft.

De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. (Psalm 12: 7)

Zeven is het Goddelijke getal van voltooiing, volheid en perfectie. Sheva (zeven) heeft dezelfde basis als het woord eed (shevua) en is daarom gerelateerd aan betrokkenheid. Deze toewijding zien we door Gods beloften heen aan Zijn uitverkoren volk, ook vandaag de dag.

De 16e letter van het Hebreeuwse alfabet, Ajin, heeft de getalswaarde 70. Dit getal verwijst naar Ajin Israëlde 70 volken en talen van de wereld. Er zijn 70 zielen van het huis van Jacob naar Egypte gekomen. Er worden 70 oudsten door Mozes gekozen en 70 wijze mannen vormen het Sanhedrin. Koning David is 70 jaar geworden. De Babylonische ballingschap duurde 70 jaren. De Naam van God, JHWH, komt 1829 maal in de Thora voor. Dit is 70 keer 26 en als je de woordwaarde optelt van de naam JHWH kom je op 26 uit.

Toekomst

Zeventig jaar Israël geeft hoop! De pagina is omgeslagen van Ezechiël 37 naar Ezechiël 38. Zoals onder het Joodse volk de hoop leeft dat de Messias komt, mogen wij ook uitzien naar de komst van de Messias. Hij komt ons ophalen om voor altijd bij Hem te zijn (1. Tess 4:17).

We mogen leren van Psalm 90:10 dat een generatie 70 jaren duurt en als je sterk bent 80 jaren. Van de gelijkenis van de vijgenboom mogen we leren dat als de boom (Israël) uitspruit dat het zomer gaat worden en dat de woorden die Jezus in Mattheüs 24 spreekt, uitkomen: Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

We zien de woorden van Jezus, gesproken in Mattheüs 24, voor onze ogen gebeuren! Er zijn geboorteweeën en ze nemen toe, de spanning in het Midden Oosten gaat naar een climax. Zoals weeën niet te stoppen zijn en in heftigheid toenemen, zo weten we met elkaar de uitkomst van deze weeën: er is een geboorte op komst!

Het mannelijk kind (de gemeente) van Openbaring 12:5 staat op het punt geboren te worden en wordt weggevoerd (opgenomen) naar de troon van God. Wij mogen vol hoop en blijde verwachting deze laatste weeën doorstaan, omdat we weten wat er gaat komen. Zoals je voor het eerst je kind vasthoudt en vol bewondering bekijkt, zal op dezelfde manier Jezus vol bewondering en met intense liefde naar jou kijken. Je zult Zijn goedkeuring, aanvaarding en blijdschap diep van binnen ervaren. Je bent eindelijk THUIS!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

2 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Corry Heesen
Corry Heesen
18 april 2018 14:24

Wat een geweldige toekomst staat ons te wachten..Shalom voor Israel

Maria Penders
Maria Penders
1 november 2018 14:24

WAT MOOI PRIJS DE HERE GOD VAN ISRAEL EN VAN ALLE VOLKEN NATIEEN EN TALEN