TEKENEN VAN DE EINDTIJD

Wat leven we toch in een bijzondere tijd! Juist in deze tijd waarin Israël weer zijn eigen land heeft en voorspoedig is, de tijd waarin er zoveel gebeurd in het Midden Oosten en er zoveel tekenen zowel op de aarde als in de hemel te zien zijn. In zowel 2017 als in 2018 zien we een toename van deze tekenen, zowel in aantal als in hevigheid. Jezus zelf noemde dit in Mattheus 24 geboorteweeën. Al deze tekenen wijzen naar de opname van de gemeente en de komst van Jezus Christus naar deze aarde. Net zoals in de dagen van Noach, zijn we los van God: egoïsme, verharding, hebzucht en losbandigheid is normaal. Dit bij elkaar zijn allemaal tekenen dat we in de eindtijd leven.

Genesis

Het verbazingwekkende verhaal begint wanneer God zegt in Genesis 1 vers 14:

Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden en van dagen en jaren!

Deze vaste tijden, moadiem, in het Hebreeuws, worden ook wel gezette tijden of Gods Feesten genoemd. Deze feesten worden in Leviticus 23 verder uitgelegd en komen in een cyclus na elkaar.

Sterren

Zoals de geschiedenis laat zien, gebruikt God de stand van de planeten (de reizende sterren) en de sterren zelf om ons mensen gebeurtenissen te laten zien. Zo was er de ster van Bethlehem, maar ook de bloedrode manen hebben een betekenis.

Vorig jaar, op 23 september 2017, was in de sterren een groot teken te zien: het Openbaring 12 teken. Deze stand van het sterrenbeeld Maagd en Leeuw, met daarbij de maan, de zon en de planeten Mars, Venus en Mercurius was sinds de schepping nog niet te zien geweest. Tegelijkertijd was de planeet Jupiter in het sterrenbeeld Maagd en had daardoor een betekenis. Zoals het heelal cyclisch is geschapen, met draaiende planeten, zijn er ook cyclussen op aarde.

Cyclus

Als God alles cyclisch heeft geschapen, heeft Hij ook Zijn bedoelingen daarmee. Het is soms een speurtocht in Zijn Woord om de cyclussen te begrijpen en onze ervaring is, dat als je er meer van begrijpt, je meer onder de indruk raakt van de Schepper zelf.

Profetieën

De Bijbel staat vol met profetieën over de eerste komst van Jezus Christus, die allemaal zijn vervuld. Op dezelfde manier mogen we ook verwachten, dat de profetieën worden vervuld, die gaan over Zijn tweede komst. De belangrijkste profetieën over Zijn tweede komst zijn de drie volgende:

  • Jesaja 17:1. Damascus zal een puinhoop worden.
  • Zacharia 12:3. De aanstoot die de wereld aan Jeruzalem neemt.
  • Ezechiël 38-39: De Gog Magog oorlog

Komst

We willen je helpen bewust te worden in welke tijd we leven: vlak voor de komst van Jezus Christus. Waarom vinden we dat zo belangrijk? Omdat Zijn komst hoop en verwachting geeft en omdat wij het belangrijk vinden dat je voor jezelf weet hoe je in het leven staat:

Geloof je in God en geloof je dat Hij Jezus naar deze aarde stuurde om te sterven voor jouw zonden? Geloof je dat God Hem na drie dagen weer deed opstaan en dat jij daardoor gered kunt worden? Of ervaar je teleurstelling en begrijp je niets van God, waardoor je niets met Hem te maken wil hebben?

We mogen uitzien naar een heerlijke en hoopvolle toekomst en bewust leven in de blijde verwachting dat Jezus Christus komt om Zijn Bruidsgemeente op te halen en uitzien naar het moment dat we voor altijd bij Hem zijn.

Antwoord

Deze site hoopt jou antwoord te geven op al je vragen rondom de komst van Jezus Christus. We hopen dat je zult ontdekken dat het 23 september teken van vorig jaar niet op zichzelf staat, maar dat er veel meer tekenen zijn. Tegelijkertijd is het goed om zelf te onderzoeken, om zelf de Bijbel te lezen. We hebben niet de intentie om je te overtuigen, we willen alleen wijzen op de bijzondere gebeurtenissen die zijn gebeurd en volgens de profetieën in de Bijbel gaan gebeuren. Wij zijn de generatie die al deze dingen voor onze ogen tot vervulling zien komen.