EINDTIJD, OPNAME EN WEDERKOMST

We hebben het over de eindtijd, dan weer over de opname, dan noemen we weer de komst van Jezus of Zijn wederkomst. Allemaal verschillende woorden, maar wat bedoelen we hiermee? En welk woorden gebruikt de Bijbel hiervoor?

Eindtijd

In Daniël 8:17 staat “Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.” en in Daniël 10:14 staat: “Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.” In het Bijbelboek Daniël vinden we veel profetieën over de eindtijd en de tijd van de verdrukking.

De vraag is natuurlijk: wanneer is de eindtijd begonnen? In het Nieuwe Testament lezen we al dat die tijd ook al de eindtijd werd genoemd. In het kort komt het erop neer dat na Jezus’ dood en opstanding, gevolgd door het uitstorten van de Heilige Geest met Pinksteren de eindtijd is begonnen.

Opname

harpazoIn het Hebreeuws staat hier “harpazo”. Dit woord vind je terug in 1 Tessalonicenzen 4 vers 17: “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”

Het woord opgenomen staat voor “harpazo”, dit betekent weggegrist worden. Het is wat er gebeurd als je op de rails ligt en net voordat de trein komt wordt je van de rails gehaald.

Wederkomst

De Wederkomst is de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde om Zijn beloften te vervullen en om de profetieën over Hem te volbrengen. Jezus beloofde ons: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24:30).

Openbaring 19:11-12 verkondigt het volgende over de Wederkomst:

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf.”

wit paard