EINDTIJD OPNAME WEDERKOMST

Op deze site hebben we het over de eindtijd, dan weer over de opname, dan noemen we weer de komst van Jezus of Zijn wederkomst. Allemaal verschillende woorden, maar wat bedoelen we hiermee? En welke woorden gebruikt de Bijbel hiervoor?

Eindtijd

In Daniël 8:17 staat “Toen zei hij tegen mij: Begrijp, mensenkind, dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde.” en in Daniël 10:14 staat: “Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen.” In het Bijbelboek Daniël vinden we veel profetieën over de eindtijd en de tijd van de verdrukking.

De vraag is natuurlijk: wanneer is de eindtijd begonnen? In het Nieuwe Testament lezen we al dat die tijd ook al de eindtijd werd genoemd. Romeinen 13:11 noemt dat de tijd is aangebroken om uit de slaap te ontwaken en in 1 Korinthe 10:11 zegt Paulus dat over ons de einde van de eeuwen gekomen is. In het kort komt het erop neer dat na Jezus’ dood en opstanding, gevolgd door het uitstorten van de Heilige Geest met Pinksteren de eindtijd is begonnen.

Opname

harpazoHet woord “opname” kom je niet in elke Bijbelvertaling tegen, maar tot twee keer aan toe wordt dit woord gebruikt. Dit woord vind je terug in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17: “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.”

Het woord opgenomen betekent in de Griekse grondtekst “harpazo”. Dit woord heeft de betekenis van weggrissen. Het is wat er gebeurd als je op de rails ligt en net voordat de trein komt, wordt je van de rails gehaald. Ook in Openbaring 12:5 kom je ditzelfde woord tegen: “En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon”.

Dit is de tijd van de komst van Jezus Christus in de wolken, niet zichtbaar voor iedereen. Maar elke wedergeboren christen, die opgenomen wordt, zal Hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht en dan voor altijd bij Hem zijn. Want Jezus Christus zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel (1. Thess. 4:16 en 17).

Wederkomst

De Wederkomst is de fysieke terugkeer van Jezus Christus naar de Olijfberg, zoals Zacharia al profeteerde: “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.” (Zacharia 14:4) Jezus Christus komt terug om Zijn Koninkrijk te vestigen op de aarde en om de duivel duizend jaar te binden in de afgrond. Hij beloofde ons: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” (Matteüs 24:30).

Openbaring 19:11-12 verkondigt het volgende over de Wederkomst:

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf.”

We mogen met vreugde uitkijken naar het moment van de komst van Jezus Christus in de lucht, de opname, in een oogwenk zal ons sterfelijk lichaam veranderen in een verheerlijkt lichaam. Dat geeft hoop voor de toekomst, want écht: het beste gaat nog komen! Voor altijd zijn we in de nabijheid van Jezus Christus, ons geloven is voorbij: voortaan mogen we aanschouwen!

4 3
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

10 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Erik
Erik
24 april 2021 10:34

Beste Cees,
Hoe kijkt u nu aan tegen het feit dat wederkomst in de 2027 niet kan, aangezien we dan in 2020 reeds opgenomen zouden zijn.
Met vriendelijke groet
Erik

Corbet Jeff (J. A.)
Corbet Jeff (J. A.)
2 maart 2021 22:40

Ik ben het eens met bovenstaande. Waar ik een beetje mee worstel, is de tekst ‘Wat de terugkeer van onze Here Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft,’
‭‭2 Thessalonicenzen‬ ‭2:1‬ ‭HTB‬‬
https://www.bible.com/75/2th.2.1.htb”

Dit gaat volgens mij over de wederkomst. Maar het woordje “hereniging” suggereert dat we hier voor het eerst met Hem herenigd worden ((dus de opname)!

Banek Weide
Banek Weide
6 juli 2020 14:59

Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
https://debijbelzegt.nl

Klaas de Groot
Klaas de Groot
25 maart 2020 12:09

“Dit is de tijd van de komst van Jezus Christus in de wolken, niet zichtbaar voor iedereen. Maar elke wedergeboren christen, die opgenomen wordt, zal Hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht en dan voor altijd bij Hem zijn. Want Jezus Christus zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel (1. Thess. 4:16 en 17).” Dit klopt niet , in het lichaam van Christus zitten geen “wederomgeborenen” alleen leden van het Lichaam , ” saints ” wederomgeboren behoort tot de bedeling van de wet. ! ( volk Israël.)… Lees verder »

klaas
klaas
23 juli 2019 06:36

Paulus schrijft daar over de visioenen 14 jaar geleden.
Op me 16de heb ik 6,5 weken in coma gelegen door een bromfiets-ongeluk.
Op 2 jarige leeftijd heb ik op een bakkeliete stekker gebeten en 220 volt door me donder gehad.
Daarom kan ik zo met die handicap (BDE) omgaan of zit er meer achter / in ?!

https://bijbel.eo.nl/bijbel/2-korintiers/12

Cees
Cees
25 december 2018 01:40

Beste John & Joanna, Die benamingen ‘eerste komst’, ’tweede komst’ en ‘wederkomst’ leiden heel vaak tot verwarring. Het is echter voor een goed verstaan bij de lezers, dat ik de vrijheid neem om de belangrijkste gebeurtenissen, in volgorde van plaatsvinden, even toe te lichten. REEDS GEBEURD: – De geboorte van Jezus (4000 jaren na de schepping; 3 jaren voor onze tijdrekening) – Jezus’ eerste openbaring als de Messias (4030 jaren na de schepping; Jezus (30 jaar oud) zegt tot de Joden dat Hij de Gezalfde is, de Messias (Lukas 4:16-21), maar de Joden namen Hem niet aan (ze ‘struikelden’) en… Lees verder »

Henk Lepelaar
Henk Lepelaar
13 november 2018 10:52

Marja, “‘Dit is de tijd van de komst van Jezus Christus in de wolken, niet zichtbaar voor iedereen. Volgens mij klopt dit ook wel wanneer de Heer Jezus alleen zijn gemeente komt op halen. Dat zijn enkelt degenen die opgenomen worden 1 Thess 4;15-18, de thans levenden en degenen die in de dood slapen die in hem gestorven zijn. Zij zijn degenen die hem zullen zien en de overigen die er niet bij horen blijven dan op de aarde achter. Na de zeven jaar van de grote verdrukking komt Christus terug met een oordeel dan zal een ieder hem zien.… Lees verder »

marja
marja
11 november 2018 14:44

Misschien lees ik het verkeerd, maar eerst staat er: “‘Dit is de tijd van de komst van Jezus Christus in de wolken, niet zichtbaar voor iedereen. Maar elke wedergeboren christen, die opgenomen wordt, zal Hem ontmoeten van aangezicht tot aangezicht en dan voor altijd bij Hem zijn” En daarna staat er : “‘Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister” Is… Lees verder »

Henk Veldhuis
Henk Veldhuis
8 november 2018 22:13

Goed weergegeven, natuurlijk kan je vanuit Gods woord nog veel meer onderbouwen maar dan wordt het soms zo`n groot onoverzichtelijk stuk voor hen die nauwelijk kennis of inzicht hebben in deze zaken. Voor veel gelovigen is het verschil niet duidelijk tussen de opname, waar de bruid, zei die klaar zijn om de bruidegom te ontmoeten, Jezus ontmoet in de wolken en zijn fysieke wederkomst. De schrift gedeeltes naar voren halen die genoeg kennis of openbaring geven aan iemand kan net de trigger zijn om zelf de bijbel in te duiken en het eens goed uit te zoeken, Mijn advies aan… Lees verder »