ALS IN DE DAGEN VAN NOACH

Het zijn bekende woorden van Jezus Christus om ons duidelijk te maken hoe de tijd er uit zal zien vlak vóór Zijn komst: druk zijn met aardse bezigheden, zoals eten, drinken en trouwen. Meer gericht zijn op jezelf en minder op een ander, men wordt door van alles en nog wat in beslag genomen.

En inderdaad: dit zien we! De wereld is druk bezig met aardse zaken, niet gericht op God, het goede wordt slecht genoemd en het slechte goed. Als we op God gericht zijn, dan gaan we eten van het Brood des Levens en drinken van het Levende Water. Dan komen we in onze bestemming als kind van God.

Berouw

Even terug naar de tijd van Noach. Hij groeide op in een wereld die snel achteruit ging. De goddeloosheid nam hand over hand toe en daardoor ook de slechtheid, rebellie en het egoïsme. God had er berouw over dat Hij de mens had gemaakt en het bedroefde hem in Zijn hart (Genesis 6:6). Zou God ook nu naar deze wereld kijken op dezelfde manier?

Noach

Voor de zondvloed was er één man die opviel en hij zou het verschil gaan maken: zijn naam was Noach. Zijn vader Lamech had de perfecte naam voor zijn zoon gevonden, want deze naam betekent “rust, vrede, troost”.  In Genesis 6:8 kunnen we lezen, dat God Noach ziet en dat hij genade vond in Gods ogen. Ook vandaag de dag geeft de genade van God ons rust, vrede en troost. We lezen ook van Noach dat hij gehoorzaam was: Hij krijgt van God de opdracht om een ark te bouwen en dit doet hij. Waarschijnlijk had Noach wel vragen of twijfels, maar ondanks dit alles, gaat hij aan het werk. Niet alleen ging hij een ark bouwen, ook ging hij waarschuwen voor wat er aankwam: de zondvloed. De mensen sloegen geen acht op zijn waarschuwing en vertrouwden op hun aardse bestaan namelijk het eten en drinken.

Leren van Noach

Wat kunnen wij leren van de houding van Noach? In hoeverre zijn wij gehoorzaam aan God? Durven we te gehoorzamen als wij de gevolgen nog niet kunnen overzien? Zoals Noach gehoorzaam was om in de boot te stappen, durven wij uit onze boot te stappen, uit onze comfortzone? Vertrouwen wij God als het er écht op aan komt? We hopen dat je “ja” kunt zeggen! Dat je ernaar verlangt om God trouw te zijn, Hem te volgen en te gehoorzamen.

Genesis 6:8 “Maar Noach vond genade in de ogen van God”. Het staat er zo mooi! Máár Noach! Ondanks alle duisternis op deze aarde, was daar Noach. En misschien wil je je eigen naam invullen: Máár … vond genade in de ogen van God. Is dat niet prachtig! Want de ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. (Psalm 34:16).

En jij?

De duisternis kan je soms zo overvallen als een deken: máár JIJ! Het kan pijnlijk zijn, als je niet serieus genomen wordt als je over de komst van Jezus Christus vertelt: máár JIJ!  Te midden van alle vragen, onduidelijkheden en alle strijd, mag jij je vertrouwen in God stellen, die nog steeds zegt: “máár JIJ!”

Ja, het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Ja, mensen noemen goed slecht en slecht goed. Ja, de wereld wordt krankzinniger met de dag. Máár Noach: hij maakte het verschil! Pas toen hij klaar was met de ark kwam de vloed. Dat geldt ook voor ons: Zolang wij nog op aarde zijn, kan de antichrist niet worden geopenbaard. Eerst moeten wij veilig naar onze ark worden gebracht, waarna God de deur zal sluiten.

Vóór die tijd mogen we anderen vertellen dat Jezus Christus gestorven is voor de zonden van alle mensen, dat Hij is opgestaan na drie dagen uit de dood en door dat te geloven er eeuwig leven bij Hem mogelijk is! Deel het Evangelie nu het nog kan, de deur is nog geopend.

3.6 5
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

10 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Anne
Anne
8 december 2021 02:21

Ik wil het nog even hebben over de Bijbelse tijdrekening, want veel mensen begrijpen niet hoe dat zit! In het Bijbelboek Daniel 4: vers 13 tot 16, wordt gesproken over een grote boom, waarvan de takken tot in de hemel reikten. Een wachter een engel riep luidt, hakt de boom om! En Hakt zijn takken af en laat zijn wortelstomp evenwel in de aarde staan, met een band van ijzer en een band van koper, en laten er Zeven Tijden over heen gaan! Die Zeven Tijden zijn volgens Bijbelse berekening 2520 jaar lang, men neemt een dag voor een jaar!… Lees verder »

Maria Penders
Maria Penders
24 september 2021 19:19

Heel mooi alles gaat hard achteruit ik zie uit naar De Here Jezus.

Corry heesen
Corry heesen
10 mei 2021 13:57

Duidelijk verwoord…het is nog steeds genadetijd totdat.,….

Cees
Cees
18 februari 2020 00:50

@Anne Misschien kan het verhelderend uitwerken wanneer je dit schema-met-uitleg zou willen bekijken? https://vergadering.nu/pdf/6000-jaren-3-de-zondvloed-120-jaren-genesis-6.pdf Geloof en stel je vertrouwen daarin dat de Heere Jezus, Gods Zoon, ook jouw zonden aan het kruis heeft (weg)gedragen en je zult behouden worden en eeuwig leven ontvangen. Beste John & Johanna, Ik heb er alle begrip voor wanneer jullie mijn reactie toch liever niet wensen te plaatsen omdat het een verwijzing is naar een andere website. Die andere website -en dat zullen jullie zeker waarderen- is indertijd met dezelfde doelstelling als die jullie hebben, opgezet om Gods Woord onder de aandacht te brengen en… Lees verder »

Anne
Anne
11 november 2019 00:54

Jehovahs dag komt eraan, de oorlog van Armageddon! Openbaring 16: vanaf vers 14: IN werkelijkheid zijn het door demonen ge-inspireerde uitingen, en ze verrichten tekenen en gaan uit tot de koningen van de gehele bewoonde aarde, om hen te vergaderen tot de oorlog van grote dag van God de almachtige. Wanneer? Want net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn! Mattheus 24: vanaf vers 37. Noach bouwden 120 jaar over de ark, van de toen komende Zondvloed. Jezus koninkrijk werd in 1914, in de hemel opgericht, en werden Satan en zijn… Lees verder »

Maria Penders
Maria Penders
26 september 2019 23:48

Wat mooi en lief, ik verheug me zo op de komst van mijn Heiland Jezus Christus, we zullen hem gaan zien, wat een dag zal dat zijn Amen, Bedankt vor deze site Godskalender, Gods Zegen, liefs Maria]

herman
herman
2 januari 2019 13:49

Dank je wel voor de kalender Gods zegen toe gewenst

aaltjo
aaltjo
21 december 2018 19:29

amen

Carla Molenaar
Carla Molenaar
21 december 2018 08:53

Wauw, maar ik!! Ik ook! Ik word elke keer zo bemoedigd door jullie kalender nieuws. Dank jullie wel, ik hoop en bid dagelijks Maranatha!

Henk
Henk
20 december 2018 09:10

Een waar woord.