DE VERVULLING VAN DE NAJAARSFEESTEN

FeestenDe feesten, zoals genoemd in Leviticus 23, zijn onder te verdelen in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten. Het bijzondere hieraan is dat alle vier de voorjaarsfeesten zijn vervuld door Jezus Christus, exact op het moment dat het feest gevierd moest worden. Ook gebeurde de vervulling in één en hetzelfde jaar en vond de vervulling plaats in Israël en voor de Joden.

Vaak noemen we deze feesten, de Joodse feesten, terwijl dat niet de juiste benaming is. God zelf heeft deze feesten ingesteld en daarom zijn het Gods vastgestelde tijden, in het Hebreeuws heet dit “moadiem”. De najaarsfeesten zijn allemaal in één maand en wachten nog op de vervulling door Jezus Christus.

Tisri

De najaarsfeesten beginnen met het Bazuinfeest, daarna Grote Verzoendag en als laatste het Loofhuttenfeest. Kan het zijn dat de najaarsfeesten ook in één jaar, dus vlak achter elkaar worden vervuld? En dat ze niet worden vervuld voor de gemeente, de bruid van Christus, maar juist voor de Joden, zoals de voorjaarsfeesten? We gaan op onderzoek!

Het eerste feest is op 1 Tisri, op onze kalender valt dat altijd in september/oktober. In dit jaar, 2022, wordt het gevierd op 26/27 september. Het is een dag, waarvan men oorspronkelijk niet exact het moment wist wanneer de dag zou beginnen. Dit komt omdat de maand altijd met een nieuwe (dus verborgen) maan begint. Daardoor blijft het moment van het aanbreken van een nieuwe maand altijd een beetje verborgen. Deze dag kan vervuld worden bij de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg. Want dan zal er luid bazuingeschal zijn als de engelen de uitverkorenen (het Joodse volk) verzamelen uit de vier windstreken. (Mattheus 24:31)

Grote Verzoendag

Op deze dag komt er verzoening tussen Jezus Christus en de Joden: heel Israël zal gered worden. Zoals in het Oude Testament de hogepriester het Heilige der Heiligen in de tempel binnenging om verzoening te vragen voor de zonden van het hele volk, zo zal Jezus Christus als Hogepriester heel Israël redden bij Zijn wederkomst. (Romeinen 11:26) Ook wacht de belofte van God voor Israël in Zacharia 13:9 op zijn vervulling: “Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God”. 

Omdat het Joodse volk in de grote verdrukking is gevlucht, kan het even duren voordat zij weer in Jeruzalem zijn, om Jezus Christus te ontmoeten. De reis zou 10 dagen kunnen duren, van het Bazuinfeest tot aan Grote Verzoendag.

Loofhuttenfeest

Na de wederkomst en de verzoening met de Joden gaat Jezus Christus de troon van David bestijgen in Jeruzalem, voor een periode van duizend jaar lang. Het feest wordt ook wel het feest van de vrolijkheid genoemd en dat is wat er exact gebeurd in deze duizend jaar: de aarde zal hersteld worden en wij zullen leven voor Zijn aangezicht (Hosea 6:2).

Maar ook Jesaja 11:6-11 zal werkelijkheid worden: “Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen”.

Dagen rekenen

Eerder dachten we dat de opname van de gemeente op een Bazuinfeest zou zijn en op Grote Verzoendag de wederkomst van Jezus Christus. Als je met de dagen gaat rekenen, die in Daniël 12 worden genoemd, kun je onmogelijk op 7 jaar en 9 dagen uitkomen. In Daniel worden 1260, 1290 en 1335 dagen genoemd en dit is niet kloppend te krijgen met het aantal dagen tussen de opname en de wederkomst. Als je dit weet, is het logischer dat de drie najaarsfeesten in één jaar vervuld gaan worden. Wel blijft nog steeds de volgorde: opname, 7 jaar Grote Verdrukking en dan de wederkomst.

Vervulling

Dit betekent dat deze drie feesten kort na elkaar vervuld zullen worden als de wederkomst van Jezus Christus plaatsvindt. Daarmee koppelen we de opname van de gemeente los van een feest. We raken er steeds meer van overtuigd dat Gods gezette tijden, Zijn afspraken weerspiegelen met Zijn uitverkorenen, het Joodse volk.

Deze logische vervulling van de feesten past perfect in het mysterie van de opname. Aan Paulus werd dit geheimenis onthuld en door hem aan ons. Dit mysterie is niet onthuld aan de Joden, die alleen nog het Oude Testament hebben. Het mysterie is onthuld aan Zijn Bruidsgemeente die vol verwachting de komst van Jezus Christus ziet naderen. Paulus vergelijkt een ander mysterie van man en vrouw, het huwelijk, met die van Christus en de gemeente.

Samen

Man en VrouwZo komen twee mysteries heel dicht bij elkaar: het huwelijk tussen man en vrouw en de komst van Jezus Christus tijdens de opname. Het maakt het beeld compleet. We beloven eeuwige trouw tijdens de sluiting van een huwelijk en we zullen straks voor eeuwig als Hoofd en lichaam één zijn.

Onze verwachting, ons vooruitzien naar dit glorieuze moment, vervult ons met blijdschap. Het geeft moed voor vandaag en hoop voor morgen!

4.3 6
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

12 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Cees
Cees
29 april 2023 03:57

Het zijn 1290 JAREN vanaf de verwoesting van de 1e tempel tot aan de voltooiing van de gruwel der verwoesting, de Rotskoepel.
En vanaf dat die ‘gruwel der verwoesting’ gesteld werd zijn het 1335 JAREN.tot aan de opname.
De Rotskoepel (the Dome of the Rock) werd voltooid in het 690ste jaar van onze jaartelling (oftewel het 4692ste jaar na de schepping van Adam, te weten het 4662ste jaar na de zondeval => 4662= 7x 666; ‘666’ wijst naar de Islam).

Esther
Esther
19 september 2022 19:59

JD Farag zegt dat de Grote Verdrukking niet start op het moment dat wij worden opgenomen, maar op het moment dat er vrede en veiligheid wordt uitgesproken door de Antichrist. De dagen zullen vanaf dan wel geteld kunnen worden en wie weet kloppen de dagen dan wel. Dat zullen we helaas niet weten, want wij zijn dan al opgenomen.

Inge. Breed
Inge. Breed
4 september 2021 18:57

Het bazuinen feest kan natuurlijk ook twee keer plaatsvinden, een keer voor de bruid van Christus en een keer voor Israël. Tenslotte is Pesach ook twee keer vervuld, een keer voor de Joden en een keer voor de wereld.

Erika
Erika
15 mei 2021 14:23

Is de opname vóór Bazuinenfeest of tussen Bazuinenfeest en Grote Verzoendag?

Tjeerd
Tjeerd
10 september 2020 19:35

Wie zien jullie als de bruiloftsgasten want die zullen er ook zijn

J. Bloemendaal
J. Bloemendaal
10 september 2020 19:30

Daniël 12 worden genoemd, kun je onmogelijk op 7 jaar en 9 dagen uitkomen. In Daniel worden 1260, 1290 en 1335 dagen genoemd en dit is niet kloppend te krijgen met het aantal dagen tussen de opname en de wederkomst.

Brenda Weltner heeft dit geheim wel ontdekt, zie You Tube exact de dagen van daniel tussen de feesten.

ALEX
ALEX
2 september 2019 06:50

God’s kalender is de Torah Calendar: Opname in september 2019? 717: christenen die zich intensief met de Opname bezighouden krijgen deze getallen door in hun dagelijks leven sinds een aantal maanden en publiceren dit op het internet. Als datum 7/17 op de Torah Calendar: maand 7 is september, dag 17 is dag 3 van het Loofhuttenfeest (Sukkot). 7 dagen voor 17-09-2019 op 10-09-2019 is het Grote Verzoendag (Yom Kippur). 7 dagen na 17-09-2019 op 24-09-2019 is het de dag dat Israël apart gezet wordt. Als aantal dagen 717: het Openbaring 12 teken op 23-09-2017 vermeerderd met 717 dagen is 10-09-2019!… Lees verder »

watchman
watchman
29 mei 2019 13:58

Er klonk ook een bazuin – Gods stem – tijdens de gebeurtenis waarop later Pinksteren gevierd werd/wordt. (Zie onder andere Exodus 19:13.) Op het bazuinenfeest wordt de sjofar door mensen geblazen. Als de opname van de gemeente plaatsvindt tijdens dit feest, zou dat inhouden dat we afhankelijk zijn van de timing van een mens (die de laatste bazuin doet laten klinken). Mijns inziens (totaal) niet logisch.

Dick Visser
Dick Visser
24 mei 2019 11:00

Het lijkt er inderdaad op dat we hiermee iets nieuws en beters te pakken hebben. Blijft er voor mij wel een vraag over: wat zou Paulus dan wél hebben bedoeld met de laatste bazuin, als die niet verwijst naar het bazuinfeest?