IS DE OPNAME BIJBELS?

In onze Nederlandse Bijbelvertalingen staat het woord opname niet letterlijk. Maar is daardoor de opname van de Bruidsgemeente onbijbels? We gaan kijken of we in de grondtekst het woord opname kunnen vinden.

Harpazo

Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks;Bijbel op kachel we zullen dus in de grondtekst moeten gaan zoeken naar het woord “opname”. In het Grieks is dit het woord “harpazo”. Dit woord “harpazo” of afgeleide woorden hiervan komen in totaal 11x in het Nieuwe Testament voor. Een aantal voorbeelden:

  • 2 Korinthe 12:2: “Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen
  • Johannes 6:15: “Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.”
  • Judas 23: “Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is.”
  • Handelingen 8:39: “En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; de kamerheer zag hem niet meer, en hij vervolgde zijn weg met blijdschap.”
  • Handelingen 23:10: “En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen.”

We kunnen zien dat het woord “harpazo” op verschillende manieren wordt vertaald, vaak met de betekenis van: verplaatsen, wegnemen, wegrukken. In plaats van al deze vetgedrukte stukjes kun je ook opnemen lezen en dan heb je nog steeds goedlopende zinnen.

Opnameleer

Er zijn beweringen dat de opname een leer is, die pas in de 19e eeuw populair werd. Met name door John Darby en Cyrus Scofield werd dit onderwezen en bekend gemaakt. Als de opname ook al in het Oude Testament genoemd wordt, zou het geen leer meer zijn, die pas later populair is geworden. We gaan voor je op zoek!

Henoch

Het eerste voorbeeld van iemand die werd opgenomen, is Henoch. In Genesis 8:24 staat het als volgt: “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” Het woord wegnemen is in de Hebreeuwse grondtekst “laqach” en heeft de betekenis van “nemen, krijgen, ontvangen, trouwen, weggrissen, wegnemen”.

Elia

Ook Elia werd opgenomen, zoals we kunnen lezen in 2 Koningen 2. Deze opname staat uitgebreid beschreven. De verzen 11 en 12 luiden als volgt “Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken.” Ook in het Nieuwe Testament staat een zeer bekend voorbeeld.

Hemelvaart

Het bekendste voorbeeld van een opname is de hemelvaart van Jezus.hemelvaart In Handelingen 1:9-11 staat het beschreven: “En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” Opname en wederkomst zijn woorden die nog al eens door elkaar worden gebruikt en verwarring kunnen geven. Dit zijn echter verschillende gebeurtenissen, welke we graag willen uitleggen.

Opname is Bijbels!

Onze conclusie is dat de opname wel degelijk in de Bijbel voorkomt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We mogen de teksten uit 1 Thessalonicenzen 4:16-17 en Openbaring 12:5 serieus gaan nemen. We zien aan een toename van de barensweeën dat de geboorte nabij is en daarom roepen we je op dit ter harte te nemen. Ga dit zelf onderzoeken, ga hier biddend mee om. Je hoeft dit niet zomaar aan te nemen, maar wuif het ook niet weg! Het is een té serieus onderwerp om zomaar aan de kant te leggen.

Hoop

De opname van de Bruidsgemeente is geen simpele ontsnapping uit alle ellende! BlijdschapNee, het is een reddingsactie van God Zelf, om de Bruid veilig te stellen van het naderend onheil. We zijn niet gesteld tot toorn (1. Thessalonicenzen 5:9), want toorn houdt een oordeel in. We mogen leven met de woorden van Paulus in Romeinen 8:1: “Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je zelf wil”. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting! Daar worden we enthousiast en blij van! Jij ook?

4.5 2
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

11 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Monique Hogendoorn
Monique Hogendoorn
19 september 2021 11:22

Ik denk dat we toch sterven, in een oogwenk welliswaar. En dat dit ook de opname is voor de dan nog levende organische lichamen.
De Bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan.

1 Korinth. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.

Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen.

De tijden nu van cov-id, certification of vaccination ID, is een versnelling naar het merkteken van het beest.

Dorien
Dorien
27 juli 2021 10:46

Prima uitleg en mooie aansporing om zelf serieus op onderzoek uit te gaan en niet klakkeloos over te nemen…maar wel te overwegen: hoe zijn deze teksten nou werkelijk bedoeld?

Mariska
Mariska
10 april 2021 09:41

Wat moet er nog gebeuren VOORDAT de Opname komt?

Lotte
Lotte
8 augustus 2020 06:46

Oké. Ik ben even heel fanatiek op uw site. Maar wat ingewikkeld zeg. Weeen? Van wie? En wat is dan het naderende onheil? Dat wordt niet genoemd. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan we dood? Worden we ziek of komt er een aardbeving ofzo? Er is altijd wel naderend onheil toch? Vliegrampen, misbruik, bosbranden of andere erge dingen. Dat is altijd al zo geweest. En zal altijd blijven. Maar moet men daar bang voor zijn? Is ook niet echt een voorspelling toch? Waar je bang voor bent komt doorgaans altijd uit als je maar lang genoeg wacht. En dan kun… Lees verder »

Jan
Jan
10 juni 2020 12:18

Henoch en Elia zijn beide opgenomen omdat zij straks als de twee getuigen in de grote verdrukking het (ware) evangelie zullen gaan verkondigen.

shalom
shalom
14 november 2019 20:57

Tineke over wat er met Henoch is gebeurd heb ik het volgende gelezen: Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Hebreeën 11:5. Henoch werd overgezet (in t Grieks hetzelfde woord als in Hand. 7:16: “overgebracht”) opdat hij de dood niet zou zien. Als er staat dat Henoch werd overgezet zodat hij de dood niet zou zien, dan kan het hier niet gaan om een natuurlijke, ouderdoms dood, want daar was hij nog láng niet aan toe (hij was nog niet op de helft van… Lees verder »

Josien
Josien
9 november 2019 14:35

Als je niet gelooft wat er in de bijbel staat dat God nog een plan met Israel heeft en zij nog door de Benauwdheid van Jacob moet gaan ,Jeremia 30:7. Wat voor de wereld de 7 jarige Grote verdrukking zal zijn en dat daarna de Here Jezus letterlijk komt en Zijn voeten zullen staan op de olijfberg,aan het einde van die verdrukking! En als je niet gelooft in een echte antichrist die zal regeren over deze wereld en dat wat in Openbaring staat letterlijk gaat gebeuren,dan kom je er niet uit en ga je alles vergeestelijken, zoals vele kerken en… Lees verder »

Tineke
Tineke
7 november 2019 21:22

Ik vraag me af Waarom Henoch werd weggenomen. Weet iemand dat?

Peter Kits
Peter Kits
2 september 2019 13:15

Even reageren op Geert van de Weij. Ik heb bij Het Zoeklicht in Doorn gewerkt, waar de uitleg over de opname van de gemeente is overgenomen van Darby en Scofield. Nu hoef je daar als christen niet in te ‘geloven’ maar toch wil ik het volgende voorval aan jullie doorgeven: We hadden een Toogdag waar Ds. Arie van de Veer + Broeder Dato Steenhuis spraken. In de voorbereidingen hiervan hadden we op Het Brandpunt in Doorn een voorbereiding op de Toogdag. Ze dachten allebei duidelijk anders over de opname van de Gemeente maar Dato wilde toch graag op de Toogdag… Lees verder »

Sjaak Reinders
Sjaak Reinders
6 juli 2018 22:13

Zijn beloften zijn ja en amen.

Geert van der Weij
Geert van der Weij
25 oktober 2018 22:13

Het is alleen jammer dat over de opname zo verschillend wordt gedacht door christenen, waardoor velen door de bomen het bos niet meer zien