IEMAND WEET HET WEL!

In deze tijd van uitzien, verwachten en hopen op de opname, kan er ook teleurstelling komen. Want ja, de najaarsfeesten zijn volgens de Joodse kalender geweest en je dacht dat dát het moment kon zijn dat Jezus Christus terug kon komen om Zijn Bruidsgemeente op te halen.

Je ziet een video op YouTube met een bepaalde datum en ook dat klinkt aannemelijk, nog een andere video komt met prachtige bewijzen dat het toch weer net anders is. Naast de teleurstelling, slaat de twijfel toe; twijfel over of je nog wel in een opname gelooft vóór de Grote Verdrukking, of dat we met elkaar toch eerst door de Grote Verdrukking heen moeten.

Via sociale media lees je dat “niemand de dag en het uur weet” en met deze opmerking word je nog meer aan het twijfelen gebracht. Stel dat diegene gelijk heeft. Daarnaast lees je dat mensen spotten met de komst van Jezus Christus, zoals ook in 2 Petrus 3:4 staat “waar is de belofte van Zijn komst?” Het is allemaal even verwarrend.

Puzzel

Is dat herkenbaar? Dan hebben we goed nieuws! Want waar je telkens hoort dat “niemand de dag noch het uur weet”, mag je beseffen dat er Iemand is, die het wél weet! Want God Zelf heeft de tijden in Zijn hand, ook het tijdstip van de opname van de Bruidsgemeente. We kunnen zien aan de geboorteweeën, aan de spanningen in het Midden Oosten, aan alle maatregelen en uitsluiting rondom corona en het experimentele covid-vaccin, aan de enorme inflatie en de gevolgen daarvan, dat de puzzelstukjes op zijn plaats vallen en dat de puzzel compleet is. Als we al deze gebeurtenissen zien, in ons eigen land en op het wereldtoneel, dan staat de grote verdrukking op het punt van beginnen. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. (Romeinen 8:22)

Sterren en constellaties

Niet alleen op de aarde zijn de barensweeën zichtbaar, ook de sterren en de constellaties vertellen hun verhaal! Zo was er het Openbaring 12 – teken, nu vijf jaar geleden, maar ook zie je in de sterren de Bijbelse verhalen terug. Als voorbeeld willen we de dag van de kruisiging van Jezus Christus noemen, 14 Nisan. Elk jaar, op die dag, staat bij zonsondergang de maan in het sterrenbeeld Maagd en de zon in het sterrenbeeld Ram. De Maagd als beeld van Maria en de Ram als beeld van Diegene op wie de zonde (de zondebok) werd gelegd. (Leviticus 16)

Of elk jaar op 1 Tisri (Bazuinfeest), dan staat de zon in het sterrenbeeld Maagd en heeft de maan weer een klein sikkeltje aan de rechterkant. Dit is de ware kalender van God, die niet beïnvloed is door mensen.

HIJ weet het!

Je mag weten dat God, de Vader, wél alles weet. Hij is die Iemand, die je mag vertrouwen en weten dat die glorieuze dag gaat komen. God Zelf laat Zijn bazuin klinken, als ultieme teken voor Jezus Christus om Zijn geliefde Bruidsgemeente te gaan halen.

Hou vast aan waar je zo achter stond: de opname is vóór de grote verdrukking! Jezus Christus komt! Want:

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. (Openbaring 3:10)

En:

Verwacht Gods Zoon uit de hemelen, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. (1 Thessalonicenzen 1:10)

Houd je blik op de Here Jezus Christus en houd je vast aan Zijn Woord en weet: Zijn Waarheid maakt je vrij! Zijn herstelplan gaat door op Zijn bestemde tijd. Maranatha! iemand

4.8 20
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

12 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Sjane
Sjane
11 december 2022 03:15

We zitten in onzekere tijden denk dat de eindtijd is begonnen helaas zal er nog veel gebeuren voordat God zijn zoon terugstuurt naar de aarde dit is ook een beproeving om ons vast te houden aan ons geloof
Jezus zal spoedig komen maar de dag en jaar dat weten wij niet alleen onze hemelse vader

Tineke Visser
Tineke Visser
22 november 2022 18:26

Heel veel dank weer voor jullie bemoedigende nieuwsbrief. Bijzonder dat de Palestijnse Staat al een naam heeft. En het feit dat ook Jordanië erbij betrokken is, geeft mij de zekerheid dat dit de ultieme deal gaat worden inzake de Tempelberg. Want de Tempelberg wordt nu beheerd door Jordanië, en dat gezag kunnen ze dan teruggeven aan Israël. Hoe dichtbij is nu de Opname!!

Bert
Bert
22 november 2022 10:57

Mooi om te horen én te mogen vertrouwen dat de opname vóór de grote verdrukking plaats vindt!

Hiltje
Hiltje
22 november 2022 08:54

Die Hem verwachten ,komt Hij niet als een dief in de nacht .Zie uit

Wybe
Wybe
21 november 2022 19:59

Die liefdevolle onbegrijpelijke genade (niet verdiende gunst)zal aan allen die geloven toe vallen

Wiebe de Jong
Wiebe de Jong
21 november 2022 19:46

Niemand weet de dag of het uur is een uitspraak van Jezus die verwijst naar het Bazuinfeest, omdat deze dag begint bij de nieuwe maan. Deze nieuwe maan moet door 2 getuigen worden vastgesteld. Daarom ligt deze dag niet op voorhand vast.

Debby
Debby
3 oktober 2021 01:07

Ons geduld word op de proef gesteld we blijven Hem verwachten! Ons geduld word straks beloond. 🥰

Annie
Annie
2 oktober 2021 09:52

Mijn hoop is op God

Lizz
Lizz
1 oktober 2021 17:10

Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, doch (ik noem het zo) Vlucht 777 staat klaar. Laten we wegwijzers voor God zijn om andere te waarschuwen. Helpt het niet voor nu, dan helpt het zeker na de opname. “Ze hadden gelijk” En hopelijk gaan ze Vader God aanroepen. Het zal moeilijk zijn, doch ook zij kunnen dan nog gered worden.

Elaine
Elaine
1 oktober 2021 12:51

Zeker hoopvol en vertroostend

Linda Tuik
Linda Tuik
1 oktober 2021 11:09

Inderdaad heeft God Zijn belofte gegeven dat Hij komen zou. Maar Hij heeft in het OT al gezegd dat Zijn komst wat op zich zou kunnen doen wachten. In Habakuk 2: 2 en 3 geeft Hij zelf aan Hem te blijven verwachten. God doet wat Hij belooft en net zo zeker doet Hij dat op Zijn vastgestelde tijd. Ook Lukas 21 vers 36 geeft aan dat we alles wat ervoor beschreven staat kunnen ontvluchten. Hij zal ons opnemen vóór de grote verdrukking komt!

Carola en Peter
Carola en Peter
1 oktober 2021 05:04

Geweldig goed nieuws