DAGEN INGEKORT

Hoe zit dat nu precies met die 1260 dagen of 1290 dagen?

De tweede helft van de verdrukking duurt drieëneenhalf jaar, dit lezen we in Daniel. Ook lezen we in Markus 13:20:

En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

De verdrukking voor Judea en Jeruzalem is ingekort omdat er anders niemand zou overblijven. Dit overblijfsel zal vluchten, zie daarvoor Mattheus 24:15-22

Daarnaast hebben we nog Daniel 12:11 waarin staat dat deze periode 1290 dagen duurt. Spreekt dit elkaar niet tegen?

Wederkomst van Jezus Christus

Petra, JordaniëNa 1260 dagen zal de wederkomst van Jezus Christus zijn. Hij zal Zijn voet op de Olijfberg zetten, waardoor deze gaat splijten. De berg splijt wel zo erg, dat er een weg vrijkomt voor de overgebleven Joden om te vluchten naar de plaats Petra. (naar de bergen)

Dit vluchten heeft tijd nodig, ook vanwege de afstand tussen Jeruzalem en Petra. Deze afstand is hemelsbreed 162 kilometer.

Tevens is dit de vervulling van Joel 2: 32:

Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

Terug naar het artikel over de verdrukking

2.5 2
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

3 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Paul
Paul
12 december 2021 10:06

Cees, wat zegt Daniel over wanneer de 70 jaarweken begonnen?.
Waarom verplaatst je ze dan naar onze tijd??

U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.
Daniël 9:25 HSV

https://bible.com/bible/1990/dan.9.25.HSV

Fida
Fida
16 maart 2020 03:28

Beste Cees, als de 1000jarige rijk in ’t najaar van 2027 is dan is dat toch het jaar van de opname. Yashua komt ons dan halen en het jaar 2020. Misschien mis ik een puzzelstukje?

Cees
Cees
15 september 2019 00:07

“De verdrukking voor Judea en Jeruzalem is ingekort omdat er anders niemand zou overblijven. Dit overblijfsel zal vluchten, zie daarvoor Mattheus 24:15-22” De verdrukking ingekort? Hoe komen we daarbij? Jezus zegt dat in Matth. 24 helemaal niet en Hij doelt daar dan ook niet op. Jezus heeft het over een periode vergelijkbaar met de dagen van Noach. Jezus zegt dat indien die ‘dagen als de dagen van Noach’ niet zouden worden LOSGESNEDEN dat er dan geen vlees behouden zou blijven. De vertalers vonden het wel logisch om het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, te vertalen met ‘ingekort’. Dat hadden… Lees verder »