VACCINEREN: PRIK, IK HEB JE!

In dit jaar zullen we allemaal de vraag moeten beantwoorden: “Laat ik mij vaccineren tegen het coronavirus of niet?” Een lastige vraag omdat er zoveel voor- en tegenstanders zijn, die je proberen over te halen om het wél of niet te doen.

We vinden dat het je eigen keuze is, maar ook dat het belangrijk is te weten waar je voor kiest. In dit artikel zullen we een zo eerlijk mogelijk beeld schetsen, wat jou kan helpen om voor jezelf antwoord te geven op de vraag: “vaccinatie: doe ik het wel of niet?”

Fabrikanten

We willen beginnen om te vertellen van welke fabrikanten in Nederland vaccins verkrijgbaar zijn of komen. Juist omdat er verschillende fabrikanten zijn, is het niet mogelijk om éénduidig te vertellen wat in het vaccin zit, of wat de basis is. Daarom hebben we een opsomming per fabrikant gemaakt, die nu of de komende tijd (versie 23 maart 2021) in het vaccinatieprogramma beschikbaar komen:

  • Pfizer/BioNTech: Gebruiken K562 cellen
  • Moderna: Basis is HEK-293 cellijn
  • AstraZeneca (ChAdOx1): Basis is HEK-293 cellijn en MRC-5 cellen
  • CureVac: Basis nog onbekend, maar wel een video die vertelt wat m-RNA doet in je lichaam (je kunt Nederlandse ondertiteling aanzetten).
  • Janssen: Basis is PER C6-celllijn (Volgens de bijsluiter (blz 4) bevat het vaccin DNA en PER C6). De werkzame stof is Adenovirus type 26, deze stof is afkomstig van een kind van 9 maanden oud (zie punt 2))
  • Sanofi: Basis is insecten-cellen en AS03 hulpstof

Bron: Lijst met corona-vaccins en hun inhoud.

Afkortingen

Een cellijn is volgens het Europees Instituut voor Bio-ethiek een homogene populatie van cellen, stabiel na opeenvolgende mitosen (= de normale celdeling van lichaamscellen) en met een theoretisch onbeperkte capaciteit tot deling. Deze cellijnen zijn dus afkomstig van HEK293, PER C6, MRC-5 en K562. Wat houdt dit in?

HEK293 is de afkorting voor Human Embryonic Kidney, of te wel een nier van een foetus, van een geaborteerd kindje. Dit kindje is in 1972 in Leiden geaborteerd en deze cellen worden nu wereldwijd gebruikt in vaccins. Er wordt ook gebruikt gemaakt van een PER C-6 cellijn. Deze cellijn is afkomstig van een 18 weken oude, geaborteerde foetus in 1985. Hierbij is het netvliesweefsel gebruikt. Daarnaast is er MRC-5; dit is een cellijn van een long van een geaborteerde foetus van 14 weken oud; dit is gebeurd is 1966. Tenslotte is er de K562 cellijn. Dit is een cellijn afkomstig van een 53-jarige vrouw en bevat leukemie. Deze cellijn wordt ook gebruikt voor medicatie voor kankerpatiënten.

Volgens het boek van dr. Peter McCullagh, The foetus as transplant donor, uit 1987, gebeurde zulk soort abortussen als volgt: “Na 14 weken wordt de vruchtwaterzak van het kindje doorboord, waarna het kindje tot in de baarmoederhals wordt gebracht. Vervolgens wordt er een gat in het hoofd van het kindje geboord, waarna de hersens eruit gezogen worden. Na 16 tot 21 weken wordt er een chemische stof in de baarmoeder geïnjecteerd, waardoor de bevalling wordt opgewekt. De abortussen werden op deze manier uitgevoerd om zeker te weten dat organen en weefsel intact is voor onderzoek.”

We weten dit gegeven schokkend kan zijn en dat dit al een reden kan zijn om niet het vaccin te nemen. Toch zijn er ook andere geluiden te horen, ook van bekende christenen in Nederland, dat het vaccin een geschenk van God is. Als je bedenkt wat er gebruikt is om dit vaccin te produceren, mag je dat wat ons betreft, wel in twijfel trekken.

Er wordt gesproken over mRNA-vaccins. Dit is een reeds bestaande techniek, maar die nog niet in vaccins is toegepast. Wat dat precies is, zullen we gaan uitleggen.

Wat doet mRNA?

Het vaccin bevat of DNA of mRNA. Wat doet dat met je lichaam, is het veilig, is het verantwoord om dat in een vaccin te stoppen? Om te beginnen een korte uitleg: Je DNA is dé bouwsteen van het leven, het molecuul waarin de genetische informatie van alle bekende organismen is opgeslagen. DNA is heel complex opgebouwd en door verschillende systemen kan DNA verdubbelen om zo nieuwe cellen aan te maken. Op deze manier kan je eigen lichaam een wondje genezen. God heeft dit in je geschapen, zodat je precies bent, wie je nu bent. Met die kleur ogen, met die lengte, met die karaktereigenschappen, allemaal door het scheppingswonder van God.

DNA ziet eruit als een streng, een kralenketting. Het zit in een kern en kan die kern niet verlaten. mRNA kan wel de kern verlaten, waardoor het informatie vanuit de kern naar de cel kan brengen. Volgens de website van Moderna doet mRNA het volgende: “mRNA-medicijnen zijn geen kleine moleculen, zoals traditionele geneesmiddelen. En het zijn geen traditionele biologische geneesmiddelen (recombinante eiwitten en monoklonale antilichamen) – die de oorsprong waren van de biotech-industrie. In plaats daarvan zijn mRNA-medicijnen sets instructies. En deze instructies sturen cellen in het lichaam om eiwitten te maken om ziekten te voorkomen of te bestrijden.

Goed is om te weten dat de CEO van Moderna, Stéphane Bancel, mRNA gentherapie noemde in deze video uit 2013. (Hieronder een screenshot)

Het klinkt positief: het lichaam gaat eiwitten maken om ziekten te voorkomen of te bestrijden. Door bepaalde mRNA in je lichaam te injecteren kun je ziekten voorkomen, maar ook kun je ingrijpen in je DNA waardoor je bv. een erfelijke kanker uit je DNA haalt. Dit “repareren” gebeurt in een laboratorium al vóór de geboorte, wanneer ei- en zaadcel samensmelten. Een terechte vraag hierbij is of dit ingrijpen wenselijk is of dat dit tegen Gods wil indruist.

Met een mooi woord heet deze techniek eugenetica of in gewoon Nederlands: rasverbetering. Deze technologie wordt nu steeds verder ontwikkelt en het lijkt erop dat het huidige vaccin een testversie is. We raden je aan om dit artikel van Wilco Vos te lezen, waarin beschreven staat dat ook onze Nederlandse regering bezig is met het onderwerp rasverbetering.

Op de site van de Rijksoverheid staat over mensverbetering: “In theorie kunnen we in de toekomst mensen zo minder verlegen of agressief maken, langer laten leven, infrarood laten zien, sterker maken, beter laten horen of beter bestand maken tegen hitte of kou. ‘Dat staat nog deels in de kinderschoenen, maar er wordt bijvoorbeeld al wel gewerkt aan technologieën om mensen te genezen van bepaalde geestelijke aandoeningen. De stap van genezen naar “verbeteren” lijkt niet groot. De vraag is of dat wenselijk is. Is het een goed idee als mensen aan hun lichaam en persoonlijkheid gaan sleutelen? En mogen ouders dat bij hun kinderen doen? En zorgt dat niet juist voor een hoop ongelijkheid, doordat sommige mensen het kunnen betalen en anderen niet?”

Wat deze oude techniek (Nazi-Duitsland) in een nieuw jasje doet, zullen we proberen uit te leggen.

CRISPR

Dit is een techniek, waarbij je écht in kunt grijpen in je DNA-structuur. De volledige naam is CRISPR cas9 en werkt als volgt: je maakt zelf een stukje DNA waarvan je weet dat het in een cel voorkomt, en dat je wilt vervangen door iets anders. Je plakt dat stukje gids-DNA aan Cas9, en stuurt die Cas9 de cel in, samen met het stukje nieuw DNA dat in de plaats moet komen van wat je weg wilt knippen.

Cas9 vouwt zich vervolgens op willekeurige plaatsen om het dna in de cel. Zodra het gids-DNA daarbij past op het DNA waar Cas9 zich omheen gevouwen heeft, knipt Cas9 het corresponderende DNA door. Het DNA wil zich vervolgens natuurlijk weer repareren, en pakt daarvoor de bouwstenen die het meest voor de hand liggen, namelijk de stukken DNA die samen met Cas9 de cel in waren gestuurd.

Op deze foto staat deze techniek uitgelegd:

Bron: Biotechnologie

Is het een plan?

Ja, achter het virus inclusief de vaccinatie zit een plan: het plan is om de stabiliteit die we vóór corona hadden te verstoren; er vindt een grote reset plaats, die ruimte geeft aan een nieuwe wereldorde. Zijn dit samenzweringstheorieën? Ja en nee! Het is inderdaad een samenzwering nl. tegen de mensheid/bevolking om de kroon op Gods schepping te raken. En nee, het is geen theorie, maar een uitgewerkt plan, wat we steeds meer vorm zien krijgen en waarvan steeds meer openbaar wordt. Niet meer geheimzinnig als ware het Illuminatie, maar open en bloot zichtbaar voor ieder die het zien wil.

Merkteken

Als je ziet, dat alles wat zich momenteel in de wereld ontvouwt, een plan is van de duivel, mogen we onszelf de vraag stellen: in hoeverre ga ik mee in dat plan? Wat is jouw grens, wat laat jij toe? Vind je het dragen van een mondkapje al een brug te ver? Gruwel je van de anderhalve meter-samenleving? In hoeverre jij een grens trekt, bepaalt ook hoe je tegen het corona-vaccin aankijkt. Weet wel dat de maatregelen zullen blijven en dat het vaccin beslist niet het merkteken van het beest is, het is een voorloper. Het ontvangen van het merkteken zelf, vindt plaats gedurende de Grote Verdrukking. Wél zien we sinds corona de wereld in kwam, meer de contouren van de Grote Verdrukking, waarvan vaccineren een onderdeel is.

Maak een keuze

We willen je oproepen om een keuze te maken: laat ik mij wél of niet vaccineren. Welke keuze je ook maakt: beiden hebben gevolgen. Als je kiest om je niet te laten vaccineren, kun je maatschappelijke druk ervaren om het wel te doen, je kunt buitengesloten gaan worden. Wat mag jouw keuze je kosten?

Vraag aan God of Hij het jou duidelijk wil maken, wat jij moet kiezen. Ook met dit vraagstuk! In ons leven mogen we vertrouwen op Hem, want Hij zal voor je zorgen! Zal Hij een steen geven als je om brood vraagt? Door het bloed van Jezus Christus ben je gekocht en betaald, zal Hij jou dan niet de ondersteuning geven die je nodig hebt? Zal Hij niet in alles voorzien, zoals Hij alleen kan?

Een al wat ouder lied zegt dit als volgt:

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij

God, jouw Vader, zorgt voor je! Vertrouw Hem maar!

 

4.3 44
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

76 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Arie Buitelaar
Arie Buitelaar
2 juni 2023 04:20

Jezus zei: Geef de keizer, wat van de Keizer is, en geef aan God wat van God is.
En weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En dat gij niet van uzelf zijt? Als wij deze dingen overdenken, dan weet je ook om je niet te laten vaccineren. Als je wetenschappelijke waarheden hebt ontdekt, dan laat je jezelf zeker ook niet vaccineren. De waarheid maakt vrij!

Miranda
Miranda
1 oktober 2021 10:55

Ik heb in februari 2021 God gevraagd om een antwoord of ik mij wel of niet moest laten vaccineren.
God gaf mij dit antwoord:
Matthëus 16:25-26.
25Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 26Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Dit was voor mij een heel duidelijk antwoord!
En daar geef ik gehoor aan.

Hero de Jong {Profeet}
Hero de Jong {Profeet}
23 augustus 2021 11:01
René Speksnijder
René Speksnijder
14 augustus 2021 22:35

Vind het een beetje raar dat er met trots gezegd wordt dat er geen vaccinatieplicht is, terwijl je indirect zonder vaccinatie je vrijheden ontnomen worden. En dan heb ik het nog niet eens over de steeds luidere roep uit andere landen om vaccinatie voor bepaalde groepen te verplichten. En het uitsluiten van ongevaccineerden voor bepaalde activiteiten. Nog een reden te meer om te verlangen naar de vereniging met Hem.

Remko
Remko
12 augustus 2021 11:54

‘maar toetst alles en behoudt het goede. ‘

1 Tessalonicenzen 5:21

mark
mark
5 juli 2021 16:40

Wedergeboorte is de geboorte van nieuw leven en nieuw licht, van bekering en geloof. En God is de oorzaak, Hij doet ons opnieuw geboren worden, niet de wil van het vlees, of de wil van een man maar Hijzelf (Johannes 1:12).

erik
erik
28 juni 2021 22:25

tja je kunt natuurlijk ook je boeren verstand gebruiken , ik vind dat je als christen ook je verantwoordelijkheid hebt tegen je mede mens. Ik vind dat je als christen ook egocentrisch kunt denken, als ik maar ben gered mentaliteit , is nog erger dan een vaccinatie die na drie maanden het lichaam weer heeft verlaten. En daarbij zijn vele christenen ook gevaccineerd tegen de poken en de rooie hond en andere kinderen ziektes , is dat dan ook slecht ? dan zou God ook die christenen niet welkom moeten heten in de hemel, of wat dacht je, als je… Lees verder »

mark
mark
27 juni 2021 12:15

Ieder mens heeft de keuze om de weg van de wereld te gaan of de weg van God
en Zijn Woord. Het draait allemaal om wie en waarin je gelooft.

Graag zou ik je willen doorverwijzen naar de volgende blogpost, want het gaat niet
om onze mening maar om wat God zegt in Zijn Woord:

Jehovah Rapha of dokters? De keuze is aan u…… | Salt of the earth

erik
erik
26 juni 2021 19:38

aller eerst een zoveelste complot achtig verhaal. Ik ervaar het geen geschreven is ook een probleem van het Hyper evangelie. Ik denk zelf dat God het je niet aanrekent als jij je laat vaccineren ook omdat je het ook voor je mede mens doet. Daarnaast maak ik mij meer druk om het Nieuwe tijds denken ( New Age ) wat steeds meer ingang vind in de kerken ook mede door bekende sprekers in Nederland en daarbuiten en ook de in de christelijke boekhandel , ook daar vinden we steeds meer new age en veel ander evangelie dan die van de… Lees verder »

Lizz
Lizz
13 juni 2021 23:39

Gehoorzaam zijn aan de overheid? Mozes was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat het Hebreeuwse volk uit slavernij verlost werd. Daniel was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat extreme afgoderij van een koning gebroken werd. Esther was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat het Joodse volk gered werd van de ondergang. Rahab was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat de verspieders gered werden. Paulus was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat de boodschap van hoop en redding over de hele wereld verspreid werd. Jezus was ongehoorzaam aan de overheid, met… Lees verder »

Klaas Bruinewoud
Klaas Bruinewoud
11 juni 2021 16:58

Helemaal mee eens 🙏

Lizz
Lizz
5 juni 2021 15:39

https://keuzevrijbijmij.nl/ Deel ook deze a.u.b

Roos
Roos
31 mei 2021 19:00

Ik lees hier over de overheid gehoorzamen en dat dat in de Bijbel zo geschreven staat. Het klopt dat dat er staat, maar zo staat het ab so luut NIET! in de Griekse grondtekst. Paulus schrijft dat de overheden het niet goed voor hebben met de mensen en alleen zichzelf willen verrijken en steeds machtiger willen worden. Hij schrijft hen dat de mensen alleen gehoorzaam dienen te zijn aan God en pas aan de overheid als hun eer en gehoorzaamheid aan God daardoor niet in het geding komt. Hier de link: https://youtu.be/9p9JxAT9_Ao Ik kan hier helaas geen bestandjes plaatsen, maar… Lees verder »

Gerard
Gerard
27 mei 2021 09:37

Misschien is het goed te vermelden dat The Great Reset, waarvan velen nog steeds denken dat het een complottheorie van wappies is, volledig beschreven staat op de website van het WEF en in het boek van Klaus Schwab met de gelijknamige titel.

Het boek is voor iedereen die het weten wil gratis te downloaden in diverse talen.

Gerbrand
Gerbrand
25 mei 2021 10:38

Is het geen zonde (Acedia) om je er niet in te verdiepen? ( zegt een atheist)

Lizz
Lizz
23 mei 2021 20:15

Laten we bidden dat de eerste Kamer niet zal instemmen met die vreselijke wet. Laten we bidden dat de ogen en oren van de burgers opengaan. De overheden van de landen laten hun burgers in een fuik zwemmen, waar geen omkeer meer van mogelijk is. Ze vertrappen de grondwetten met beidde voeten, waarom?? Om zonder te beseffen of te weten dat ze een pionnetje zijn in het spel van de satan. Hij wil de controle op alles en iedereen en schroomt niet om daar alles voor te doen. Hij wéét dat zijn tijd nog héél héél kort is. En hij… Lees verder »

Lizz
Lizz
23 mei 2021 09:57

https://www.youtube.com/watch?v=jCr2Cni4bkY
A.U.B deel dit zoveel mogelijk, dit mag niet gebeuren.
De satan gaat rond als een briesende leeuw (zonder tanden) maar maakt nog zoveel mogelijk kapot.

Arnold Voerman
Arnold Voerman
22 mei 2021 16:25

Een goede en duidelijke uitleg.

annet
annet
1 mei 2021 18:45

mag ik deze delen voor mij is het zo kloppend wat hier staat kan ik m delen

Marina Rotthier
Marina Rotthier
27 april 2021 14:57

Dank u voor de informatie
Het is wel eng hoor.
Ik GA bidden

Lizz
Lizz
26 april 2021 23:43

Hoi Jona, is er een manier om verder contact te kunnen onderhouden?
Sommige zaken zijn soms zo confronterend dat je die hier (openbaar) niet kan delen.
G.Kalender mag dit geplaatst worden a.u.b

Jona
Jona
25 april 2021 10:00

Hartelijk dank, Lizz. Erg fijn om een bericht van een gelijkgestemde te lezen, maar vooral om een ondersteunend bericht van een familielid in Zijn Liefde te krijgen (ook al hebben we elkaar nooit persoonlijk ontmoet 🙂 Oordelen en veroordelen doen we zeker niet, eerder zeggen: ‘vergeef het hen, wat ze weten niet wat ze doen..’ Mijn hoop en gebed is wel dat alles omtrent abortus en de cellijn onderzoeken stoppen en kan over deze gruweldaden niet zwijgen.. als men toch eens echt met eigen ogen zou zien hoe men bij abortus en embryo cellijnen te werk gaat.. nee, de Rechtvaardige… Lees verder »

Lizz
Lizz
24 april 2021 21:36

Hoi Jona, wat goed dat stukje door u geschreven. Ik ben het helemaal met u eens, en kán soms niet begrijpen dat Christenen dit niet doorzien. We zullen niemand oordelen of veroordelen, dat is gelukkig niet aan ons. We mogen en kunnen er anderen wel op wijzen, in de hoop dat ze Vader God om raad vragen hierover. Met vriendelijke groet en Shalom. In Zijn Liefde Verbonden, Lizz

Jona
Jona
24 april 2021 17:58

Ik ben met mijn NL/IL gezin sinds 2018 naar Israël geëmigreerd en heb de druk moeten meemaken om aan deze experimentele gentherapie mee te doen, waar de meeste Israëli’s de mRNA-prik al hebben gehad. Er is erg veel censuur en men weet niet, dat het in 1972 Nederlands geaborteerde ongeboren meisje, waar de HEK293 cellijn via gruwelijke vivisectie door is ontstaan is gebruikt voor de testen. Het orthodox jodendom staat het principe van ‘het doel heiligt de middelen’ niet toe, waar in Sanhedrin 74a wordt aangegeven, dat m.b.t. zelfbehoud men in sommige gevallen van de Wet kan afwijken, maar niet… Lees verder »

Rita
Rita
24 april 2021 13:59

vanaf het allereerste begin toen rutte het land vervloekte met de woorden 90 procent van de bevolking gaat ziek worden, had ik al besloten.. hier ga ik niet in mee… dus nee geen prik.

Lizz
Lizz
19 april 2021 18:22

Mij: Denkt u dat Vader God weefsels gebruiken laat van geaborteerde kinderen?( IK heb u in de moederschoot gevormd) En die dan weer bijna “verplicht” laat injecteren in een mens,Jeremia 1:5 Psalm 139:13,16, Job 10:8-12 Hij noemt zelfs onze kinderen zijn eigendom: De zonen en dochters die je mij gebaard had offerde je aan hen… Je slachtte mijn kinderen…” Ezechiël 16:20,21. Leven is een gave van God en mag niet door abortus worden vernietigd. God is “pro-choice,” maar hij zegt ons duidelijk dat de enige acceptabele keuze die we kunnen maken: “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op:… Lees verder »

Mij
Mij
18 april 2021 20:40

Het doet me denken aan het verhaal van de man die verdronk en geen hulp accepteerde. Hij wachtte op God. De 3e keer dat er iemand kwam die hem de helpende hand bood zei God, dit ben ik..zo help ik je.
Misschien is de vaccinatie ook zo de hulp van God.

Lizz
Lizz
16 april 2021 14:35

https://www.bitchute.com/video/GQ1PrAZ0j76Z/

Misschien wordt het voor sommigen duidelijker.

jcm
jcm
15 april 2021 19:31

Dit te weten, en het toch nemen? ik denk dat het een gruwel is voor God, om dit in je lichaam(ZIJN tempel) te laten injecteren .Ook denk ik dat je een vloek over je leven haalt…

annet
annet
12 april 2021 18:38

mijn vraag is zitten hier nu wel of geen cellijnen in want even later staat er wat het gebruik van deze vaccins betreft of wat er in zit mag je in twijfel trekken

Hubée
Hubée
12 april 2021 13:54

Het is gruwelijk wat er allemaal gedaan word. God zal schuldigen oordelen, maar ik schuil achter het bloed van Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven voor mij, ik wil Hem gehoorzaam zijn en dus de overheid, om Jezus’wil.

Alwine Uthmann
Alwine Uthmann
12 april 2021 13:52

90 jaar, was iedereen maar zo gezond als ik .

Hubée
Hubée
12 april 2021 13:52

Ik heb de oproep liggen en ik was niet van plan om het vaccin te nemen, tot er gisteren gepreekt werd over dat je de overheid moet gehoorzamen en wat kan ons gebeuren als we op onze Heer Jezus vertrouwen? Dus ik fiets er woensdag toch maar naar toe.

Alwine Uthmann
Alwine Uthmann
12 april 2021 13:38

Ik Ben nu twee x geprikt, mijn eigen keuze, ik hoor bij de groep ouderen, en ik geloof in de wetenschap, begonnen na de zondvloed, alles is van God, de hele schepping.

Lizz
Lizz
10 april 2021 20:59

Leila, Dank voor uw antwoord. Al ben ik het er niet mee eens, Lees,, ,“Verder liet het Beest bij alle mensen jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.” (OPENBARINGEN 13:15-18) De uitwerking van dit merkteken is al volop (nu) ongeveer 15 jaar in het openbaar aan de gang. Radio Frequency Identification Chips (RFID) De draadloze, digitale methode om gechipte OBJECTEN te identificeren verloopt… Lees verder »

Leila
Leila
8 april 2021 14:59

Lizz het covid bewijs zal waarschijnlijk op je hand of voorhoofd komen, mensen neem dit niet dit is het begin van het teken van het beest

Lizz
Lizz
5 april 2021 20:19

BERNADETTE, u vergeet één ding. Er staat dat het merkteken op de hand of voorhoofd zal worden geplaats. Een prik wordt in de arm gezet. Of begrijp ik u verkeerd? Met vriendelijke groet, Lizz

BERNADETTE
BERNADETTE
5 april 2021 15:27

Dick op 7 februari “waarom horen we niets in de kerken” ? Dat mogen de predikers niet ..in de kerken wereldwijd mag men zich niet uitlaten over het vaccin Het is een geschenk van God zo word gezegd ik denk dat al die kerken die zich nu strikt aan de Corona regels houden zij het uit angst … overheid eren of verantwoordelijk naar je medemens of wat dan ook ik denk dat we daar straks niet als ongevaccineerde meer naar binnen kunnen de kerk is geestelijk dood De muren gaan vallen we moeten ons afvragen waar we staan bij wie… Lees verder »

Lizz
Lizz
4 april 2021 23:12

Pas kreeg ik deze,,,,,C= 3 o= 15 r= 18 o= 15 n= 14 a- 1 —————- 6 66 Wil je nog steeds een prikkie??? Corona betekenis = KROON. Satan wil zoveel mogelijk Kronen stelen die bestemd zijn voor de mens(en) die zich tot God wil wenden. In deze pandemie, waaraan er veel mensen binnen korte tijd kunnen overlijden, is voor hem een pracht gelegenheid om Kronen te stelen. Blijf evangeliseren lieve broeders en zusters. Wie weet hoeveel tijd wij nog hebben. NB Ik weet dat er in de tijden vaak berekeningen gemaakt zijn over het getal, doch ook deze is… Lees verder »

Joyce
Joyce
3 april 2021 22:38

Laat de parlementsleden eerst vaccineren …zij zijn toch Het Voorbeeld go go Hugo, Rutte etc etc

Ate
Ate
24 maart 2021 17:28

In zijn boek “War against the Weak” heeft Edwin Black na samenwerking met velen op universiteiten en instanties duizenden documenten onderzocht i.s.m. vele vrijwillige medewerkers betreffende de aanloop naar de abortuspraktijken. Deze Joodse onderzoeksjournalist, zoon van Poolse overlevenden, deed een bekroond onderzoek naar de financiële achtergrond van de Holocaust in zijn boek”The Transfer Agreement”. Daarnaast heeft hij ook het boek “IBM and the Holocaust” geschreven waarin bewezen wordt, dat IBM o.l.v. toenmalig keiharde ceo Thomas Watson (door Hitler onderscheiden…) en haar Duitse dochteronderneming DEHOMAG met haar Hollerith machine uiteindelijk een geraffineerd informatiesysteem met de noodzakelijke ponskaarten van IBM opbouwde, zodat… Lees verder »

Corry heesen
Corry heesen
16 maart 2021 13:35

Duidelijk verwoord….een goede waarschuwing ! MARANATHA !!

Christina
Christina
15 maart 2021 13:33

Voor mensen die twijfelen over de inhoud van dit artikel: de preken ‘Decision time’ en Decision time 2’ van j.d. Farag geven nog meer achtergrondinformatie over de genetische manipulatie die nu als vaccin wordt aangeboden om COVID-19 te bestrijden. De informatie die daar wordt gegeven is volledig onderbouwd met de nieuwste medische inzichten, die onder de preek allemaal terug te vinden zijn op de website. Deze preken zijn te vinden op jdfarag.org. Met Nederlandse ondertiteling is deel 1 ook te vinden op bitchute.com. Op bitchute is het een filmpje van tekenen der tijden. Dus: bitchute.com, tekenen der tijden, decision time,… Lees verder »

Leevaa
Leevaa
7 maart 2021 14:16

Wat een ontzettend misleidend artikel is dit. Beweringen die van geen kant kloppen. Geen bewijzen en totaal geen adequate onderbouwing. Vooral hard en liefdeloos voor al die mensen in de zorg die alles geven om het leven van hun medemensen te redden.

Mies
Mies
19 februari 2021 06:26

Het vaccin is wel het teken van het beest, de verdrukking is al een jaar bezig. De testen zijn het nummer, want daar zit ook nanotechnologie in voor controle met 5G.

Janet
Janet
7 februari 2021 16:49

Ik kies bewust om mij zelf niet te vaccineren, dit zal wel consequenties gaan geven in mijn persoonlijke sfeer en leven omdat de meeste in mijn omgeving het wel doen. Maar ik kan gewoon geen gebruik maken van kunstmatige vrijheid waarin anderen geweigerd zullen worden, en daarom zeg ik nee. Naast alle rotzooi die er doorheen zit.

Dick
Dick
7 februari 2021 16:48

En zo is het weet je wat mij opvalt ik hoor niets van de kerken bijvoorbeeld Pkn of Rk of Hhk of Ggk

Tineke
Tineke
6 februari 2021 10:57

wij zeggen ook nee geen vaccinatie voor ons vertrouw op God alleen! Het is
een plandemie ipv een pandemie!