Wekenfeest vervuld door Jezus Christus

Het middelste feest in de rij van de Joodse Feesten, de Mo’adim, is het Wekenfeest. De Joodse benaming is Sjavoeot. Omdat we zeggen dat de eerste vier feesten door Jezus zijn vervuld, dus ook het Wekenfeest, willen we graag stilstaan bij dit feest en uitleggen waarom wij denken dat dit feest ook vervuld is door Jezus.

Pentacosta

Op twee verschillende plaatsen in de Bijbel wordt dit feest beschreven: In Exodus 34:22 staat: ‘het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren’. In Leviticus 23:16 staat dat Israël zeven volle weken moet tellen vanaf de sabbat die volgt op het Paasfeest: vijftig dagen. Hieraan heeft het Pinksterfeest zijn naam te danken. Het werd ook wel het feest van de ‘vijftigste’ genoemd. In het Grieks is dat: pentacosta. Daarvan is de naam ‘Pinksteren’ afgeleid. Op die manier werd het Wekenfeest al aangeduid toen het Grieks steeds meer de normale omgangstaal werd in Palestina, vanaf ongeveer de tweede eeuw voor Christus (zo wordt het Wekenfeest ‘Pinksteren’ genoemd in het apocriefe boek Tobit 2:1 en in 2 Maccabeeën 12:32).

Betekenis feest

CornfieldHet Wekenfeest heeft zowel een agrarische als een historische betekenis. In de agrarische betekenis wordt de tijd herdacht waarop de eerste vruchten geoogst werden en naar de Tempel werden gebracht. In die betekenis staat het feest bekend als Chag ha-Bikkoerim (het Feest van de Eerste Vruchten). Historisch gezien wordt de gebeurtenis herdacht dat de Thora op de berg Sinaï gegeven werd, en in die betekenis is het feest ook bekend onder de naam Chag Matan Torateinoe (het Feest van het Geven van onze Thora).

Feest van het Geven van onze Thora

In de historische betekenis heeft dit feest dus met het geven van de Thora te maken. Het is voor ons zeer opmerkelijk dat Jezus zegt in Mattheus 5:17

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Jezus zelf zegt hier dat Hij is gekomen om de Wet, de Thora te vervullen. Daarmee geeft Jezus wat ons betreft aan dat het feest ter ere van het Geven van onze Thora door Hem vervuld is.

Vervulling van de agrarische betekenis

PetrusDe agrarische betekenis van het feest houdt in dat de eerste vruchten werden geoogst en naar de Tempel werden gebracht. Als wij lezen wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag, zoals in Handelingen staat beschreven, zien we ook hierdoor de vervulling van het feest gebeuren op die dag. Op de eerste Pinksterdag hield Petrus een toespraak waarop drieduizend mensen tot bekering komen, de eerste vruchten van de oogst. Deze eerste bekeerlingen verkochten hun eigen bezittingen en hadden alles gemeenschappelijk. Daarnaast kwamen zij dagelijks bijeen in de Tempel, zoals we kunnen lezen in Handelingen 2:46

En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

Het is bijzonder dat deze eerste oogst dagelijks naar de Tempel ging om bijeen te komen en dat het daarmee lijkt dat de agrarische betekenis van het Wekenfeest ook vervuld is.

Vind jij ook dat hiermee het Wekenfeest is vervuld of heb je een andere mening? We zijn benieuwd naar je reactie!

1 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

3 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Monika
Monika
22 mei 2021 14:47

de normale omgangstaal werd in Palestina? Waarom staat er Palestina en niet Israël?

Albert van Klinken
Albert van Klinken
20 mei 2021 20:49

Heldere en doorvorste uiteenzetting! Heerlijk om Bijbelgetrouwe uitleg van jullie te ontvangen. Ook bijzonder hoe die uitleg in geestelijke balans wordt aangereikt! Geen stelligheden, geen betweterige woorden, alles liefdevol en God-erend. God zegene jullie!
Persoonlijk hecht ik meer aan de gedachte dat het Wekenfeest nog maar deels vervuld is door de geboorte van de Gemeente. Oogsten van de Gemeente is nog (nabije?) toekomst!

Cees van der Neut
Cees van der Neut
26 december 2018 19:22

Het wekenfeest is deels vervuld. De totale vervulling komt met de opname van de gemeente. De gemeente heeft alles met Pentecost en niets met het Bazuinenfeest te maken. De gemeente werd geboren met Pentecost en zal ook tijdens Pentecost worden weggenomen; vier maanden eerder dan dat de 70e jaarweek begint. Met de opname klinkt er wel een bazuin (enkel wij horen die) maar dat heeft niets van doen met het Bazuinenfeest. De antichrist zal halverwege het Joodse jaar op het toneel verschijnen. Ja, dat ziet u goed ….. dat is dus vóórdat de gemeente zal worden opgenomen; twee maanden eerder… Lees verder »