ONDERWEG NAAR ÉÉN WERELDRELIGIE

Vandaag de dag mogen we zelf kiezen waar we in geloven. We laten elkaar vrij om te kiezen, maar we weten ook dat alleen Jezus Christus, redding brengt. Alleen door Hem kunnen we eeuwig leven ontvangen. En er is genade, overvloedige genade als je Hem wilt dienen en volgen.

Er gaat een dag komen dat de mensen die op aarde wonen een beest moeten aanbidden. Dat is wat we in de Bijbel lezen in Openbaring. In de tijd van de verdrukking die zeven jaar gaat duren, komt er een beest op de aarde dat door allen die op de aarde wonen aanbeden zal worden, tenzij je naam in het Boek des levens van het Lam staat geschreven (Openbaring 13:8 en 13:11-14)

Proces

Omdat iedereen het beest aanbid is er sprake van één wereldreligie, waar nu nog iedereen vrij is om te kiezen. We zien dat er steeds meer stappen worden gezet om alle gelovigen uit elke religie samen te laten gaan. Dit is niet een kort proces wat net is begonnen, want in 1893 werd de allereerste stap gezet. In dat jaar was er een bijeenkomst in Chicago met als doel om harmonie te bewerkstelligen tussen de wereldreligies en om geestelijke leiders op te roepen tot een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld.

Daarna was het lange tijd stil, tot 1985. In dat jaar bezocht de toenmalige Paus Johannes Paulus II voor het eerst een islamitisch land namelijk Marokko. Een jaar later werd er voor het eerst een Wereldgebedsdag georganiseerd voor alle wereldreligies. In 1995 was de oprichting van de URO, de United Religions Organization en dit gebeurde onder de vlag van de Verenigde Naties. Sindsdien is het komen tot één wereldreligie alleen maar in een stroomversnelling geraakt.

Paus en sheik

Een stap was ook het bezoek van de Paus aan de Verenigde Arabische Emiraten in februari 2019. Hij bezocht daar sheik Ahmed Al-Tayeb, groot imam van de Al-Azhar moskee en samen tekenden ze een verklaring van broederschap. In deze verklaring staat dat deze leiders beloven voor eeuwig samen te werken en te strijden tegen geweld en radicalisme. De Paus verklaarde dat religies de taak hebben om bruggen te bouwen tussen volkeren en culturen.

Juni 2020

De volgende, belangrijke stap gaat gezet worden in juni 2020, zoals het nu lijkt, want het Vredespaleis in Den Haag werkt aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste wereldreligies. Het is de bedoeling dat religieuze wereldleiders zoals de Paus, de groot-moefti van Egypte, Sjeik Shawki Ibrahim Abdel-Karem Allam, en de Dalai Lama naar het Vredespaleis komen om de zogeheten “Declaration of Friendship Across Religions” (Verklaring van Vriendschap Tussen Religies) te ondertekenen. De initiatiefnemers zijn hiervan zijn de Carnegie Foundation en het Elijah Interfaith Institute.

Dit verdrag moet leiden tot meer verdraagzaamheid en tolerantie onder mensen van verschillende geloofsgemeenschappen. “Het idee is dat de spirituele wereldleiders verbondenheid tussen religies meer gaan uitdragen. Dat is ook in lijn met hun religie”, zegt directeur Erik de Baedts van The Carnegie Foundation. “Als de religieuze leiders verklaren dat je vreedzaam met elkaar kunt omgaan, hopen wij dat bij mensen het besef doordringt dat je in elk geval niet in religieuze opvattingen tegenover elkaar hoeft te staan.”

Historische top

Bij het opstellen van het verdrag zijn verschillende organisaties en landen betrokken. Ook hebben verschillende organisaties en landen geld toegezegd om de historische top te kunnen organiseren. Het zou voor het eerst zijn dat de religieuze leiders, met als doel een vriendschapsverdrag te sluiten, in zo’n setting bij elkaar komen.

De religieuze leiders van de moslims, joden, christenen, boeddhisten, hindoestanen en sikhs hebben volgens The Carnegie Foundation en Elijah Interfaith Institute positief gereageerd op het initiatief. Eerder al schaarden zij zich achter een vriendschapsinitiatief van reclamemaker Mark Woerde, met de naam “Make Friends across religions”. Hij is de grondlegger van het idee dat nu is overgenomen door de twee organisaties.

Videoboodschap

Zoals gezegd, Mark Woerde kreeg het eerder voor elkaar om een videoboodschap met 22 leiders van verschillende religies te maken. Hierin deden ze een oproep om vriendschap tussen mensen van verschillende godsdiensten te laten ontstaan. Hij ontving in maart in Zuid-Korea, uit handen van de vroegere secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon, hiervoor een vredesmedaille van de Verenigde Naties.

Met al deze stappen en initiatieven zien we dat het wereldtoneel wordt klaargemaakt voor deze ene wereldreligie. Daarmee zien we ook dat de opname van de gemeente voor de deur staat.

Samen één?

Het klinkt mooi: meer begrip voor elkaar, meer tolerantie en verdraagzaamheid. Maar in wie moeten we dan gaan geloven? We weten dat er maar één Weg en één Waarheid is en dat is Jezus Christus. Daar is geen speld tussen te krijgen en dat is niet te veranderen.

Er kan onmogelijk zonder dwang één wereldreligie komen, ondanks allerlei goedbedoelde initiatieven. De Bijbel is daar duidelijk over: diegene die niet het beest aanbidden, zullen dit met de dood moeten bekopen (Openbaring 13:5).

Moet dat ons angstig maken? Nee, absoluut niet! Als we vers 8 goed lezen van Openbaring 13 zullen alleen de mensen die op aarde wonen het beest aanbidden. Niet diegenen wiens naam in het Boek des levens van het Lam staat geschreven. Het maakt één punt heel duidelijk: Als je naam in dat Boek staat, hoef je dit niet mee te maken. En omdat je het niet hoeft mee te maken, is alleen maar weer een bewijs dat de opname vóór de verdrukking plaatsvindt!

Daarom deze oproep: Kies heden voor Jezus Christus, dan mag je zeker weten dat ook jouw naam in het Boek des levens staat geschreven!

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël,
zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten:
Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste,
en buiten Mij is er geen God.
En wie kan, zoals Ik, roepen,
het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten,
sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb?
En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken.
Wees niet angstig en wees niet bevreesd.
Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt?
Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij?
Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.
Jesaja 44:6-8

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

14 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Marit
Marit
12 mei 2023 10:56

Ik begin te denken dat het hun (de Elite) bedoeling is dat New age de wereldreligie wordt. Als je New age wat onderzoekt dan lees je veel over dat zij geloven in veel verschillende dingen uit verschillende geloven. Hmmmm. En het is in de jaren 60 of 70 ontstaan. Na de WW2.

Henk
Henk
11 september 2021 23:40

De grote verdrukking kan niet plaatsvinden als de Weerhouder nog aanwezig is op aarde, n.l. de Heilige Geest in de gelovigen. Jezus is opgevaren naar het Huis van Zijn Vader en heeft ons niet alleen gelaten, we hebben de Heilige Geest mogen ontvangen. De opname van de Gemeente staat meermaals letterlijk benoemd in de Bijbel. Zodra de Gemeente wordt weggenomen van de aarde is ook de de Heilige Geest (de Weerhouder) weg of enkel nog latent aanwezig. Daardoor krijgt de antichrist ruim baan en pas dan kan hij doorbreken. God bepaald echter en heeft alles in Zijn Hand. Dan zal… Lees verder »

Judith
Judith
21 juli 2020 16:55

Wat nou, als de opname niet zal zijn voor de grote verdrukking, en de gelovigen er wel door heen moeten, dat is nl wat ik geloof

W. Wim
W. Wim
25 juni 2020 16:24

Lees 1 Thessalonicenzen 5 verzen 1 T/m 3. Als ze zeggen. Vrede en Veiligheid komt de plotselinge vernietiging van overspelige religies die met de natiën geestelijk overspel plegen….Jacobus 4 vers 4

Felix Papilaja
Felix Papilaja
9 juni 2020 19:18

Ik geloof alleen in GOD en zijn zoon JEZUS CHRISTUS 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Anja
Anja
22 april 2020 16:44

Joh16:33“ “ In de wereld hebt gij verdrukking , maar schept moed! ik heb de wereld overwonnen” , https://youtu.be/z7B64GhcV5U

Henry
Henry
18 april 2020 17:18

Met betrekking tot de grote verdrukking, wat de toorn van God is, kan geen betrekking hebben op de gemeente Gods. De gemeente is immers het Lichaam van Christus, waarvan Jezus het hoofd is. Dat zou betekenen dat Jezus voor de tweede keer onder de toorn Gods komt. De toorn van God heeft Jezus immers gedragen op het kruis en daarmee is de Gemeente vrijgekocht!
Dus voor de Gemeente is de toorn van God afgewend.

Natascha
Natascha
13 april 2020 21:44

Als je in het Boek des levens bent opgetekend zul je het Beest niet aanbidden. Dat klopt. Maar vers 7 zegt duidelijk dat hij oorlog zal voeren tegen de heiligen. Als die al weggenomen zijn, hoe kan hij dan oorlog voeren met hen? En iedereen op aarde woont, m.u.v. degenen die opgetekend zijn zullen het Beest aanbidden. Dus de opgetekenden wonen nog op aarde, maar zullen hem niet aanbidden. Maak je klaar voor een zware tijd. Maar weet dat we in Hem verzegeld zijn en Hij om ons de tijd zal verkorten, omdat we het anders niet zouden volhouden.

AAR
AAR
3 december 2019 12:06

Het maakt één punt heel duidelijk: Als je naam in dat Boek staat, hoef je dit niet mee te maken. En omdat je het niet hoeft mee te maken, is alleen maar weer een bewijs dat de opname vóór de verdrukking plaatsvindt!?? Ik begrijp deze bewering niet en vind het totaal on bijbels, maar ook gevaarlijk; Door heel simpel openbaring 13 verder te lezen staat er in vers 9; Als iemand oren heeft, dan moet hij horen! hebt u oren??? hoort u wel??, Nu komt het: in vers 10 gaat het verder Als Iemand in krijgsgevangenscahp moet, laat hij in… Lees verder »

Tineke
Tineke
28 april 2019 14:41

Opvallend dat steeds meer RK en Prot. theologen zeggen en schrijven dat Jezus is opgestaan/verrezen En dat Hij (voort)leeft in jou en mij. Prediken ze daarmee nou wel of niet de fysieke Verrijzenis van Jezus?? Is dit een hellend vlak richting wereldreligie?

HHoekstra
HHoekstra
6 december 2018 19:49

een waarheid die staat beschreven. helaas steeds minder mensen lezen de bijbel omdat hun geloof weg is en de wereld hun opslokt

Ineke romkes
Ineke romkes
5 december 2018 21:57

GOD zelf zegt :”wie niet voor MIJ is, is tegen MIJ”.

Ed Stevens
Ed Stevens
5 december 2018 21:01

Ik ben niet bang want onze Heer komt ons opnemen, ben verheugd op zijn komst!
Wie gelooft in de Heer, heeft eeuwig leven!

Lambert de Groot
Lambert de Groot
5 december 2018 19:25

Ik denk dat de islam de wereld religie word.