BAZUINFEEST

Wat het Bazuinfeest inhoudt, is al uitgelegd op deze pagina. Het is de dag waarop de bazuin, de sjofar zal klinken:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
1 Thessalonicenzen 4:16-17

Door een bazuin van God en door de stem van een aartsengel, zal Jezus Christus doden en levenden ontmoeten in de wolken. Het is de vervulling van het Bazuinfeest door Jezus Christus zelf, zoals Hij ook de vier voorjaarsfeesten heeft vervuld.

Wie zijn deze doden en levenden?

KerkhofDe levenden zijn de mensen, die leven op de aarde en rechtvaardigen genoemd zijn, zoals we verderop kunnen lezen. In Daniël wordt ook geschreven over de levenden en de doden. Als we Daniël 12:1-2 erbij pakken, lezen we daar:

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.

Hier lezen we drie bijzondere dingen: er komt een benauwde tijd, er is een volk dat hieraan zal ontkomen en ten derde velen zullen ontwaken die slapen in het stof van de aarde.

Benauwde tijd

Er komt dus een benauwde tijd profeteert Daniël. Het Hebreeuwse woord voor benauwd is: “tsarah”, wat zoveel betekent als moeilijkheden, rampspoed, verdrukking. Deze tijd van rampspoed, van verdrukking zal zo heftig zijn als nooit tevoren meegemaakt. Dit houdt in dat het erger is dan de zondvloed, en dat was al bijzonder heftig. Ik denk dat deze tijd van verdrukking beschreven staat in Openbaring 6.

Ontkomen

Zoals we hebben gelezen, is er een volk dat ontkomt aan deze benauwde tijd, deze rampspoed of verdrukking. Het is éénieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Er staan dus namen in een boek en als mijn naam wordt gevonden in het boek dan ontkom ik hieraan. Bij mij komen dan allerlei vragen naar boven: Wat is dit voor boek? En hoe komt mijn naam in dat boek? En hoe kan ik dan ontkomen? Ik zal ze gaan beantwoorden:

En hoe kan ik dan ontkomen?

reddingsboeiHet Hebreeuwse woord wat hier wordt gebruikt is “malat” en in het Grieks staat hier “sooizoo”. Het betekent dat het een redding is uit allerlei benauwdheden, een behouden. Het kan niet anders dat er een ontsnappingsroute is om de rampspoed te ontlopen.

Wat is dat voor boek?

Wederom gaan we kijken wat er in het Hebreeuws staat, er staat “cepher” wat ook wel register betekent. Een register van namen, zoals we dit vinden in Psalm 69 vers 29, waar David uitroept naar God:

Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens, laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden.

David heeft het over twee boeken: een boek des levens en een boek waar rechtvaardigen in staan. Het boek des levens lijkt wel het boek waar iedereen in staat die Gods levensadem in de neus gekregen hebben. Ik laat nogmaals David aan het woord in Psalm 139 vers 16:

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

In het andere boek staan dus niet alle namen, maar alleen de namen van de rechtvaardigen. Dit tweede boek kun je terug vinden in Openbaring 21 vers 27:

Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Dit boek wordt genoemd het boek van het leven van het Lam, van Jezus Christus.

En hoe kom ik in dit boek?

Zoals ik hierboven vermelde moet je rechtvaardig zijn. Gelukkig geeft de Bijbel zelf antwoord op de vraag: hoe word ik rechtvaardig? We vinden dit in Romeinen 3:23-26.

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is.

Door het geloof in Jezus Christus word ik gerechtvaardigd. Je kunt het vergelijken met het volgende:

Je moet voor de rechter verschijnen en je weet zeker dat je schuldig bent, omdat je weet dat je iets verkeerd heb gedaan. Met spanning wacht je op de uitspraak en tot je grote verbazing verklaart de rechter je onschuldig en rechtvaardig! Hoe kan dit toch? Je bent toch schuldig? De rechter gaat het uitleggen. Hij vertelt: “Je bent ook schuldig, maar er is iemand die heeft in jouw plaats de schuld op zich genomen.”

Dit heeft Jezus Christus voor JOU gedaan, Jezus is aangewezen als middel tot verzoening en maakt jouw rechtvaardig! Is dat niet mooi?

Wil je meer lezen over hoe je zeker weet, dat jouw naam in het boek des levens van het Lam komt te staan, wil ik je uitnodigen om hier verder te lezen.

Velen zullen ontwaken

Dit is het derde punt en wijst rechtstreeks naar 1 Tessalonicenzen 4:16, de opstanding van de doden.

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties