HET LEVEND(IGE) SCHAAKSPEL

Het leven van alledag lijkt net op een schaakspel. Bij je geboorte ben je begonnen met alle stukken van het spel: de lopers, torens, paarden, pionnen, de koning en de koningin.

Helaas ben je door de jaren heen pionnen kwijtgeraakt. Je bent ze kwijt door verkeerde keuzes in je leven en door wat je mee moest maken: de pijn van een scheiding, het vele misbruik, onrecht, ziekte en verslavingen. Maar toch! Je bent staande gebleven en moedig zet je door: de belangrijkste stukken heb je nog en je laat je niet schaakmat zetten. Inmiddels weet je dat God de Regisseur is van jouw schaakspel en dat Hij vergeeft en graag jou wil herstellen en genezen.

Herstel

Ja, je ziet soms nog wel een kras op de pion, of de loper is nog nét niet helemaal perfect, maar je weet: het is bijna schaakmat! De tegenstander is overwonnen op het kruis van Golgotha en heeft soms nog invloed, maar de finish nadert. Nog een paar zetten en dan zal klinken: schaakmat!

Zoals dit in je persoonlijke leven speelt, speelt dit ook op het wereldtoneel. Het bord van het schaakspel is groter, maar ook daar is het wit tegen zwart: licht tegen duisternis. En we weten dat Het Licht heeft overwonnen, maar we zien de duisternis nog een laatste krachtsinspanning doen om nog zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Wereld

In het grote schaakspel, zien we Bijbelse eindtijd profetieën voor onze ogen vervuld worden. Daardoor weten we dat de grote finale nadert. We zitten als het ware op het puntje van onze stoel ademloos toe te kijken, hoe God zelf, alle stukken op de juiste plaats zet, zodat spoedig ook hier zal klinken: SCHAAKMAT!

Eén schaakstuk zijn de landen Rusland, Turkije en Iran. Deze zijn aanwezig in Syrië en daarmee gaat Ezechiël 38 vervuld worden. Een ander schaakstuk is Israël: dit land is binnen één dag geboren (Jesaja 66:8) en vol verwondering staat er in dit vers geschreven “Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien?”. De pionnen van de toename van wetteloosheid, het enorme verval van waarden en normen, waarbij het toestaan van abortus tot aan de geboorte, wat ons betreft, wel één van de dieptepunten is, komen op hun plaats. De kroon op Gods schepping  staat onder druk en de baarmoeder is niet meer die veilige plek. De donkere kant van het schaakbord lijkt zo veelvuldig aan zet te zijn, dat we soms meer oog voor deze kant hebben dan wat de grote Regisseur van het totale schaakspel allemaal doet.

Wie is aan zet?

We mogen troost en bemoediging vinden in de woorden van Paulus, dat de Heere Jezus Zelf zal neerdalen uit de hemel en dat wij zo voor altijd bij Hem zullen zijn (1. Thessalonicenzen 4:16-17). Waar de koning van deze aarde de overhand lijkt te krijgen, mogen we ons sterken in het feit dat God zelf Zijn Zoon Jezus Christus nogmaals naar deze aarde zal sturen om als Koning over deze aarde te heersen.

God is aan zet en Hij heeft altijd het laatste woord, Hij is trouwens het Levende Woord. Hij sprak en het was er! Zijn woorden hebben kracht, eeuwige kracht. Hij heeft via de profeten voorzegd wat er in de laatste dagen gebeurd en wat Hij heeft beloofd, zal gebeuren.

We mogen vol verwondering de laatste zetten aanschouwen en onze ogen gericht houden op de nabije komst van Jezus Christus, wetende: wij gaan de overwinning tegemoet!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest
0 Reacties