OPNAME: VOOR, TIJDENS OF NA VERDRUKKING?

De opname van de Bruidsgemeente zal op een door God bepaald tijdstip gaan plaatsvinden. Dit mysterie werd door Paulus onthuld in zijn brief aan de Thessalonicenzen: “want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1 Thess. 4:16-17). Dit geeft hoop en verwachting! Waar onduidelijkheid over is, is het moment van de opname: is dit vóór de verdrukking, halverwege of ná de verdrukking? Laten we met elkaar gaan kijken wat de Bijbel hierover zegt.

Ná de verdrukking

Is het mogelijk om opgenomen te worden ná de verdrukking? Het is goed om te beseffen wat er gebeurd in de verdrukking om hierop het antwoord te geven.Perfection Volgens Openbaring 13 ben je verplicht om een merkteken te nemen, omdat je anders niet kan kopen of verkopen. In Openbaring 14:9-10 wordt uitgelegd dat het verstandig is om dit merkteken niet te nemen, omdat dan Gods toorn over je komt.

Het is dus zeer wijs om geen merkteken te nemen, maar het heeft gevolgen. In Openbaring 20:4 lezen we “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren.” Het gevolg van het niet aannemen van het merkteken is dus de dood, maar dit is het doden van je lichaam. Je ziel en geest zijn behouden in Christus!

Leven

Als je geen merkteken neemt, zal je dit met de dood moeten bekopen. Daarom rijst de vraag of er dan nog christenen aan het eind van de verdrukking zijn? Als je gelooft dat aan het eind van de verdrukking de opname zal plaatsvinden, dan kun je aan de hand van bovengenoemde teksten concluderen dat er niemand valt op te nemen. Er kan dus eenvoudigweg geen opname aan het eind van de verdrukking zijn.

Halverwege de verdrukking

Is het mogelijk om halverwege de verdrukking opgenomen te worden? Als we Openbaring 12 lezen is daar een vrouw die 42 maanden (1260 dagen) buiten het bereik van de slang wordt gehouden, in de woestijn. Dit luidt de tweede helft van de verdrukking in. Deze vrouw (Israël) wordt niet opgenomen, maar weggevoerd naar de woestijn.

Een ander Bijbelvers wat iets verteld over halverwege de verdrukking is Daniël 9:27. Dan stoppen de offers in de tempel, omdat de gruwel der verwoesting in de heilige plaats komt te staan. Hier wordt verder niet over de gevolgen daarvan gesproken en er zijn verder geen Bijbelteksten die een opname op dit moment ondersteunen.

Vóór de verdrukking

Als de andere twee mogelijkheden afvallen, zal de opname vóór de verdrukking gaan plaatsvinden. Maar kunnen we dit ook aan de hand van Bijbelteksten onderbouwen? Dit kan gelukkig wel! We zullen enkele Bijbelteksten gaan behandelen, zodat je zicht kunt krijgen op deze reddingsactie. Om te beginnen kunnen we van Noach en Lot leren, dat God hun eerst in veiligheid bracht, voordat Hij met Zijn oordeel kwam. Aannemelijk is dat God ook nu, voordat zijn oordeel komt, ons in veiligheid brengt.

Openbaring

Vanaf Openbaring 5 wordt de Bruidsgemeente niet meer genoemd in de Bijbel en dit gaat door Hand-Rainbowtotdat alle oordelen klaar zijn. Pas in hoofdstuk 19 wordt er weer over de gemeente gesproken. Tegelijkertijd wordt er niet gewaarschuwd voor een verdrukking, maar staat er in Openbaring 3:10 “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”

We worden bewaard voor het uur van de verzoeking en dat geeft ons hoop, dat we niet door de verdrukking hoeven te gaan. Bovendien staat in deze tekst dat de verzoeking is voor de mensen die op de aarde wonen. Wij wonen niet op deze aarde, maar wandelen erop, omdat we een hemelburger zijn.

Een ander vers dat we willen noemen, is Openbaring 20:4. Daar staat dat alleen de martelaren worden opgewekt en in het duizendjarig rijk gaan regeren. De overige doden worden pas na deze duizend jaar levend. Ook deze tekst bewijst dat de opname voor de verdrukking is, omdat Jezus ons leert in Johannes 11:25-26 dat we niet zullen sterven, wij zullen ontslapen. Gezien dit feit kunnen we niet bij de overige doden horen, maar hebben wij al eerder een verheerlijkt lichaam ontvangen.

Toorn van het Lam

In Openbaring 6:16 wordt de verdrukking “de toorn van het Lam” genoemd. Als je in Jezus Christus geloofd, dan is de toorn niet meer op jou. Dit vinden we terug in Johannes 3:36 “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” In 1 Thessalonicenzen 5:9 vinden we hetzelfde “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,”. Als laatste vinden we dit ook terug in Romeinen 5:8-9 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.” Deze drie verzen geven duidelijk aan dat de toorn niet voor een wedergeboren christen is.

Met vreugde uitzien

Psalm27-4We mogen ons verblijden dat Gods toorn niet op ons wordt gelegd, maar dat we mogen beseffen dat alles op Jezus Christus is gelegd. Door het aanvaarden van Zijn sterven aan het kruis en het aanvaarden van Zijn opstanding, aanvaard je ook dat jouw straf voor jouw zonden door Jezus Christus zijn gedragen. En wat is het fantastisch om dat te weten! Als je gelooft in Jezus Christus, ga je niet door de verdrukking heen, maar word je van te voren opgenomen. We mogen met vreugde uitzien naar het moment dat we Jezus Christus in de lucht ontmoeten. Wat een ontmoeting zal dat zijn! Geloven wordt zien voortaan!

3.4 6
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

17 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Sandra
Sandra
15 augustus 2023 01:12

Ik heb een vraag over de opname van de gemeente.

Op 2 Tessalonisenzen 2:1-8

Lees ik over de afval van de gelovigen en de mens van de wetteloosheid,
Mijn vraag is zullen wij toch metvde mens van de wetteloosheid mee maken??

Alvast bedankt van uw antwoord.

Sandra.

Frank
Frank
6 december 2021 19:28

Een ding is (voor mij) zeker: er staan vele argumenten in de bijbel die een opname NA de verdrukking aangeven, en geen argumenten die een voortijdige opname aangeeft. Wat mij opvalt is dat de teksten die altijd uit de bijbel worden aangehaald, als zogenaamd bewijs voor een vroegtijdige opname, allemaal en altijd berusten op een eigen ruime interpretatie of invulling, terwijl dat er helemaal niet staat. Ook valt mij op dat vele zogenaamde bijbelleraren elkaar, met deze voortijdige opname uitleg, lijken na te apen. Er staat NERGENS in de Schrift dat Jezus ons VOOR de verdrukking komt halen. Dit is… Lees verder »

Klaas Woortman
Klaas Woortman
17 mei 2020 23:31

Dank u wel voor uw reactie. Stel dat het zo is dat zoals u aanneeemt dat de gemeente voor de grote verdrukking worden opgenomen volgens 1 Thess. 4:16-17, dan zijn dus die mensen die wel door de grote verdrukking gaan geen christenen geweest omdat ze niet deel hebben gehad aan de opname. Dus die zouden dan tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen en alsnog onthoofd en naar de hemel gaan. Maar wat betekend dan het gedeelte in 1Cor 15:51-52 waar het volgende staat: “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: WIJ zullen wel niet allen ontslapen, maar WIJ zullen… Lees verder »

Klaas Woortman
Klaas Woortman
16 mei 2020 13:54

In dit artikel over de opname van de gemeente wordt gezegd: “Als je geen merkteken neemt, zal je dit met de dood moeten bekopen. Daarom rijst de vraag of er dan nog christenen aan het eind van de verdrukking zijn? Als je gelooft dat aan het eind van de verdrukking de opname zal plaatsvinden, dan kun je aan de hand van bovengenoemde teksten concluderen dat er niemand valt op te nemen. Er kan dus eenvoudigweg geen opname aan het eind van de verdrukking zijn.” Maar deze komen toch uit de grote verdrukking, immers ze zijn geslacht (onthoofd) Waarom zijn ze… Lees verder »

Jacob Lubach
Jacob Lubach
26 april 2020 01:46

Amen! Laat nu de opname maar plaatsvinden. Ik ben er klaar voor. en dan zullen wij Jezus zien en mogen wij zijn heerlijkheid aanschouwen. Wat een voorrecht is dat, wat een hoop en troost.

BIBLESPACE
BIBLESPACE
18 februari 2020 18:12

DE grote verdrukking is voor het Joodse volk, allen daaronder die Jezus als Messias niet aanvaarden. De opname gebeurt natuurlijk voor die tijd. Het is de hoop van alle Bijbelgetrouwe christenen die zich niet laten misleiden.

Styntsje zuidema
Styntsje zuidema
18 februari 2020 16:54

Wij zijn bezig met een bijbel studie over het boek openbaringen en bezig met het hoofdstuk 13 en zoals ik weet en begrijp wordt de gemeente oftewel de christen voor de verdrukking opgenomen.Wat heerlijk zeker weten en bemoediging en een trouw en genade die God ons geeft.

Els de Mare
Els de Mare
18 februari 2020 13:14

Zie ministry revealed het is voor, mid, en na de verdrukking!

Loek Rotgans
Loek Rotgans
23 januari 2020 20:38

Heel erg goed.ga zo door.

Hans Vosgezang
Hans Vosgezang
10 januari 2020 10:08

Hoi Tineke, je stond vandaag zomaar in: https://www.briefjevanjan.nl/aan-alle-complotdenkers/ dus ik dacht jij zit ook op Twitter.. nee mispoes. Overigens wij zijn de bruid niet maar we zijn in Christus gezet en dus de man, Israël is de bruid.

Groetjes… zie je hier en anders boven

Bert Westerink
Bert Westerink
28 april 2018 18:40

Fantastisch om met vreugde uit te zien naar onze Hemelse Vader, de Zoon èn onze Heer Jezus Christus. Amen

Ad van der Heiden
Ad van der Heiden
18 oktober 2018 18:40

Heldere uitleg waar ik echt iets mee kan! Wat hebben we toch een geweldig goede God en we hebben ook iets heerlijks waar we naar uit kunnen zien, als deel van de gemeente, de Bruid, zie ik vol verlangen uit naar de komst van de Bruidegom!

Gerry Boer - Dekker
Gerry Boer - Dekker
16 oktober 2018 18:37

De gemeente is niet de Bruidsgemeente, Israël is de Bruid van Christus.

https://www.amen.nl/artikel/1024/welk-een-uitzicht-bruidsgemeente

Tineke Musch
Tineke Musch
20 oktober 2018 18:36

Als je het met de dood moet bekopen zie je de dood niet want dan ben je opgenomen

Loes Bakker
Loes Bakker
15 november 2018 18:35

ik denk dat de opname voor de grote verdrukking plaats zal vinden. omdat zoals Jezus zei; dat zijn kinderen eerder weggenomen zullen worden, anders zou er niemand de eindstreep halen