OPENBARING: EEN COMPLOT-THEORIE?

Als je de laatste maanden naar het nieuws hebt gekeken, is het je waarschijnlijk niet ontgaan dat er echt vreemde en ongekende dingen zijn gebeurd: hevige aardbevingen, overstromingen die records verbreken, droogtes en branden, massale sterfgevallen onder dieren en een groot aantal oorlogen en oorlogsdreigingen. Bovendien zul je waarschijnlijk over de opkomst van digitaal geld in het nieuws hebben gelezen, over de 17 doelen van de Verenigde Naties om de aarde te redden en over de toename van kunstmatige intelligentie om ons heen. Voeg daarbij het wapengekletter tussen de landen van het Midden-Oosten en de abnormale fixatie van de media op Israël, de Gaza-strook en Jeruzalem, en je weet dat er iets vreemds aan de hand is. Maar wát is er aan de hand? Is het een complot of een openbaring?

Bijbel

In één boek staan de antwoorden op al je vragen. Het is de Bijbel die heeft voorzegt hoe aan het eind van de tijden de wereld eruit komt te zien. In Openbaring kunnen we lezen hoe het de wereld zal vergaan, na de Opname van de Gemeente (vanaf Openbaring 4). Centraal staat in die laatste zeven jaren, die we ook wel de Grote Verdrukking noemen, de opkomst van de antichrist en de uitrol van een merkteken. Momenteel zien we al de voortekenen van dit komende merkteken (Openbaring 13:16-17): “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam”.

De afgelopen jaren hebben we al mogen proeven aan merktekens, die noodzakelijk waren om bijvoorbeeld een restaurant in te mogen of een voetbalwedstrijd of festival bij te mogen wonen. In sommige landen raakte je zelfs je baan en salaris kwijt als je geen gezondheidspas had! In de Bijbel lezen we dat in de laatste dagen verdeeldheid zal ontstaan, zelfs binnen huishoudens, gezinnen en huwelijken. Het zijn voortekenen van een vreselijke tijd. Mensen die een andere “mening” hebben worden achterlijk of decadent genoemd, uitgesloten of zelfs vervolgd. Het zijn voortekenen van een verschrikkelijke en bizarre tijd.

Toekomst

De honger naar vermaak is dermate groot dat mensen er veel, heel veel voor over hebben. Hoe zal het zijn als het niet “slechts” om vermaak gaat, maar om je baan, je voedselvoorziening en andere essentiële zaken? In de eindtijd, met name in de grote verdrukking, zullen mensen letterlijk bereid zijn om satan te aanbidden om in leven te blijven! In Mattheüs 24 noemt Jezus deze verschrikkelijke tijd daarom ook een verdrukking die de wereld nog nooit gekend heeft. Deze verdrukking zal zo verschrikkelijk zijn dat God Zelf deze tijd inkort, omdat anders NIEMAND zal overleven.

In Openbaring 13 lezen we dat er dan een merkteken zal komen. Zonder dit teken is het niet meer mogelijk iets te kopen of te verkopen. Hier zien we in onze tijd al de voortekenen van. Er zal straks zeker één wereldregering komen, één wereldreligie en één wereldmunt. Er zal één wereldleider komen, de antichrist.
Hoe dichtbij!

De Bijbel spreekt ook over natuurrampen, oorlogen, hongersnoden en hyperinflatie. In de eindtijd zal een brood een dagloon kosten, zullen miljarden mensen de hongerdood sterven of slachtoffer worden van natuurgeweld of een oorlog. Ook van deze dramatische gebeurtenissen zien we nu al de voortekenen: er is een behoorlijke toename van het aantal zware aardbevingen, er zijn meer oorlogen dan ooit, en ook de intensiteit van deze oorlogen neemt toe, en voor het eerst is er sprake van globale inflatie (en in sommige landen zelfs hyperinflatie). Diverse humanitaire organisaties waarschuwen voor extreme hongersnoden en schaarste! Het zijn voortekenen van datgene wat de Bijbel voorspeld heeft. Aan alles zien we dat de contouren van het antichristelijke rijk zichtbaar worden!

Wereldleider

Het is heel goed mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat ergens achter de schermen deze wereldleider al leeft en zich voorbereidt. Het is zinloos te voorspellen wie deze leider is of zal zijn. Jezus legt uit dat we aan de tekenen kunnen zien waar we ons bevinden op de Bijbelse (profetische) kalender. De Bijbel vergelijkt de tijd vóór de grote verdrukking met de tijd voor een geboorte: geboortepijn zal heftiger worden en de tijdspanne tussen de verschillende weeën zal korter worden. De wereld staat een verschrikkelijke tijd te wachten, waarin naar schatting vier miljard mensen zullen sterven.

MAAR, diezelfde Bijbel leert ons dat de Gemeente van Christus (ofwel alle mensen die Jezus als Redder en Verlosser aanvaarden!) voor het aanbreken van deze vreselijke verdrukking weggenomen zal worden van de aarde. In een ondeelbaar moment zullen de gelovigen verdwenen zijn (1 Thessalonicenzen 4, Johannes 14, 1 Korinthe 15). Bij het lezen van het Bijbelboek Openbaring is het belangrijk dat we goed beseffen dat de Christenen NA Openbaring 3 niet meer op aarde zullen zijn! De Opname van de Gemeente is de eerstvolgende gebeurtenis die geprofeteerd is in de Bijbel.

Opname

De wereld zal de Opname van de Gemeente niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk! De bazuin van God zal klinken, gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet!
De wereld zal slechts zien dat velen verdwenen zijn! En daarom zijn er de laatste jaren allerlei films te zien, want de duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo’s, of bijvoorbeeld de film “close encounters of the third kind” en noem maar op! Veel intelligente mensen geloven in ufo’s, maar niet in God.

Ga jij mee in de opname? Of doe je mee aan het systeem van de wereld? Kies jij voor Jezus Christus? Kies jij voor een echt vrij leven, waarvoor geen merkteken nodig zijn? Ga jij voor vrijheid en gezondheid? Aanvaard alstublieft Jezus Christus als je Redder en Verlosser, als Geneesheer en Beste Vriend!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als Redder en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, Ik aanvaard Jezus Christus als mijn Redder en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Here Jezus, ik heb ontzag voor Uw trouw en liefde. Dank U dat U zoveel van mij houdt dat U ervoor heeft gekozen Uzelf op te offeren aan het kruis.
Door het geloof in Uw offer ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden, van mijn verleden, heden en toekomst. Uw offer is voldoende voor mij. Dank U, Jezus, met heel mijn hart!
AMEN.

 

Bijdrage van een gastschrijver

4.9 8
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

6 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Snuf de hond
Snuf de hond
8 februari 2024 21:09

Voor ieder die zich afvraagt of we ons al in de Openbaring bevinden, hier een duidelijk bewijs: Bergoglio brengt nu de rode draak tot leven in het Vaticaan:

https://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/B074-Dra.htm

Bekijk dit en trek je conclusies, we leven al in de openbaringen….

Bergoglio is namelijk gog de helper van de antichrist (magog) . Hij is de valse profeet (deel van het beest uit de zee, EU, openb. 13) en bereidt de weg voor de antichrist (beest uit de aarde, 666).

Mark
Mark
4 januari 2024 23:09

De opname van de Gemeente De opname van de Gemeente is niet hetzelfde als Zijn wederkomst. Bij het bestuderen van het profetisch Woord is het belangrijk dat we deze twee spectaculaire en ingrijpende gebeurtenissen van elkaar onderscheiden. Dat moeten we ook doen met Gods heilsplan voor Israël en de Gemeente. Zo zijn Gods beloften voor Zijn Oude Verbondsvolk aards (Genesis 12:1-3) en die voor de Gemeente hemels (Filippenzen 3:20-21). Met de opname worden alle wedergeboren christenen in een oogwenk weggevoerd naar de hemel. Bij de wederkomst komt Christus als Koning terug, om samen met de opgenomen heiligen Israël te verlossen… Lees verder »

M.a.t.h.i.l.d.a. Hoogendoorn-Veldhuizen
M.a.t.h.i.l.d.a. Hoogendoorn-Veldhuizen
3 december 2023 16:30

Laten wij waakzaam en oplettend zijn en niet meegaan met deze wereld!
En vertellen over de Here Jezus,en zijn liefde laten zien,want de tijd is nabij!!

Anneke Eigen mobiel
Anneke Eigen mobiel
29 november 2023 00:14

Bid voor de vrede van Jeruzalem, de stad van Shalom! Maranatha, kom Here Jezus, ja kom spoedig!

Anna
Anna
28 november 2023 16:29

U vergist zich nog steeds. Laat u niet misleiden JEZUS KOMT MAAR ÉÉN KEER TERUG,OP DE OLIJFBERG DIE IN JERUZALEM LIGT. En op dat moment zullen wij; die hem verwachten Hem tegemoed gaan in de lucht…… niet meer dan dat TEGEMOED GAAN ‼️Niet vooraf opgenomen worden, maar HEM op dat moment tegemoed gaan ❗️ Jezus gaat dan verder en wij zullen dan even achterblijven als HIJ ZICH OPENBAART AAN ZIJN BROEDEREN. ( de Joden ) Net als Jozef toen hij zich bekend maakte aan zijn Broers toen stuurde hij ook alle Egyptenaren weg, Hij wilde geen pottekijkers en zo beschrijft… Lees verder »

Gerben Kompagnie
Gerben Kompagnie
27 november 2023 21:02

Amen. Here Jezus kom spoedig🙏