WELKE TEKENEN ZIEN WE IN 2018?

Welke tekenen zijn er voor 2018, waar mogen we op letten? We hebben allerlei gebeurtenissen voor je op een rijtje gezet.

In de maand januari zijn er twee supermanen te zien: de volle maan 2 januari 03:24 uur (7% groter en 14% helderder) en op 31 januari is er weer volle maan, nu 6% groter en 12% helderder).

Geboorte weeën

In 2017 zagen we al diverse geboorte weeën: aardbevingen, overstromingen en een zeer onstuimig orkaanseizoen. Al deze tekenen wijzen erop dat de geboorte echt in gang is gezet. Weeën die niet meer zijn te stoppen, zoals de Bijbel ook deze weeën vergelijkt met een geboorte. Als eenmaal deze weeën zijn begonnen, zijn ze onomkeerbaar! De bevalling zal gaan volgen. We verwachten dat de snelheid van de weeën in 2018 zal gaan toenemen, alsmede de heftigheid hiervan. Een duidelijke site om de aardbevingen, die er zijn, te bekijken is: www.earthquaketrack.com. Al deze gebeurtenissen zijn het begin van de geboorte weeën, volgens Mattheus 24:8 en Markus 13:8.

70 jaar Israël

Op 14 mei 1948 (5 Iar 5708) proclameerde David Ben Goerion, de Israëlische premier, in het overvolle Tel Aviv Museum de onafhankelijkheid van de Joodse staat Israël. De aanwezige Joodse leiders stonden op en zongen spontaan HaTikva, het Israëlische volkslied. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de staat Israël werd gesticht, in Israël wordt dit gevierd op 5 Iar en deze dag wordt Onafhankelijkheidsdag (Jom Haätsmaoet) genoemd. Dit jaar valt 5 Iar op 18-19 april.

Aardbevingen

Er is een zeer opmerkelijke cyclus van aardbevingen, die gelijkenissen vertoont met de laatste maantetrad. We hebben meer over deze cyclus uitgelegd op een aparte pagina. Deze kun je hier vinden.

Bazuinfeest

Op 11 september 2018 wordt dit jaar het Bazuinfeest gevierd. Zoals het afgelopen jaar een bijzonder moment was met het Bazuinfeest vlak voor het Openbaring 12 teken, zo mogen we ook dit jaar weer vol verwachting uitkijken naar het Bazuinfeest. De voorjaarsfeesten zijn vervuld door Jezus Christus op exact het moment dat de feesten gevierd moesten worden. Met de najaarsfeesten is dit nog niet gebeurd, de mogelijkheid blijft bestaan dat Jezus komt om Zijn Bruidsgemeente op te halen tijdens een Bazuinfeest.

Ezechiël 38 oorlog

Onze ogen zijn gericht op het Midden Oosten. We zien steeds meer dat de hoofdrolspelers uit Ezechiël 38 samenspannen: Rusland, Iran en Turkije zijn al met troepen in Syrië en werken samen. Ook worden Libië en Soedan hierin betrokken. Moeten we bang worden voor een oorlog? Nee, dat denken we niet! We weten wie de glorieuze Overwinnaar zal zijn van deze oorlog. Vers 22 van dit hoofdstuk geeft aan: “Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn”. Op deze pagina vind je meer over informatie over deze oorlog. Over deze hoofdrolspelers staan hieronder nog enkele zaken die in hun eigen land spelen.

Onvrede Iran

In Iran zijn er vele mensen die protesteren tegen het economische beleid van hun president Hassan Rouhani. Nu deze protesten al enkele weken voortduren zien we dat er ook tegen het regime zelf wordt geprotesteerd. Bij deze prostesten vallen helaas vele doden en er is vooralsnog geen oplossing. Iran spendeert veel geld aan Hezbollah in Libanon en aan de Palestijnen in de Gaza strook. De bevolking is hier tegen in opstand gekomen, omdat zij zelf armoede kennen en willen dat het geld naar hunzelf gaat.

Verkiezingen Rusland

Op 18 maart 2018 zijn er verkiezingen in Rusland en naar alle waarschijnlijkheid zal de zittende president Poetin worden herkozen. Poetin trekt meer en meer de rol naar zich toe van oplosser van het probleem in Syrië. Tegelijkertijd ziet hij de dreiging vanuit Israël toenemen, dat zij de plaats innemen als gasleverancier van Europa. Er is namelijk een gigantisch gasveld gevonden in de Middellandse Zee vlak voor Israël. Daarnaast zijn er op de Golanhoogte aardolievelden gevonden. Er zijn besprekingen gaande tussen Israël en Europa om een pijplijn onder de zee te bouwen, om zo Europa van gas te voorzien.

Vredesbesprekingen USA

Aan het vredesinitiatief van Jared Kushner wordt nog steeds gesleuteld en er zijn onderhandelingen gaande, ondanks het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Verenigde Staten. Met de steun van de Saoedi’s omvat dit voorstel waarschijnlijk het creëren van een Palestijnse staat op het Sinaï-schiereiland in plaats van in het huidige grondgebied van Israël. Er zijn de bekende problemen rond de Tempelberg en de Oude Stad die Jeruzalem tot een onoplosbare kwestie maken voor alle betrokken landen. We geloven dat het verbond met Jesaja 28:15 en Daniël 9:27 uit deze bijzondere overeenkomst komt.

Damascus

De profetie over Damascus die nog moet uitkomen luidt: “Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne” (Jesaja 17:1). Zoals op deze foto’s te zien is, wordt er al veel vernietigd in Damascus. Met de bombardementen van Israël op wapenvoorraden van Iran/Hezbollah rondom Damascus wordt er ook het nodige vernietigd. Toch is Damascus nog steeds een stad. De mogelijkheid bestaat dat Iran hun wapenvoorraden steeds meer gaan opslaan in Damascus zelf en dan is de vraag natuurlijk of Israël dit bombardeert. Ze zullen absoluut niet toestaan dat Hezbollah wapens ontvangt van Iran. Dit betekent dat de kans bestaat dat Israël Damascus gaat bombarderen.

Triggers

De belangrijkste gebeurtenissen waar we op letten is de verwoesting van Damascus (Jesaja 17:1) en de alliantie van Rusland, Iran en Turkije (Ezechiël 38). Deze twee zijn voor ons de triggers waardoor de opname gaat gebeuren en de laatste zeven jaar in gang wordt gezet.

God heeft de controle

In dit alles zien we dat God regeert: Hij zorgt ervoor dat er gaat gebeuren wat door de profeten heen al voorzegt was. Het geeft een blijde verwachting, net als bij een geboorte! De blijde verwachting dat Jezus Christus gaat komen en dat we Hem gaan zien van aangezicht tot aangezicht. Deze hoop doet leven! Wat er ook dit jaar gebeurt, ook in je persoonlijk leven, vertrouw op je Hemelse Vader. Wandel in de Geest en ga Jezus achterna.