WELKE TEKENEN ZIEN WE IN 2018?

Welke tekenen zijn er voor 2018, waar mogen we op letten? We hebben allerlei gebeurtenissen voor je op een rijtje gezet.

In de maand januari zijn er twee supermanen te zien geweest: de volle maan van 2 januari 03:24 uur (7% groter en 14% helderder) en van 31 januari nu 6% groter en 12% helderder. De laatste was tevens een maansverduistering.

Bloedmaan eind juli

Eind juli was de tweede maansverduistering van dit jaar. Deze verduistering is de langste in deze hele eeuw en duurt 103 minuten in Israël. Het is opmerkelijk dat het Hebreeuwse strong nummer 103 “verzamelen” betekent. Ook de opname is een verzameling van christenen.

Mars is vlakbij de bloedmaan te zien, namelijk er rechtsonder en herkenbaar aan de rode kleur. Mars staat voor oorlog in oude culturen en deze planeet is voor het eerst in 15 jaar weer zo fel te zien als nu.

Op de dag van de bloedmaan, 27 juli, is er een feestdag in Israël: Tu B’av. De feestdag van de liefde, met andere woorden de Joodse Valentijnsdag, vele Joden trouwen ook op deze dag. Daarbij zou je kunnen denken aan de Bruidsgemeente en Jezus. Al met al is dit een bijzonder teken.

Geboorte weeën

In 2017 zagen we al diverse geboorte weeën: aardbevingen, overstromingen en een zeer onstuimig orkaanseizoen. Al deze tekenen wijzen erop dat de geboorte echt in gang is gezet. Weeën die niet meer zijn te stoppen, zoals de Bijbel ook deze weeën vergelijkt met een geboorte. Als eenmaal deze weeën zijn begonnen, zijn ze onomkeerbaar! De bevalling zal gaan volgen. We verwachten dat de snelheid van de weeën in 2018 zal gaan toenemen, alsmede de heftigheid hiervan. Een duidelijke site om de aardbevingen, die er zijn, te bekijken is: www.earthquaketrack.com. Al deze gebeurtenissen zijn het begin van de geboorte weeën, volgens Mattheus 24:8 en Markus 13:8.

70 jaar Israël

Op 14 mei 1948 (5 Iar 5708) proclameerde David Ben Goerion, de Israëlische premier, in het overvolle Tel Aviv Museum de onafhankelijkheid van de Joodse staat Israël. De aanwezige Joodse leiders stonden op en zongen spontaan HaTikva, het Israëlische volkslied. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de staat Israël werd gesticht, in Israël wordt dit gevierd op 5 Iar en deze dag wordt Onafhankelijkheidsdag (Jom Haätsmaoet) genoemd. Dit jaar valt 5 Iar op 18-19 april.

Basiswet Israël

Op 19 juli 2018 werd een nieuwe basiswet aangenomen in Israël. Hiermee bevestigde Israël zijn identiteit, want in deze wet werd o.a. vastgelegd wat de taal is in Israël, wat het volkslied is, wat de hoofdstad is en hoe de vlag eruit ziet. We zien dit als een nieuwe stap in de volwassenwording van Israël.

Aardbevingen

Er is een zeer opmerkelijke cyclus van aardbevingen, die gelijkenissen vertoont met de laatste maantetrad. We hebben meer over deze cyclus uitgelegd op een aparte pagina. Deze kun je hier vinden.

Bazuinfeest

Op 11 september 2018 wordt dit jaar het Bazuinfeest gevierd. Zoals het afgelopen jaar een bijzonder moment was met het Bazuinfeest vlak voor het Openbaring 12 teken, zo mogen we ook dit jaar weer vol verwachting uitkijken naar het Bazuinfeest. De voorjaarsfeesten zijn vervuld door Jezus Christus op exact het moment dat de feesten gevierd moesten worden. Met de najaarsfeesten is dit nog niet gebeurd, de mogelijkheid blijft bestaan dat Jezus komt om Zijn Bruidsgemeente op te halen tijdens een Bazuinfeest.

Ezechiël 38 oorlog

Onze ogen zijn gericht op het Midden Oosten. We zien steeds meer dat de hoofdrolspelers uit Ezechiël 38 samenspannen: Rusland, Iran en Turkije zijn al met troepen in Syrië en werken samen. Ook worden Libië en Soedan hierin betrokken. Moeten we bang worden voor een oorlog? Nee, dat denken we niet! We weten wie de glorieuze Overwinnaar zal zijn van deze oorlog. Vers 22 van dit hoofdstuk geeft aan: “Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn”. Op deze pagina vind je meer over informatie over deze oorlog. Over deze hoofdrolspelers staan hieronder nog enkele zaken die in hun eigen land spelen.

Onvrede Iran

In Iran zijn er vele mensen die protesteren tegen het economische beleid van hun president Hassan Rouhani. Nu deze protesten al enkele maanden voortduren zien we dat er ook tegen het regime zelf wordt geprotesteerd. Bij deze protesten vallen helaas vele doden en er is vooralsnog geen oplossing. Iran spendeert veel geld aan Hezbollah in Libanon en aan de Palestijnen in de Gaza strook. De bevolking is hier tegen in opstand gekomen, omdat zij zelf armoede kennen en willen dat het geld naar hunzelf gaat.

Verkiezingen Rusland

Op 18 maart 2018 waren er verkiezingen in Rusland en de zittende president Poetin werd herkozen. Poetin trekt meer en meer de rol naar zich toe van oplosser van het probleem in Syrië. Tegelijkertijd ziet hij de dreiging vanuit Israël toenemen, dat zij de plaats innemen als gasleverancier van Europa. Er is namelijk een gigantisch gasveld gevonden in de Middellandse Zee vlak voor Israël. Daarnaast zijn er op de Golanhoogte aardolievelden gevonden. Er zijn besprekingen gaande tussen Israël en Europa om een pijplijn onder de zee te bouwen, om zo Europa van gas te voorzien.

Vredesbesprekingen USA

Aan het vredesinitiatief van Jared Kushner wordt nog steeds gesleuteld en er zijn onderhandelingen gaande, ondanks het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Verenigde Staten. Met de steun van de Saoedi’s omvat dit voorstel waarschijnlijk het creëren van een Palestijnse staat op het Sinaï-schiereiland in plaats van in het huidige grondgebied van Israël. Er zijn de bekende problemen rond de Tempelberg en de Oude Stad die Jeruzalem tot een onoplosbare kwestie maken voor alle betrokken landen. We geloven dat het verbond met Jesaja 28:15 en Daniël 9:27 uit deze bijzondere overeenkomst komt.

Damascus

De profetie over Damascus die nog moet uitkomen, luidt: “Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne” (Jesaja 17:1). Met de bombardementen van Israël op wapenvoorraden van Iran/Hezbollah rondom Damascus wordt er ook het nodige vernietigd. Toch is Damascus nog steeds een stad. De mogelijkheid bestaat dat Iran hun wapenvoorraden steeds meer gaan opslaan in Damascus zelf en dan is de vraag natuurlijk of Israël dit bombardeert. Ze zullen absoluut niet toestaan dat Hezbollah wapens ontvangt van Iran. Dit betekent dat de kans bestaat dat Israël Damascus gaat bombarderen.

Voorspoed Israël

Israël is inmiddels opgeklommen naar de positie van achtste land qua macht op de wereld. De ranglijst kijkt naar de invloed van een natie en de politieke, economische en militaire macht ervan. In Israël heerst voornamelijk rust en vrede en hierdoor zien we de zegen van God op Zijn volk. Ook in Amerika zien we deze voorspoed doordat Amerika Israël enorm steunt, ook door de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad en het verplaatsen van de ambassade. Zoals we al eerder vermelden zijn er enorme gas- en olievelden ontdekt in Israël zelf en worden er plannen gemaakt om gas en olie te verkopen.

Dit wekt jaloersheid op bij landen waar het juist economisch slecht gaat, en dat zijn nu precies de landen die in Ezechiël 38 worden genoemd: Rusland, Iran en Turkije. Er is een buit te halen in Israël, het gas en de olie, zoals vers 11 en 12 van Ezechiël 38 ons duidelijk maakt: “U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.” God heeft dit 2500 jaar geleden door de profeet Ezechiël heen gesproken en we zien in 2018 deze woorden tot leven komen voor onze eigen ogen.

Nieuwe wereld orde

Eén wereldregering, één wereldeconomie en één wereldreligie dat is in het kort de wereld zoals die eruit gaat zien na de opname. De voortekenen hiervan zien we ook in dit jaar steeds meer. Het wordt gezien als dé oplossing voor wereldvrede en voorspoed. Het is tegelijkertijd een wereld van geheimzinnigheid en leugen en bedrog. Ook het merkteken uit Openbaring 13:16 hoort bij deze ontwikkeling.

Europees Leger

De Franse president Macron heeft plannen om een Europees Leger op te richten. Dit leger gaat bestaan uit tien landen. Dit lijkt op de profetie uit Daniël 7:24 waarin staat dat er tien koningen gaan opstaan.

Triggers

De belangrijkste gebeurtenissen waar we op letten is de verwoesting van Damascus (Jesaja 17:1) en de alliantie van Rusland, Iran en Turkije (Ezechiël 38). Deze twee zijn voor ons dé triggers waardoor de opname kan gaan gebeuren en de zeven jaar van verdrukking in gang wordt gezet.

God heeft de controle

Maar gelukkig: God heeft de controle, Hij regeert! Hij zorgt ervoor dat er gaat gebeuren wat door de profeten heen al voorzegt was en dat geeft een blijde verwachting, net als bij een geboorte! De blijde verwachting dat Jezus Christus gaat komen en dat we Hem gaan zien van aangezicht tot aangezicht. Deze hoop doet leven! Wat er ook dit jaar gebeurt, ook in je persoonlijk leven, vertrouw op je Hemelse Vader. Wandel in de Geest en ga Jezus achterna.

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

4 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Anne
Anne
29 maart 2019 01:22

We leven nu in de eindtijd dat is voor veel mensen wel duidelijk denk ik! Maar de vraag is, wanneer begon nu de eindtijd, en wanneer eindigt die? De Bijbel geeft hier wel het antwoord op, allereerst de Bijbelse tijd rekening en de profetieën. In het Bijbelboek Daniel wordt gesproken over Zeven Tijden. Toen het koninkrijk Juda en Jeruzalem, door het leger van koning Nebukadnezar van Babylon in het jaar 607 voor Christus werd verwoest. Het ging om die grote boom in Daniel 4: vers 13. waarvan de takken tot in de hemel reikten. Een engel uit de hemel riep… Lees verder »

Varella Willy Rübe
Varella Willy Rübe
1 september 2018 18:49

Er zijn zeker tekenen dat we het einden van dit samenstel gaan bereiken
Maar als je de bijbel goed leest zie je dat God de aarde reinigt en er weer een paradijs van maakt ga maar eens echt goed studeren

Gerard Tijman
Gerard Tijman
29 november 2018 18:47

Jullie zijn geweldig bezig met deze site! Erg goed om te zien dat er mensen zijn welke zulke goede artikelen schrijven. Top & zegen!