HET PAD VAN DE TOEKOMST: BEZAAID MET HOOP!

Bijbelse profetie is hét hulpmiddel om te ontdekken hoe Gods pad van de toekomst eruit ziet. Wat komt eerst en wat is de volgorde van de vervulling van Bijbelse profetie? Is het überhaupt wel mogelijk om te ontdekken welke volgorde er is op Gods kalender en is de volgorde die we ontdekken de juiste?

Allemaal vragen over wat er in de toekomst gaat gebeuren! Laten we samen op zoek gaan naar antwoorden! Ga je mee?

Profetie

Het draait voor ons om de volgende profetieën:

Zoals we leren van het vallen van dominostenen, die één voor één omvallen als de eerste is gevallen, zullen deze Bijbelse profetieën ook één voor één vervuld worden bij het vervullen van de eerste.

Mocht Israël in nood gaan komen door allerlei dreigende aanvallen vanuit de Gaza-strook, Libanon en Syrië, zal het terug gaan slaan om te voorkomen dat het erger wordt. Dat zien we met de liquidatie op de leider van de Islamitische Jihad, Bahaa Abu al-Ata, in november 2019 maar ook met aanvallen op Iraanse doelen in Syrië en Irak. Israël zal proberen de angel uit de dreiging te krijgen. Daarmee kunnen ze natuurlijk hun hand overspelen doordat een aanval mislukt.

Damascus

Een aanval die zeker niet onbeantwoord zal blijven door de vijanden van Israël is een aanval op Damascus, waarbij de stad een ruïne wordt, een puinhoop. Dit is mogelijk doordat er een nucleaire aanval op Damascus kan komen.

Het gevolg van deze aanval is, dat de alliantie van Rusland, Turkije en Iran Israël zullen aanvallen. Deze aanval staat geprofeteerd in Ezechiël 38. Het bijzondere aan deze gedetailleerde profetie is, dat de uitkomst van deze oorlog ook vast staat. In Ezechiël 38:22-23 staat: “Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.”

Vrede

Na deze korte oorlog komt er weer vrede. Een mogelijkheid is dat het Abraham-akkoord de basis gaat vormen voor een totaal vredesplan voor het Midden-Oosten. We lezen immers in de profetie van Daniël 9:27 dat het verbond versterkt gaat worden. Dit houdt in dat er al een verbond moet zijn en dat het bestaande verbond sterk uitgebreid gaat worden. Dat betekent namelijk het Hebreeuwse woord “gabar”, wat wij vertalen met versterken. Dit verbond wordt gesloten met de antichrist zelf. Het zal een wereldleider zijn, die het voortouw zal nemen om vrede te brengen in het Midden-Oosten zo vlak na de Ezechiël 38 – oorlog.

Verderf

Dan zal de wereld juichen om de “vrede en veiligheid” die er bereikt is in het Midden-Oosten. In 1 Thessalonicenzen 5:3 lezen we dit als volgt: Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” Dit onverwachte verderf zal de zevenjarige grote verdrukking zijn, die niet te ontvluchten valt. Er staat wel duidelijk dat “zij” het beslist niet kunnen ontvluchten, dus rijst de vraag:

Waar passen wij in deze toekomst?

Als “zij” het beslist niet ontvluchten, zullen “wij” het beslist wél ontvluchten! Daarnaast is duidelijk dat met het versterken van het verbond door de antichrist de grote verdrukking zal starten. Daniël 9:27 is daarin héél duidelijk: het verbond wordt één week (7 jaren) versterkt. Dit houdt tegelijkertijd in dat de opname hiervóór zal moeten zijn, want “wij” zullen ontvluchten/ontsnappen.

Is de opname ook vóór de Ezechiel 38 – oorlog? Geeft de Bijbel daar een aanwijzing over? We denken van wel! We lezen in Ezechiël 39:9, dat Israël zeven jaar lang vuur kan stoken van de wapens, die zijn achtergelaten of zijn buitgemaakt. Bovendien weten we dat ná de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg de wapens worden omgevormd tot ploegscharen (Jesaja 2:2-5). Dan hoeft er geen vuur meer van worden gestookt. Als je deze twee verzen combineert, betekent het dat de oorlog zeven jaar vóór de wederkomst is, dus ná de opname van de Bruidsgemeente.

Hoe is jouw toekomst?

Wij, de levenden, die overgebleven zijn, worden opgenomen in de wolken, naar een ontmoeting met de Here Jezus Christus in de lucht. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. Is dát jouw toekomstperspectief of is er twijfel of je wel een kind van God bent? Als jij met je hart gelooft dat Jezus Christus je Heer is en gelooft dat God Hem na drie dagen uit de dood heeft doen opstaan, ben je gered!

Dan is je toekomst verzekerd in een eeuwig leven met en bij Hem! En in de tussentijd? Vertel jouw verhaal aan anderen, vertel van het reddende werk door Jezus Christus! Want de ontmoeting in de lucht zal spoedig zijn!