HET PAD VAN DE TOEKOMST: BEZAAID MET HOOP!

Bijbelse profetie is hét hulpmiddel om te ontdekken hoe Gods pad van de toekomst eruit ziet. Wat komt eerst en wat is de volgorde van de vervulling van Bijbelse profetie? Is het überhaupt wel mogelijk om te ontdekken welke volgorde er is op Gods kalender en is de volgorde die we ontdekken de juiste?

Allemaal vragen over wat er in de toekomst gaat gebeuren! Laten we samen op zoek gaan naar antwoorden! Ga je mee?

Profetie

Het draait voor ons om de volgende profetieën:

  • Mattheüs 24: de geboorteweeën
  • Jesaja 17:1 (de vernietiging van Damascus)
  • Ezechiël 38 (oorlog tussen Iran/Rusland/Turkije en Israël)
  • 1 Thessalonicenzen 5:3 (vrede en veiligheid in combinatie met verderf)
  • Daniël 9:27 (het verbond wordt versterkt)

De geboorteweeën, zoals genoemd in Mattheüs 24 is de alles overstijgende profetie, omdat deze al zichtbaar is vóór de opname, maar uiteindelijk volledig vervuld zal worden in de grote verdrukking. Deze profetie is te plaatsen tijdens alle andere profetieën, die we hieronder behandelen.

Geboorteweeën

Misleiding, aardbeving, hongersnood, besmettelijke ziekten, natuurrampen, oorlogen en geruchten daarvan en de toename van de wetteloosheid, dat is in het kort het zichtbare aan de geboorteweeën. Wie zien deze opsomming voor onze eigen ogen tot leven komen. Niet maandelijks of wekelijks, maar dagelijks zijn er ontwikkelingen op dit gebied. Dat geeft aan dat de geboorteweeën in intensiteit aan het toenemen zijn, maar ook in frequentie. Vanuit het natuurlijke leren we dat daardoor de geboorte dichterbij is, waardoor we weten dat het geestelijk gezien ook zo is. De vereniging van het lichaam van Christus met het Hoofd, Jezus Christus, is aanstaande, maar daarnaast ook de openbaring van Jezus Christus (zeven jaar later) aan het Joodse volk, waardoor heel Israël gered zal zijn, is nabij.

Naast deze profetie van Mattheüs 24 is er de domino van profetieën, waarvan wél aan te geven is dat ze in een bepaalde volgorde kunnen verlopen.

Mocht Israël in nood gaan komen door allerlei dreigende aanvallen vanuit de Gaza-strook, Libanon, Iran en Syrië, zal het terug gaan slaan om te voorkomen dat het erger wordt. Dat zien we door de aanvallen op Iraanse doelen in Syrië en Irak, maar ook de sabotage in Iran om het nucleaire gevaar te stoppen of te vertragen. Israël zal proberen de angel uit de dreiging te krijgen. Daarmee kunnen ze natuurlijk hun hand overspelen doordat een aanval mislukt.

Damascus

Een aanval die zeker niet onbeantwoord zal blijven door de vijanden van Israël is een aanval op Damascus, waarbij de stad een ruïne wordt, een puinhoop. Dit is mogelijk doordat er een nucleaire aanval op Damascus kan komen.

Het gevolg van deze aanval is, dat de alliantie van Rusland, Turkije en Iran Israël zullen aanvallen. Deze aanval staat geprofeteerd in Ezechiël 38. Het bijzondere aan deze gedetailleerde profetie is, dat de uitkomst van deze oorlog ook vast staat. In Ezechiël 38:22-23 staat: “Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.”

Vrede

Na deze korte oorlog komt er weer vrede. Een mogelijkheid is dat het Abraham-akkoord de basis gaat vormen voor een totaal vredesplan voor het Midden-Oosten. We lezen immers in de profetie van Daniël 9:27 dat het verbond versterkt gaat worden. Dat is namelijk de betekenis van het Hebreeuwse woord “gabar”, wat wij vertalen met versterken. Dit houdt in dat er al een verbond moet zijn en dat dit bestaande verbond sterk uitgebreid gaat worden.  Ook zal dit verbond worden gesloten met een wereldleider, de antichrist zelf. Hij zal het voortouw nemen om vrede te brengen in het Midden-Oosten, zo vlak na de Ezechiël 38 – oorlog.

Verderf

Dan zal de wereld juichen om de “vrede en veiligheid” die er bereikt is in het Midden-Oosten. In 1 Thessalonicenzen 5:3 lezen we dit als volgt: Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.” Dit onverwachte verderf zal de zevenjarige grote verdrukking zijn, die niet te ontvluchten valt. Er staat wel duidelijk dat “zij” het beslist niet kunnen ontvluchten, dus rijst de vraag:

Waar passen WIJ in deze toekomst?

Als “zij” het beslist niet ontvluchten, zullen “wij” het beslist wél ontvluchten! Daarnaast is duidelijk dat met het versterken van het verbond door de antichrist de grote verdrukking zal starten. Daniël 9:27 is daarin héél duidelijk: het verbond wordt één week (7 jaren) versterkt. Dit houdt tegelijkertijd in dat de opname hiervóór zal moeten zijn, want “wij” zullen ontvluchten/ontsnappen.

Is de opname ook vóór de Ezechiel 38 – oorlog? Geeft de Bijbel daar een aanwijzing over? We denken van wel! We lezen in Ezechiël 39:9, dat Israël zeven jaar lang vuur kan stoken van de wapens, die zijn achtergelaten of zijn buitgemaakt. Bovendien weten we dat ná de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg de wapens worden omgevormd tot ploegscharen (Jesaja 2:2-5). Dan hoeft er geen vuur meer van worden gestookt. Als je deze twee verzen combineert, betekent het dat de oorlog zeven jaar vóór de wederkomst is, dus ná de opname van de Bruidsgemeente.

Hoe is jouw toekomst?

Wij, de levenden, die overgebleven zijn, worden opgenomen in de wolken, naar een ontmoeting met de Here Jezus Christus in de lucht. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. Is dát jouw toekomstperspectief of is er twijfel of je wel een kind van God bent? Als jij met je hart gelooft dat Jezus Christus je Heer is en gelooft dat God Hem na drie dagen uit de dood heeft doen opstaan, ben je gered!

Dan is je toekomst verzekerd in een eeuwig leven met en bij Hem! En in de tussentijd? Vertel jouw verhaal aan anderen, vertel van het reddende werk door Jezus Christus! Want de ontmoeting in de lucht zal spoedig zijn!

4.3 6
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

4 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Mathilda
Mathilda
19 november 2021 15:50

Here Jezus kom snel !
Wij verlangen naar U !

Nardy
Nardy
13 november 2021 14:16

Maranatha Heere Jezus kom snel 💨. Ik verlang naar U, U die alles is ! Amen ✝️🙏❤️🙌❤️🙏🛐🕊

gario
gario
12 november 2021 10:46

Het is zeer moeilijk om een opsomming te geven van de toekomende tijd hoe alles zal geschieden, het is wel belangrijk voor iedere christen de woorden van de profetieën te bewaren en te kennen (Openb 1:3)

Anneke
Anneke
11 november 2021 22:21

Wat een troost voor en in deze bijzondere tijd.