HET VREDESPLAN

Al tientallen jaren lang probeert elke Amerikaanse president in samenwerking met Europa een vredesplan te lanceren door middel van een twee-staten oplossing in het Midden-Oosten. Daarmee wordt het Heilige Land tussen een Joods deel en een Palestijns deel verdeeld. Er zijn mogelijkheden geweest voor een geslaagd vredesplan, waarbij de Oslo akkoorden uit 1993 het best geslaagd leken, maar tot nu toe is er geen vredesplan wat volledig nageleefd wordt.

Mislukt

Al deze mislukte pogingen hadden een aantal overeenkomsten:

  • Ze waren gebaseerd op de grenzen van 1967 en Israël zal dat nooit accepteren.
  • Bijna alle Arabische buurlanden waren tegen een aantal Israëlische eisen (w.o. erkenning van een Joodse Staat, verdedigbare grenzen, geen Palestijnse recht op terugkeer).
  • Ze waren erop gericht dat Israël meer moest opgeven dan de Palestijnen.
  • Het belangrijkste was altijd dat zowel Israël als de Palestijnen ermee moesten instemmen.

De deal van de eeuw

President Trump heeft dit vredesverdrag de “The Ultimate Deal” genoemd. Jared Kushner (senior adviseur) en Jason Greenblatt (adviseur voor Israël) hebben de afgelopen jaren aan dit plan gewerkt. Dit plan was voortdurend haalbaar, maar niet alleen vanwege de redenen, die we hierboven noemden. De belangrijkste reden die opweegt tegen elke andere reden die we kunnen bedenken, is dat deze overeenkomst een centrale rol speelt in de Bijbelse eindtijd profetie. Een overeenkomst die niet past in het tijdsplan van God, zal geen rol van betekenis kunnen hebben. Ook bij de totstandkoming van dit vredesplan zien we dat God de controle heeft.

Waarom is deze deal zo belangrijk voor Bijbelse profetie?

Laten we beginnen met het feit dat God een eeuwig verbond met Abraham en zijn nakomelingen over het Heilige Land heeft gesloten. God geeft het land als een eeuwig bezit.

Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven en Ik zal hun tot een God zijn. – Genesis 17:7-8

Inmiddels leven we in de tijd dat de staat Israël is opgericht, nu 70 jaar geleden. Het Beloofde Land is er weer! Door de Onafhankelijkheidsoorlog van 1947-1948 en de Jom Kippoeroorlog van 1967 zijn er gebieden aan Israël toegevoegd. Al het land wat God heeft beloofd aan Abraham is vandaag de dag nog niet in Israëlische handen, maar met een twee-staten oplossing zou Israël nog meer land weggeven aan een Palestijnse staat.

God is ertegen!

God is tegen het feit dat Israël land weggeeft om er een Palestijnse staat te vestigen. De profeet Jesaja zegt het als volgt: Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven (Jesaja 24:5-6). Dit zijn heftige woorden gesproken door God!

Ook in Joel 3:2 lezen we over de gevolgen van het verdelen van Gods land: Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Wederom is God duidelijk en zijn het heftige woorden!

Waarom nu wel een vredesakkoord?

Er zijn een aantal dingen fundamenteel veranderd, sinds de laatste vredesbesprekingen en hun akkoord. Het is nu zeer waarschijnlijk dat er een vredesplan gaat komen in april, mei 2019. Wat is er veranderd?

Ten eerste is Israël nu 70 jaar oud en dat is de ondergrens van een Bijbelse generatie (Psalm 90:10). Jezus Christus zei in de gelijkenis van de vijgenboom dat de generatie die de vijgenboom (Israël) tot bloei ziet komen, zeker niet voorbij zal gaan (Mattheüs 24:34). Tachtig jaar is de bovengrens en dat zou dat het einde van de grote verdrukking kunnen zijn. Dat betekent dat we zouden kunnen leven in de laatste één tot drie jaar van de huidige bedeling.

Ten tweede was er op 23 september 2017 het grootste astronomische teken te zien wat ooit in de Bijbel beschreven staat. Een teken dat de opname van de Bruidsgemeente symboliseert (Openbaring 12:1-2). Het andere teken, wat in Openbaring 12:3-4 wordt genoemd, heeft wellicht zich rond 9 oktober 2018 afgespeeld met de Draconiden.

Ten derde is dit jaar de basiswet in Israël aangenomen, die verklaart dat Israël het thuisland is van de Joden, een Joodse Staat is. Het bijzondere is dat het zeven jaar heeft geduurd voordat deze wet werd aangenomen.

Het laatste punt wat veranderd is, is de aanpak van het vredesplan. Andere Arabische landen (Egypte, Saoedi-Arabië) hebben hun goedkeuring aan het plan gegeven.

De kans van slagen?

De reden dat dit plan wel zou kunnen slagen is: het vredesplan heeft niet de goedkeuring van de Palestijnen nodig. Daarnaast leeft in Israël het idee, dat dit dé gouden kans is. Israël heeft militair gezien de overhand en grote steun van president Trump. Nu is er de kans om een overeenkomst te tekenen die geen Palestijnse steun nodig heeft en Israël kan gewoon zien hoe ze het beste het land kunnen verdelen om een Palestijnse Staat te stichten. Zij zien dit als een onvermijdelijke stap om uiteindelijk “vrede” met hun buren te sluiten.

Dit is het moment

Aan het einde van vorige maand, in september, zei president Trump dat het plan zal worden onthuld binnen vier maanden. Dit houdt in vóór het einde van januari 2019. Deze periode is hét moment om het plan te onthullen, dé kans die Israël wil pakken en dit zal president Trump veel eer op leveren.

Dit vredesplan kan de basis vormen van het verbond, wat in Daniël 9:27 wordt genoemd, waar staat: “hij (de antichrist) zal voor velen het verbond versterken”. In het Hebreeuws is versterken “gabar”. Dit betekent ten eerste dat er al een verbond/vredesverdrag moet zijn en ten tweede dat wat er is, krachtiger wordt gemaakt, spectaculair versterkt.

De wereld snakt naar vrede, snakt naar een Verlosser die vrede kan geven. Wie anders dan Jezus Christus, de Vredesvorst, kan deze vrede geven die niet afhankelijk is van mensen, maar van Hem alleen? We mogen daarom uitzien naar Jezus Christus, hem verwachten en gaan genieten van eeuwige vrede!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

8 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Lotte
Lotte
8 augustus 2020 05:52

Waar bemoeit Trump zich mee. Trump en vrede? Laat mij niet lachen.

Alex
Alex
12 juni 2019 12:45

Het Jeruzalem Convenant bestaat sinds juni 2013 en is digitaal ondertekend door meer dan 200.000 mensen uit verschillende landen en dit convenant is in juni 2019 aan de burgemeester van Jeruzalem aangeboden.
In dit verbond staat dat de Joden op Bijbelse gronden recht hebben op Jeruzalem.
Dit verbond zal door het vredesplan versterkt worden…
Het paasoffer mocht dit jaar niet op het Tempelplein gehouden worden: vooraankondiging van de profetie?

Marc Bosman
Marc Bosman
2 november 2018 22:04

Amen

Eddy Schipper
Eddy Schipper
2 november 2018 14:01

Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.
1 Thessalonicenzen 5:1‭-‬3 NBG51

Bert Westerink
Bert Westerink
2 november 2018 20:00

Amen.

Mariska Karatzas-Dijk
Mariska Karatzas-Dijk
3 november 2018 21:00

Kan die ‘vrede’ niet hiermee te maken hebben?

“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”, 1 Tess. 5:3.

Elly van den Born
Elly van den Born
3 november 2018 21:57

Gods plan zal overwinnen. Hij gaat door met wat Hij is begonnen!