JERUZALEM

Jeruzalem speelt een bijzondere rol in de Bijbel en zo ook bij de wederkomst van Jezus Christus. In Handelingen 1:11:12  staat:

Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

In 2017 is het 50 jaar geleden dat Jeruzalem geheel onder het bestuur van Israël viel. Dit wordt gevierd op 24 mei en is voor de Joden een feestdag.

28 Ijar

Het is de herdenking van de inname van de oude stad Jeruzalem op 7 juni 1967. Jaarlijks is de herdenking op de 28-ste dag van de maand Ijar. Valt 28 Ijar op vrijdag of sjabbat dan wordt de viering verplaatst naar de daaraan voorafgaande donderdag.

Nadat Israël in 1948 onafhankelijk was geworden, werd Israël aangevallen door omringende landen. Jordanië veroverde het oostelijk deel van Jeruzalem dat het tot 1967 bezette. Pas in juni 1967 in de Zesdaagse oorlog verkreeg Israël de zeggenschap over de Oude Stad van Jeruzalem, de Westelijke Tempelmuur en de Tempelberg (waarvan het het beheer liet aan de Islamitische Waqf). Sindsdien wordt op 28 Ijar de hereniging van Jeruzalem ‘Jom (Ichoed) Jeroesjalajiem’ gevierd.

50 jaar Jeruzalem

JeruzalemVoor God is 50 jaar een jubeljaar en het bijzondere aan een jubeljaar is dat er door middel van bazuingeschal wordt aangekondigd dat het jubeljaar is begonnen. Dit kun je lezen in Leviticus 25:8-9: “Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.”

Er is ook een verband tussen een jubeljaar en het jaar van Mijn verlossing. Dit is te  lezen in Jesaja 61:2 :”om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God.” Een ander woord voor welbehagen is ook wel: plezier, genoegen, vermaak, pret, welgevallen, voldoening, zelfvoldoening, inschikkelijkheid.

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties