1948: STARTSCHOT VAN HET EINDE

In 1948 begon het startschot van het einde met een geboorte. Er werd een staat geboren!

Vóór de dag dat Israël herboren werd, was het onbegrijpelijk dat een natie in slechts één dag herboren zou worden, maar er werd geprofeteerd dat het precies zo zou gebeuren als Israël tegen alle verwachtingen in één dag opnieuw zou worden geboren.

Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. (Jesaja 66:8)

Het grotere plaatje

Jezus neemt ons mee in Mattheus 24 naar het grotere plaatje, over hoe wij kunnen begrijpen dat het einde nadert. De weeën voor Zijn komst zijn zichtbaar en we zien dat ze in kracht en intensiteit toenemen. Er zijn geruchten van oorlogen en oorlogen zelf, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen. Jezus vertelde ook dat wij van de vijgenboom het volgende kunnen leren: “Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.” (Mattheus 24:32-34).

Dit geslacht

Wat is dit geslacht: zijn dat de toehoorders van Jezus of spreekt Hij over het geslacht wat deze dingen ziet? Of nog iets anders? Laten we ontdekken wat er in het Grieks staat voor “dit geslacht”. Er staat houtos genea. Genea stamt af van “ginomai”, wat betekent: (ge-)worden in de zin van “voortbrengen”, “verwekken” of “geboorte”. Als Jezus het in Matteüs 24:34 over “dit geslacht” heeft, dan heeft hij het over de Joden, met hun specifieke religieuze identiteit en cultuur, gesymboliseerd door de vijgenboom (Hosea 9:10).

Zeer opmerkelijk vinden wij dat “dit geslacht” betekent “deze verwekking”, “deze geboorte”. In de context van Matteüs 24 is het duidelijk dat Jezus niet spreekt over een individuele geboorte, maar over de geboorte van een natie. Een natie van mensen met dezelfde kenmerken, gewoontes, gebruiken en doelen. Een natie met een onmiskenbare band met het land Israël en de stad Jeruzalem, zoals geen enkel ander volk op aarde dat heeft. “Dit geslacht” zijn dus niet de toehoorders, maar diegenen die getuige zijn van alle gebeurtenissen, zoals Jezus deze opsomt.

Geboorte

Op 14 mei 1948 werd deze natie inderdaad geboren en begon daarmee de aftellende klok van dit geslacht te tikken. Veel andere gebeurtenissen houden verband met het herstel van de natie Israël en deze begonnen allemaal in hetzelfde jaar 1948.

  • De oorlog tegen het terrorisme en de opkomst van islamitische gruweldaden begon in 1948 en gaat door tot op de dag van vandaag.
  • Een “volk” uit Daniël 9:26 werd de moderne versie van het Romeinse rijk in 1948 toen de Europese Unie werd gevormd uit het Benelux-verdrag.
  • De eerste grondwet voor wereldwijde rechten, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd in 1948 door de VN-lidstaten als resolutie aangenomen.
  • Het Verdrag van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) tot vaststelling van regels voor het wereldwijde economische beleid (en uiteindelijk wordt dit de Wereldhandelsorganisatie) werd in 1948 door de VN ondertekend en geratificeerd.
  • De Wereldraad van Kerken werd in augustus 1948 onder auspiciën van de VN in Amsterdam opgericht.
  • Pakistan scheidde zich in 1948 af van India en creëerde een Islamistische Republiek die uiteindelijk de wereld de Taliban en Osama bin Laden gaf.

In al deze historische feiten zien we dat God de controle heeft en nog steeds houdt. Deze gebeurtenissen zijn allemaal hulpmiddelen geworden voor de tijd waar we nu in leven en voor de tijd waar we naar onderweg zijn. De tijd van één wereldregering, één godsdienst, de tijd van angst, de tijd van meer en meer controle door de overheid.

Persoonlijke vraag

Ben je bang voor wat er op deze aarde gebeurt? Ben je bang voor de nabije toekomst? Hoe alles komt met de technologie, met de vrede in Europa, met de dreiging van aanslagen? Met alles wat we ons heen zien gebeuren, is dat niet verwonderlijk. Het is menselijk om bang te zijn voor iets als je het grotere plaatje niet duidelijk ziet.

Het grotere plaatje is dat God wel in controle is en dat het einde van deze genadetijd nabij is. Zoals 70 jaar geleden het startschot werd gegeven voor de laatste race, deze laatste generatie, is het nu aan jou om daarop te reageren. Gods liefde voor jou zet je in beweging. Het is de hoogste tijd om keuzes te maken. Zie jij ook de finishlijn naderen aan de horizon, vertel wat je ziet aan anderen, wordt waakzaam, kom in actie!

Maak een keuze waar jij de eeuwigheid gaat doorbrengen, want de finishlijn komt echt in zicht. Wil je ook meemaken wat een enorme blijdschap het geeft, dat je de finishlijn ziet naderen? Wil jij je handen opheffen als winnaar van jouw levensrace en eindigen met de lauwerkrans van Jezus? Kies dan voor HEM! Hij is de Weg tot God, de Vader.

2.5 2
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties