DE LAATSTE KANS VOOR RENS

“Ik geloof er helemaal geen bal van.” “Waar niet van?” “Nou, van die hele heisa waar jij het voortdurend over hebt, dat Jezus terugkomt en al die onzin meer.” Rens kijkt zijn vriend Jack verontwaardigd aan. Ze zitten buiten in het zonnetje op een laag muurtje te praten, net even buiten het zicht van de universiteit waar zij beiden psychologie studeren. Het is zacht weer buiten en lekker rustig, de meeste studenten zijn al naar huis.

Rens ging verder: “Vroeger was je toch ook niet zo religieus? Ik dacht dat jij toch wat slimmer was. Geloven is voor mensen die een houvast nodig hebben en die gewoon een beetje zielig zijn. Maar wij hebben dat niet nodig, Jack. Tegenwoordig kun jij het nergens anders meer over hebben dan over dat. Alles wordt meteen gekoppeld aan de Bijbel, het slaat werkelijk nergens op!”

Jack antwoordde: “O, nee? Waar baseer jij de waarheid op dan? Op je gevoel? Je verstand misschien? Maar dat kan niet Rens, vroeg of laat ga je daarmee de mist in.” Rens glimlachte en zei: “Nou, mijn gevoel en verstand werken nog uitstekend. Ik vertrouw liever op mijn eigen waarheden, die zijn goed genoeg. Je kunt niet eens bewijzen dat God bestaat, laat staan dat Hij terug zou komen op de wolken des Hemels zoals jij dat altijd citeert. Hoe kom je daar toch bij, Jack?”

“Dat staat in de Bijbel en ik geloof dat gewoon. Ik kan je ook nog precies aanwijzen waar het staat.” antwoordde Jack geduldig.

De Bijbel open

“Nou, vooruit dan maar, ik wil tenslotte niet dat dit tussen ons in komt te staan, laat maar lezen dan.” Jack pakte zijn Bijbel tevoorschijn en bladerde er wat doorheen. “Hier staat het, luister,” en hij boog zich wat voorover zodat Rens mee kon lezen. “Het staat in de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Thessaloniki die hij toentertijd bemoedigde. Om precies te zijn in het tweede hoofdstuk vers 13. De komst des Heren staat er boven. Ik lees het voor uit de NBG vertaling, goed?”

“Mij best, wat maakt mij dat nou uit, lees nou maar, dan kan ik zo meteen weg.”

Jack las voor: “Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen bij Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: Wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel…

Hoor je het nou zelf Rens?….en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden staat er nog achter. Nou, bij deze. In een twinkeling van een seconde gebeurd het, we krijgen meteen een verheerlijkt lichaam, gaaf man! Zo gaan we met Jezus mee naar de hemel.”

Ongeloof

Rens moest hard lachen en zei: “Het klinkt allemaal heel mooi, maar stel dat er nou niks van waar is, wat dan? Dan heb je altijd voor niks gelooft en gaat het mooi niet door wat jij allemaal beweert.”

Jack was even stil, alsof hij zocht naar woorden en reageerde: “Wacht even, ik verzin dit niet zelf hè? Het zijn niet mijn woorden, maar die van de Schepper van hemel en aarde, vergis je niet hè? Dat is nou geloven. En de waarheid van het geloof is het tegenover gestelde van een leugen. Laat je niet door de duivel misleiden Rens, want daar maak ik mij best wel eens zorgen over.”

Rens sprong haastig op en zei: “Zorgen over mij? Kom op zeg, nergens voor nodig, het is allemaal onzin, ik geloof er in elk geval niks van!”

Liefdevol antwoordde Jack: “Je hebt ook een veranderd hart nodig om het te kunnen zien, met je eigen verstand kun je dat niet begrijpen, dat klopt. In een second van een seconde, moet je je voorstellen, Rens. Alle mensen die God gediend hebben en Jezus Christus aangenomen hebben als hun persoonlijke Redder en Verlosser zullen erbij zijn.”

Zomaar?

Rens ogen werden groot van verbazing, terwijl hij zei: “Zomaar? Omhoog de lucht in? Er is toch ook nog zoiets als de zwaartekracht?” Lachend antwoordde Jack: “Absoluut, dat klopt. Maar Jezus zei zelf: Zoals Ik op zal stijgen naar de Hemel, op dezelfde wijze zal Ik weer terugkomen op de wolken des hemels. En dat geloof ik met heel mijn hart. Je ziet Zijn komst ook naderen door de tekenen van de tijd.”

Met nog meer verbazing in zijn stem zei Rens: ”Welke tekenen? Waar heb je het over?” Zonder dat hij het wilde werd hij toch wat nieuwsgierig. Jack ging er even goed voor zitten en zei: “Allereerst staat er in de Bijbel dat in de eindtijd de liefde van de meesten zal verkillen. Liefdeloosheid alom dus. Ik neem aan dat je dat gemerkt hebt om je heen.” Rens knikte. “Moord en doodslag, diefstal, gebroken relaties, overspel, het wordt alsmaar erger. Er wordt ons in deze wereld een oplossing aangeboden om gelukkig te worden en te zijn, maar dan wel buiten God om. Ik zal het je proberen uit te leggen en dan mag je zelf daar je conclusie uit trekken. Allereerst zal al het contante geld verdwijnen. Dat heeft alles te maken met Gods plan met deze wereld”.

Toekomst

Jack vervolgde: ”Waar het omgaat is het volgende: We worden zo aan het digitale systeem gekoppeld dat wij daar niet meer van los kunnen komen en dat willen we ook niet. We kunnen ons geen wereld zonder computer meer voorstellen. Verder is het de bedoeling dat er binnenkort een munteenheid voor de gehele wereld komt en het gevolg daarvan is, dat de overheid straks bepaald hoeveel geld jij maandelijks krijgt en zij zo precies kunnen nakijken waar jij je geld aan besteedt.” Rens reageerde luchtig: “O, mogen ze best weten hoor, interesseert me niks.” “Nee”, zei Jack, “Nu nog niet, maar als het W.E.F. gaat bepalen, hoeveel en waaraan jij je geld mag besteden, en dat je boetes krijgt bij elke overtreding en vervolgens minder inkomen ontvangt, dan vind je het denk ik niet zo leuk meer.”

Rens zei: “Was dat het?” “Absoluut niet, Rens!”, reageerde Jack. “Nee, er komt ook nog een nieuwe wereldgodsdienst. Met als gevolg dat alles wat met de verering van de God van de Bijbel en met Jezus te maken heeft, wordt uitgebannen.”  “Hé, hoe bedoel je dat Jack?” “Nou zoals ik het zeg, Rens, ik kan mij voorstellen dat er in de toekomst kerkelijke samenkomsten verboden gaan worden en het bezit van een Bijbel ook. Nergens meer te koop, moet je je voorstellen!” Rens knikte, hij snapte het wel.

Genadetijd

Jack voelde aan dat hij de volle aandacht van Rens had en zei: “Nu is het nog genade tijd Rens…” Die reageerde daarop vrij fel: “Jij met je genadetijd, ik heb niks gedaan waardoor ik genade nodig heb en jij ook niet. Al dat vrome gedoe.”

“Vrome gedoe?” reageerde Jack op zijn beurt weer, “Dit is bloedserieus hoor, zonder Gods vergeving kom jij de hemel niet binnen, maar ik ook niet, niemand. Ik probeer jou als vriend alleen maar te waarschuwen voor de dingen die over de hele aarde komen. Aardbevingen zullen steeds vaker voorkomen, oorlogen worden heftiger, en wat dacht je van Israël? Alle profetieën zijn inmiddels vervuld, man. Het kan elk ogenblik gebeuren. En dan komt voor de ongelovigen de zogenaamde redding op aarde: Het teken van het beest van de antichrist.”

“Pfff”, Rens maakte een wegwerpgebaar, “Houd maar op, ik heb er al genoeg over gehoord.” Jack zei: “Oké, als jij het dan zo goed weet, vertel mij dan maar hoe het verder gaat met deze wereld, ik luister.” Nu schrok Rens, want hij wist er bar weinig van. ”Nee, vertel jij het nou maar dan kan ik zo weg, zonde van mijn tijd.” Jack negeerde zijn onvriendelijke opmerking, het was een te belangrijk moment om zich daar nu druk om te maken.

Ernst

“Weet je, Rens, het is zaak dat je in Jezus gaat geloven, want als je achter blijft, is dat zeer ernstig. En met geloven bedoel ik erkennen dat Jezus jouw Heer is en dat je een zondaar bent die vergiffenis nodig heeft. En aangezien Jezus de prijs voor jou betaald heeft op het kruishout van Golgotha, ben je daardoor gered. Maar als jij te lang wacht, tot na de opname bijvoorbeeld, dan kun je het wel schudden. Als je dan het teken van het beest aanneemt, d.m.v. een chip op je voorhoofd of op je rechter hand, zogenaamd om daar geld mee te kunnen betalen en in de winkels te kunnen kopen of verkopen, dan wordt je gigantisch misleid. Want wie dat teken aanneemt zal reddeloos verloren zijn. Daarvoor waarschuwt de Bijbel ook”.

Rens vroeg aan Jack: “Jij bedoelt de hel?”

”Inderdaad”, antwoordde Jack, “maar daar hoef je niet heen, je kunt de chip weigeren en dan alsnog in Jezus Christus gaan geloven, maar dat zul je dan wel met de dood moeten bekopen. Iedereen wordt op een gegeven moment gedwongen om het teken te nemen. Niemand mag het weigeren. Oftewel, anders wordt je vervolgd en uiteindelijk, als je niet wilt buigen voor de antichrist en alsnog gaat voor Jezus, dan wordt je wel onthoofd. Gigantisch heftig allemaal. Niet zo verbaasd naar me kijken, Rens, het is allang voorzegt in de Bijbel, het staat in Openbaringen 20 vers 4.

Maar je kunt beter omkomen en bij Jezus de hemel binnen mogen komen dan voor eeuwig verloren gaan en in de hel belanden. Dus, als er op een dag duizenden, zo niet miljoenen mensen plotseling weg zijn en jij staat nog met beide voeten op deze aarde, dan heb je overduidelijk de opname van christenen gemist. Daarna krijg je nog de laatste kans om de eeuwigheid in de hemel door te brengen door je aan Hem over te geven en het teken te weigeren. Als ik jou was da…”

Weg

“Jack!! Waar ben je?” schreeuwde Rens. “Krijg nou wat, daar zie ik zijn kleding op de grond liggen. Hoe kan dat nou?” Wat een herrie buiten, chaos, auto’s op elkaar geknald, een vliegtuig neergestort, overal kleding op straat en gillende mensen, wat is dit? Wat vreselijk! Zou Jack dan toch gelijk gehad hebben? Rens rende de straat door, waar hij zojuist nog met Jack had zitten praten, snel naar huis, waar hij samen met zijn moeder woonde. Een studentenkamer had hij nog niet, nergens te krijgen of onbetaalbaar. Het was vrijdag, dus ze was niet aan het werk. Met trillende handen draaide hij de sleutel van het slot van de voordeur om.

“Mam, moet je horen…mam!…mam!!, waar zit je?” Hij rende al de kamers door, de trap op, nergens was zij te bekennen. Toen zag hij in de tuin haar kleren liggen, hij herkende haar blauwe jurk met de bloemetjes die hij zo verafschuwd had. Rens schreeuwde het uit: “Mam! Nee!” Hij wist het. Ontegenzeggelijk. Jack had gelijk gehad. Hij moest de opname gemist hebben, anders was hij niet achter gebleven. Dat zijn moeder in God geloofde wist hij als geen ander. Hij had er altijd tegen geagiteerd en zijn moeder belachelijk gemaakt. Tranen begonnen achter zijn ogen te branden. Hij raakte in paniek, wat moest hij doen? Ineens dacht hij aan Francis, zijn nieuwe vriendinnetje, die ook al zo met het geloof bezig was, die zal toch ook niet?

Francis

Hijgend rende hij de straten weer door. Mensen waren in paniek en ontredderd om de grote dingen die stonden te gebeuren. Er werd gescholden en gevloekt. De vrede op aarde leek opeens weg. Rens had het gevoel dat er een zware deken over de aarde lag, zoals hij weleens voelde als hij bedrogen werd of in de steek gelaten was. Hij keek door het raam van het huis waar zijn meisje woonde. Oh, nee!! Waar was ze? Hij rende achterom, misschien was de achterdeur nog open. Hij stortte zich huilend neer bij haar hoopje kleding, haar bril, haar studieboek.

Het was dus toch waar! Francis en al haar christelijke vrienden hadden de waarheid tegen hem gesproken en hij had telkens geroepen dat het allemaal onzin en sprookjes waren. Nu kon hij er niet meer omheen. Hij moest zien dat hij thuis kwam voordat anderen hem zouden vinden en hem tot een keuze zouden dwingen. Thuis gekomen leek alles normaal. Zijn computer deed het gewoon. De klok sloeg acht uur en hij zette even de televisie aan, terwijl de tranen over zijn wangen stroomden. Nog een paar dagen? Zeggen ze dat? Ging het zo snel?

Mensen werden opgeroepen om het teken van het beest te ontvangen op hun hand of op hun voorhoofd. Daarmee konden zij deelnemen aan het openbare maatschappelijke leven zoals boodschappen doen om eten te kopen. Wie niet mee wilde doen werd alles ontzegd, geen ziekenhuisopname, huisarts of tandarts meer, geen huur of hypotheek meer kunnen betalen, verlies van je huis en je baan, nergens meer welkom. De gehele mensheid was nu het eigendom geworden van de Staat geworden, alles kwam onder controle te staan, zelfs alle gesprekken waren niet meer privé door camera’s en zouden worden afgeluisterd.

Teken

Maar, werd erbij gezegd, jullie zullen gelukkig zijn omdat alles van iedereen is en niets meer van jezelf. Eén ding zou daarbij echter verboden worden, geen andere God mocht nog aanbeden worden, behalve het beest die zichzelf god noemde. Die moest je aanbidden door het teken van hem te aanvaarden. Wie dat weigerde en alsnog in de Here Jezus wilde gaan geloven zou onthoofd worden!

Wat?? Hij kon het haast niet geloven, wat een verschrikkelijk einde. Hij knalde de televisie uit. Met beide handen voor zijn ogen geslagen zat hij op zijn stoel te huilen als een kleine jongen. Had hij maar eerder zijn hart aan de Here Jezus gegeven, was hij maar niet zo eigenwijs en ongehoorzaam geweest. Hij herinnerde zich het gesprek met zijn vriend Jack, nog maar enkele uren geleden, toen hij alles voorzegt en uitgelegd had. Die jongen was nu lekker veilig in de hemel aangekomen, daar was geen twijfel over mogelijk en hij was hier!

Achtergebleven met alle ongelovigen die net als hij te laat waren en hadden geleefd alsof God niet bestond. Nooit rekening met Hem gehouden en Hem volledig genegeerd. Maar nu wist hij wat hem te doen stond. Hij liep naar boven, naar zijn slaapkamer en boog zijn knieën voor zijn bed. Op die plek bad tot God en smeekte om vergiffenis. Hij erkende zijn schuld, zoals elk mens die immers heeft, want niemand is volmaakt en hij dus ook niet. Hij vroeg of de Here Jezus in zijn hart wilde komen en beloofde Hem dat hij Hem vanaf vandaag zou volgen en dienen. Daarna voelde hij een diepe vrede in zijn hart komen welke hij nog nooit eerder ervaren had, Jezus leefde echt!

De beste keuze

En toen gebeurde het! Er werd keihard op de voordeur gebonsd en geschreeuwd, hij schrok zich wezenloos. Hoe konden ze weten wat hij allemaal dacht en zei? Het vaccin en het lichamelijke contact met de digitale wereld, zou dat er mee te maken kunnen hebben? Had hij het maar nooit genomen!

“Meekomen!” ,werd er geroepen, “Buigen zul je, voor het beest.” Er was nog maar één mogelijkheid om aan al deze ellende die letterlijk boven zijn hoofd hing, te kunnen ontsnappen. Zou hij maar toegeven? Zijn gedachten gingen snel. Hij dacht aan Jack, aan zijn vriendin en zijn lieve moeder, waar zij nu allemaal waren, en aan de Hemelpoort die op dit moment wijd voor hem open stond. En aan Jezus Christus Zelf die er alles voor over had gehad om Zijn leven voor hem persoonlijk te geven op Golgotha’s kruis om hem en iedereen die in Hem geloofde van de eeuwige dood en de hel te zullen redden om voor altijd bij Hem te zijn.

Rens moest kiezen. Hij zou zijn keuze openlijk moeten belijden. Of de chip aannemen en daarmee het eigendom van het beest worden en overal bij mogen horen maar straks voor eeuwig verloren gaan, of zijn leven verliezen door een brute dood te ondergaan omwille van zijn redding door Jezus Christus en daarvoor de allerlaatste kans krijgen op deze aarde door de chip te weigeren.

Hij koos voor het laatste. Jij ook?

(Bijdrage van een gastschrijver)

5 3
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

4 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Paul Vermaas
Paul Vermaas
3 oktober 2023 23:03

Een indringend en waarschuwend artikel. Hoe belangrijk is het om Hem te kennen als Verlosser en Zaligmaker!

H.G.C.W. Feikens.
H.G.C.W. Feikens.
3 oktober 2023 20:44

SUPER!!

Karen
Karen
3 oktober 2023 13:58

Wauw! Ja zo zal het gaan! Kies voor de Here Jezus want de tijd is kort! Geef je hart aan Hem en je zult voor eeuwig leven in Zijn liefde!

Frank
Frank
3 oktober 2023 03:52

Openbaring 3:10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.