WANNEER ZAL ER ÉCHT VREDE ZIJN?

De Amerikaanse president Trump heeft in het bijzijn van de Israëlische premier Netanyahu een nieuw vredesplan gepresenteerd voor Israëli’s en Palestijnen. Het plan, dat uitgaat van twee staten, is volgens hem ‘een grote stap naar vrede’.

Opnieuw doet een Amerikaanse president een poging om vredesbesprekingen op gang te brengen in het Midden-Oosten. Overigens hebben de verschillende Amerikaanse presidenten vóór hem het ook geprobeerd en die vredesplannen verschillen niet zo heel veel van elkaar. VredeBelangrijk voor elk plan is dat het uiteindelijk steeds moet leiden tot twee staten naast elkaar, Israël en Palestina. Maar Trumps plan voor vrede voorziet tevens in Jeruzalem als de ongedeelde hoofdstad van Israël en het door Joodse kolonisten ingenomen Palestijns gebied, wordt ook Israëlisch grondgebied. De Palestijnse president wees het plan zoals verwacht, onmiddellijk af. Het is zelfs nog niet zeker dat Israël dit plan zal accepteren. Al ziet men hierin wel een basis om verder te praten over vrede en dat is positief. Gezien dus de reacties, is het niet waarschijnlijk dat dit plan op dit moment de oplossing zal geven in het Midden-Oosten.

Maar volgens de Bijbel komt die oplossing er over enige tijd wel, alleen niet volgens het plan van een Amerikaanse president. De Bijbel openbaart dat dit duizenden jaren oude conflict tussen Joden en Arabieren, tot een vreedzame oplossing zal komen door de wederkomst van Jezus Christus. Maar voordat deze oplossing bereikt is, zal er nog veel moeten gebeuren. De antichrist zal nog geopenbaard worden. De mensheid zal nog door een tijd van oorlog en lijden heen gaan, maar uiteindelijk komt er toch vrede.

Schijnvrede komt eerst

Dat wil zeggen, als de antichrist geopenbaard gaat worden, waar de Bijbel over spreekt, komt ook hij met een vredesplan voor het Midden-Oosten. Dit zal een wereldleider zijn, wiens vredesplan wel geaccepteerd zal worden en ook zal werken. Hij krijgt het zelfs voor elkaar dat de lang verwachte wens van Israël wordt ingewilligd, namelijk om de tempel te mogen herbouwen op de oude historische plaats, op de Tempelberg. De materialen zijn al voorhanden, het wachten is alleen nog het startsein dat men mag gaan bouwen. Het lijkt op dit moment nog onmogelijk, maar de Bijbel profeteert het en vergeet niet, niets is onmogelijk bij God. Wie had bijvoorbeeld ooit gedacht, dat het communisme na 70 jaar zou vallen, niemand had dat verwacht en toch gebeurde het.

In Daniel 9:27 staat dat hij (de antichrist) een bondgenootschap zal versterken voor één week lang. Met een week lang wordt in profetische zin een periode van 7 jaar bedoeld. In die periode zal deze wereldleider zijn rijk vestigen met toestemming van vele landen. Israël zal in hem de Messias zien, maar zal na drieënhalf jaar bedrogen uitkomen. Jezus zegt hierover in Johannes 5:43 “…een ander zal komen in zijn eigen naam, die zult u aannemen”.

Verlosser

We moeten begrijpen dat, Israël en ook de wereld, snakt naar een oplossing in het Midden-Oosten conflict. Daarom zal men de nieuwe wereldleider en zijn verbond binnen halen als de verlosser. Dan zal de wereld juichen om de “vrede en veiligheid” die er door de antichrist bereikt is in het Midden-Oosten. Maar de Bijbel leert, dat het slechts voor korte duur zal zijn, want zijn hoogmoed kent geen grenzen zodat hij zich tenslotte als een god wil laten vereren in de Tempel van Jeruzalem. Er staat namelijk in 2 Thessalonicenzen 2:4 dat de tegenstander als god in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als god voordoet”. Daardoor keert het Joodse volk zich weer tegen deze charismatische leider.

Donkere periode

Er zal dan opnieuw een donkere periode voor Israël aanbreken. Jezus profeteerde over deze periode in Mattheus 24:15 en zegt dat de dan levende Joden beter kunnen vluchten, “…. dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen”.

Er komt echter spoedig een einde aan dat vreselijke antichristelijke rijk en wel door de wederkomst van Jezus. Dan zal Jezus Zijn heerschappij definitief maken hier op aarde. In Zacharia 14:3,4 staat precies beschreven waar Jezus op aarde zal terugkomen, om de macht van de antichrist te vernietigen en met name het Joodse volk te bevrijden. “Daarna zal de HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem”.

We leven in de eindtijd

Wanneer we het dagelijks nieuws over het Midden-Oosten volgen, dan moet het voor christenen die de Bijbel kennen steeds duidelijker worden, dat we in de eindtijd leven. De tekenen der tijden zien we voor onze ogen in vervulling gaan. We zien, dat God een plan heeft en Hij nog steeds bezig is dat uit te voeren. De dingen die gebeuren zijn dus niet toevallig, maar er zit een volmaakt plan achter en God maakt de dingen af die Hij begint (Filippenzen 1:6).

Daarom, wie tegen Israël strijd, keert zich tegen God

We hoeven de Bijbel er maar op open te slaan om te weten dat het Midden Oosten altijd een kruitvat is geweest en dat waarschijnlijk nog enige tijd zal blijven, maar de toekomst is geweldig. Christenen die de Bijbel kennen weten dat het feitelijk gaat om de oorlog van God en satan, de god van deze wereld. Maar satan is al verslagen op Golgotha en zijn definitief einde is aanstaande. Het Midden-Oosten verkeert momenteel in een dusdanige explosieve situatie dat dit zomaar kan escaleren tot een groot conflict (Ezechiel 38), maar ook dit scenario is reeds lang geleden door de Bijbelse profeten voorzegt en het zijn ook slechts de weeën die definitief tot een glorieuze toekomst zal leiden.

Als satans doel, de totale vernietiging van het volk Israël, bijna bereikt lijkt te zijn, verschijnt aan de hemel het teken van de Zoon des mensen en heeft de wederkomst van Jezus plaats op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Waarbij Hij vergezeld zal worden van de heiligen, gehuld in witte klederen en op witte hemelse paarden. Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren naar de hemel, zal deze berg, door een enorme aardbeving, (Openbaring 16:17-20; Jesaja 24: 19-20) middendoor splijten en een zeer groot dal vormen.

Puzzelstukjes

Wat betreft de Bijbelse profetieën vallen de puzzelstukjes op dit moment al langzaam op hun plaats. De volgende gebeurtenissen zijn te verwachten:

1. De spanningen in de wereld zullen verder oplopen. De wereld zal zich steeds meer tegen Israël keren, terwijl het land probeert om in een zee van vijanden het hoofd boven water te houden. Het wereldnieuws zal ook blijvend worden beheerst door Israël, de Islamistische buurlanden, de mogelijke dreiging van een nucleaire Jihad en de ene na de andere revolutie in het Midden-Oosten. Daardoor zal de wereldwijde roep om vrede, veiligheid en stabiliteit steeds meer elk ander geluid overstijgen.

2. Een nieuwe charismatische leider zal opstaan en tijdelijk vrede sluiten in het Midden-Oosten. Hoe hij dat zal doen is nog onbekend, maar hij zal in ieder geval wel een effectief vredesplan hebben, waar iedereen zich in kan vinden.

3. Er komt een dag, zonder enige waarschuwing, dat de Heer Jezus Zijn bruid (=gemeente) komt halen. Alle kinderen Gods die zich voorbereiden en Jezus boven alles liefhebben, zullen daarbij mogen horen en dus plotseling worden weggenomen van deze aarde. Deze gebeurtenis wordt de wegname genoemd (Mattheus 24:40-42). In principe kan de opname of wegname op elk moment plaatsvinden. De wegname van de gemeente van deze aarde, zal naar verwachting fungeren als een profetisch begin die een reeks gebeurtenissen in gang zet, die de Bijbel voor de eindtijd voorzegt. Zoals de komst van het antichristelijke rijk en uiteindelijk Jezus wederkomst op de Olijfberg, zichtbaar voor de wereld.

Vrede

Hunkeren we niet allemaal naar vrede? Zolang er nog een tegenstander is, satan, zal dit nooit ten volle zichtbaar zijn. Maar die dag wel gaat komen! Als Jezus Christus gaat heersen vanuit Jeruzalem op aarde, zal er vrede zijn. Daar mogen we vol verlangen naar uitkijken!

(Met toestemming overgenomen van Henk Herbold)

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

2 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Angelina
Angelina
15 maart 2020 09:24

De duistere macht is hard bezig om de wereld klaar te maken voor de nieuwe wereldorde. Het creëren van wereldwijde problemen waardoor mensen erg bang worden zoals (klimaatverandering, terrorisme enz) en nu met het coronavirus. De roep voor een oplossing is groot voor de “wereldwijde problemen” en kan alleen gezamelijk worden opgelost. Een centraal geleid wereldsysteem voor wereldwijde oplossingen; een nieuwe wereldorde. Satan wil de wereld volledig onder zijn controle hebben met de antichrist als leider. En zo wordt de weg voor satan vrijgemaakt. Dit allemaal is een teken dat Jezus klaar staat om Zijn bruid te komen halen om… Lees verder »

P.v.d.Ploeg
P.v.d.Ploeg
20 februari 2020 19:24

Wat een hoopvolle boodschap ! Onze verlossing genaakt. ,! Een oproep. aan alle broeders en zusters om nog even vol te houden . Prijs God voor Zijn zoon Jezus