HET C-WOORD: CORONA

Bent u er ook zo moe van? Corona. Ik kan het woord bijna niet meer horen. Maar we hebben ermee te dealen. De discussie die er is in de politieke arena, is ook te voelen in de publieke opinie. De één zegt: “Ach, het is iets erger dan een flinke griep, overdrijf niet zo.” En dat lijkt wel zo. Maar niemand wil bij die 2% zitten die eraan sterft. De andere groep zegt dingen als: “Kijk naar Italië, waar de ziekenhuizen bomvol zitten en mensen afgewezen moeten worden. Moeten we dat als Nederland willen met zulke halfslachtige maatregelen?” Dit zijn moeilijke dingen, waar niet altijd meteen een pasklaar antwoord op is.

Er moest gisteren een moeilijke beslissing gemaakt worden door de regering, en de praktijk zal uit gaan wijzen in de komende periode of dit een juiste beslissing is geweest. In dit artikel wil ik eigenlijk iets bespreken wat u in de reguliere media niet hoort. En zelfs veel eindtijdpredikers en onheilsprofeten niet zien. Enkele weken geleden blogde ik al dat we het coronavirus (nog) niet als de vierde ruiter van de apocalyps moeten zien. En daar sta ik nog steeds vierkant achter. Maar er is mogelijk wel een ander verband met de vier ruiters.

Chaos

In de eindtijd, die in de Bijbel ook wel de zgn. grote verdrukking wordt genoemd door Jezus (Mattheüs 24:21), zal een zeer autoritaire of welsprekende wereldleider naar voren geschoven worden of zichzelf naar voren schuiven. We noemen hem populair gezegd ook wel de antichrist, ook al is dat niet de term die Johannes gebruikt in het boek Openbaring. Hij gebruikt diverse beelden om hem af te schilderen, en één ervan is het beest uit Openbaring 13. De hele wereld zal in verwondering achter hem aanlopen, vertellen vers 3 en 4. Maar hoe komt de wereld zover? Wat maakt dat iedereen het opeens helemaal eens is en dat beest gaat aanbidden?

In de wereld van occultisten, vrijmetselaars en allerlei andere sinistere genootschappen, is er een bekend credo. Ordo ab chao, ofwel “orde uit chaos”. Het is een Latijns gezegde dat hun verlangen uitdrukt om naar een nieuwe wereldorde toe te bewegen. Maar daar is dus eerst chaos voor nodig. En precies dáár zie ik een potentieel verband. Want is het écht nodig dat men zulke rigoureuze maatregelen neemt tegen een flinke griep? Of ligt hier wellicht een ándere agenda aan ten grondslag? Wil men misschien éérst de economische bubbel, waar we al veel te lang op leven, laten crashen door een economische depressie in gang te zetten?

Corona

Wanneer we kijken naar Openbaring 6:2, zien we wat er direct ná de opname gebeurt. Er verschijnt een zeer prominent figuur ten tonele. Een ruiter op een wit paard. Veel kerkmensen denken hierbij aan Jezus. Ook ik heb dat lang gedacht. Zelfs vertalers zijn soms in de war en plaatsen een hoofdletter. Maar dat is onjuist. Dit is een naäper. Vergelijk hem met de échte Ruiter op het witte paard in Openbaring 19. Hij heeft een ander soort kroon dan Jezus, die zelfs méérdere diademen heeft. Het Griekse woord in Openbaring 6 is stephanos, wat een soort overwinnaarskroon is die men na bijvoorbeeld de Olympische Spelen kreeg rond die tijd. Een diadeem is juist een kroon van autoriteit, van macht. In het Grieks staat er dan ook diademos in Openbaring 19.

Daarnaast heeft de naäper in Openbaring 6 een ander “wapen”, namelijk een boog. Geen pijlen overigens. Jezus heeft echter een zwaard, dat zich in Zijn mond bevindt. Verder is het natuurlijk gek dat deze ruiter 3 andere vriendjes heeft die nou niet bepaald de meest protagonistische karakters hebben. Oorlog, dood en verderf. Ik zie daarom in die eerste ruiter wel een connector. Zou het zo kunnen zijn dat corona het voorbereidende werk doet? Chaos creëren, waardoor deze ruiter (de antichrist) zijn eigen nieuwe wereldorde kan creëren? In de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel uit de 4e eeuw, wordt het woord corona zelfs letterlijk genoemd in Openbaring 6:2. Check hier maar.

Apocalyps

Het woord corona is Latijn voor kroon, en het zou dus in theorie zo kunnen zijn dat dit virus, hoewel het op zichzelf niet extreem dodelijk is, wel als middel gebruikt wordt om chaos te creëren. Want wát als de economie zo’n gigantische smak krijgt dat de complete wereld in een economische depressie belandt? Dan zullen de prijzen snel hoger worden. Dat is dan ook wat we zien als verder lezen in Openbaring 6 en de andere ruiters van de apocalyps hun intrede doen. Dat zit er potentieel aan te komen.

Bijzonder is dat de olie en wijn geëxcludeerd worden van de hoge prijzen in vers 6. Ook dát is precíes wat we vandaag de dag lezen in het nieuws: de olieprijs zakt enorm, net als die van wijn overigens! Nogmaals, dit betekent niet dat we al halverwege de zegels zijn, zoals ik enkele weken geleden al blogde, maar wél dat de ruiters bij wijze van spreken al klaarstaan om op hun paard te springen. En dat betekent voor ons christenen dat de opname dus nóg eerder komt. Dat wordt ook bevestigd door de vele, vele andere tekenen die we hier in de afgelopen maanden hebben behandeld. Ten slotte is er nog een connector waarvan ik het vermoeden heb dat dit potentieel significant is.

Serpens Caput

Ruim twee jaar geleden aanschouwden we een teken in de hemel. Dat gebeurde op 23 september 2017. Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis, waarin Openbaring 12:1-2 werd vervuld. Een vrouw, die zwanger was, is bekroond, en zal een kind baren. Dit kind wordt vervolgens opgenomen. De meeste christenen denken bij dit kind aan Jezus. Maar dat is een incomplete interpretatie. Jezus is immers het hoofd, en wij zijn als kerk Zijn lichaam. Als we het hoofdstuk nauwkeurig bestuderen, zien we dat deze profetie gelaagd is. Sommige delen kúnnen niet over Jezus gaan. Ik zal dat hier niet opnieuw uitleggen, maar lees daarvoor in mijn tweede gratis e-book, op pagina 32-37.

Omdat vers 1-2 als teken al vervuld zijn, is het wachten op de vervulling van vers 5, waar we de opname van de kerk vinden. Maar daar tussenin zitten nog vers 3 en 4. Destijds schreef ik al dat die verzen eerst nog vervuld zullen moeten worden. Omdat de opname imminent is en niet afhankelijk van wat voor teken dan ook, zou dat best tegelijkertijd kunnen. Toch moet ik ook hier weer denken aan het woord corona. Want ook in Openbaring 12 vinden we dit woord weer terug in de Vulgaat. Check hier. Natuurlijk in vers 1 meteen al, de kroon bij de vrouw. Maar ook de draak met de tien horens, heeft zeven kronen. We zien daar dan ook het meervoud van corona; cornua in vers 3.

Bijzonder is dat we ook dit teken in de hemel kunnen aanschouwen. Elke nacht. We vinden een slangenkop tussen de sterrenbeelden, die Serpens Caput wordt genoemd in het Latijns. Die kop heeft 7 hoofdsterren die de contouren vormen. Ook het beest uit Openbaring 12, dat in vers 9 ook slang wordt genoemd, heeft 7 koppen. Helemaal bizar wordt het als we zien dat er bóven die slangenkop nóg een sterrenbeeld zweeft, dat Corona Borealis (de Noorderkroon) heet, met tévens 7 hoofdsterren. 

Conclusie

Wat houdt dit nu allemaal in? Zoals ik al zei, geloof ik niet dat we al halverwege de zegels zitten. Daarvoor missen we teveel factoren. Ik bedoel, de tweede ruiter brengt oorlog. Ja, er zijn momenteel oorlogen, maar die zijn niet van mondiale proporties. Ook bij de laatste ruiter wordt verteld dat 25% van de mensen dood zal gaan. Dat is niet iets wat nu gebeurt. Toch zijn dit voorbereidingen.

Sommige mensen denken bijvoorbeeld aan het verbannen van cash geld, omdat dit een besmettingsbron kan zijn (wat natuurlijk onzin is, want een virus kan maar heel kort overleven buiten het lichaam). Dit zou op den duur dan weer een stap naar het teken van het beest kunnen zijn, waarmee iedereen kan kopen of verkopen (Openbaring 13). Hoe dan ook, corona is een sleutelwoord in dezen. We merken dat nu ook het rijke westen een andere tijd ingaat. Een onzekere tijd. Misschien loopt het allemaal met een sisser af en gaan we weer vrolijk verder met doorleven op de financiële bubbel.

Maar er kómt een moment dat die bubbel gaat knallen. En dan zijn de ruiters er als de kippen bij. Dood, honger, oorlog en verderf. Bent u daar klaar voor? En nee, maak uzelf geen illusies. U gaat die grote verdrukking niet overleven met bushcraften en preppen. Lees Openbaring 9 bijvoorbeeld eens. Allerlei enge wezens weten u te vinden, ook al zit u in een schuilkelder van wel 1 kilometer diep. Pastor Billy Crone liet dit in deze preek al eens op indrukwekkende wijze zien.

Maak een keuze

Als u die grote verdrukking niet mee wilt maken, dan zult u vandaag een keuze moeten maken, als u dat nog niet gedaan hebt. Dat Jezus voor uw zonden is gestorven, zodat u niet naar de hel hoeft, maar vrijgepleit wordt door Zijn bloed dat die schuld heeft weggewassen. Want morgen kan het zomaar te laat zijn. Als de opname is geweest, is er nog redding mogelijk voor de achterblijvers, maar het zal gi-gan-tisch zwaar worden. Bovendien is de kans groot dat u in dé grote leugen gaat geloven (2 Thessalonicenzen 2:11). Als u de Bijbel nu al amper kent of snapt, dan gaat u geheid voor de bijl. De antichrist zal de meest prachtige woorden gebruiken om u in hem te laten geloven. Zodat u het merkteken zult nemen, wat dat ook is tegen die tijd. Kies daarom vandaag! Waarom wachten? Wat houdt u nog tegen? 🙂 God bless!

Met toestemming overgenomen van unravelations.weebly.com

5 2
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties