HET UUR EN DE DAG WEET NIEMAND?

In Mattheus 24:36 staan de overbekende woorden die Jezus uitspreekt in het stuk waarbij Hij antwoord geeft op drie vragen van zijn discipelen over de tijd die komen gaat: Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van Uw komst en wat is het teken van de voleinding van deze wereld?

Hij zegt in vers 36: “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan de Vader.” Dit vers wordt vaak gebruikt om aan te geven dat Jezus ook niet weet wanneer de opname of Zijn wederkomst is en dat dit weten alleen voorbehouden is aan Zijn Vader. Maar heeft Jezus dat zo bedoeld?

Laten we dit vers ontrafelen om te ontdekken wat Jezus Zijn bedoeling is met dit vers.

Die dag en dat uur

Wat opvallend is dat er staat: die dag en dat uur. Die of dat is een aanwijzend voornaamwoord, dus het verwijst ergens naar. Meestal verwijst het naar iets wat daarvoor staat. Laten we Mattheus 24:35 erbij pakken, daar staat: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”.

We vinden dat heel bijzonder! Jezus heeft het over het voorbijgaan van de hemel en de aarde en zegt erbij dat niemand die dag of dat uur weet. Hij heeft het hierbij dus niet over de opname van de gemeente of over Zijn wederkomst op de Olijfberg.

Aan niemand bekend

Het woord “bekend” heeft meerdere betekenissen en daarom is het goed om te kijken naar welk woord er in de grondtekst staat. In de grondtekst staan er voor het woord bekend, twee verschillende Griekse woorden “ginosko” of “oida”. Beide woorden hebben met weten te maken. Als Jezus het woord “ginosko” gebruikte voor “weten”, was dat om aan te geven dat de kennis beschikbaar was en volledig begrepen kon worden.  Zoals in Johannes 8:32 staat “en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”.

Daar waar Hij “oida” gebruikt, zoals in Mattheus 24:36, gaf Hij aan dat de kennis niet intuïtief begrepen zou worden, maar dat er moeite voor zou moeten worden gedaan om het te verkrijgen en te begrijpen. Je zou het als volgt kunnen lezen: “Maar die dag en dat uur kun je weten, maar je moet er wel moeite voor doen”. Wil jij er moeite voor doen om te ontdekken of de opname spoedig gaat komen of zie je het vanzelf wel gebeuren? Naar iets uitzien geeft hoop en verwachting! Het vervult je met een diep verlangen en geeft je nieuwe perspectieven, prioriteiten en inspiratie voor vandaag en morgen.

Verwachting van een bruiloft

Daarnaast was de uitspraak “alleen de Vader weet het” een gebruikelijke uitspraak in die tijd. Als een man en een vrouw gingen trouwen, waren er voor de huwelijksplechtigheid vele voorbereidingen nodig. Eén van die voorbereidingen was een huis bouwen. Dit gebeurde door de bruidegom en hij bouwde een huis naast het huis van zijn vader. Alleen wanneer de vader het huis goedkeurde en vond dat het klaar was om in te wonen, kon de bruiloft plaatsvinden. De bruidegom was dus afhankelijk van zijn vader en als mensen aan hem vroegen wanneer de bruiloft was, was steevast zijn antwoord: “alleen mijn vader weet het”.

Connectie met het Bazuinfeest

De uitspraak dat we het uur en dag niet weten, heeft ook een link met het Bazuinfeest. Dit najaarsfeest wordt op 1 Tisri gevierd. Dit is het enige feest van de zeven feesten, die op de eerste van de maand wordt gevierd. Op deze eerste dag is er ook net nieuwe maan geweest. De Joodse kalender gaat uit van de maan, zoals onze kalender de zon als basis heeft. Het bepalen van de nieuwe maand werd vastgesteld door het observeren van de maan.

Wanneer het Sanhedrin van twee van elkaar onafhankelijke en betrouwbare getuigen gehoord had, dat de nieuwe maan op een bepaalde datum gezien was, dan verklaarden zij die dag Rosj Chodesj (de eerste dag van de maand) en zonden boodschappers uit om de mensen te vertellen wanneer de nieuwe maand was begonnen. Hierbij werd de sjofar gebruikt. Op deze manier wist men niet van te voren de dag wanneer het Bazuinfeest plaatsvond, omdat het onzeker was wanneer het eerste sikkeltje van de maan weer werd gezien.

Dag en uur

Kunnen we dus wél het dag en het uur weten van de opname van de gemeente of de wederkomst van Jezus Christus? Nee, de exacte dag en het exacte uur is niet te bepalen. Wat wel te bepalen is, dat we heden in de tijd leven dat de opname van de gemeente gaat plaatsvinden. Alle tekenen die we zien wijzen naar die gebeurtenis.

Kijk maar naar de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, kijk maar naar de toename van natuurgeweld, kijk maar naar de tijdslijnen van 120 jaar Zionistisch congres, 100 jaar Balfour-verklaring, 70 jaar oprichting van de staat Israël en 50 jaar onverdeeld Jeruzalem. God is ook de Schepper van getallen en hebben waarde en betekenis voor Hem.

Waken en verwachten

De Bijbel roept ons op om te waken en te verwachten. Dat vergt een actieve houding, want er komt een bruiloftsfeest aan! We mogen daar met veel verwachting naar uitkijken, zoals een bruid naar haar bruidegom verlangt om voor altijd samen te zijn. In de tussentijd is het goed om anderen wakker te maken uit de sluimerstand en om het Evangelie te verkondigen. Doe je mee?

4.6 10
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

24 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Anne
Anne
11 augustus 2022 02:12

De Bijbel spreekt in Mattheus 24:over pestillensies die hebben we nu gehad. De corona crises is geweest of is nog bezig. Nu is het wachten op de Grote Verdrukking, waarin de vernietiging van de valse religies zal plaats vinden, door aansturing van de Verenigde Naties te New York. De Bijbel spreekt in Openbaring 17: over Babylon de Grote, een vrouw getoond in purper en scharlaken op een wild beest uit de zee Openbaring 13: die de Verengde Naties voorstellen. Alle religies die zijn aangesloten bij de wereldraad van kerken van de Verenigde Naties, of van andere benamingen, zullen aan hun… Lees verder »

erik
erik
28 oktober 2021 22:03

De Bijbel heeft gesproken en wij weten het niet maar dat het gaat gebeuren is zeker. Kom Here Jezus kom haast U en verlos ons van de boze. Helaas zal het ook zo zijn dat de afval groot zal zijn in de kerken om ons heen en we zien nu al hoeveel dwaalleer , leugens , spiritualiteit er plaats vind in de kerken die ver van de bijbel staan. Leugens van de boze die van echt bijna niet te onderscheiden zijn. Wonderen en tekenen die we zien kunnen ook van de boze zijn ( beproef de geest (en ) )… Lees verder »

Hugo H.
Hugo H.
1 juni 2021 20:37

wat men nu ziet zijn slechts de weeën, zoals Yeshua het ook beschreef.
De Hebreeuwse kalender is nu in het jaar 5783… pas bij het naderen / ingaan van het 7de millenium zal de terugkeer plaatsvinden, om dan een 1000-jarige woelige periode mee te maken… 7de millenium = 7de dag…

Ales
Ales
1 juni 2021 20:08

Niemand weet die dag en dat uur??? Van wat ???? Van de Opname ??? Helemaal niet, , nergens in de voorgaande teksten wordt gesproken over de Opname, lees aub heel aandachtig, de context. Velen hebben nog steeds niet begrepen dat Matth.24:36 niet gaat over de Opname, maar over de wederkomst, blijkbaar hebben zij die tekst nog niet aandachtig gelezen, nergens wordt daar gesproken over Opname, maar wel over de wederkomst. Tweede grote fout die men hier maakt is deze: Jezus is de Zoon van God en dus ook God De Zoon. Jezus heeft in niet mis te verstane woorden, meermalen… Lees verder »

Ype visser
Ype visser
26 januari 2021 16:55

Waarom zou Jezus de dag en het uur van Zijn komst onze bruiloft niet bekend maken aan Zijn kinderen?

Mathieu Jongen
Mathieu Jongen
18 januari 2021 18:36

Er zijn verschillende meningen rondom de opname. Naar mijn idee zitten we nu vlak voor de opname die zelfs op elk moment kan plaatsvinden. Als ik alleen al er van uitga dat de staat Israël weer leeft sinds mei 1948, en dat dit de 70e jaarweek is, de generatie die het zal meemaken, kom ik tot de conclusie dat bij een sterke generatie van 80 jaar we uitkomen in 2028. Trek daat de 7 jarige verdrukking vanaf, dan komen we uit op 2021. Dit is mijn idee in een notendop. Meer weten? Neem dan eens een kijkje op mijn website… Lees verder »

Chaja
Chaja
16 september 2020 12:51

Ik geloof dat dit geslacht mee maakt dat Yeshua terug Komt

Ik geloof dat we moeten kijken hoe het in Israel gaat
Onze kalender wijst 5 voor 12 aan

Bereid je voor wees waakzaam

Want Yeshua komt Als een dief in de nacht

Leef Elke dag zo dat Yeshua terug Kan Komen in jouw/mijn leven

Maranatha….

Ton
Ton
27 augustus 2020 15:41

2034 ligt om meerdere redenen niet voor de hand. Ten eerste ga je daarbij uit van 120 Jaar na 1914, maar de bijbel rekent niet met de gregoriaanse kalender maar met de Hebreeuwse profetische kalender die met 360 dagen per jaar rekent. Bovendien bouwde Noach niet 120 jaar aan de ark. Bovendien, als 2034 armageddon zou zijn dan zou de grote verdrukking 7 jaar eerder beginnen ( en ik denk de opname ook). Als je een sterke generatie van maximaal 80 jaar neemt nadat de vijgenboom begon uit te lopen (1948) en je trekt daar nog 7 jaar vanaf dan… Lees verder »

Adelinde
Adelinde
27 augustus 2020 14:58

Wat Anne schrijft, dat in 2034 pas de grote verdrukking plaat gaat vinden…hmm… dat is pas over 14 jaar. Ik heb vele malen gehoord op videobeelden die daar over gaan dat we het echt heel snel kunnen verwachten. Ik ken een discipel van Yeshua, zij leeft al jaren heel dicht bij God, zij zegt dat het in September 2020 staat te gebeuren, Jezus zegt ook, kijk naar de tekenen, als de tekenen er al zijn waarom moeten we dan nog 14 jaar wachten op de opname?

Tinie
Tinie
6 juli 2020 11:37

Ja,ik sta ook klaar op die dag

Wiebe
Wiebe
12 mei 2020 06:00

Yes. Ik ga klaar staan op die dag.

Ans
Ans
21 november 2019 22:17

goedenavond Ik las een artikel dat het Christendom in Iran uitbreidt. Er waren eerst 100.000 christenen en.nu zijn er 3 miljoen. mensen daar bekeren zich massaal. ze krijgen visioenen van Jezus en bekeren zich prompt. IK vermoed dat Jezus uit de landen van de alliantie die gaan samenspannen tegen Israël eerst zijn schapen verzamelt opdat die zielen niet verloren zullen.gaan als God het heft in handen neemt. want er staat geschreven dat Hij zijn schapen uit alle landen en naties tot zich zal roepen opdat al die zielen niet verloren zullen gaan en dat Hij ze zal weiden. Wat vinden… Lees verder »

Anne
Anne
25 juni 2019 01:40

Ten eerste wordt hiermee bedoeld, Jezus terugkomst, wederkomst in Koninkrijksmacht! Openbaring 12: vanaf 7. Ten tweede wordt verwezen naar de dagen van Noach, in Mattheus 24: vanaf vers 37, want hier staat: Want net zo als de dagen van Noach waren zo tzal de tegenwoordigheid van de zoon des mensen zijn! Jezus koninkrijk werd in 1914 in de hemel opgericht, en satan en zijn engelen werden naar de aarde geslingerd. Waar toen satan de eerste wereldoorlog ontketenden. Want werd er gezegd: hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft! Die korte tijd is 120… Lees verder »

Marlies
Marlies
4 mei 2019 17:22

Ik ken de auteurs van Wake Up! (Www.wakeup.nu) en die vinden het alleen maar geweldig dat iedereen op zijn manier deze onderwerpen beschrijft. Het hoofdstuk 6 over het bruiloftsritueel in Wake Up is inderdaad supermooi. Zou ik iedereen willen aanraden.

Gezinus
Gezinus
27 april 2019 10:21

Dit artikel komt uit wake Up, ik herken dit schrijven. Heel mooi wat een fantastisch evangelie hebben wij toch.Je kunt de kaart van deze wereld geschiedenis steeds beter lezen ,God zij dank!

Carla
Carla
22 april 2019 19:51

Ik word hier zo blij van!!

Anke Marcus
Anke Marcus
11 april 2018 14:33

Ik verwacht, iedere dag.

Yelisa van der Bij
Yelisa van der Bij
16 april 2018 20:32

Bedankt voor de uitleg.

JW JW
JW JW
20 juli 2018 08:32

Hoe zal je op de meest efficiënte manier dit evangelie verkondigen ?

Diny van Vuuren
Diny van Vuuren
2 augustus 2018 14:31

Het is later dan we denken!

Joanna andJohn
Joanna andJohn
23 augustus 2018 14:31

Het lijkt inderdaad in tegenspraak, maar dat is het niet. Nu, in deze tijd, met onze moderne technieken weten we van te voren wanneer het nieuwe maan is en wanneer er weer een klein sikkeltje van de maan te zien is, zodat de nieuwe maand kan beginnen. In de tijd van Jezus waren deze technieken er niet en moesten twee getuigen onafhankelijk van elkaar aan het Sanhedrin vertellen dat zij het sikkeltje hadden gezien en dat de nieuwe maand kon beginnen. Een ondenkbare methode in onze moderne tijd! Daarom was het toen niet van te voren te bepalen of de… Lees verder »

Peter Kuipers
Peter Kuipers
22 augustus 2018 20:30

In een ander stuk verwijst u naar 11 september, het Joodse bazuinenfeest. In dit artikel staat u daar lijnrecht tegenover door te bevestigen dat niemand exact de dag of uur weet.