WAT KUNNEN WE IN 2021 VERWACHTEN?

Samen willen we vooruitkijken wat we in 2021 aan nieuws kunnen verwachten en dit naast Bijbelse profetie leggen. Want wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en we doen er goed aan, daarop acht te slaan (2 Petrus 1:19). Dit vooruitkijken is lastig, omdat we in een wereld leven die zoveel en zo snel verandert. Toch mogen we Bijbelse profetieën bestuderen om te ontdekken wat er gaat gebeuren.

Wordt 2021 een beter jaar dan 2020? Absoluut, omdat we kijken naar het hemelse, naar het onvoorstelbaar vooruitzicht wat we hebben! Onze gezegende hoop ligt in de komst van de Here Jezus Christus en niet in een wereldleider, een vaccin of wat dan ook. Dat vooruitzicht is hemels en helpt ons vol te houden in deze troosteloze wereld.

We hebben hieronder een opsomming gemaakt welke gebeurtenissen we in 2021 verwachten. We zullen dit artikel aanvullen als daar aanleiding toe is.

20 januari 2021 ​

Op deze datum zal de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president zijn. Geen Donald Trump wat we misschien allemaal dachten, maar Joe Biden zal het stokje overnemen. De kans bestaat dat hij maar kort president zal zijn, omdat de globalisten veel liever de vicepresident, Kamala Harris, zien regeren. Moet hij aftreden vanwege het niet goed functioneren of zal zijn gezondheid hem in de steek laten? In ieder geval zal de Verenigde Staten met Kamala Harris nog meer een koers varen vóór het klimaat, vóór een vrije genderkeuze en vóór abortus. Een koers met een hernieuwde Iran-deal en een koers tegen Israël. Profetisch gezien past dit in wat Ezechiël 38 ons schetst: het westen wat nauwelijks protesteert tegen een aanval op Israël. Dit laat ons zien dat de banden tussen de Verenigde Staten en Israël op dat moment niet zo innig zijn, zoals ze nu zijn.

17 maart 2021

Op 17 maart hebben er in Nederland verkiezingen plaatsgevonden. Niet gewone verkiezingen op één dag, maar uitgesmeerd over drie dagen, vanaf de 15e. Het opmerkelijke hierbij is ook dat iedereen van boven de 70 jaar per post mag gaan stemmen (vanaf 10 maart). Van de verkiezingen in de Verenigde Staten hebben we geleerd dat stemmen per post fraude in de hand kan werken. Mocht de uitslag van de verkiezingen hier in Nederland niet naar wens zijn van de huidige regeringspartijen, bestaat de mogelijkheid dat er stemmen meegeteld worden van kiezers die per post hebben kunnen stemmen, maar dit niet gedaan hebben. De groep 70 plussers vertegenwoordigt namelijk maar liefst 20% van alle kiezers.

23 maart 2021

Een week later is het de beurt aan Israël, waar voor de vierde keer in twee jaar verkiezingen zullen zijn. Het bijzondere is dat dit de verkiezingen zijn voor de 24e Knesset en dat premier Netanyahu tot nu toe de 12e premier is sinds 1948. Sinds dat jaar zijn er twaalf verschillende premiers geweest, met Netanyahu als langstzittende. Het getal twaalf is in de Bijbel een bijzonder getal: Jezus Christus had 12 leerlingen, Israël bestaat uit 12 stammen, het nieuwe Jeruzalem heeft 12 poorten en 12 parels.

Moet er wel een nieuwe naam aan de rij van de premiers worden toegevoegd? Want dertien heeft een heel andere betekenis; dit staat voor rebellie en wetteloosheid. Nimrod bijvoorbeeld was de 13e generatie na de zoon van Noach en het dal van Hinnom (ook wel Gehenna genoemd) komt dertien keer voor in het Oude Testament. In dit dal vond de aanbidding plaats van de goden Moloch en Baäl, alsmede verbrandde koning Achaz zijn zonen in dit dal (2 Kronieken 28:1-3). De overgang naar dertien lijkt een zeer slechte overgang te worden: zou het kunnen zijn dat vóór de dertiende premier van Israël Zijn gemeente is opgenomen? De komst van Jezus Christus is immers nabij!

Het jaar van de Paus

In het begin van dit jaar zal Paus Franciscus en zijn medewerkers worden ingeënt met het coronavaccin wat het mogelijk maakt om “de reis van het jaar” te maken. In maart heeft de Paus namelijk Irak bezocht en in de stad Qaraqosh verbleven. Deze stad werd in 2014 verwoest door ISIS. Daarnaast zal de paus eind oktober de G20-top bezoeken, deze wordt gehouden in Rome. Dit zal de allereerste keer zijn dat een paus zo’n top bezoekt en het thema van deze top is: “Mensen, de aarde en welvaart”.

the great reset

Het jaar 2021 is door het Wereld Economisch Forum uitgeroepen tot het jaar van “the great reset”. In zijn boek “COVID-19: The Great Reset” legt Klaus Schwab, oprichter van het WEF dit als volgt uit: “de huidige Corona crisis biedt een prachtige gelegenheid om de economie van de hele aarde drastisch te veranderen. De huidige samenleving is oneerlijk verdeeld en daarom moeten alle mensen een gelijk aandeel krijgen in de rijkdom. Ook moet er een einde komen aan racisme en aan discriminatie op grond van seksuele voorkeur. De economie moet ook groener en gezonder worden.” In deze video, gemaakt in 2016, door het Wereld Economisch Forum geeft een beeld hoe zij de wereld in 2030 zien en hoe deze reset vorm gegeven wordt. Een bijzonder feit is dat het Wereld Economisch Forum vijftig jaar geleden, in 1971, is opgericht.

Het Wereld Economisch Forum hield in Davos van 25 t/m 29 januari zijn eerste bijeenkomst van dit jaar. Op hun website staat te lezen over deze bijeenkomst: “De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat geen enkele instelling of individu alleen de economische, ecologische, sociale en technologische uitdagingen van onze complexe, onderling afhankelijke wereld kan aanpakken. De pandemie zelf zal de wereld niet transformeren, maar het heeft systeemveranderingen versneld die al duidelijk waren vóór de aanvang. De breuklijnen die in 2020 naar voren kwamen, lijken nu een cruciaal keerpunt te vormen in 2021. De tijd nadert snel om het vertrouwen weer op te bouwen en cruciale keuzes te maken, nu de noodzaak over de hele wereld sterker wordt om prioriteiten bij te stellen en de urgentie toeneemt om systemen te hervormen.”

Tijdens de bijeenkomsten zullen wereldleiders samen met de oprichter van het WEF, Klaus Schwab, discussies voeren over hoe dit te bereiken.

Ook is dit Forum bezig met het verder vormgeven van de vierde industriële revolutie: de eerste betrof gietijzer en stoommachines, de tweede ging over staal, elektriciteit, turbines en verbrandingsmotoren. De derde industriële revolutie betrof computers, communicatie en globalisatie en deze vierde gaat over kunstmatige intelligentie. Dit houdt kort gezegd in dat er computersystemen worden gebouwd om onze intelligentie na te bootsen en daarmee taken uit te voeren. Bovendien kunnen ze zichzelf verbeteren tijdens het uitvoeren van taken.

the great tribulation

Een andere grote reset is de grote verdrukking. Een tijd, volgens Jezus Christus, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal (Mattheüs 24:21). Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob (Israël), maar hij zal er uit verlost worden (Jeremia 30:7). 

Deze tijd zal ingeluid worden met het versterken van het verbond (Daniël 9:27) en zal volgens dezelfde Bijbeltekst zeven jaar duren. Gedurende deze tijd zal de antichrist regeren en Gods Toorn neerdalen op de bewoners van deze aarde. De Bijbel noemt deze bewoners “allen die op de aarde wonen”. Hieruit kun je opmaken dat dit niet de wedergeboren christenen zijn! Paulus leert ons dat wij hemelburgers zijn: “ons burgerschap is echter in de hemelen, vanwaar wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk Jezus Christus” (Filippenzen 3:20).

We zien niet uit naar al deze zaken die moeten gebeuren, want hierin zien we de contouren, de voorlopers van de grote verdrukking. Onze hoop en onze verwachting ligt in het volgende:

the great escape

Zou 2021 het jaar kunnen zijn van “the great escape”? Deze ontsnapping is de opname van de Bruidsgemeente. Het is het ultieme weggrissen, op het juiste moment, vlak vóór er een plotseling onheil komt. We zien nu natuurlijk al de contouren van het naderende onheil, maar God weet exact wanneer het ontsnappingsmoment zal zijn.

In de gelijkenis van de vijgenboom kunnen we lezen dat de generatie die de geboorteweeën van Mattheus 24 ZIET gebeuren niet voorbij zal gaan. Vanuit de oudste psalm, die van Mozes, leren we dat een generatie 70 tot 80 jaar is (Psalm 90:10). Daarmee komen we op een tijdspoor, wat zeer aannemelijk klinkt. Sinds de oprichting van Israël (de vijgenboom) in 1948 is de vijgenboom weer gaan bloeien. Tel je daar tachtig jaar bij op komen we in het jaar 2028 terecht. Haal je daar vervolgens weer 7 jaar vanaf vanwege de grote verdrukking kom je uit op 2021 als jaar van de opname. In een ander artikel zullen we daar binnenkort meer over delen.

Zoals een bruid uitkijkt naar de komst van haar bruidegom om opgehaald te worden en voor altijd samen te zijn, mogen wij uitzien naar de komst van de Here Jezus Christus. Wat is dat een fantastisch vooruitzicht! Voor altijd samen met Jezus! Niet meer kijken door een wazige spiegel, maar van aangezicht tot aangezicht, we zullen Hem in de ogen kijken, Hem voelen, Zijn hart horen kloppen, Zijn sterke armen om ons heen voelen, Hem ruiken, Zijn Glorie en intense vreugde en vrede ervaren…!!

We mogen uitzien naar deze ontmoeting. Het geeft hoop, verwachting en tegelijkertijd is er de roep om heilig te leven. De roep om jezelf klaar te maken, want de nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten we, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen. Bekleed jezelf met de Here Jezus Christus (Romeinen 11:12-14).

We zijn bijna Thuis…! 💕
4.5 21
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

11 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Arno
Arno
1 augustus 2021 22:43

Er is hoop en licht in deze tijd, geldzucht en gemakzucht zullen veel slachtoffers met zich meebrengen die kiezen voor deze vorm van het leven ! Maar lief. zijn voor je medemens en dieren op deze wereld is het grootste rijkdom

Henk
Henk
5 april 2021 12:52

13 is het getal van rebellie schrijft U. Wie was de 13e de leidinggevende aan de 12 apostelen ? Het Hebreeuwse woord Echad betekent in onze taal een ( 1 ) Ik en de Vader zijn een ! De getalswaarde hiervan is13 ! Hoe vaak moesten ze om de stad Jericho lopen om deze te veroveren ? Idd. 13 keer . Ahawah is het Hebreeuwse woord voor Liefde met wederom de getalswaarde van 13 . 1 Korinthe 13 vers 13 .., het belangrijkste .., de liefde .Op de 13e van de 12e maand werden als het ware de Joden gered… Lees verder »

Stella Kralt
Stella Kralt
8 maart 2021 19:38

@jacob Lubach

de (meeste) kerken in het rijke Westen zijn vol armoede ja, de ondergrondse en Lijdende kerk echter groeit nog elke dag en bij hen geen geestelijke armoede! Wat wij proeven nu van ‘onheil’ in Nederland is nog niks vergeleken bij het leed omwille van Christus wat on ze vervolgde broeders en zusters moeten doormaken elders in de wereld. Laten we hen niet vergeten in onze gebeden!

Jacob Lubach
Jacob Lubach
16 januari 2021 01:24

Amen!!! Niets meer aan toe te voegen.We leven in een spannende tijd., Dagelijks zie ik uit naar de Wederkomst. Niet omdat ik het nu zo slecht heb hier, in tegendeel. Maar bij Hem te zijn en bij degene die ons in de moederschoot gevormd heeft is verreweg het beste. Vele mensen willen toch niet meer geloven. De kerken zijn vol armoede en wordt de wederkomst niet meer gepredikt. Dood geloof noem ik het. Te triest voor woorden. Ik begrijp onze Hemelse Vader zo goed hè als er staat in het Woord: En het berouwde de Here God dat Hij de… Lees verder »

Wim van de Kar
Wim van de Kar
15 januari 2021 01:58

God zij dank is onze Heer Jezus gespecialiseerd in o.a. uitreddingen.
Precies op het juiste moment zullen de overgebleven gelovigen van de bruidsgemeente opgenomen worden in Zijn Aanwezigheid.
psalm 3 verzen 4&5.

Johan van Vught
Johan van Vught
14 januari 2021 23:35

Pas gehoord van een voorganger: Weet je hoeveel complotpraktijken in de Bijbel beschreven staan? Minstens 19!!
Zoek maar op samenspannen en samenzweren..

Mariet
Mariet
14 januari 2021 23:09

Wat een geweldige boodschap .moge de Heer u Zegenen .

Gea Bijl
Gea Bijl
8 januari 2021 07:41

Ook ik kijk uit naar de komst van de Here Jezus! Ik kan niet wachten! Maar aan het begin staat iets over poststempel en fraude, met deze stelling heb ik moeite. Daar is niets van bewezen. Ik ken jullie site niet zo goed, maar pas alstublieft op met het schurken tegen complottheorieën! Verder kijk ik met belangstelling uit naar jullie verdere berichtgeving. Wij moeten ons op JEZUS richten en Hem blijven vragen om onze blik te richten. Alleen God de Vader weet precies wanneer Jezus ons mag komen halen…. kijk naar de rituelen rondom de Joodse bruiloft…..

Nico van Noordt
Nico van Noordt
2 januari 2021 20:37

Vergeet PSALM 2 niet, want die is er niet voor niets nu actueel.

Willem
Willem
2 januari 2021 20:20

“We hebben geleerd van de VS dat stemmen per post fraude in de hand kan werken”
Heeft Godskalender daar bewijs van? In de VS is daar nooit iets van waar gebleken, ondanks alle rechtszaken en vragen om bewijs.
Dit is dus een leugen.
Gaarne deze reactie laten staan.