GENDERDIVERSITEIT, GROTE VERWARRING OF BIJBELSE ZEKERHEID?

‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden’ (Genesis 5:2 – HSV).

De ervaring leert, dat het spiegelen aan Gods Woord in de discussie rondom genderdiversiteit, dikwijls uitmondt in een onprettige confrontatie. Daar waar het gros van de maatschappij dit opkomende verschijnsel heeft geaccepteerd en omarmd, lijken met name christenen te worstelen met dit complexe vraagstuk.

Dit wordt gevoed doordat veel wetenschappers, politici en media sturen op het recht op autonomie. Je mag zelf ontdekken, kiezen en accepteren wat je ‘gender’ is. Maar wat is een gender eigenlijk? Een gender betreft niet je (door God geschapen) biologische geslacht maar een geslacht zoals jij het ‘beleeft’ en wat je zelf verkiest te willen zijn.

Gender

Volgens de site van Wetenschap in Beeld (januari 2022) zijn er wel 100 te kiezen genders. Een gender wordt ook wel een ‘derde’ geslacht genoemd. De Bijbel vertelt echter onomwonden, dat God twee geslachten schiep, het mannelijk en vrouwelijk geslacht (Genesis 1:27). Er zijn geen ‘tussenvormen’ en/of ‘bijvormen’.

Er bestaan overigens wel enkele aangeboren afwijkingen waarbij bepaalde kenmerken anders zijn, dit wordt intersekse genoemd. Veelal leidt een dergelijke aangeboren afwijking tot een operatieve ingreep. Daarnaast is er een kleine groep mensen die lijdt aan genderdysforie. Hierbij voelt een man zich (meer) vrouw en een vrouw zich (meer) man. Tijdens de ontwikkeling van een kind kan genderdysforie ook voorkomen. In de meeste gevallen ‘overgroeit’ het kind deze fase en ontwikkelt de geestelijke groei zich naar het biologische geslacht.

Een verontrustend fenomeen, wat de tijdgeest voortbrengt, is dat genderdiversiteit zoveel aandacht binnen de samenleving krijgt dat het leidt tot onnodig veel verwarring onder jongeren. Steeds meer jongeren worstelen met hun identiteit en gender en raken hierdoor in psychische problemen. Er is verwarring ontstaan over het biologische en ‘beleefde’ geslacht. Hierin zijn de gevolgen van de zondeval zichtbaar gevoed door de leugengeest die zich heeft doorgedrongen in het denken van de mens.

Verwarring

De boze, die de vader van de leugen wordt genoemd (Johannes 8:44), verdraait de waarheid, zaait verwarring en gebruikt hiervoor alle voorhanden zijnde middelen. Een goed voorbeeld hiervan is de steeds meer aanwezige ‘regenboogvlag’. De regenboog, genoemd in Genesis 9, is door God in de wolken gegeven als teken van het verbond tussen Hem en alle vlees op de aarde en werd na de zondvloed als belofte aan de hemel gesteld. Dit als teken dat er nooit weer een zondvloed zal plaatsvinden. De werkelijke regenboog bestaat uit 7 kleuren, een heilig getal wat de volheid en volmaaktheid in Gods wegen en handelen symboliseert. De ‘gender regenboog’ daarentegen bestaat uit 6 kleuren wat symbool staat voor het getal van de (onvolmaakte) mens.

Hoe verder?

Wat kan de hele genderdiscussie ons als christen leren? Ten eerste dat we ons behoren vast te houden aan het onfeilbare Woord van God, dat spreekt van slechts twee geslachten. Maar ook dat we de mens behoren lief te hebben. Juist in een tijd van grote verwarring, enorme verkilling, liefdeloosheid en onderlinge verdeeldheid kunnen wij een verschil maken door bovenal vast te houden aan Gods Woord, hieruit te leven en de naastenliefde niet uit het oog te verliezen. Het vergt veel wijsheid, fijngevoeligheid, empathie en tact om in een dergelijke situatie liefdevol te (kunnen) reageren. We hoeven het weliswaar niet met de besluitvorming eens te zijn maar kunnen wel de persoon erachter liefhebben. Vaak schuilt achter een dergelijk besluit een hele lange moeizame weg van verdriet en tranen van zowel de persoon in kwestie, als de direct betrokkenen.

De Bijbel leert ons, naast de waarheid, ook onze naaste lief te hebben als onszelf (Matteüs 22:39). Onze ‘christentaak’ is, zonder concessies en afbreuk te doen aan de Bijbelse waarheid, de mens te zien in het licht van Gods Woord door hem/haar lief te hebben met een innige (naasten)liefde. Laten we vooral daaruit proberen te leven en te geven.

Gastschrijver Johan

4.6 10
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

2 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Ruud Dankelman
Ruud Dankelman
20 april 2023 15:58

In de laatste der dagen geeft Jezus twee aanwijzingen.

  1. De dagen van Noach
  2. De dagen van Sodom en Gomorra

Over no I. heb ik een studie serie van Jos van Westing en die legt uit wat er nu eigenlijk exact gebeurde die tijd. Nieuwsgierig: https://israelcnn.com/category/videos/bijbelstudies/ Het zijn 4 delen Van Henoch tot Noach

Anneke Eigen mobiel
Anneke Eigen mobiel
18 april 2023 13:48

Uitleg is duidelijk en praktisch, hartelijk dank!