ID2020: VOORBEREIDINGEN VOOR HET MERKTEKEN

Herinnert u zich dit bericht nog van vorig jaar? Het kwam erop neer dat het jaar 2020 door diverse toonaangevende bedrijven, zoals Microsoft, Gavi (een enorme autoriteit op het gebied van vaccinaties) en de Rockefeller Foundation als hét jaar van “ID-implementatie voor iedereen” werd gebombardeerd. Dit zou kunnen gebeuren middels vaccinaties. Bill Gates, de oprichter van Microsoft, pleit er dan ook openlijk voor dat de wereldbevolking gereduceerd wordt. “Ach, dat zal zo’n vaart wel niet lopen,” dacht u destijds wellicht. Welnu, denk dan nog maar eens..

Verplichting

Zoals we de afgelopen maand al eerder bespraken, is de corona-pandemie een ideaal middel om dit soort doelen te bereiken. Dit werd pijnlijk duidelijk toen Denemarken dit weekend een wet aannam dat haar burgers in de toekomst verplicht om de nog te ontwikkelen vaccinaties te nemen, op straffe van een boete of zelfs gevangenisstraf. Zie ook dit artikel. Nee, dit betekent nog niet dat het merkteken van het beest er al is, of dat er stiekem chips in de vaccins zitten, maar de fundering wordt gelegd.

Cashloos

Ook in Nederland horen we geluiden die tot nadenken zouden moeten stemmen. De supermarkten schreven onlangs een brief aan premier Rutte met het verzoek hulp te ontvangen bij het invoeren van een cashloos systeem. U kunt daar hier over lezen. Ook hier is de achterliggende gedachte: besmetting van het coronavirus voorkomen. Of is er eigenlijk een andere agenda?

Big Brother

Daarnaast valt ook op dat met bijvoorbeeld het uitroepen van de “noodtoestand”, bepaalde extra bevoegdheden voor overheden beschikbaar worden, in het kader van “nationale veiligheid”. In bepaalde Europese landen kunnen burgers al een boete krijgen als zij nu de straat op gaan. Ook in Israël is een zorgwekkende ontwikkeling. Burgers worden door de veiligheidsdienst op hun mobiele telefoon gevolgd als zij met het virus besmet zijn om te checken waar zij zich bevinden. Dit is vooral een probleem als we bedenken waar deze techniek allemaal nog meer gebruikt voor kan worden.

Vaccin

Een vaccin zit er overigens aan te komen. Diverse bedrijven over de hele wereld zijn bezig met een wedloop. In Nederland wordt er geëxperimenteerd met een vaccin voor tbc, en ook in Duitsland is men bezig. Gisteren liet IsraëlCNN weten dat ook in Israël een vaccin elk moment gereed kan zijn. De vraag hierbij wordt natuurlijk; wanneer gaan we weer terug naar onze normale gang van zaken? Gaan we überhaupt weer terug naar de normale gang van zaken? Of zorgt deze pandemie er heel toevallig voor dat er wereldwijd allerlei nieuwe, ongrondwettelijke wetgeving bijkomt die onze vrijheden inperkt, waardoor wij in de niet al te verre toekomst een merkteken kunnen ontvangen middels een vaccinatie? En waarbij wij verplicht kunnen worden om niet meer met cash te betalen? Wie zal het zeggen.

Slot

We zien momenteel dat alles in een gigantische stroomversnelling komt. Het komt op mij persoonlijk over als iets kunstmatigs. Misschien is dit virus authentiek. Ik ben geen expert. Maar het komt de elite wel héél goed uit, dát is zeker. Maar wees gerust. Áls de antichrist dit jaar komt, hebben wij dankzij 2 Thessalonicenzen 2 de zekerheid dat wij als christenen opgenomen zullen worden vóórdat hij zijn merkteken kan invoeren. Vóórdat hij zelfs maar geopenbaard wordt. Het heeft dus weinig zin om nu te speculeren over wie het is. We zijn er dan toch niet meer bij. Wij zijn dan bij onze Heer en Verlosser. Maranatha! 🙂

Mocht je meer willen ontdekken over Jezus Christus, raden we je aan dit artikel te lezen!

Met toestemming overgenomen van https://unravelations.weebly.com/