JUBELJAAR

Wat een jubeljaar inhoudt wordt uitgelegd in de Bijbel in Leviticus 25:8-12. Als we deze verzen lezen, vallen er een aantal woorden op, die we verder willen toelichten. Het gaat om: tiende dag van de zevende maand, ramshoorn en vijftigste jaar.

Vijftigste jaar

Elk vijftigste jaar is het een jubeljaar. Dit jubeljaar is extra naast het feit dat elke zeven jaar een sabbatsjaar is. Met andere woorden: jaar 49 was een sabbatsjaar en jaar 50 een jubeljaar, en daarna werd er weer bij 1 begonnen. Er is onduidelijkheid over of het nu een cyclus van 49 jaar is, of een cyclus van 50 jaar. In Leviticus 25:21 lezen we dat het land opbrengst geeft “genoeg voor drie jaar”. In het 48e jaar is er dus oogst voor drie jaar, jaar 49 is het sabbatsjaar, jaar 50 het jubeljaar en in jaar 1 mag je weer zaaien, zodat je in jaar 2 weer oogst hebt. Dit maakt voor ons duidelijk dat de cyclus 50 jaar is. Maar vers 22 zegt dat je in het achtste jaar (dus jaar 50) weer mag zaaien. Dit lijkt elkaar tegen te spreken. Nu weten we dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt, maar omdat we niet kunnen achterhalen en begrijpen waarom dit er zo staat, geeft dit niet de duidelijkheid die we willen hebben.

Als we ontdekken, wanneer er een jubeljaar in de Bijbel wordt genoemd, kunnen we dit misschien doorrekenen naar het jaar waarin we nu leven.

Zedekia

Aan de vooravond van de Babylonische ballingschap kondigde Zedekia een algemene vrijlating af. Hij had blijkbaar de bedoeling het Jubeljaar te vieren. Als hij dit werkelijk gedaan had, zou het hem de vrijheid gebracht hebben. De Heer zond een boodschap, die luidde, dat hij er goed aan gedaan had om de vrijlating af te kondigen, “een ieder voor zijn naaste”. Maar omdat hij die vrijlating uiteindelijk niet had doorgezet, had hij de naam van de Heer verontreinigd (Jeremia 34:8–17). Welk jaartal hoort hierbij?

Babylonische ballingschap

Volgens de geschiedschrijvers was de Babylonische ballingschap in 586 voor Christus, maar was dit 3177 of 3178 in de Joodse jaartelling? Als dit 3178 is dan gaat het echt interessant worden, want dan is 5778 ook een jubeljaar. Als we terugrekenen of 586 voor Christus gelijk is aan 3178 dan hebben we antwoord op onze vraag. Helaas komen we niet exact uit, want we komen op 3175. Dus ook dit is niet honderd procent waterdicht.

Rondvragen

We hebben de vraag gesteld of iemand anders iets wist over de jubeljaren, wellicht dat dit duidelijkheid geeft. Eén antwoord willen we daar uit lichten, en hij komt uit een zeer betrouwbare bron: “Niemand weet meer wanneer de jubeljaren zijn, en niemand weet meer zeker of het jubeljaar het 49e of het 50e jaar was. Dus misschien viel het zevende sabbatsjaar samen met het jubeljaar, misschien was het jubeljaar 1 jaar later. Niemand die het meer zeker weet.”

En nu? Is er nog een ander spoor?

Juda Ben Samuel

Judah Ben SamuelZoals wij ons bezig houden met tijdslijnen en getallen, was daar in het jaar 1215 ook iemand mee bezig. Juda Ben Samuel, bekend als Juda de Vrome hield zich bezig met gematria en kreeg een profetie dat vanaf het jaar dat de Osmanen (Turken) Jeruzalem bezetten, het acht jubeljaren zou duren tot zij weer uit Jeruzalem verdreven zouden worden. Dan zou Jeruzalem één jubeljaar lang ‘niemandsland’ zijn en in het negende jubeljaar weer in handen van het Joodse volk komen. Dit wordt ook wel “de profetie van de tien jubeljaren” genoemd.

Pas driehonderd jaar nadat hij dit had opgeschreven, veroverde de Turken in 1517 Jeruzalem. Vierhonderd jaar later, (8×50 jaar) in 1917, maakt de Engelse generaal Edmund Allenby een einde aan de heerschappij van de Turken over Jeruzalem. Van 1917 tot 1967 was Jeruzalem ‘niemandsland’ (onder Brits mandaat, daarna tot 1967 onder Jordaans bestuur) totdat in 1967 Jeruzalem door Israël werd veroverd. Die gebeurtenis kondigde het tiende jubeljaar aan, gelijk aan een voldragen zwangerschap. In die zin kun je stellen dat we leven in de periode van de geboorteweeën van de komende Messias, de terugkerende Christus, Jezus van Nazareth.

En we leven nu kort voor de dag dat we dit jubeljaar vieren, namelijk op 10 Tisri 5778. Hoe weten we dat op deze dag de viering van het jubeljaar begint?

Tiende dag van de zevende maand

Het antwoord op die vraag vinden we terug in Leviticus 25:9 “Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken”.

Ramshoorn

Ook op dit feest moet er bazuingeschal te horen zijn. En wat extra bijzonder is: in een jubeljaar wordt het feest Rosh Hasjana verschoven naar Grote Verzoendag.

3.8 4
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

3 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Steve E.J. Sapthu
Steve E.J. Sapthu
20 januari 2020 13:14

Wanneer je vanuit gaat dat het jaar van Teruggave zoals de Jubeljaar ook wordt gezien; Leviticus 25:13 “En in het Jubeljaar zal iedereen ook het land terugkrijgen dat vroeger van hem was.”. 1917 Israel begint wederom te bestaan, volgens de Belforte Decalaration. 1967 6 Daagse Oorlog waar Israel, Jeruzalem weer in handen krijgt, dat jaren in beheer was van Jordanie door de VN resolutie. en 2017 waar President Trump Jeruzalem als Hoofdstad van Israel Accepteerd en daardoor de USA Ambassade verplaatst nar Jeruzalem.

Marlies
Marlies
30 augustus 2019 11:43

Het jaar 5778 is 2017, dus hoe past dat dan in het bovenstaande artikel ?

Cees
Cees
30 januari 2019 05:19

DE JUBELJAREN-CYCLUS BESTAAT UIT OPVOLGENDE 50-JARIGE PERIODEN Laten we eens nagaan of dit klopt. Enkel het 7e Sabbatsjaar (het 49e jaar) wordt opgevolgd door een Jubeljaar (het 50e jaar). De voorgaande Sabbatsjaren worden opgevolgd met het in de Bijbel genoemde ‘8e jaar’ en hoewel dat het eerste jaar betreft van de tellingen van zeven jaren wordt dat jaar toch niet aangeduid als een eerste jaar. Dat dit jaar niet het eerste jaar wordt genoemd maar het ‘achtste jaar’, heeft een reden. Er is namelijk maar 1 (één) ‘eerste jaar’. En dat is het jaar dat volgt op een Jubeljaar. We… Lees verder »