WAAROM HELPT BIJBELSE PROFETIE?

Kan Bijbelse profetie je helpen in je dagelijks leven? Verrijkt en verdiept Bijbelse profetie je leven? Is het de moeite waard om na te denken en te praten over onze hoop in de toekomst, ondanks de tegenstand en controverse die we vandaag de dag zien en beleven?

Ja absoluut! De Heer voorzag ons van profetieën met betrekking tot Israël, de opname en vooral Zijn eerste en tweede komst door Zijn hele Woord heen. Het laatste boek, Openbaring, spreekt bijna uitsluitend over toekomstige dingen. De hoeveelheid aan profetie die we kunnen lezen in de Bijbel geeft aan dat het bestuderen daarvan grote waarde kan hebben voor gelovigen.

Voor ons zijn er vijf belangrijke redenen om over onze toekomstige hoop na te denken, te delen en te bazuinen:

Profetie troost ons in het midden van verlies en wanhoop

Bij het sterven van een dierbare, kun je troost putten uit de Bijbelse profetie, die we vinden in 1 Thessalonicenzen 4: 12-18.

Wellicht vraag je jezelf af of een geloof in de algemene opstanding van alle gelovigen niet dezelfde troost zou hebben gebracht? Misschien, maar de hoop van de opname, het samen met de ontslapenen opgenomen worden in de wolken, om vervolgens voor altijd bij de Heere (en bij elkaar!) te zijn, is een troost die juist bij verlies enorm kan helpen. Daarnaast biedt ons leven in deze gevallen wereld vele redenen voor wanhoop naast het verlies van een dierbare. We voelen de pijn van dromen die niet uitkomen, van een falende gezondheid, van ouder worden, van financiële tegenslag, van vervolging, en van afwijzing door degenen van wie we houden. Zelfs als onze dromen uitkomen, weten we dat ze niet voor altijd kunnen duren. Het leven gaat zo snel voorbij dat we nauwelijks tijd hebben om op adem te komen voordat de volgende dag aanbreekt.

Het Evangelie troost ons in al die omstandigheden door de verzekering van een vreugdevol bestaan ​​na dit leven. Paulus schreef dat Christus de dood teniet heeft gedaan en het leven en de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht door het Evangelie (2 Timotheüs 1:10). Afgezien van onze toekomstige lichamelijke opstanding tot onsterfelijkheid, ging hij zelfs zo ver om te zeggen dat we zonder geloof in de opstanding de meest beklagenswaardige mensen op deze wereld zijn (1 Korinthe 15:17-19).

Profetie en Evangelie horen bij elkaar: onze hoop op de verlossing van ons lichaam gaat hand in hand met de aanvaarding dat Jezus Christus na drie dagen is opgestaan uit het graf (Romeinen 8:23-25).

Profetie herinnert ons eraan dat God almachtig is

In Jesaja 46:9-11 vertelt God aan ons over Zijn voornemen om gebeurtenissen te openbaren voordat ze gebeuren, “Ik ben God en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;”

Vervulde profetie toont Gods almachtige controle over de geschiedenis. Hij heeft in Zijn Woord de toekomst onthult, want als het geprofeteerde uitkomt, herkennen we Zijn grootheid. Het Oude Testament bevat meer dan honderd profetieën met betrekking tot Jezus Christus eerste komst die exact zijn gebeurd zoals voorzegd. Daarom berispte Jezus Christus de Farizeeën omdat ze de tekenen niet herkenden (Mattheüs 16:1-4). Zou Jezus Christus hetzelfde zeggen tegen diegenen die de vele tekenen van vandaag de dag niet zien?

De Bijbel bevat veel meer profetieën met betrekking tot de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde dan met betrekking tot Zijn eerste komst. Sommigen ervan vervult Hij al voor onze ogen, zodat we de tijd waarin we leven kunnen herkennen. We kunnen er zeker van zijn dat Gods beloften nooit zullen falen: Hij houdt de controle over de geschiedenis.

De wereld lijkt onbeheersbaar en onvoorspelbaar, maar profetie vertelt ons een ander verhaal: God is almachtig over alle dingen.

Profetie verzekert ons dat God het kwaad zal straffen

Talloze passages in het Oude Testament spreken van een toekomstige “dag des Heren”. De Bijbel beschrijft het als een tijd waarin God Zijn toorn uitstort over de zondige mensheid. Deze “dag” eindigt met de climax van de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde om Zijn aardse koninkrijk op te richten in Jeruzalem (Jesaja 13:9-13; Joel 2:1-11, 30-32; Zefanja 1:14-18). Profetie verzekert ons van een komende tijd waarin God het kwaad zal straffen.

Psalm 37:1-15 legt uit hoe deze toekomstige tijd van toorn ons in staat stelt om te gaan met de openlijke slechtheid van onze tijd. Zonder de geruststelling van Gods toekomstige oordelen, kun je opgaan in boosheid en eisen dat gerechtigheid wordt gedaan.

David legt uit in deze Psalm dat het alleen maar kwaad brengt als we in woede ontsteken over het onrecht in deze wereld. Je mag weten dat God het onrecht ziet. Hij zal zeker het kwaad en de wetteloosheid veroordelen die onze harten raken; daar kunnen we op rekenen.

Het moment gaat komen dat Hij in onze wereld zal ingrijpen. Zijn glorie zal op een dag de hele aarde vullen “zoals de wateren de bodem van de zee bedekt” (Habakuk 2:14). Gods gerechtigheid zal triomferen over al het kwaad dat we in deze wereld zien.

De vervulling van profetie versterkt ons geloof

De oprichting van de staat Israël in 1948 en de weg die Israël vervolgens is gegaan, geeft ons een voorbeeld van hoe profetie ons geloof versterkt. Het Israël dat we vandaag zien vertegenwoordigt de profetie die God aan Ezechiël gaf in de hoofdstukken 36-37. God is begonnen ​​met de dorre doodsbeenderen tot leven te roepen tot de tijd dat Hij Zijn Geest in hen zal leggen.

Wanneer we ontdekken hoe Jezus Christus profetie letterlijk vervuld heeft met Zijn eerste komst, versterkt dit ons geloof. Velen hebben het Evangelie ontdekt, door te zien hoe Gods hand door het lijden en sterven van Jezus Christus aanwezig is. Wanneer we zien dat God exact hetzelfde begint te doen met toekomstige profetie, dan komt er hoop in ons hart dat Zijn beloften met betrekking tot onze toekomst spoedig werkelijkheid zullen worden.

Kijken hoe God zijn profetie vervult, versterkt ons geloof in een tijd dat het nieuws over onze toekomst somber lijkt; we lezen voorspellingen van economische ineenstorting en grote natuurrampen. Omdat God Zijn beloftes houdt, mogen we rusten in Zijn verzekering van onze toekomst.

Profetie leidt tot perspectief voor nu én later

Hoe meer we begrijpen van Bijbelse profetie en gaan uitzien naar de tweede komst van Jezus Christus, hoe meer we toekomstgericht en geestelijk gaan leven, zoals we in 2 Korinthe 4:17-18 lezen: “Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

We kijken dus niet alleen naar het aardse, maar hebben vooral de focus op de dingen die men niet ziet, maar wel verwacht: de komst van Jezus Christus.

Los van onze focus op de beloofde komst van Jezus Christus om ons te brengen naar Zijn Vaderhuis in de hemel (Johannes 14:2-3), is het belangrijk om een juiste balans te houden tussen dit leven en de eeuwigheid. Daarom is het belangrijk om altijd te “waken” en “gereed te zijn” voor Zijn komst (Mattheus 24:44; 25:13).

Jezus Christus komt niet tot ons in onze wanhoop en zegt eenvoudig “Ik wil je troosten”. Nee, Hij vertelt over ons toekomstig en glorieus bestaan ​​in de eeuwigheid. Hij herinnert ons door de profetieën heen dat Hij Zijn beloften nakomt en dat geeft een innerlijk vertrouwen in de toekomst ongeacht onze omstandigheden.

Tenslotte verzekert Jezus Christus ons dat deze wereld niet alles is wat we hebben en vertelt Hij dat Hij ons binnenkort naar huis zal brengen, naar dé plaats die Hij aan het voorbereiden is.

En dat geeft échte troost!

4.7 3
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

8 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Arie
Arie
7 oktober 2022 13:39

Opname vandaag, of morgen? Als u behouden bent dan is het toch geen probleem? Wij gelovigen hebben een opdracht, en die is veel omvattend We verstaan die opdracht als we in de nabijheid van God leven. En de Heilige Geest zal ons de toekomst vertellen, waarom zoeken wij naar de toekomst Laat het maar aan God over, en onze visie is echt niet zo belangrijk. Als Jezus zei dat Hij niets kon doen zonder Zijn Vader, dan is dat ons voorbeeld om te volgen. Hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. We hebben hier op aarde nog een… Lees verder »

Riet
Riet
20 september 2022 20:00

Amen

José
José
20 september 2022 09:22

Dank u wel voor de reminder
Soms heb ik het nodig om niet te verdrinken in de aardse zorgen,maar mijn hoop en gebed bij God te brengen

Jeanette Van Rees de Vries
Jeanette Van Rees de Vries
20 september 2022 09:10

de Bijbel zegt niemand weet van die dag noch het uur dat de Zoon komt zelfs de Zoon niet bemoedig elkaar met zinnige dingen en niet berekenen denk ik persoonlijk

Anna
Anna
19 september 2022 23:28

Profetie: zien we voor onze eigen ogen gebeuren en ontwikkelen. Wat dacht je van de huidige alliantie die Rusland smeed met de Arabische wereld. Wat denk je van het feit dat Rusland met China samen werkt. En china al Ukraine lijkt binnen te komen. (Let op lijkt dit nieuws is hageltje nieuw 19 sept 2022 ) Waarom zou er in de Bijbel bij de profetie van Ezechiel 38 NIET GESPROKEN worden over de “ westerse wereld” in gevecht tegen Israel. Maar wel over Rusland en de islamitische alliantie. ( en als ik het goed heb ( uit mijn hoofd) de… Lees verder »

mina
mina
19 september 2022 20:10

AMEN

ALEX
ALEX
19 september 2019 22:00

WAT GEBEURDE ER OP 28-09-1302? Onze Vader in de hemel geeft aan zijn kinderen die zich met de datum van de Opname bezighouden al een aantal maanden de getallen 717 door, met als doel de gelovigen te sterken in hun geloof, dat er nog maar een korte tijd is hier op aarde voor hen en om nog aan de ongelovigen kenbaar te maken dat zij aan de 7 jaar van de grote verdrukking kunnen ontkomen door het geloof in de God van de Bijbel en de genade van Jezus Christus. 2019 – 717 jaar = 1302: Op 28-09-1302 was het… Lees verder »

Ed van Hemert
Ed van Hemert
7 mei 2019 20:18

Amen!!