PROFETISCHE PUZZEL: HOEVEEL STUKJES NOG?

De Bijbel staat vol met profetie: een deel is uitgekomen bij de eerste komst van Jezus Christus en een deel wacht nog op zijn vervulling bij de tweede komst van Jezus Christus en de tijd eromheen. Zelfs de wereld ziet dat het bijna tijd is: zo staat de Doomsday Clock op 100 seconden voor twaalf.

Vaak is het lastig te ontdekken welke profetieën voor de eindtijd zijn en dan staan ze ook nog verspreid door de Bijbel heen. Je kunt dit artikel als de omranding van de profetische puzzel beschouwen, het kan soms helpen om eerst de hele rand te leggen van een puzzel van duizend stukjes om op die manier het middenstuk van de puzzel goed te herkennen. Bijbelse profetie is opgeschreven tussen de 2000 en 2600 jaar geleden. Dat we nu deze profetieën in ons dagelijks nieuws voorbij zien komen, vinden we opmerkelijk en bijzonder.

Laten we eens gaan kijken naar de Bijbelse profetieën en bekijken of ze vervuld zijn, bezig zijn te vervullen of dat het nog steeds toekomst is.

EINDTIJD PROFETIEËN OVER ISRAËL

Jeruzalem en zijn tempel zullen worden vernietigd  (Mattheüs 24:1-2). Vervuld

Het Joodse volk zal over de hele wereld verspreid zijn voor een lange tijd en zal ontberingen en vervolging tegemoet zien overal waar ze komen (Deuteronomium 4:27, 28:64; Ezechiël 36:24). Vervuld

Terwijl de Joden uit hun vaderland zijn, is het verlaten – een woestenij, maar als ze eenmaal terug zijn, zal het tot leven komen (Ezechiël 36: 34-35). Vervuld

Het gebied van Israël zou ook door heidense volken worden beheerst tijdens de verspreiding van Israël (Lucas 21:24). Vervuld

Na lange tijd zal Israël herboren worden als een land (Ezechiël 37:15-22), het zou Israël worden genoemd en in één dag geboren worden, (Jesaja 66:8) gedurende een tijd dat de Joden alle hoop verloren zijn (Ezechiël 37:11-12). Vervuld

De oude Hebreeuwse taal zou opnieuw tot leven worden gewekt (Zefanja 3: 9, Jeremia 31:23). Vervuld 

Een overblijfsel zal Jezus Christus als hun Messias accepteren, maar de meeste Joden zullen verblind zijn (Romeinen 11:25) voor het feit dat hun Messias al was gekomen (vóór de vernietiging van de tempel zoals voorspeld in Daniël hoofdstuk 9). Vervuld

Tegen het einde van het genade-tijdperk (en in het bijzonder in het begin van Grote Verdrukking) zal een overblijfsel van het Joodse volk beseffen dat Jezus inderdaad hun Messias is (Openbaring 7 en 14), en aan het einde van de Grote Verdrukking “zal heel Israël gered worden”. (Romeinen 11:26; Zacharia 12:10) Wordt vervuld tijdens Grote Verdrukking

Kort na de wederopstanding van de natie (in 1948) zal Israël vanuit allerlei aangrenzende landen dreiging ervaren. Daardoor wordt Israël van alle kanten aangevallen door Egypte, Irak, Jordanië en Libanon, maar op wonderbaarlijke wijze overleven als geweldige overwinnaars (Psalm 83). Vervuld. (Opmerking: Israëls onafhankelijkheidsoorlog en/of de zesdaagse oorlog van 1967.)

De Joden zullen hun hoofdstad van Israël, Jeruzalem, volledig heroveren en een zeer sterk leger ontwikkelen (Zacharia 12: 1-6). Vervuld. (Opmerking: dit was het resultaat van de Zesdaagse Oorlog van 1967.)

Israël zal snel heel rijk worden – zo rijk dat verschillende grote machtige landen zullen willen wat ze heeft (Ezechiël 38: 10-12). Zien we nu gebeuren.

Merkwaardig genoeg zal de Ezechiël 38 oorlog niet gevoerd worden tegen de vorige grensvijanden van Israël, maar tegen een grotere ring van landen (Ezechiël 38: 1-5). Gebeurt nu (Opmerking: we zien steeds meer landen zich aansluiten bij het Abraham Akkoord – tegen de dreiging van Iran.)

Rusland wordt de belangrijkste leider en beschermt Iran en Turkije in Syrië (Ezechiël 38:7). Samen zullen deze drie landen een verbond sluiten, waartoe ook Soedan en Libië behoren. Ze zullen Israël binnenvallen vanuit het noorden (Golan-hoogte). Deze eerstgenoemde drie landen zijn aanwezig in Syrië. Zien we nu gebeuren.

De start van deze aanval kan worden veroorzaakt door een preventieve aanval op Damascus door Israël of een van haar bondgenoten (Jesaja 17: 1, 14). Is nu mogelijk. (Opmerking: Israël heeft al verschillende Iraanse wapeninstallaties gebombardeerd bij het vliegveld van Damascus en ten noorden van de stad.)

Bovendien zal er een grote toename zijn in het wereldwijde antisemitisme en acties tegen Israël (Zacharia 12: 1-9). Gebeurt nu.

De enige landen die protesteren tegen de aanval op Israël zullen zijn: Saoedi-Arabië, Engeland, en gebieden die uit Engeland voortkomen, zoals Amerika. (Ezechiël 38:13). Is nu mogelijk. (Opmerking: voor het eerst werken Israël en de voormalige vijand Saoedi-Arabië samen.)

De landen van de wereld, via de Verenigde Naties, zullen geobsedeerd zijn door Israël – haar grenzen willen verleggen en vaak haar veroordelen door haar bij elke kans een sanctie op te leggen (Zacharia 12: 3). Vervuld en gaat door.

JodenNa de wedergeboorte van Israël zal er ook een toenemend verlangen zijn naar en daadwerkelijke voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van de Derde Tempel en het instellen van tempeloffers (Daniël 9:27). Zien we nu gebeuren.

Er zal een breed gedragen vredesovereenkomst tussen Israël en veel andere naties zijn (Daniël 9: 27). Mogelijke vervulling door het Abraham Akkoord.

Deze overeenkomst zal er al zijn wanneer de antichrist dit zal aanvullen of op de één of andere manier zal versterken. Aan het begin van de Grote Verdrukking.

De opname van de Bruidsgemeente zal plaatsvinden voorafgaand aan deze definitieve ondertekening en versterking van het vredesakkoord (2 Thessalonicenzen 2: 3) en tijdens de ontwikkeling van de Abraham-Akkoorden horen we de wereld steeds vaker de uitdrukking “vrede en veiligheid” gebruiken (1 Thessalonicenzen 5: 3).  Spoedig/zien we gebeuren.

EINDTIJD PROFETIEËN OVER: GEBOORTEWEEËN

Er zullen kleinere oorlogen zijn in de kerkgeschiedenis (Mattheüs 24: 6), maar uiteindelijk zal de wereldoorlog uitbreken, gevolgd door grote hongersnoden en ziekten (Mattheüs 24:7). Voltooid en gaat door als geboortewee

Dit markeert het begin van het einde, gekenmerkt door geboorteweeën die zullen toenemen in heftigheid en frequentie (Mattheüs 24: 8). Zien we nu gebeuren.

In dezelfde tijd zullen Israël en vele andere landen zich verenigen en verder groeien (Mattheüs 24:32, Lukas 21:29). Vervuld (Israël opgericht in 1948, Verenigde Naties opgericht in 1945).

Na de geboorte van Israël zullen aardbevingen, natuurrampen, tsunami’s, extremen in klimaat en conflicten zonder oplossing toenemen in frequentie, omvang en intensiteit (Mattheüs 24:7-8, Lukas 21:25). Nu vervuld/zien we gebeuren.

EINDTIJD PROFETIEËN OVER: MAATSCHAPPIJ

De maatschappij zal merkbaar toenemen in liefdeloosheid, wetteloosheid, immoraliteit en krankzinnigheid (2 Timoteüs 3:1-5). Nu vervuld/zien we gebeuren.

Er zal een merkbare toename zijn van dwaalleringen en het occulte (1 Timoteüs 4:1, Mattheüs 24:5). Nu vervuld/gebeurt er.

Gods seksuele normen en waarden zullen verdwijnen en de wereld zal steeds meer verward raken over ethiek en Gods ontwerp voor man en vrouw (Romeinen 1:18-32). Nu vervuld/gebeurt er.

De kerk zal zijn effectiviteit verliezen en zijn boodschap zal verwateren en meer draaien om vermaak en humanisme (2 Timoteüs 4:3-4, Openbaring 3:14-18). Nu vervuld/zien we gebeuren.

EINDTIJD PROFETIEËN OVER: TECHNOLOGIE

Er zal een explosieve toename zijn gerelateerd aan technologie en reizen (Daniël 12:4). In een korte tijd zullen beide toenemen als in geen andere tijd van de geschiedenis. Nu vervuld/zien we gebeuren.

Nieuwsevenementen zullen live en overal op de aarde te zien zijn (Openbaring 11:9-10). Vervuld.

Een cashloze maatschappij en in de huid geïmplanteerde technologie om dit mogelijk te maken, zal worden ontwikkeld (Openbaring 13:16-17). Vervuld/Zien we gebeuren.

Een of andere vorm van kunstmatige intelligentie met een wereldwijd bereik heeft de mogelijkheid om mensen ter plekke te doden (Openbaring 13:15). Wordt steeds verder ontwikkeld.

EINDTIJD PROFETIEËN OVER: HET SAMENVALLEN VAN DEZE GEBEURTENISSEN

Als we het einde naderen, zouden we al deze dingen tegelijkertijd en in dezelfde generatie moeten zien, zodra Israël herboren is als een wereldnatie (Mattheüs 24:32-34). Nu vervuld/zien we gebeuren.

Hoe meer we al deze dingen tegelijk zien, hoe meer we er zeker van mogen zijn dat de opname van de gemeente aan de horizon gloort (Lucas 21:28). Er is een soort houdbaarheidsdatum voor veel van de eindtijdprofetieën, want we zien steeds meer puzzelstukjes op hun plaats vallen. (Mattheüs 24:33).

PUZZEL

We weten dat dit overzicht niet compleet is, er is veel meer:

  • de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld (Matteüs 24:14),
  • de vervolging van christenen (Mattheüs 24:9-10),
  • tekenen aan de zon, maan en sterren (Lukas 21:25),
  • grote bewegingen van de Heilige Geest, inclusief dromen en visioenen (Joël 2:28, Handelingen 2:17),
  • de druk op het globalisme (Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 13),
  • één wereldreligie (Openbaring 17:1-18)
  • Europa vormt een verenigd rijk bestaande uit zwakke en sterke landen (Daniël 2, Openbaring 13).

Zoals met de opsomming van de profetieën hierboven, zijn al deze laatste profetieën in vervulling gegaan of komen tot spoedige vervulling. De puzzel is bijna compleet.

Ons doel met dit artikel is om alle losgekoppelde puzzelstukjes te benoemen en ze te gebruiken om een ​​beeld te schetsen van hoe de tijd, waarin we nu leven, volgens de Bijbel eruit zou moeten zien.

WAT BETEKENT DIT VOOR MIJ?

Het hangt er van af of je een wedergeboren christen bent of niet wat dit voor je betekent. Als je dat bent, wees dan aangemoedigd en vol vreugde over de tijd waarin we nu leven en vertel anderen over Jezus Christus! Hoewel de wereld uit elkaar valt, vallen de puzzelstukjes op zijn plaats. De Abraham-Akkoorden kunnen daarin een belangrijk puzzelstuk zijn. Het lijkt in potentie de basis te zijn voor het verbond wat de antichrist gaat versterken, omdat er op dát moment (het begin van de grote verdrukking) zich meer landen bij het akkoord aansluiten.

Het is nu tijd om ons geloof te delen en anderen op Jezus Christus te wijzen. Of zijn terugkeer spoedig is of niet, we zien dat de tijd dringt. Mocht je dit artikel lezen en heb je geen persoonlijke relatie met Jezus Christus, raden we je aan dit te lezen. Hier staat kort uitgelegd hoe je Jezus Christus kan leren kennen!

Zoals in de tijd van Noach de deur van de ark werd gesloten door God, zal ook nu God het laatste puzzelstukje neerleggen. Het is een proces wat onomkeerbaar is. Het duizendste en laatste puzzelstukje zal zijn, dat Jezus Christus de troon bestijgt in Jeruzalem en vanaf daar het duizendjarig vrederijk zal starten. De puzzel is compleet en van bovenaf gezien is het dan een volmaakte puzzel!

Vol verlangen kijken we uit naar het leggen van het laatste stukje!

5 13
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

9 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Simon
Simon
4 juni 2023 01:03

Vraagje dat jezus op de troon in Jeruzalem zal zitten is toch niet het laatste in het 1000 jarenrijk

Want in openbaring zegt dat hij de put of hel waar de draak de duivel in zit nog 1x log gaat laten of ben ik nu dom

Marion de Miranda
Marion de Miranda
3 maart 2023 10:12

Bedankt, zeer duidelijk. Gods zegen!

Rigo Kneefel
Rigo Kneefel
31 oktober 2021 18:58

De ogen gesloten voor verbinding met God, de ogen geopend voor de gebeurtenissen rondom ons heen (wachterspositie).
Bijzondere samenvatting en overzichtelijk. Dank jullie hartelijk hiervoor, John & Joanna.

Ben
Ben
25 oktober 2021 11:23

Zeer interessant artikel. Bedankt!

Wiebe
Wiebe
21 oktober 2021 20:12

De opname is bij het zesde zegel. De 7 brieven aan de 7 gemeenten matchen namelijk met de 7 zegels. De 6e brief aan Filadelfia beschrijft een open deur.

Ciska
Ciska
11 oktober 2021 20:29

Heel duidelijk uitgelegd!!!
Bedankt!
Onze taak is duidelijk!!

Niels
Niels
1 september 2020 19:19

Hieronder in de eerste alinea een stukje tekst welke op de website staat.En in de tweede alinea hieronder de bijbel tekst welke aangegeven word op de website. Echter zie ik het verband niet met de tekst op de website en Daniel 12:4. Kan iemand dat verder toelichten?? EINDTIJD PROFETIEËN OVER: TECHNOLOGIE Er zal een explosieve toename zijn gerelateerd aan technologie en reizen (Daniël 12:4). In een korte tijd zullen beide toenemen als in geen andere tijd van de geschiedenis.Nu vervuld/zien we gebeuren. <strong>Daniel 12:4 </strong> <strong>Daniel, je moet de dingen uit het boek van God geheimhouden. Veel mensen willen weten… Lees verder »

Christine
Christine
12 mei 2020 10:04

Misschien een domme vraag, maar wanneer is de tempel in Jeruzalem verwoest? Als ik dat opzoek op google, dan krijg ik hele ingewikkelde bijbelstudie’s waar ik geen wijs uit word. En wat betekend: de verwoestende gruwel?