JEZUS KOMT TERUG ALS EEN DIEF IN DE NACHT

We kennen allemaal deze zin uit de Bijbel: Jezus komt terug als een dief in de nacht. Als we dat geloven, dan kan je reactie zijn, dat je er mee stopt om Hem te verwachten. Immers: je gelooft dat Jezus komt als een dief in de nacht, dus totaal onverwacht en zonder voortekenen.

Zou dat de bedoeling geweest zijn van de woorden van Jezus? Laten we de Bijbel erbij pakken en bekijken waar en in welke context deze woorden staan.

Lucas 12:41-46

Hier staat geschreven: ” En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.

Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. De dienaar die de goede dingen doet, of te wel de gelovige die zijn Heer verwacht, is gelukkig wanneer zijn Heer komt. Maar voor diegene die niet verwacht “komt de heer van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent”.

Verwachten dat Jezus Christus komt, kan je zoveel hoop geven. Deze hoop is een bron om juiste en gezonde keuzes te maken, om af te rekenen met terugkerende zonde, om met nog meer passie je medemensen over Jezus Christus te vertellen. Hoop kan jouw blik op je omstandigheden totaal veranderen. Hoop kan jou echt activeren!

1 Thessalonicenzen 5:1-6

Hier staat geschreven: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.”

Ook hier staat dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Maar daar blijft het dan bij als je alleen vers 1 leest en niet doorleest.  De verzen 4 en 5 zeggen duidelijk, dat als je niet in de duisternis leeft, maar leeft als kinderen van het Licht, dan zal de dag van de Heer je niet overvallen als een dief. De oproep is om waakzaam en nuchter te zijn! Ook dit vraagt een actieve houding, je let op de tekenen van deze tijd en leest het nieuws met de Bijbel ernaast. Tegelijkertijd ben je nuchter, en laat je niet door angst overvallen van alles wat je hoort over de geboorteweeën, de natuurrampen, de oorlogen en geruchten daarvan. Je beseft dat dit alles de komst van Jezus Christus elke keer een stap dichterbij brengt.

Openbaring 3:3

Hier staat geschreven: “Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen”.

Deze woorden van Jezus zelf zijn zo helder en duidelijk: als je waakzaam bent, zegt Hij, zal ik niet bij je komen als een dief en je zult beslist weten op welk uur Hij bij je zal komen. Wat een heerlijke belofte en tevens een oproep om waakzaam te zijn. Ook dat vraagt een actieve houding van ons.

De komst van Jezus is een toekomstige gebeurtenis en dat is de onzekere factor, het is in de toekomst. De vraag is niet zo zeer, wanneer dit zal zijn, maar veel meer:

ben JIJ er klaar voor?

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

9 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Betty kolvoort
Betty kolvoort
31 januari 2020 09:58

Let op de vijgenboom

Rob Droog
Rob Droog
30 juni 2019 08:42

Het gaat hier in mijn beleving over daadwerkelijke waakzaamheid, over alertheid, over wakker zijn, kortom, over bewust – zijn. Is het Jezus die werkelijk terugkomt, of gaat deze zin over iets anders. Als Jezus het licht der aarde is, dan is de boodschap dat we alert en wakker moeten zijn voor het licht dat ook op onverwachte momenten bij ons kan komen. Licht kent vele vormen. Licht, bijvoorbeeld in de vorm van antwoorden. En we stellen een hoop vragen, waarom gebeurt dit, waardoor komt dat, waarom wordt ik ziek, waarom krijg ik niet wat ik denk nodig te hebben, waardoor… Lees verder »

Carel Ros
Carel Ros
23 juni 2019 13:15

Ik kijk naar Hem uit…om op dat moment als een kind in de lucht te springen
Want Hij is de vleesgeworden liefde,rechtvaardigheid
En daar kun je als mens naar toe groeien
Amputeer het niet…ontneem je deze mogelijkheid niet….maar schenk het aan jezelf….om dan volmaakt te worden
Halleluya

Anne
Anne
20 juni 2019 01:49

Jezus is al reeds teruggekeerd naar de aarde! In het belangrijke jaar 1914, zijn de laatste dagen of de tegenwoordigheid van de zoon des mensen ook wel de dagen van Noach genoemd, begonnen! In Openbaring 12: vanaf vers 7, staat te lezen: Nu is gekomen de redding en de kracht en het koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus, want de beschuldiger van onze broeders die hen dag en nacht voor onze God beschuldigd, is neer geslingerd. Weest hierom vrolijk gij hemelen, en gij die daarin verblijft! Wee, de aarde en de zee, want de Duivel is… Lees verder »

Erika
Erika
10 juni 2019 16:06

Maar wij zullen al opgenomen zijn als Jezus terug komt, voor de ongelovige als een dief in de nacht. Hoe moet je dit dan in dat context lezen?

Jan Weide
Jan Weide
1 april 2019 20:44

Geloof maakt meer kapot dan je lief is. ook het gggristen geloof.

Ellen Meijer
Ellen Meijer
11 juli 2018 14:45

AMEN!!!!!!

Bert Westerink
Bert Westerink
10 november 2018 18:45

Halleluja.Amen