WAT KUNNEN WE IN 2020 VERWACHTEN?

Samen willen we vooruitkijken wat we in 2020 aan nieuws kunnen verwachten en dit naast Bijbelse profetie leggen. Want wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en we doen er goed aan, daarop acht te slaan (2 Petrus 1:19). Dit vooruitkijken is lastig, omdat we in een wereld leven die zoveel en zo snel verandert. Toch mogen we Bijbelse profetieën bestuderen om te ontdekken wat er gaat gebeuren.

We hebben hieronder een opsomming gemaakt welke gebeurtenissen we in 2020 verwachten en/of gebeurd zijn.

Brexit

Op 31 januari 2020 zal het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van Europa. Of dit in Europa een financiële crisis oplevert is nog niet bekend, maar wat Nederland betreft is de schade door minder handel met het Verenigd Koninkrijk 10 miljard euro per jaar.

Corona-virus

Sinds begin dit jaar gaat de wereld gebukt onder het corona-virus. Begonnen als iets wat ver weg was, in China. Maar nu een virus dat een groot deel van de wereld overspoeld, maar nog meer met angst voor het virus en de dood. Zoals nu de stand van zaken is (half april), is het verspreid over de gehele wereld. De gevolgen zijn enorm: vele mensen worden in quarantaine geplaatst, economieën krijgen het zwaar te verduren en angst regeert in vele harten. Ook is de situatie ernstiger dan de WHO doet voorkomen. Dat wordt bewezen door allerlei video’s met name op Twitter. Hoe kunnen wij hiermee omgaan? Lees meer in dit artikel!

2 maart 2020

De Israëlische verkiezingen waren op 2 maart 2020, de derde binnen één jaar. Het lukt premier Netanyahu maar niet om een meerderheid te krijgen binnen de Knesset. En ook tijdens deze verkiezingen bleef hij staan op 58 zetels, samen met de partijen die hem steunen. Hoe de onderhandelingen over een regering gaan lopen, weten we nog niet. De kans is zeer zeker aanwezig, dat later in het jaar er voor de vierde keer verkiezingen worden gehouden.

Het is bijzonder dat er een profetie is van rabbi Kaduri, die op latere leeftijd ontdekte dat Jezus Christus de Messias is. Lang geleden profeteerde deze rabbi ook al dat de Messias zal komen op een moment dat er wel verkiezingen zijn, maar geen regering gevormd zou worden. Zo’n 1600 jaar geleden dacht Rabbi Jose ben Kisma zelfs dat de derde ronde in dit verband bepalend zou zijn.

Natuurlijk is het belangrijk om voorzichtig met zulke uitspraken om te gaan. Tegelijkertijd weten we dat God iedereen kan gebruiken om Zijn Wijsheid en Zijn plan bekend te maken. Denk bijvoorbeeld aan hogepriester Kajafas, die zei dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, zodat niet heel het volk verloren gaat (Johannes 11:50). Is dat niet een prachtige openbaring over Jezus Christus, die zou sterven als Redder voor de hele mensheid?

April 2020

In de maand april komt de planeet Venus dicht bij de Pleiaden te staan. Om nog preciezer te zijn: de Pleiaden staan op 4 april rechts van Venus. De bijnaam van Venus is de morgenster, omdat zo vaak deze planeet ’s morgens wordt gezien.  Ook Jezus Christus noemt Zichzelf de Morgenster: Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster (Openbaring 22:16). De Pleiaden is een sterrenbeeld van zeven sterren en met elkaar lijkt dit op het beeld dat Openbaring 1:20 ons schetst.

Daar staat geschreven: Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.  Op 4 april 2020 zien we aan de sterrenhemel het beeld dat Jezus Christus als het ware de zeven gemeenten, allemaal gemeenten vanuit de heidenen, ontmoet. Dit beeld is een prachtig beeld van de opname, waar Jezus Christus Zijn gemeente, gevormd uit de heidenen en uit de bekeerde Joden, zal ontmoeten.

7.777.777.777

Nog een bijzondere gebeurtenis en dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Het zou tijdens het Pascha gebeuren en dat is uitgekomen.  De echte datums van deze gebeurtenissen zijn 14 en 21 Nisan. Dit jaar valt dat op 8 april en 15 april. Op 14 april om 21:28 uur bereikte het aantal levende mensen op deze aarde een bijzondere mijlpaal namelijk: 7.777.777.777. Als je bedenkt dat God alles in Zijn hand heeft, ook dit aantal mensen op de aarde, is het zeer bijzonder dat dit aantal tussen de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus wordt behaald. Op deze site kun je zien waar de teller op staat.

Paus naar Nederland

We zijn onderweg naar één wereldreligie en de volgende, belangrijke stap gaat gezet worden in juni 2020, zoals het nu lijkt. Het Vredespaleis in Den Haag werkt aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste wereldreligies. Het is de bedoeling dat religieuze wereldleiders zoals de Paus, de groot-moefti van Egypte, Sjeik Shawki Ibrahim Abdel-Karem Allam, en de Dalai Lama naar het Vredespaleis komen om de zogeheten “Declaration of Friendship Across Religions” (Verklaring van Vriendschap Tussen Religies) te ondertekenen. De initiatiefnemers zijn hiervan zijn de Carnegie Foundation en het Elijah Interfaith Institute.

Dit verdrag moet leiden tot meer verdraagzaamheid en tolerantie onder mensen van verschillende geloofsgemeenschappen. “Het idee is dat de spirituele wereldleiders verbondenheid tussen religies meer gaan uitdragen. Dat is ook in lijn met hun religie”, zegt directeur Erik de Baedts van The Carnegie Foundation. “Als de religieuze leiders verklaren dat je vreedzaam met elkaar kunt omgaan, hopen wij dat bij mensen het besef doordringt dat je in elk geval niet in religieuze opvattingen tegenover elkaar hoeft te staan.”

Ook zal de Paus op 14 mei 2020 een onderwijspact gaan sluiten. Hij wil dit doen met geestelijke leiders uit verschillende religies en leiders van verschillende organisaties. Het doel van het initiatief is om “een nieuwe universele solidariteit en een meer gastvrije samenleving” te ontwikkelen, waarbij onderwijs een belangrijke factor is, dat zou moeten leiden tot positieve veranderingen. Dit is wederom een stap om te komen tot één wereldreligie, waarbij het zéér opmerkelijk is dat deze bijeenkomst op 14 mei wordt gehouden. Deze datum is namelijk de dag dat Israël werd gesticht.

3 november 2020

Aan het einde van het jaar 2020 zullen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden. Nu president Trump onder vuur ligt vanwege vermeende omkoping, is het de vraag hoe dit de stemmers zal beïnvloeden. De verwachting is dat het gedrag van de Democraten de kiezers vermoeid. Als president Trump niet schuldig blijkt te zijn, is de verwachting, dat hij nog een grotere meerderheid zal behalen. Bovendien hebben de Democraten tot nu toe nog geen bijzondere kandidaten naar voren geschoven.

Israël en het vredesplan

De verwachting is dat na de vorming van de Knesset eindelijk het vredesplan wordt gepresenteerd. Er is in 2019 door de Libanese TV-zender Al-Mayadeen al het nodige uitgelekt, maar vooralsnog is het onzeker of dit onderdelen van het plan zijn. Wat wel is uitgelekt, klinkt niet onwaarschijnlijk. Daarnaast is het te verwachten dat premier Netanyahu volgend jaar na een eventuele herverkiezing de gebieden Judea en Samaria zal annexeren. Daarin voelt hij zich gesteund door de erkenning van de Verenigde Staten van deze gebieden. Inmiddels weten we dat het vredesplan op 28 januari 2020 is gepresenteerd en in dit artikel kun je er meer over lezen.

2020

Waar komen we twintig in de Bijbel tegen? Twintig jaar wachtte Jacob om zijn vrouwen en bezittingen in bezit te krijgen en te worden bevrijd van de controle over Laban, zijn schoonvader (Genesis 31:38-41). Gedurende twintig jaar wachtten de kinderen van Israël om bevrijd te worden van Jabin, de koning van Kanaän, die hen onderdrukte. De reactie van God was om Debora en Barak te doen opstaan, die het volk van slavernij bevrijdden (Richteren 4 en 5).

Tot slot nog even een paar getallen. Het Hebreeuwse strongnummer 2020 komt voor in Esther 4:14. Dit betekent verlossing of ontsnapping. Het Griekse strongnummer 2020 komt voor in Lukas 23:54 en betekent: breekt aan. De combinatie van deze woorden is prachtig: de verlossing, de ontsnapping breekt aan. Zou 2020 het jaar zijn dat we de Here Jezus Christus gaan ontmoeten in de lucht om zo voor altijd bij Hem te zijn? We weten het niet natuurlijk, maar we weten wel dat we in het seizoen leven. Wij zijn de generatie die dit gaan meemaken.

Conclusie

We zien ook in 2020 diverse gebeurtenissen plaatsvinden, die laten zien dat de komst van Jezus Christus spoedig zal zijn. Naast het bovengenoemde is er ook de aanwezigheid van Rusland, Iran en Turkije in Syrië. Dit samenwerkingsverband zal leiden tot de Ezechiël 38 oorlog.

Ondanks alles wat er in deze wereld gebeurt, roepen we je op om je focus op Jezus Christus te houden. Hij is onze Redder en Verlosser! Hij is onze Hoop en Verwachting, want:

3.6 5
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

25 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Anne
Anne
15 januari 2022 02:08

Daniel 11: vers 40 tot 44. In de eindtijd zal de koning van het zuiden in botsing komen met de koning van het noorden. en de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters. Maar er zullen berichten zijn die hem ontstellen. En in die tijd zal Michael opstaan de grote vorst, die staat ten behoeven van de zonen van zijn volk! in 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Rusland, Duitsland en Amerika en natuurlijk ook Engeland waren hierbij betrokken. Later in 1939 en 1940 brak de tweede wereldoorlog uit, en de zelfde landen waren… Lees verder »

Mark Kruijmer
Mark Kruijmer
24 maart 2021 23:10

Profetisch gezien een zeer juist artikel

b.s.
b.s.
28 december 2020 11:37

Heeft u ook een verwachting van 2021?

Edwin
Edwin
1 november 2020 13:14

Maranatha! 1 Kor 16: 21-24

gerritsnel
gerritsnel
13 september 2020 16:27

Jezus de zoon van God. Schepper van hemel en aarde> Neemt het over de bijbel is Gods woord en is voor iedereen. Laat de moslims Jezus accepteren en ook Israël. Dan komt er vrede, God is liefde. Amen!

Elise
Elise
13 september 2020 15:11

Hier boven staat dat wij Jezus gaan ontmoeten in de lucht. Ik lees in Lucas 17 aanname. Ook staat in het Woord dat wij moeten vluchten uit Babylon anders komen we om in het vuur. Wij gaan dus vertrekken omdat wij dat horen van de Heilige Geest. Net als de Ark van Noach zij gingen ook zelf de ark in. Kijk niet achterom naar je bezittingen maar wegwezen. Babylon is met een uur weg.

Scott limon
Scott limon
16 mei 2020 13:20

Heel interessant

Jacob Lubach
Jacob Lubach
28 april 2020 02:19

Dank voor het bericht. We gaan zien wat 2020 gaat brengen. Hoe je het ook wend of keert dat Jezus spoedig terugkomt staat als een huis vast!. Er gebeurt te veel in de wereld om ons heen. Neem nu alleen al het Coronavirus. De hele wereld staat op zijn kop door een virus wat je niet kunt zien. Zoals wij God ook niet kunnen zien maar wel kunnen ervaren, hoe groot moet God dan wel niet zijn in al Zijn Almacht, die de wereld in Zijn handen heeft? Het maakt voor mij dat ik nog meer respect krijg voor het… Lees verder »

Anja
Anja
21 april 2020 16:43

Beste Cees , jij schreef : Cees Shavuot is door Jezus deels vervuld. Met de opname krijgt dit feest zijn gehele vervulling. Het Lichaam van Christus wordt dan bij het Hoofd, dat nu in de hemel is, gevoegd. De opname van de gemeente kunnen we dus verwachten te staan gebeuren op of rond het Joodse Pentecost. Maar voorafgaand aan ‘de opname’ zal, overeenkomstig Paulus’onderwijs, eerst de antichrist worden geopenbaard. Niet schrikken dus wanneer de antichrist binnenkort op het toneel verschijnt. Antwoord : Als ik Efeziers 2:20,21 lees , lees ik dat we als één heilige tempel i. ééndracht met hem… Lees verder »

Anja
Anja
21 april 2020 16:17

Het lichaam van Christus heeft één hoofd de Christus . Het lichaam dat is opgebouwd uit levende stenen 1Petrus 2:4-6,vormt een levende tempel die is gevuld door de heilige geest 1Cor 3:16 en zei zijn al reeds in éénheid met het hooft Christus . Er is dus geen Paus,nog enig leider ,rabbi ,of menselijke organisatie nodig om het lichaam van Christus te verenigen in één geest om deze te sturen of te onderwijzen (math 23:9,10 ) ,waarom niet ? Omdat wij allen in het lichaam reeds in eenheid zijn en worden onderwezen door Gods heilige geest , lees dit maar… Lees verder »

Anja
Anja
21 april 2020 15:48

Prachtige uitleg , helder !

Anja
Anja
21 april 2020 15:46

Beste Anne je haalt Openbaring 12:vers 7 aan ivb met jou JG wachttoren uitleg dat Jezus reeds in 1914 onzichtbaar zou zijn weder gekomen . Dit is niet juist ! Deze tekst die jij aanhaalt kan namelijk pas in vervulling gaan na de opname van de gemeente dat is afgebeeld als “ het mannelijk kind “ (het lichaam van Christus ),in Openbaringen12:5 zien we hoe deze zal worden weggerukt van de aarde! Pas daarna kan satan naar de aarde geslingerd worden . https://youtu.be/2uT9CeWDeiE

Gario Routiee
Gario Routiee
16 april 2020 09:37

Beste Anne, De wederkomst staat zo mooi beschreven”, dat elk oog Hem zal zien”.
Het Woord van God geeft ons goede richtlijnen over de wederkomst van Christus.
Zien is zien, en elk aspect over onzichtbaar is dus niet juist. Herzie je standpunten.

Anne
Anne
4 april 2020 00:58

Veel christenen vergissen zich met de aankondiging in de Bijbel dat Jezus naar de aarde zou terugkeren in een fisiek lichaam! Maar jezus had na zijn opstanding een geestelijk lichaam net als de engelen! , zoals dit in Handelingen 1: in vers 11 beschreven staat: Die twee mannen in witte klederen zeiden, Deze Jezus die van u werd opgenomen in de lucht,, zal aldus op de zelfde wijze komen, als gij hem in de lucht hebt zien gaan! Want Jezus is alreeds naar de aarde teruggekeerd in 1914, in de Geest, zegt een ander Bijbelboek, toen zijn koninkrijk in de… Lees verder »

Anne
Anne
24 maart 2020 02:21

Je zou het kunnen denken, die coronavirus crisis doet ons allemaal kwaad, het einde is nabij! Maar ik denk dat we in 2020, nog een tijdje moeten wachten? Jezus zei in Mattheus 24: vers 21, want er zal dan een Grote Verdrukking zijn zoals er sedert het begin der wereld, tot nu toe, niet is voorgekomen, neen en ook niet meer zal voorkomen! Dat wij nu in de laatste dagen van de tegenwoordigheid van Christus, de Zoon des mensen leven, is een feit! In vers 37 van Mattheus 24: lezen wij: Want net zoals de dagen van Noach waren zo… Lees verder »

Jacob Lubach
Jacob Lubach
23 januari 2020 22:36

Perfect artikel. We mogen elke dag uitzien naar de komst van onze Here Jezus en dan eindelijk verlossing en gerechtigheid voor de christen die Hem werkelijk verwachten.

Cees
Cees
22 januari 2020 04:55

Jesaja 14:12
Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!

Ook satan wordt in Gods woord ‘morgenster’ genoemd.
Wanneer eind maart/begin april de antichrist geopenbaard zou worden kan het verschijnsel Venus/Pleiaden een teken inhouden dat daarop betrekking heeft.

Cees
Cees
22 januari 2020 04:38

Shavuot is door Jezus deels vervuld.
Met de opname krijgt dit feest zijn gehele vervulling.
Het Lichaam van Christus wordt dan bij het Hoofd, dat nu in de hemel is, gevoegd.

De opname van de gemeente kunnen we dus verwachten te staan gebeuren op of rond het Joodse Pentecost.
Maar voorafgaand aan ‘de opname’ zal, overeenkomstig Paulus’onderwijs, eerst de antichrist worden geopenbaard.
Niet schrikken dus wanneer de antichrist binnenkort op het toneel verschijnt.

Johannes
Johannes
16 januari 2020 18:36

Mooi artikel. Hart is vol met hoop en verwachting.

Janna
Janna
10 januari 2020 09:24

Amen!! ???

Loes
Loes
6 januari 2020 23:55

best wel spannend, wat er allemaal gaat gebeuren. alles is door Jezus Christus toen Hij nog op aarde was verkondigd aan zijn dicipelen wanneer Hij terug zou komen op de wolken om Zijn gemeente op te halen. in die tijd leven wij. heft je hoofd om hoog,
want de Koning komt. wees klaar om Hem te ontmoeten. is uw lamp gevuld .

Wazian Rudi
Wazian Rudi
4 januari 2020 13:00

Sinds het Pasha werd ingesteld door God bij de uittocht van Egypte worden jaarlijks de 7 feesten gevierd door Israël God heeft ook via deze feesten het tijdskader bepaald voor Zijn handelingen met Israël en met het wereldsysteem. De eerste 4 feesten werden ook al vervuld door Jezus Christus zelf en de najaar feesten zullen ook door Hem vervuld worden. Het eerstvolgende is het Bazuinen feest en dat staat in relatie met de opname van de Bruid van Christus. Daarna de openbaring van de antichrist en wereldvrede ook met Israël, 3 jaar en half en dan 3 jaar en half… Lees verder »

Piet Boxem
Piet Boxem
2 januari 2020 22:57

De Paus zal op 14 mei wereldleiders uitnodigen om zijn pact te ondertekenen wat moet leiden tot één wereldreligie door onderwijs aan de jeugd.

AAC Unlandt
AAC Unlandt
2 januari 2020 11:32

Bijzonder , ik zou graag de nieuwsbrief ontvangen

Bert Westerink
Bert Westerink
31 december 2019 16:13

Wederom een prachtige bladzijde in Godskalender,vooral wat er op 4 april 2020 gaat gebeuren(7 sterrren)wacht met spanning af,natuurlijk wacht ik ook met spanning af naar de wederkomst van onze Messias Jezus Christus.Amen