WAT KUNNEN WE IN 2020 VERWACHTEN?

Samen willen we vooruitkijken wat we in 2020 aan nieuws kunnen verwachten en dit naast Bijbelse profetie leggen. Want wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en we doen er goed aan, daarop acht te slaan (2 Petrus 1:19). Dit vooruitkijken is lastig, omdat we in een wereld leven die zoveel en zo snel verandert. Toch mogen we Bijbelse profetieën bestuderen om te ontdekken wat er gaat gebeuren.

We hebben hieronder een opsomming gemaakt welke gebeurtenissen we in 2020 verwachten en/of gebeurd zijn.

Brexit

Op 31 januari 2020 zal het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van Europa. Of dit in Europa een financiële crisis oplevert is nog niet bekend, maar wat Nederland betreft is de schade door minder handel met het Verenigd Koninkrijk 10 miljard euro per jaar.

2 maart 2020

De Israëlische verkiezingen zijn op 2 maart 2020, de derde binnen één jaar. Het lukt premier Netanyahu maar niet om een meerderheid te krijgen binnen de Knesset. Het is bijzonder dat er een profetie is van rabbi Kaduri, die op latere leeftijd ontdekte dat Jezus Christus de Messias is. Lang geleden profeteerde deze rabbi ook al dat de Messias zal komen op een moment dat er wel verkiezingen zijn, maar geen regering gevormd zou worden. Zo’n 1600 jaar geleden dacht Rabbi Jose ben Kisma zelfs dat de derde ronde in dit verband bepalend zou zijn.

Natuurlijk is het belangrijk om voorzichtig met zulke uitspraken om te gaan. Tegelijkertijd weten we dat God iedereen kan gebruiken om Zijn Wijsheid en Zijn plan bekend te maken. Denk bijvoorbeeld aan hogepriester Kajafas, die zei dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, zodat niet heel het volk verloren gaat (Johannes 11:50). Is dat niet een prachtige openbaring over Jezus Christus, die zou sterven als Redder voor de hele mensheid?

April 2020

In de maand april komt de planeet Venus dicht bij de Pleiaden te staan. Om nog preciezer te zijn: de Pleiaden staan op 4 april rechts van Venus. De bijnaam van Venus is de morgenster, omdat zo vaak deze planeet ’s morgens wordt gezien.  Ook Jezus Christus noemt Zichzelf de Morgenster: Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster (Openbaring 22:16). De Pleiaden is een sterrenbeeld van zeven sterren en met elkaar lijkt dit op het beeld dat Openbaring 1:20 ons schetst.

Daar staat geschreven: Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.  Op 4 april 2020 zien we aan de sterrenhemel het beeld dat Jezus Christus als het ware de zeven gemeenten, allemaal gemeenten vanuit de heidenen, ontmoet. Dit beeld is een prachtig beeld van de opname, waar Jezus Christus Zijn gemeente, gevormd uit de heidenen en uit de bekeerde Joden, zal ontmoeten.

Paus naar Nederland

We zijn onderweg naar één wereldreligie en de volgende, belangrijke stap gaat gezet worden in juni 2020, zoals het nu lijkt. Het Vredespaleis in Den Haag werkt aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste wereldreligies. Het is de bedoeling dat religieuze wereldleiders zoals de Paus, de groot-moefti van Egypte, Sjeik Shawki Ibrahim Abdel-Karem Allam, en de Dalai Lama naar het Vredespaleis komen om de zogeheten “Declaration of Friendship Across Religions” (Verklaring van Vriendschap Tussen Religies) te ondertekenen. De initiatiefnemers zijn hiervan zijn de Carnegie Foundation en het Elijah Interfaith Institute.

Dit verdrag moet leiden tot meer verdraagzaamheid en tolerantie onder mensen van verschillende geloofsgemeenschappen. “Het idee is dat de spirituele wereldleiders verbondenheid tussen religies meer gaan uitdragen. Dat is ook in lijn met hun religie”, zegt directeur Erik de Baedts van The Carnegie Foundation. “Als de religieuze leiders verklaren dat je vreedzaam met elkaar kunt omgaan, hopen wij dat bij mensen het besef doordringt dat je in elk geval niet in religieuze opvattingen tegenover elkaar hoeft te staan.”

Ook zal de Paus op 14 mei 2020 een onderwijspact gaan sluiten. Hij wil dit doen met geestelijke leiders uit verschillende religies en leiders van verschillende organisaties. Het doel van het initiatief is om “een nieuwe universele solidariteit en een meer gastvrije samenleving” te ontwikkelen, waarbij onderwijs een belangrijke factor is, dat zou moeten leiden tot positieve veranderingen. Dit is wederom een stap om te komen tot één wereldreligie, waarbij het zéér opmerkelijk is dat deze bijeenkomst op 14 mei wordt gehouden. Deze datum is namelijk de dag dat Israël werd gesticht.

3 november 2020

Aan het einde van het jaar 2020 zullen ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden. Nu president Trump onder vuur ligt vanwege vermeende omkoping, is het de vraag hoe dit de stemmers zal beïnvloeden. De verwachting is dat het gedrag van de Democraten de kiezers vermoeid. Als president Trump niet schuldig blijkt te zijn, is de verwachting, dat hij nog een grotere meerderheid zal behalen. Bovendien hebben de Democraten tot nu toe nog geen bijzondere kandidaten naar voren geschoven.

Israël en het vredesplan

De verwachting is dat na de vorming van de Knesset eindelijk het vredesplan wordt gepresenteerd. Er is in 2019 door de Libanese TV-zender Al-Mayadeen al het nodige uitgelekt, maar vooralsnog is het onzeker of dit onderdelen van het plan zijn. Wat wel is uitgelekt, klinkt niet onwaarschijnlijk. Daarnaast is het te verwachten dat premier Netanyahu volgend jaar na een eventuele herverkiezing de gebieden Judea en Samaria zal annexeren. Daarin voelt hij zich gesteund door de erkenning van de Verenigde Staten van deze gebieden. Inmiddels weten we dat het vredesplan op 28 januari 2020 is gepresenteerd en in dit artikel kun je er meer over lezen.

2020

Waar komen we twintig in de Bijbel tegen? Twintig jaar wachtte Jacob om zijn vrouwen en bezittingen in bezit te krijgen en te worden bevrijd van de controle over Laban, zijn schoonvader (Genesis 31:38-41). Gedurende twintig jaar wachtten de kinderen van Israël om bevrijd te worden van Jabin, de koning van Kanaän, die hen onderdrukte. De reactie van God was om Debora en Barak te doen opstaan, die het volk van slavernij bevrijdden (Richteren 4 en 5).

Tot slot nog even een paar getallen. Het Hebreeuwse strongnummer 2020 komt voor in Esther 4:14. Dit betekent verlossing of ontsnapping. Het Griekse strongnummer 2020 komt voor in Lukas 23:54 en betekent: breekt aan. De combinatie van deze woorden is prachtig: de verlossing, de ontsnapping breekt aan. Zou 2020 het jaar zijn dat we de Here Jezus Christus gaan ontmoeten in de lucht om zo voor altijd bij Hem te zijn? We weten het niet natuurlijk, maar we weten wel dat we in het seizoen leven. Wij zijn de generatie die dit gaan meemaken.

Conclusie

We zien ook in 2020 diverse gebeurtenissen plaatsvinden, die laten zien dat de komst van Jezus Christus spoedig zal zijn. Naast het bovengenoemde is er ook de aanwezigheid van Rusland, Iran en Turkije in Syrië. Dit samenwerkingsverband zal leiden tot de Ezechiël 38 oorlog.

Ondanks alles wat er in deze wereld gebeurt, roepen we je op om je focus op Jezus Christus te houden. Hij is onze Redder en Verlosser! Hij is onze Hoop en Verwachting, want:

10
Reageer op dit artikel

avatar
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Jacob LubachCeesJohannesJannaLoes Recent comment authors
  Subscribe  
nieuwste oudste meest gestemd
Abonneren op
Jacob Lubach
Gast
Jacob Lubach

Perfect artikel. We mogen elke dag uitzien naar de komst van onze Here Jezus en dan eindelijk verlossing en gerechtigheid voor de christen die Hem werkelijk verwachten.

Cees
Gast
Cees

Jesaja 14:12
Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!

Ook satan wordt in Gods woord ‘morgenster’ genoemd.
Wanneer eind maart/begin april de antichrist geopenbaard zou worden kan het verschijnsel Venus/Pleiaden een teken inhouden dat daarop betrekking heeft.

Cees
Gast
Cees

Shavuot is door Jezus deels vervuld.
Met de opname krijgt dit feest zijn gehele vervulling.
Het Lichaam van Christus wordt dan bij het Hoofd, dat nu in de hemel is, gevoegd.

De opname van de gemeente kunnen we dus verwachten te staan gebeuren op of rond het Joodse Pentecost.
Maar voorafgaand aan ‘de opname’ zal, overeenkomstig Paulus’onderwijs, eerst de antichrist worden geopenbaard.
Niet schrikken dus wanneer de antichrist binnenkort op het toneel verschijnt.

Johannes
Gast
Johannes

Mooi artikel. Hart is vol met hoop en verwachting.

Janna
Gast
Janna

Amen!! 🙌🙏🌹

Loes
Gast
Loes

best wel spannend, wat er allemaal gaat gebeuren. alles is door Jezus Christus toen Hij nog op aarde was verkondigd aan zijn dicipelen wanneer Hij terug zou komen op de wolken om Zijn gemeente op te halen. in die tijd leven wij. heft je hoofd om hoog,
want de Koning komt. wees klaar om Hem te ontmoeten. is uw lamp gevuld .

Wazian Rudi
Gast
Wazian Rudi

Sinds het Pasha werd ingesteld door God bij de uittocht van Egypte worden jaarlijks de 7 feesten gevierd door Israël God heeft ook via deze feesten het tijdskader bepaald voor Zijn handelingen met Israël en met het wereldsysteem. De eerste 4 feesten werden ook al vervuld door Jezus Christus zelf en de najaar feesten zullen ook door Hem vervuld worden. Het eerstvolgende is het Bazuinen feest en dat staat in relatie met de opname van de Bruid van Christus. Daarna de openbaring van de antichrist en wereldvrede ook met Israël, 3 jaar en half en dan 3 jaar en half… Lees verder »

Piet Boxem
Gast
Piet Boxem

De Paus zal op 14 mei wereldleiders uitnodigen om zijn pact te ondertekenen wat moet leiden tot één wereldreligie door onderwijs aan de jeugd.

AAC Unlandt
Gast
AAC Unlandt

Bijzonder , ik zou graag de nieuwsbrief ontvangen

Bert Westerink
Gast
Bert Westerink

Wederom een prachtige bladzijde in Godskalender,vooral wat er op 4 april 2020 gaat gebeuren(7 sterrren)wacht met spanning af,natuurlijk wacht ik ook met spanning af naar de wederkomst van onze Messias Jezus Christus.Amen