GEHOORZAAM DE OVERHEID: IS DAT JE PLICHT?

Het is een klassieke en veelgehoorde zin: gehoorzaam de overheid. Er wordt vanuit deze tekst gesproken over de christelijke plicht om de overheid te gehoorzamen en een verantwoordelijke bijdrage te leveren aan deze “dienares van God”.

Het was voor velen de gewoonste zaak van de wereld tot aan het begin van de corona-uitbraak. Toen kwam dit onder druk te staan. Want tot hoever gaat het gehoorzamen? Moeten we volgens de christelijke plicht alle maatregelen die de overheid ons oplegt, gehoorzamen? Is dat de kern van de boodschap die Paulus aan de gemeente in Rome doorgaf? Laten we op zoek gaan naar de achtergrond van het gehoorzamen en ontdekken wat Paulus met de onderstaande Bijbeltekst heeft bedoeld.

Gehoorzaam

In Romeinen 13:1-2 staat de volgende tekst: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.” Het opvallende aan deze tekst is dat er het woord “onderwerpen” staat en niet het woord “gehoorzamen”, wat we wellicht lazen in andere vertalingen. Wat is het verschil tussen deze twee woorden? Paulus gebruikt hier het Griekse woord hypotassō, wat veel meer betekent dan alleen maar gehoorzamen. Het heeft de betekenis van zich ondergeschikt maken aan en van jezelf onderwerpen, het niet meedoen aan rebellie en opstand.

Dit houdt niet in dat je in alles moet gehoorzamen. Laten we het duidelijker maken met een voorbeeld: Onze overheid verplicht jou om een vaccin te nemen, maar je neemt het niet. Dit omdat je weet dat er bepaalde stoffen in zitten, waar je niet achter kunt staan. Het gevolg is dat je een forse boete krijgt. Omdat je de boete betaalt, onderwerp je jezelf wel aan de overheid, maar ben je niet gehoorzaam. We zien een ander voorbeeld in Noord- Korea: de kerken zijn daar verboden, maar bestaan ondergronds wel. Mochten deze christenen hierdoor straf ontvangen, gaan ze naar een strafkamp, waar ze vervolgens blijven evangeliseren. Het zwijgen kan ze niet worden opgelegd. Ze onderwerpen zich aan de regels van de overheid, maar zijn niet in alles gehoorzaam.

Hoe dan wel?

In Handelingen 5 vinden we daarop het antwoord! De apostelen werden gevangen genomen door de hogepriester en vervolgens in de nacht vrijgelaten door een engel. De volgende dag werden ze nogmaals gevangengenomen en brachten ze de apostelen voor het Sanhedrin. De hogepriester wijst hen erop dat het ten strengste verboden is om in de Naam van Jezus Christus te onderwijzen. Het antwoord van Petrus en de apostelen op dit verbod is als volgt: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn, dan aan mensen”. Daar ligt ook de opdracht voor ons: in alles wat we doen, moeten we gehoorzaam zijn aan God. Als er wetten zijn, die ons opgelegd worden door mensen, die indruisen tegen Gods standaard, hoeven we niet te gehoorzamen aan die wet. Wel dienen we de consequenties van dat niet-gehoorzamen onder ogen te zien.

In deze tijd staat het onderwerpen aan de overheid onder druk, met zoveel maatregelen die lijken in te druisen tegen onze rechten. Toch ligt de oplossing er niet in om een opstand te veroorzaken. Het lijdzaam ondergaan van alles wat de overheid ons oplegt is het andere uiterste. Het zoeken naar een stukje balans in het gehoorzamen kan helpen, maar ten diepste helpt het om deze tijd te zien in het licht van Gods Heilsplan.

Verwachting

Nog steeds heeft God de controle, Hem ontgaat niets! Deze tijd is niet altijd even gemakkelijk, maar wél hoopvol en de lucht zindert van verwachting. Reikhalzend mogen we uitzien naar het openbaar worden van de kinderen van God. We zien een schepping onderworpen aan zinloosheid, we zien een zuchtende schepping in barensnood. We hebben als voorproef de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten we en verlangen naar DIE dag. Op die dag zal ons lichaam verlost worden van ziekte en dood, op die dag zullen we een ontmoeting hebben met Jezus Christus. Deze verwachting is onze redding, maar het is nog niet zover. Zolang die redding er nog niet is, blijven we geduldig verwachten. Eén ding is zeker:

We staan op de rand van het Beloofde Land.

3.6 13
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

14 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Huub
Huub
17 februari 2024 12:22

Helder betoog, maar toch onvoldoende theologisch onderbouwd. Ik vind het ook heel moeilijk. Hoewel ik het best eens kan zijn met bovenstaande en met de reactie van fb hieronder, vind ik eigenlijk geen uitleg van die zeven verzen van Rom.13. Gelukkig is de coronacrisis voorbij, maar zie ik vele andere verontrustende ontwikkelingen, zoals een nieuwe pandemiewet, een cbdc en Europees digitaal ID, de klimaatreligie en wokewaanzin. Er is blijkbaar een voorstel bij de EU om kritiek op transgender en andere genderidntiteiten strafbaar te maken. In Frankrijk is nu een wet die kritiek op de resultaten van de moderne gezondheidswetenschap, incl.… Lees verder »

Gelezen op FB
Gelezen op FB
16 september 2021 15:23

Onderwerping aan de autoriteiten betekent niet dat je je aan hun leugens moet conformeren en ermee instemt terreur, onrecht en kwaad te plegen. In Hitler’s tijd was het de wet om Joden te vervolgen en te doden, dit betekent niet dat christenen zouden moeten bezwijken voor zo’n perverse wet alleen maar omdat deze van de autoriteiten komt. Merk je verschil? De algemene regel voor christenen is dus dat we gehoorzaam zijn aan aardse wetten voor zover ze niet in strijd zijn met Gods wet, of ons geweten dat God gehoorzaamt, of ons verhindert te vervullen wat God ons opdraagt ​​te… Lees verder »

Adrie van der Velden
Adrie van der Velden
16 september 2021 11:50

Moet ik een overheid gehoorzamen die een z.g.testvaccin uitprobeert waarin onderdelen van gekweekte cellen van abortusfoetussen zitten?

Adrie van der Velden
Adrie van der Velden
16 september 2021 11:45

Dit z.g. coronavaccin bevat onderdelen van gekweekte cellen van abortusfoetussen, daarom al afwijzen!

dores
dores
17 mei 2021 10:42

@gelezen op fb; bedankt voor t plaatsen, heel mooi!

Gelezen op FB
Gelezen op FB
5 mei 2021 21:54

Gehoorzaam zijn aan de overheid? Mozes was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat het Hebreeuwse volk uit slavernij verlost werd. Daniel was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat extreme afgoderij van een koning gebroken werd. Esther was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat het Joodse volk gered werd van de ondergang. Rahab was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat de verspieders gered werden. Paulus was ongehoorzaam aan de overheid, met als gevolg dat de boodschap van hoop en redding over de hele wereld verspreid werd. Jezus was ongehoorzaam aan de overheid, met… Lees verder »

Tinka
Tinka
24 januari 2021 16:06

Eigenlijk kun je de overheid van 2000 jaar geleden niet vergelijken met onze overheid. Nu kiezen we zelf de overheid en zijn we een democatrie. Althans zo was het lange tijd, maar sinds de EU steeds meer bepaalde wat de aangesloten overheden moeten doen zijn we in feite geen democratie meer. Maar in een democratie mag je de overheid tot de orde roepen bv. door een referendum. Maar dat werkt niet meer. De democratie is dus aan het verdwijnen. Moet een Christen, wiens rechten door een overheid ingeperkt worden, wel gehoorzamen? Natuurlijk niet. Persoonlijk heb ik, sinds de abortuswet, geen… Lees verder »

Tinka
Tinka
24 januari 2021 15:33

God wil dat we gezond leven en dus is een mondkapje dragen, dat er voor zorgt dat je te weinig zuurstof binnen krijgt en je eigen adem weer inademt, tegen Zijn wil.

harriet
harriet
22 oktober 2020 22:46

Er zit echt ‘rommel’ in de vaccins, vooral ook het griepvaccin. Er zijn veel mensen die blijvende klachten overhouden aan het griepvaccn ( oa. reumatische klachten en vandaag hoorde ik persoonlijk van iemand die 2 vrienden had verloren. Zezijn vlak nadat ze het griepvaccin hadden gekregen, aan de gevolgen/bijwerkingen daarvan overleden. Veel artsen waarschuwen voor het covid vaccin, omdat dat nooit zo snel veilig kan zijn en dan niet onderzocht is op bijwerking op langere termijn. Net als er (long)artsen en neurologen waarschuwen voor het dragen van mondkapjes. Dat is echt schadelijk voor je gezondheid: veel te weinig zuurstof binnen/teveel… Lees verder »

Caroline
Caroline
14 oktober 2020 10:11

De vaccinatie zie ik niet zoals hierboven wordt omschreven ik zie het meer als een griepvaccinatie deze wordt gegeven aan de mensen die onder de risicogroepen vallen en we kunnen overal allergisch voor zijn

P. Ytje.
P. Ytje.
1 september 2020 15:13

Sommige mensen will en geen masker dragen. Maar het masker is niet tegen God. Dus. Simple. We dragen dat mondmasker als de overhead dat Wil.

Jan Heeren
Jan Heeren
21 augustus 2020 17:22

De Naam des Heeren is een sterke Toren, de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar spr. 18.10

Albert van Klinken
Albert van Klinken
22 juli 2020 10:09

Klakkeloos en onderdanig doen wat de overheid voorschrijft of opdraagt, kan leiden tot geloofsblindheid in plaats van geloofsgehoorzaamheid (Romeinen 16:26). Elk mens dat een kind van God is en de Heilige Geest als onderpand daartoe heeft ontvangen, wordt toegerust met geloofsgehoorzaamheid. Gehoorzaamheid dat zich richt naar het geloof in – volkomen vertrouwen van – zijn/haar Vader God. Die geloofsgehoorzaamheid krijgt zijn fundament door onophoudelijke intieme omgang met die hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus en afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest.

Bea
Bea
21 juli 2020 22:22

Erg duidelijk. Bedankt!