FASEN VAN DE NIEUWE WERELDORDE

Kent u die films? Dat de wereld langzaam verandert in een soort super-politiestaat, de propaganda van de regering door de megafonen knalt en de meeste mensen braaf gehoorzamen. En nu zit u er middenin. Het is onwerkelijk. Na fase 1; de plandemie, was het vorige week tijd voor fase 2; chaos, ofwel gewelddadige demonstraties, mét goedvinden van de regeringsleiders. Als de regeringsleiders dat soort dingen steunen, dienen we ons echt een goed af te vragen wat er nu eigenlijk precies achter zit.

Fase 1: Plandemie

De mondiale sterftecijfers van het coronavirus zijn inmiddels nét voorbij het gemiddelde als we uitgaan van de meest conservatieve schattingen (ca. 390.000). Ruimere schattingen houden 650.000 aan, en daar zijn we nog lang niet. In Nederland zijn we weliswaar hoger geëindigd dan het griepseizoen van 2017-2018, waar de piek rond de 4000 doden lag, maar ook al was de piek van 2020 rond de 5000; we zien de curve daarna keihard naar beneden duiken, met een voor deze periode flinke ondersterfte (bron: RIVM). Dit houdt in dat veel mensen die normaliter in deze periode zouden overlijden, al overleden waren als gevolg van het virus. Dat is natuurlijk heel erg, maar de vraag is waarom we hier economie na economie voor plat leggen.

Het is te vergelijken met een flink griepje, maar we hebben het hier niet over de pest, ebola of wat voor andere enge ziekte dan ook. De overlevingskans is in alle landen gemiddeld iets meer dan 99%. Reken maar eens mee. Op het moment van schrijven zijn er in Nederland 6031 mensen overleden aan het coronavirus. Nederland kent vandaag de dag 17.424.247 inwoners. Wanneer we het eerste getal door het laatste delen, en dat maal 100 doen weten we het percentage. Dat is een mortaliteit van ruim 0,03%. U heeft dus 99,97% kans om dit virus te overleven! “Ja, maar”, zegt de twijfelaar dan, “dat komt door de maatregelen.” FotoLaten we dan een land kiezen waar géén lockdown was, zoals Zweden. Hier zijn 4717 mensen gestorven aan het virus, op een inwonersaantal van 10.345.449. Dat is een mortaliteit van bijna 0,05%, íets hoger dan in Nederland. Ook in Zweden zie je het aantal doden in de curve naar beneden gaan. De lockdown is dus amper zinvol geweest. Het leed dat er juist door is veroorzaakt (wereldwijde hongersnoden, toegenomen aantallen zelfmoorden, faillissementen, etc. etc.) is vele malen erger.

Fase 2: Chaos

Na een korte stresstest om te zien hoe de bevolking reageert op de propaganda van de staatsmedia, is het dan nu tijd om even een periode van chaos in te creëren. Ook hier wordt kunstmatig een probleem gecreëerd. Net als Covid-19 is er wel degelijk een onderliggend probleem (racisme), maar dit wordt wel tot zulke gigantische proporties opgeblazen, dat het lijkt alsof het complete Westen met witte mutsen en brandende kruizen loopt. Het huidige racisme staat niet in verhouding tot dat van de koloniale tijd of de periode van Martin Luther King.

Door de gewelddadige protesten (ook in Europa) worden de tegenstellingen dus alleen nog maar meer benadrukt en dat werkt juist helemaal niet constructief. Waarom grijpen we het incident rondom George Floyd niet aan om te komen met oplossingen in plaats van enkel en alleen maar te focussen op het probleem, waarbij omgekeerd ook heel veel haat gezaaid wordt en geweld gebruikt. Dit helpt allemaal niet mee aan het zoeken naar een oplossing. Door de haat die we nu zien, ontstaat in de gelederen van Black Lives Matter jegens anderen, zien we dat de polarisering alleen maar meer toeneemt. De naam BLM zélf werkt al polariserend. Een veel genoemde oplossing is zogenaamde ‘positieve discriminatie’. Door achterstandsgroepen een voorkeursbehandeling geven, komen zij aan een baan en zullen minder snel geneigd zijn om in de criminaliteit te belanden, is hierbij het idee.

Toch werkt ook dit weer een omgekeerde reactie in de hand. Hierdoor worden ánderen weer achtergesteld en dat verergert de polariteit dus weer, want nu voelen die groepen zich benadeeld en zijn daarom weer boos op de achterstandsgroepen omdat ze “hun baantjes” inpikken op een manier die eigenlijk niet eerlijk is. Het blijft immers toch een vorm van discriminatie, ook al heet het dan “positief” te zijn. Een betere oplossing blijft daarom dus toch nog steeds gewoon “emancipatie” van de diverse groepen. Maar dat is momenteel vooral een holle kreet. De politici juichen vooral de protesten en soms zelfs de vernielingen toe. Alsof ze wíllen dat er chaos ontstaat. Misschien ook wel vanwege de extra “besmettingen”?

Fase 3: De tweede golf

Nu kom ik bij het hypothetische deel van mijn artikel. In de media horen we immers steeds vaker dat er een tweede golf van Covid-19 gaat komen. Media en politici blijven maar doorgaan met het zaaien van angst, want sinds men ontdekt heeft dat de eerste fase lang niet zo dodelijk is als men van tevoren beweerde, moet er tóch koste wat het kost ingezet blijven worden op de implementatie van een vaccin (ook al is het virus nu bijna zo goed als weg). En daarmee kom ik bij het sluitstuk.

“Er komt helemaal geen tweede golf,” zegt expert Willem Engel.

Fase 4: Implementatie

Vermoedelijk zal er dus kunstmatig een “tweede golf” gecreëerd gaan worden, zodat we weer allemaal bang worden en open blijven staan voor het nog te bedenken corona-vaccin. Omdat het griepseizoen rond de winter ligt, zal dat wellicht Covid-20 of Covid-21 gaan worden, want het is met al dat warme weer op komst niet bepaald de beste tijd daarvoor. Rond de volgende winter worden ook de eerste vaccins verwacht gereed te zijn voor implementatie. Er zijn al tientallen varianten vaccins, maar die moeten allemaal nog uitgebreid getest worden. En zelfs dat biedt geen garanties, integendeel. Vaccins die haastig samengesteld en getest worden, blijken nogal eens gevaarlijk te zijn voor onze gezondheid. Maar dat is nog niet het ergste.

Het heeft er alle schijn van dat het toekomstige vaccin sámen met een soort digitaal certificaat zal komen. Dit kan in de vorm van een zogenaamde quantum dot toegediend worden, zodat iedereen met een smartphone uit kan lezen wie wél of wie níet is ingeënt tegen Covid-20 of 21. De quantum dots bevatten de kleur infrarood, zodat het merkteken voor het blote oog weliswaar onzichtbaar is, maar wél voor iemand met de juiste app op zijn smartphone. De stof die deze kleur veroorzaakt in de quantum dot, is luciferase. Dit is een enzym dat afkomstig is van vuurvliegen. Is het toeval dat Lucifer in de Bijbel ook weleens Beëlzebub (betekenis: heer van de vliegen) wordt genoemd? Een vlieg is ook een beest, en het is dan ook bijzonder dat in Openbaring 13 over het teken van een “beest” wordt geschreven. Enfin, we zullen zien hoe dit alles uit gaat pakken. Misschien loopt het wel anders. Duidelijk in elk geval is dat niet alleen de Verenigde Naties spreken over hun wens voor een nieuwe wereldorde (men heeft deze website inmiddels aangepast, maar gelukkig onthoudt het internet álles), maar dat ook de Bijbel dit al voorspelt. En dat we verschrikkelijk dichtbij dat moment zijn nu!

Nieuwe Wereldorde

​Het goede nieuws is dat wij christenen gelukkig niet aanwezig zullen zijn op deze planeet als dit hele scenario zich ontvouwt. Wij zullen bewaard worden voor dat moment, schrijft Johannes in Openbaring 3:10. En als u eenmaal gered bent door het eenmalige offer van Jezus, dan bent u betaald en is het onmogelijk om die redding weer te verliezen. Er is dus niet zoiets als een gedeeltelijke opname, waarbij alléén de “waardige” christenen worden opgenomen. Niemand is waardig! De enige voorwaarde is dat wij op Jezus gaan vertrouwen voor de verzoening van onze zonden. Gelooft u dat al? Dan bent u gered en zult u meegaan met Jezus naar de hemel als de opname (1 Thessalonicenzen 4:13-18) komt.

Daar zullen we 7 jaar verblijven. Een typische Joodse bruiloft duurde ook 7 dagen en op de 7e dag was het bruiloftsmaal in het huis van de Vader. Daarna nam de bruid intrek in de woning van de Bruidegom. Dit is een mooie parallel met hoe Jezus ons weer terug neemt naar de aarde in Openbaring 19:14 om vervolgens te heersen sámen met Hem in het 1000-jarige rijk hier op aarde. Hierin hebben wij alreeds nieuwe lichamen ontvangen (1 Korinthe 15:51-52) maar de mensen die de grote verdrukking hebben overleefd nog niet. Om die reden lezen we in Jesaja 65:17-25 dan ook dat er wel sprake is van een wolf dat vredig naast een lam ligt (vers 25), maar dat er ondanks de veel hogere leeftijden nog steeds gezondigd kan worden en mensen zelfs kunnen sterven (vers 20). Er zijn dus twee soorten mensen in het millennium. Wij christenen, die in onze verheerlijkte lichamen niet meer kunnen zondigen en ook niet meer sterven, én de overgeblevenen die het 1000-jarige zullen gaan bevolken in hun niet-verheerlijkte lichamen, hoewel de omstandigheden hier op aarde wel veel beter zullen zijn.

Daarna wordt het zelfs nóg beter, als we in Openbaring 21 en 22 verder lezen. Voor eeuwig! Dát is de nieuwe wereldorde waar ik naar uitkijk! Dat Jezus Koning is en alles op aarde zal herstellen. Kijkt u daar ook zo naar uit? Ik zou u echter aanraden om nú al in Jezus te gaan geloven! Ik verwacht niet dat veel mensen die grote verdrukking zullen overleven namelijk. Het wordt een verschrikkelijke periode zoals de mensheid nog nooit gekend heeft en ook nooit meer zal meemaken (Mattheüs 24:21). Kies daarom vandaag voor Hem 🙂 God bless!

Met toestemming overgenomen van: https://unravelations.weebly.com/

5 4
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

15 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Mariska
Mariska
18 december 2021 08:16

Als ik in de geschiedenis kijk wat het geloof en de kerken de mensheid heeft aangedaan. Barbaarze onethisch ranzige dingen. Nog maar te zwijgen over de aanzet tot oorlogen…zelfs nu in deze strijd heeft het weer alles met geloof te maken…dus beter maar geloven in je zelf in je eigen kunnen dat er een verschuiving plaats vind dat is meer dan duidelijk. Maar dat je nu in deze strijd mensen aanzet tot geloof terwijl het hele geloof niet zuiver is zegt weer genoeg!!! Dat jullie nu al zeggen anders ga je niet mee naar het licht…strookt toch totaal niet met… Lees verder »

Harry
Harry
4 oktober 2020 10:53

“Er zijn dus twee soorten mensen in de grote verdrukking”. Er is foutje in de tekst….volgens mij wordt het 1000-jarige periode bedoeld. 🙂

Dienke
Dienke
19 juli 2020 02:34

Dank voor je antwoord op mijn vraag hier, over…iedereen gaat mee? het heeft wel lang geduurd en ik lees ook nu pas dat er zelfs veel gereageerd is maar de Heer vindt dat ik nog wel even mag reageren.
Iemand zegt hier…wij moeten niet op de troon van God gaan zitten, dat klopt natuurlijk, maar ik vond HET antwoord in het filmpje van de laatste nieuwsbrief; Zorg dat je lont bijgeknipt en de olie van je lamp bij gevuld is 👌🏻.
Dank en zegen.

Mario
Mario
17 juli 2020 19:43

Katholieke kerk heeft ook de sabbath veranderd in de jaren 1700 van zaterdag naar zondag.. zaterdag is de sabbath!
Kwam hier ook achter.. de 7e dag is zaterdag en zondag is de eerste dag.
God bless iedereen

erik
erik
16 juni 2020 13:30

en als wij nu vinden dat de traditionele kerk het verkeerd doet en wij wel wijzen met de vinger naar hen onze broeders en zusters want dat zijn zij , maar er wijzen ook drie vingers naar ons zelf, moeten niet zij die traditioneel zijn veranderen of jij en ik? , maar onze mening over de reformatorische kerk en kijk moet veranderen. wij mogen hen toch vertellen dat rechtvaardiging alleen plaats vind op grond van het geloof / gal 3.8 zegt het zo ; redding door het geloof en niet meer of minder en de HG zal het uitwerken in… Lees verder »

Ivonne
Ivonne
13 juni 2020 11:34

Mooi! En zo is het!🙋‍♀️

Karen Veenendaal
Karen Veenendaal
12 juni 2020 13:59

Wat een goed en duidelijk artikel! Heerlijk om te weten diegene die zijn hart aan De Here Jezus hebt gegeven, behouden is! Dat is de belofte van onze God, hij gaf zijn enige zoon voor onze zonden, niemand zal dat kunnen evenaren, dat is een geweldige daad! Dank u wel vader, dat ik straks met u mee mag, ik ben er klaar voor, we blijven bidden dat er nog velen tot bekering zullen komen🙏😇😊

Erik
Erik
12 juni 2020 12:45

De vijf dwaze maagden zijn christenen die een traditioneel geloof hebben. Ze gaan naar de kerk en doen hun ding in de kerk. Echter ze vergeten vaak om dagelijks uit te zien naar de komst van Jezus…. christelijk profileren noem ik dit. Sinds wanneer oordelen wij en gaan zitten op de stoel van God?

erik
erik
12 juni 2020 09:06

De vijf dwaze maagden zijn christenen die een traditioneel geloof hebben. Ze gaan naar de kerk en doen hun ding in de kerk. Echter ze vergeten vaak om dagelijks uit te zien naar de komst van Jezus. Voor deze mensen overvalt het hun als Jezus komt.    de stelling heb ik al eerder gehoord, ben het niet helemaal eens. er zijn er die oprecht zijn in hun wijze van geloof en vaak zie ik een liefde voor Jezus die ik in andere groepen vaak zo mis… vaak ook de warmte die van hen uitgaat , terwijl andere een kilheid laten… Lees verder »

Jacob Lubach
Jacob Lubach
12 juni 2020 02:36

Beste Dienke De vijf dwaze maagden zijn christenen die een traditioneel geloof hebben. Ze gaan naar de kerk en doen hun ding in de kerk. Echter ze vergeten vaak om dagelijks uit te zien naar de komst van Jezus. Voor deze mensen overvalt het hun als Jezus komt. Jezus zegt dan ook dat Hij komt als een dief in de nacht. Op een moment dat je het niet verwacht. Dus niet uitzien naar de komst van Jezus of ik zie het wel als het zover is, doet je achterblijven. Maar christenen met een relatie (Jezus) en daardoor met God onze… Lees verder »

erik
erik
11 juni 2020 23:04

met belangstelling heb ik uw artikel gelezen en ben er blij mee. ik zeg het zo met de bijbel ; wat duisterder is wordt duister en wat licht is worden lichter , het verbaasd mij niet meer, Homoseksualiteit word als de nieuwe norm gezien en heeft het traditionele gezin vervangen , men treed de normen en waarde van God handen en voeten en willen het zelf uitzoeken en vinden dat zij God niet nodig hebben, of gaan de kerk de roze kerk waar je homo mag zijn ook aan het heilig avondmaal, het gezin is niet meer heilig . in… Lees verder »

Dienke Oldenkamp
Dienke Oldenkamp
11 juni 2020 19:44

Hoe zit het met de vijf wijze en de vijf dwaze maagden? Want je zegt….iedereen die Jezus heeft aangenomen gaat mee.
Ik zou denken…wel behouden maar niet mee in de opname.

Klaas
Klaas
11 juni 2020 19:41

Laten we wel relativeren de 0,03 procent slachtoffers in NL. Je moet nl. kijken naar het aantal besmette personen en dan de mortaliteit meten en dan kom je nog verrassend hoog uit bij de covid19. Namelijk 4 procent ofzo, dat is in elk land zo!!! Dit is wel hoog, de risicogroep loopt echt gevaar bij deze griep, maar bij andere groepen is dat echter ook zo. De risicogroep die nieuw is is de obesitaspatient, die hebben kans om op de ic terecht te komen. De gen. leeftijd van de overledenen is echter 84, dus dat is niet verontrustend, bijna alle… Lees verder »