WAT KUNNEN WE IN 2019 VERWACHTEN?

Samen willen we vooruitkijken wat we in 2019 aan nieuws kunnen verwachten en dit naast Bijbelse profetie leggen. Want wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en we doen er goed aan, daarop acht te slaan (2 Petrus 1:19). Dit vooruitkijken is lastig, omdat we in een wereld leven die zoveel veranderd maar we mogen Bijbelse profetieën bestuderen om te ontdekken wat er gaat gebeuren.

We hebben hieronder een opsomming gemaakt welke gebeurtenissen we in 2019 verwachten en/of gebeurd zijn.

Erkenning Golanhoogte

Op 25 maart 2019 tekende president Trump van de Verenigde Staten een verklaring, waarin staat dat de Verenigde Staten de Golanhoogte erkend als Israëlisch grondgebied.

De letterlijke tekst van de verklaring is: “De staat Israël nam in 1967 de leiding over de Golan-hoogte om de beveiliging tegen externe bedreigingen te waarborgen. Tegenwoordig blijven agressieve acties van Iran en terroristische groeperingen, waaronder Hezbollah, in het zuiden van Syrië de Golan-hoogte een potentiële lanceerbasis te zijn voor aanvallen op Israël. Elke mogelijke toekomstige vredesovereenkomst in de regio moet rekening houden met de behoefte van Israël om zichzelf te beschermen tegen Syrië en andere regionale bedreigingen. Op basis van deze unieke omstandigheden is het daarom passend de Israëlische soevereiniteit over de Golan-hoogte te erkennen.

NU, DAAROM, verklaar ik, DONALD J. TRUMP, President van de Verenigde Staten van Amerika, krachtens de autoriteit die mij is toegekend door de Grondwet en de wetten van de Verenigde Staten, dat de Verenigde Staten erkent dat de Golan-hoogte deel uit maakt van de staat Israël. TEN GETUIGE WAARVAN, zet ik hieronder mijn handtekening op de vijfentwintigste maart, in het jaar van onze Heer tweeduizend negentien, en van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika het jaar tweehonderd drie en veertig.”

Midden-Oosten vredesovereenkomst

Trumps “deal of the century”, het Midden-Oosten vredesakkoord, is opnieuw uitgesteld vanwege de gedwongen vroege verkiezingen in Israël op 9 april 2019. Waar eerdere vredesovereenkomsten (zoals de Oslo-akkoorden) mislukten, lijkt dit akkoord wél een kans van slagen te hebben. De Bijbel leert ons in Daniël 9:27 dat de toekomstige antichrist het verbond voor velen zal versterken. Met andere woorden, hij zal het verbond wat al op tafel ligt, niet bevestigen, maar groter en spectaculairder maken. Dit vredesakkoord heeft het in zich om dit verbond te zijn.

Eind juni werd het eerste deel van het vredesplan gepresenteerd en kwam met antwoorden op de vraag hoe de Verenigde Staten ziet hoe het Midden-Oosten financieel te ondersteunen.

Damascus

Volgens Jesaja 17:1 wordt Damascus vernietigd, plotseling en volledig, want het zal een ruïne zijn. Met het verlaten van de Verenigde Staten uit Syrië, krijgt Iran meer de mogelijkheid om raketten te transporteren naar Libanon toe. Deze transporten gaan veelal via Damascus. Wat we nu zien is dat Israël deze transporten aanvalt en raketten probeert te vernietigen. Deze raketten worden nu nog opgeslagen rondom het vliegveld van Damascus, maar het is niet ondenkbaar dat als Israël deze raketten blijft vernietigen, dat Iran voor een locatie in een woonwijk van Damascus kiest om raketten op te slaan.

Israël zal niet schromen om Iraanse raketten te blijven vernietigen, omdat ze een bedreiging vormen voor hun als ze in handen van de Hezbollah terecht komen. Zal daardoor Damascus een puinhoop worden? Uit deze profetie leren we, dat op een gegeven moment om de één of andere reden Damascus plotseling vernietigd wordt. Veel onderzoekers van Bijbelse profetie denken dat dit de eerste dominosteen is die valt, wat leidt tot de Ezechiël 38-oorlog.

Ezechiël 38 Alliantie

Tien jaar geleden was er geen enkel teken of ontwikkeling voor deze geprofeteerde invasie van Israël vanuit het noorden. Als we nu kijken in Syrië zijn de hoofdrolspelers, Rusland, Iran en Turkije actief in dit land. Ze gaan Israël binnenvallen om een grote roof te plegen (Ezechiël 38:13). Het exacte tijdstip van deze oorlog weten we niet, maar hoeveel jaren blijven deze landen nog in Syrië? Dit kan geen jaren meer duren! Als je meer wilt lezen over de Ezechiël 38 oorlog, raden we je aan dit artikel te lezen.

Globalisme versus nationalisme

In Europa zijn de gele hesjes met hun protesten zeer actief en verspreiden zich naar meer Europese landen. Ook in de Verenigde Staten neemt de chaos toe naarmate de globalistische en nationalistische ideologieën botsen. In 2019 zullen de protesten toenemen, omdat de verdeeldheid onder mensen ook toeneemt. Daniël vertelt ons dat Europa in de eindtijd verenigd zal zijn in tien landen. Dit zal niet zo blijven, want na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren (Daniël 7:24).

Iran 40 jaar

In 2019 is het 40 jaar geleden dat Iran werd omgevormd tot een islamitische republiek. Vanaf dat jaar werd de vriendschap tussen Iran en Israël een vijandschap. We weten vanuit de Bijbel dat veertig een bijzonder getal is: zo verbleef het Joodse volk veertig jaar in de woestijn en ging toen het Beloofde Land binnen en was Jezus veertig dagen in de woestijn vlak voor zijn openbare bediening. Het getal veertig heeft volgens de Koran ook een bijzondere betekenis: Mohammed kreeg op zijn veertigste zijn eerste openbaring. Volgens de Koran staat dit getal voor: geduld, lijden en voorbereiden. Zou deze veertig jaar een schaduwbeeld kunnen zijn, waarin Iran is voorbereid om Israël binnen te vallen?

Financiële zeepbel

De financiële wereld is zeer onrustig. We zien dat aan het schuldenplafond in de Verenigde Staten wat telkens wordt bereikt en uiteindelijk weer wordt verhoogd, maar ook aan de grotere kans op een financiële ineenstorting. De handelsoorlogen (bv. tussen Amerika en China), diverse zwakke economieën (zoals in Rusland, Turkije en Iran) en wilde schommelingen op de aandelenmarkt helpen aan deze onrust ook mee. De Bijbel vertelt ons in Openbaring 6:5-6, dat er na de opname een wereldwijde financiële ineenstorting zal plaatsvinden. Jezus leert ons dat de dagen vóór Zijn komst zullen zijn als de dagen van Noach, waar er niets aan de hand lijkt: we eten, drinken en trouwen, kortom: we leven ons leven. We geloven dat naarmate de opname dichterbij komt, de onrust zal toenemen.

Verhoogd antisemitisme en christelijke vervolging

In voorgaande jaren, maar vooral in 2018, is er een enorme opkomst van antisemitisme geweest. Dit blijkt uit een Europees onderzoek onder Joden, waaruit blijkt dat 90% van de Europese Joden een toename van het antisemitisme ervaart. Er is ook een zichtbare toename van christelijke vervolging, niet alleen in landen waar we van weten dat daar al onderdrukking is, maar we zien ook meer afwijzing en intolerantie tegen christelijke overtuigingen in westerse landen van Europa en in Amerika.

Israël

Als we kijken naar de voortdurende resoluties van de VN tegen Israël, de boycot van producten uit Israël en de strijd rondom de Gaza-strook en de Westelijke Jordaanoever, zien we ook de druk op Israël toenemen. Daar tegenover staat de sterke economische groei van Israël, de toename van het aantal toeristen, en de vondst van olie- en gasvelden. Tevens zal er een onbemand ruimtevaartuig naar de maan gaan en in februari 2019 landen (dit is helaas mislukt). Israël is momenteel welvarend en daar zijn andere landen jaloers op, wiens economie niet goed gaat (zoals Rusland, Turkije en Iran).

Extremen

Mensen zijn op zoek naar gezondheid en een langer leven, naar een leven zonder lijden. Mensen zijn op zoek naar steeds meer extremen, waar het gewone niet meer genoeg is. De bevrediging van het eigen ik staat voorop en het gaat niet meer om je naaste. We zien de woorden van Paulus aan Timotheüs voor onze eigen ogen tot leven komen. Hij schrijft: “Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God” (2 Timotheüs 2:2-4).

En inderdaad, de wereld is op zoek naar het absurde op zoveel terreinen: o.a. in seksualiteit en in relaties, waar geen ruimte meer is voor de norm zoals God die stelt. Zo leren bijvoorbeeld scholen in Engeland de kinderen dat jongens kunnen menstrueren.

Hoe nu verder?

Er zullen in 2019 gebeurtenissen zijn, die ons persoonlijk leven raken en die ons uit het veld willen slaan. Sommige zaken, die hierboven staan kunnen ons ontmoedigen en ons negatieve gedachten geven. En toch!

Toch mag je weten, dat deze aarde niet jouw thuis is, omdat je een hemelburger bent. Je hoeft hier niet te wortelen, je mag geworteld raken in Jezus Christus en je mag leven vanuit hoop. De ontmoediging en negatieve gedachten mag je aan God geven, Hij wil ze graag van je ontvangen! Uit de volgende tekst spreekt zoveel hoop en verwachting:

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2:11-13)

Deze hoop mogen we met elkaar delen!

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

11 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Hennie
Hennie
15 september 2019 14:21

God is machtig

Herman Van Es
Herman Van Es
10 augustus 2019 10:38

Vraag je bij alles af vanuit je hart, dus niet mentaal en emotioneel verbonden: Is het goed voor mij zelf, de ander en het totaal. Dan zul je niet meegezogen worden door de negatieve energie spiralen van Macht – Geld – Status – Wellust.

PIETRO DE PALMA
PIETRO DE PALMA
7 augustus 2019 19:25

Alles wat in God’s woord staat zal ook gebeuren,wij zijn er dicht bij, ben je er klaar voor ??
YAHSHUA HA’ MASHIACH )hebreews) JESUS KRISTUS, staat aan de deur en klopt indien iemand HEM BINNEN laat zal hij gered worden,van wat er te gebeuren staat ,geef je leven aan YAHSHUA-)JEZUS wacht niet tot morgen het kan meschien al te laat zijn . shalom PIETRO .

maria
maria
28 juni 2019 21:14

Ik kijk uit naar De komst van onze Heiland Here Jezus Christus, de gezalfde en mijn onze Verlosser Amen.

H.omvlee
H.omvlee
26 juni 2019 20:23

Check youtube videos Cristal love4Jesus. Dan weet je wanneer Jesus terugkomt voor zijn gemeente.

Jan
Jan
22 juni 2019 23:46

Houdt moed en vertrouwen op God en Jezus onze Verlosser.

Anne Tanis
Anne Tanis
29 mei 2019 21:30

Ik ben niet zo geleert maar mag graag zo iets lezen om te zien hoe andere mensen er over denken voor all die Bible knowledge

Thomas Worms
Thomas Worms
16 januari 2019 09:34

Amen

Jan te Lindert
Jan te Lindert
15 januari 2019 20:27

Een duidelijk profetisch perspectief. Laten we alert blijven op de tekenen des tijds.

Marijn Burkunk
Marijn Burkunk
15 januari 2019 20:04

Tja, zo kan het alle kanten op gaan, zoals het al een paar duizend jaar gaat. Natuurlijk gaan we naar een soort climax, maar ik durf over 2019 geen voorspellingen te doen. goed dat je ook zegt dat het verwachtingen zijn en geen voorspellingen. Net zoals de weerman dat zegt… Trouwens, staat er in Daniël dat Europa in 10 landen verenigd zal zijn? Zou bv ook de arabische Unie kunnen wezen.