THIS IS IT: DEAL OF THE CENTURY

Na lang wachten is daar eindelijk het politieke deel van het vredesplan, de zogenaamde “deal of the century”. Het zou gepresenteerd worden als de tijd ervoor rijp zou zijn. Blijkbaar is dat nu. Wat staat erin en nog belangrijker, wat betekent het plan profetisch gezien? We nemen je mee in het plan van de eeuw!

We willen je laten zien wat er in het vredesplan staat, maar veel belangrijker: Hoe passen de plannen in de Bijbelse profetie. Want uiteindelijk draait het daar om, natuurlijk!

Twee-staten

Het is en het blijft een twee-staten oplossing. Het wordt niet één grote verdeling van twee stukken land, maar de Palestijnse Staat zal versnipperd zijn over verschillende gebieden van het Beloofde Land. Er is wel duidelijkheid over de grenzen van Israël en de Palestijnse Staat. Op de foto’s hieronder staat de verdeling van het Beloofde Land (klik om te vergroten!).

Jeruzalem

Er is verwarring over dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël is en tegelijkertijd lezen we dat de hoofdstad van de Palestijnse Staat Oost-Jeruzalem zal zijn. Hoe zit dit precies? In het plan valt te lezen, dat de grenzen van vandaag de dag van Jeruzalem, met aan de oostkant een veiligheidsbarrière, zullen blijven bestaan. Ten oosten van deze veiligheidsbarrière zijn nu ook de Arabische buurten en dat zal ook blijven bestaan. Deze buurten, Kafr Aqab, Shuafat en Abu Dis, zullen tezamen Oost-Jeruzalem gaan vormen en als hoofdstad van de Palestijnse Staat gaan fungeren.

De Tempelberg

Onze belangstelling was ook vooral gericht op de status van de Tempelberg. Als het onder Israëlisch bestuur zou gaan vallen, zou de kans op de bouw van de Derde Tempel veel groter zijn.

Er staat hierover het volgende in het plan: Israël zal de heilige plaatsen van Jeruzalem blijven beschermen. De heilige plaatsen van Jeruzalem moeten open en beschikbaar blijven voor vreedzame aanbidders en toeristen van alle geloven. Mensen van elk geloof moet worden toegestaan om te bidden op de Tempelberg, op een manier die volledig respectvol is voor hun religie, rekening houdend met de tijden van de gebeden en feestdagen van elke religie, evenals andere religieuze factoren. De status-quo op de Tempelberg blijft behouden, dit houdt in dat de speciale en historische rol van de koning van Jordanië met betrekking tot de islamitische heilige heiligdommen in Jeruzalem hetzelfde blijft.

Helaas gaat de Tempelberg niet onder Joods bestuur vallen, maar er lijkt  opening te zijn! Er staat in het plan dat mensen van élk geloof (dus ook de Joden) mogen worden toegestaan te bidden op de Tempelberg. Momenteel mogen de Joden dat niet. Daarnaast staat in de tekst, dat het bidden op een manier mag die volledig respectvol is voor hun religie. Er is maar één manier die volledig respectvol is voor de Joden en dat is in een tempel. Er is dus wel degelijk een opening voor de bouw van de Derde Tempel!

Palestijnse Staat

Het plan voorziet in een Palestijnse Staat, die vreedzaam naast Israël leeft. Dit betekent dat de Hamas en de Palestijnse Jihad hun wapens moeten inleveren. Daar staat tegenover dat in de Palestijnse Staat geïnvesteerd gaat worden met behulp van geld van met name de Arabische Staten zoals Saoedi-Arabië, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. In totaal wordt daar 50 miljard dollar voor uitgetrokken. Dit geld is nodig om een tunnel te bouwen tussen de Gaza Strook en de Westelijke Jordaanoever. Verder wordt dit geld gebruikt voor andere transportverbindingen, een vakantieoord aan de noordkust van de Dode Zee en bestrijding van de armoede en werkloosheid. Het plan wil de Palestijnse bevolking hoop bieden en een toekomst.

Deal of the century?

Voor alle betrokken partijen is dit een kans, die één keer per eeuw langs komt. Het plan is goed doordacht, biedt mogelijkheden voor vrede en veiligheid in de regio, maar gaat uiteraard voorbij aan de Bijbelse principes. Het plan kan op veel steun rekenen van Arabische staten. Dit kan meehelpen voor de Palestijnse Staat om ook te gaan instemmen met dit plan of er over te gaan onderhandelen.

Profetisch

Vanuit Bijbels perspectief blijft het Beloofde Land verdeeld en blijft de tekst uit Joël 3:1-2 nog zeker van kracht: “Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld”.  God zal oordelen over diegenen die Zijn land hebben verdeeld.

Waar hard wordt geroepen dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël is, is dit in werkelijkheid niet zo. Er komt heel duidelijk een Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse Staat. Ook daarover is God duidelijk: Jeruzalem is Zijn oogappel (Zacharia 2:8). Maar ook zal de HEERE vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken (Joël 3:16-17). Ook dit duidt op een écht onverdeeld Jeruzalem, waar God regeert.

De echte deal of the century

Voor Israël is er maar één echte deal: de komst van de Messias. Helaas zal het eerst de antichrist zijn, die zeven jaar zal regeren, maar daarna zal de glorieuze komst van Jezus Christus naar Jeruzalem zijn! Hij zal de aarde in ere herstellen en voor duizend jaar gaan regeren vanuit Jeruzalem. Waar president Trump nu nog het vredesplan rondbazuint, is voor ons het wachten op de ware bazuin van God. Dán zal de opname zijn, dán zullen de zeven jaren verdrukking kunnen gaan beginnen, dán zal het echte herstel komen. Deze woorden zullen tot leven komen:

Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw,
zo zullen uw kinderen trouwen met u;
zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid,
zo zal uw God Zich over u verblijden.
Jesaja 62:15 

0 0
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

3 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
erik
erik
19 juni 2020 10:23

wij kijken met een beperkte bril , Gods bril kijkt veel verder en zonder enige beperking. Gods plannen zullen uitkomen en gebeuren. ook wil ik een ding recht zetten. we spreken niet over Palestijenen maar over Arabieren, Palestijnen hebben nooit bestaan als volk. Arabieren zijn altijd een vijand geweest van Israel. het eerste en oudste volk die er woonde waren Kanaanieten en zo verder. Palestina daar woonde zowel Joden en Arabieren. laat ik het maar zo zeggen; gedeeltelijk overgenomen en het mee eens. het volgende: De meest rechtvaardige oplossing is dan ook dat de Joden mogen regeren over het gebied… Lees verder »

Henriët
Henriët
30 januari 2020 00:54
P v d ploeg
P v d ploeg
28 januari 2020 23:35

Als ik het goed begrijp, gaat Trump voorbij aan het plan van God , willens en wetens. Want dat dit plan op weerstand stuit bij de Palestijnen , kan je op rekenen. Hier komt herrie van , en de vrede is ver te zoeken