HET PATROON VAN DE OPNAME

God zorgt voor patronen, die de Bijbel vaste tijden noemt. We zien dit in het patroon van de Bijbelse Feesten (Leviticus 23). Ook het patroon van de zon en de maan zijn geschapen tot aanduiding van vaste tijden (Genesis 1:14) en voor alles is een vastgestelde tijd (Prediker 3:1). Patronen die laten zien dat God van orde houdt en niet van chaos, omdat God geen God is van wanorde (1 Korinthe 14:33).

Een ander terugkerend patroon in Gods Woord is het patroon van: vertrek, openbaring, verwoesting. Dit patroon laat telkens zien dat er eerst een opname is (vertrek), dat er dan een aankondiging (openbaring) komt van een naderend onheil en tenslotte de rampspoed (verwoesting) zelf, waarbij een groep wordt beschermd. Dit patroon is te zien bij Henoch, Elia, de hemelvaart van Jezus Christus en bij de opname van de Bruidsgemeente van Jezus Christus. Laten we dit patroon eens bestuderen.

Henoch

Henoch wandelde met God en hij was niet meer (Genesis 5:24). Hij werd opgenomen voor de zondvloed. Noach kreeg openbaring over de zondvloed en waarschuwde ervoor. Noach zelf maakte het onheil mee, maar werd beschermd door God Zelf in de ark.

Elia

Ook Elia voer ten hemel vóór de rampspoed: de vernietiging van Israël en Juda. Elisa, zijn opvolger, en andere profeten kregen openbaring van God en daardoor werd het Joodse volk gewaarschuwd voor het naderende onheil (Zoals in Micha 1:5 en Hosea 2:2). Vele Joden werden beschermd door tijdens de rampperiode naar Babylon verbannen te worden, daar mochten zij wel hun geloof blijven belijden en was er een bepaalde vrijheid. Uiteindelijk verwoest Nebukadnezar Jeruzalem; dit kunnen we lezen in 2 Koningen 25.

Jezus Christus

Ná de opstanding van Jezus Christus, blijft Hij nog minstens veertig dagen op deze aarde en wordt uiteindelijk opgenomen in de Hemel (vertrek). In Handelingen 1:9 staat dit beschreven: “Hij werd opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen”. Daarna bleven de discipelen nog ongeveer 40 jaar dienen en waarschuwden voor een naderend onheil (de verwoesting van de tweede Tempel). Ze wisten van Jezus Christus Zelf dat de tempel vernietigd zou worden, omdat Hij hun dit verteld had in Mattheüs 24:2. “Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden”. Tijdens de rampperiode werden veel gelovigen beschermd door naar andere landen te reizen.

De bruid van Christus

De opname van de Bruid van Christus zal eerst plaatsvinden, daarna wordt de wetteloze (de antichrist) geopenbaard (2 Thessalonicenzen 2:8). Daarna zullen de twee getuigen (Openbaring 11) en de 144.000 verzegelden het Evangelie over de hele wereld brengen aan diegenen die achter zijn gebleven. Zij geven openbaring over wat er nog komen gaat, namelijk de oordelen van God. Vlák voor de tweede helft van de grote verdrukking zal het Joodse volk zien dat de messias die aanbeden wil worden in de Derde Tempel de antichrist is. Volgens Openbaring 12:14 zullen zij vluchten voor de rampspoed en 1260 dagen beschermd worden door God Zelf in een schuilplaats. “En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang”.

Conclusie

Alles wat God heeft geschapen heeft een patroon. De zon, maan en de planeten volgen de banen die Hij heeft geschapen. De aarde volgt zijn patroon om de zon. Er wordt zaad geplant, het groeit en uit de plant komt weer nieuw zaad. Zo is ook het patroon van de opname vóór de verdrukking duidelijk in Gods Woord te zien.

Eerst is er een vertrek, dan de openbaring en tenslotte de rampspoed zelf. Gods genade is zó enorm groot, dat nu al de voorafschaduwing zichtbaar is over de zevenjarige verdrukking. Daarom kunnen we nu waarschuwen voor wat komen gaat. Als eenmaal het vertrek, de opname, van de Bruidsgemeente is geweest, zullen velen gaan zien wat er gaande is. Dán zal een ontelbare schare (Openbaring 7:9) tot geloof komen!

Het geeft ons troost, te weten wat er komen gaat en in welke volgorde. En het geeft een enorme drijfveer om te vertellen wat er komen gaat: de komst van Jezus Christus! Deel je dit goede nieuws met ons uit?

 

4.9 8
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

10 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Wim
Wim
11 juli 2022 21:15

“Opname voor de grote verdrukking. De joden maken het allemaal wel mee.” Ik vraag mij hardop af of dit niet de meest recente vorm is van de vervangingstheologie. Jarenlang werd ook gedacht dat de kerk het “ nieuwe Joodse volk is. Nu Israël weer bestaat werd duidelijk dat dit niet het geval is. Eerder schreef ik op deze site al eens: je zou gelijk kunnen hebben en ergens hoop ik dat ook. Hou er echter rekening mee dat je ongelijk hebt. Om de eerder gebruikte analogie van Noach te gebruiken, we worden weliswaar gespaard, maar heb vooral niet de indruk… Lees verder »

Mark
Mark
26 juni 2022 15:18

Marcus 16:16
Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet geloofd zal worden veroordeeld.

Vandaag ben ik gedoopt op de manier zoals Johannes de Doper het ooit deed om mijn geloof te bevestigen.

Omdat ik nog geen gemeente had gevonden waar ik mij kon laten dopen ben ik gelukkig terecht gekomen bij devrijechristen.nl en wil dit graag delen met de lezers van deze website voor diegene die ook nog geen gemeente hebben gevonden maar wel gedoopt willen worden!

met hartelijke groeten

Mark Bos

Paul
Paul
24 juni 2022 22:18

Mijn dank voor de artikelen, die ik altijd lees

Jan
Jan
16 juni 2022 17:01

Vertrouwen blijven houden in het Vader huis met de vele woningen!
Zorg dat u allen er bij mag zijn niet door eigen kracht maar door het vergoten bloed van onze Heer en Heiland !!

Jan

Th.V
Th.V
14 juni 2022 17:27

Een duidelijk voorbeeld is ook de geschiedenis over Lot, die vlak voor de verwoesting van Sodom gered werd uit die omgeving. Wij vinden Lot misschien niet zo’n mooi voorbeeld van een vurig gelovige, maar hij wordt in 2 Petrus 2:7 als een rechtvaardige aangemerkt. Rechtvaardigen (in Christus) worden gered voordat GODS oordeel begint – niet te verwarren met de vervolging die wij als gelovigen soms moeten ondergaan, maar vervolging komt niet van God maar van van de tegenstander.

Rigo Kneefel
Rigo Kneefel
14 juni 2022 16:00

Ref.: Ná de opstanding van Jezus Christus, blijft Hij nog minstens veertig dagen op deze aarde en wordt uiteindelijk opgenomen in de Hemel (vertrek). In Handelingen 1:9 staat dit beschreven: “Hij werd opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen”

In een blog van het NBG wordt uitgelegd dat Pasen en Hemelvaart mogelijk op dezelfde dag plaatsvonden. Handelingen 1:1-14 en Lucas 24:37-53 
https://debijbel.nl/bericht/pasen-en-hemelvaart

B. Ektol
B. Ektol
14 juni 2022 14:07

Iemand schrijft: de opname is pas bij het 6e zegel.In vers 16 en 17 van Op.6 wil men verborgen worden voor de toorn van het Lam. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5:9
‘Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,’
Matteüs 24:30 beschrijft de wederkomst op de Olijfberg (op aarde).
In 1 Thess. 4 : 16 daalt de Here neer, maar niet op aarde.
De uitverkorenen van vers 31 zijn vermoedelijk Israëliërs uit de diaspora
Ps 105:43, en Jes. 65:9; en ook 15, 22

Anton Vrolijk
Anton Vrolijk
14 juni 2022 11:07

2 TESSALONICENZEN 2De wederkomst des Heren 1Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. 3Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij… Lees verder »

Wiebe de Jong
Wiebe de Jong
13 juni 2022 21:11

De opname is pas bij het 6e zegel. We moeten dus eerst nog door de eerste 5 zegels van de opening van de boekrol heen. De tekst in Matteus 24: 29-31 komt overeen met de tekst van het 6e zegel in Openbaring. Een tweede clou is dat de 7 brieven in Openbaring matchen met de 7 zegels. Bij de 6e brief aan de gemeente van Filadelfia zie je een open deur. Dus bij het 6e zegel. Het 7e zegel is de toorn van God die bestaat uit de 7 bazuinen en de 7 schalen. We worden bewaard voor de toorn… Lees verder »

Klaas Boeve
Klaas Boeve
13 juni 2022 20:18

Duidelijke structuur in Gods plan. Hebben jullie mooi uitgelegd. Nu nog vragen of God mensen op ons pad brengt, met wie we de blijde boodschap van Zijn aanstaande komst kunnen delen. Met dit gebed mag ik elke woensdagmorgen met een broeder uitgaan om Zijn liefde voor mensen uit te delen tijdens de markt. We hebben meestal mooie ontmoetingen, hoewel ook zeer velen geen interesse tonen.