GOED NIEUWS VOOR JOU EN MIJ!

Slecht nieuws horen we dagelijks en we raken er aan gewend: een ongeluk hier, een aardbeving of een overstroming daar. Soms een zaak van leven of dood, maar meestal raakt het niet echt meer. Ondanks het slechte nieuws, is er ook goed nieuws. Dit goede nieuws, wat wij hebben ontdekt, willen we graag met je delen!

Het is nieuws wat je leven kan veranderen! Het gaat over het Evangelie, het goede nieuws, van Jezus Christus. Het Evangelie is het plan dat een liefdevolle God ontworpen heeft om zondige mensen te redden van een eeuwige afzondering van Hem.

Afzondering

Om volledig te kunnen begrijpen hoe goed dit nieuws eigenlijk is, willen we eerst in het kort het slechte nieuws uitleggen. Heb je wel eens gelogen, heb je wel eens met lust naar een man of vrouw gekeken, heb je wel eens iets gestolen? De Bijbel noemt dit zonde en daardoor wordt je een zondaar genoemd. In Romeinen 3:23 staat: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”. Zondigen betekent het overtreden van de wetten van God. Zoals het rijden door rood een boete kan opleveren, heeft zondigen ook gevolgen.

Gevolgen

In Romeinen 6:23 staat: “Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Wat wordt bedoeld met loon? Dit is wat je ontvangt als je een daad of dienst verricht. Met andere woorden: het is wat je verdient. Romeinen 6:23 zegt dat de dood het arbeidsloon voor onze zonden is. Het is wat wij verdienen. We verdienen te sterven en dan voor altijd van God afgescheiden te leven.

De oplossing

Omdat er geen enkele manier is waarop wij onze weg terug naar God kunnen verdienen, is de Here Jezus Christus volgens de Bijbel naar ons toe gekomen! Dit is het GOEDE nieuws: het Evangelie. God Zelf heeft voor een oplossing gezorgd. Jezus Christus stierf voor jou, in jouw plaats. Romeinen 5:8 zegt het als volgt: “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” De Bijbel zegt dat wij weliswaar de doodstraf verdienen voor onze zonden, maar dat Jezus die straf op Zich nam. Hij stierf in onze plaats. Drie dagen later stond Jezus op uit de dood. Hij bewees hiermee dat de zonde was overwonnen.

In de Bijbel staat dit als volgt uitgelegd: “Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegt is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond.” (1. Korinthe 15:3-4)

Geloof

Jij kunt gered worden door in Jezus Christus te geloven. Efeze 2:8-9 zegt: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.”

Het geschenk van genade mag jij ontvangen. Jij mag Jezus Christus vertrouwen, dat Hij je vergeeft en je eeuwig leven schenkt, in plaats van een eeuwige dood.

Vraag

De vraag is: wil jij Gods geschenk, vergeving door Zijn Zoon Jezus Christus, ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Jezus Christus. Als je met je mond belijdt dat Jezus Christus je Heer is en in je hart gelooft dat God Hem na drie dagen uit de dood heeft opgewekt, ben je gered! Dat is wat in de Bijbel staat in Romeinen 10:9.

Juist in deze tijd, waarin de wereld op zijn kop staat, willen we je vragen die belangrijke keuze te maken. Wil jij reageren op Zijn daad van liefde?

In je gebed tot God kun je Hem te vertellen wat er nu door je heen gaat. Eventueel kun je dit gebed hardop bidden:

“Vader, ik erken dat ik Uw leefregels heb overtreden en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Ik heb er spijt van, wilt U mij vergeven? Ik geloof dat Uw Zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan en dat Hij leeft. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden. Dank U wel, dat U mij vergeeft en nooit zal loslaten. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus Christus. Amen.”

Deze video geeft prachtig weer, welke stappen je nu hebt gezet! Je hebt zojuist de belangrijkste stap in je leven gezet.

5 2
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Debby Dedoortje
Debby Dedoortje
17 september 2021 03:01

Wat een geweldige ervaring zal het zijn als je Jezus gaat volgen! Jezus leeft! Zelf heb ik mij bekeerd in 2016 , zo blij dat God mij geroepen heeft en mij uit de duisternis heeft weg gehaald. Ik weet sinds die tijd wat Gods Liefde betekent, en de innerlijke Vrede en het goede contact die ik elke dag heb met onze lieve Here Jezus, Amen.🙏 Goed gedaan weer ” Gods kalender “, Gods zegen. ❤