Is de zonsverduistering in Amerika een teken van God?

Op 21 augustus 2017 is het zover: een zonsverduistering trekt over Amerika van west naar oost. In Amerika wordt deze zonsverduistering al “the Great American Eclipse” genoemd, waarmee wordt aangegeven dat dit een speciaal fenomeen is.

Eclipselijn

Eclipse 2017Het is inderdaad een opvallende gebeurtenis! In het midden van de eclipselijn zal het iets meer dan twee minuten donker zijn. Deze eclipselijn loopt van linksboven naar rechtsonder, zoals te zien is op de foto. Bovendien is het 33 dagen voor het 23 september teken wat staat in Openbaring 12. En 40 dagen voor Grote Verzoendag op 29/30 september. Zou God hiermee mensen willen waarschuwen?

Om deze zonsverduistering in het groter geheel te bekijken, gaan we terug naar de laatste maansverduistering van de laatste tetrad, deze was op 27/28 september 2015. Deze maansverduistering was ook in Jeruzalem te zien en daarnaast was bij deze maansverduistering de maan een supermaan, dus ook dit was zeer ongewoon. Bij een supermaan is de maan 16% groter en 30% meer helder dan een normale maan.

Maansverduisteringen lijken wel bedoeld als teken van God voor de maan-kalender, de Joodse kalender, dus voor het Joodse volk terwijl de zonsverduisteringen bedoeld zijn als teken van God voor de zonnekalender, voor de heidenvolken.

Het lijkt wel dat God opnieuw wil waarschuwen door de zonsverduistering in Amerika dat de tijd van de opname van de gemeente en daardoor de tijd van de verdrukking zeer nabij is.

7 jaar later

God houdt niet op om mensen te waarschuwen, om tekenen aan de hemel te laten zien, zoals al voorzegd in Genesis 1:14

En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden en van dagen en jaren!

Eclipse2024Want opnieuw zal er in Amerika een zonsverduistering te zien zijn. Dit keer op 8 april 2024, dat is 7 jaren na die van 2017 en ook zal deze te zien zijn van west naar oost, maar de lijn van de eclipse loopt nu anders. Nu loopt de lijn van linksonder naar rechtsboven. Zet je de twee eclipselijnen op elkaar, krijg je een soort kruis, een soort X. Zou God hiermee willen zeggen: “Ik reken af met de heidenvolken die in Amerika wonen? Ik zet er een kruis door?” Nu hebben wij niet de intentie om voor God te spelen of te denken. Toch is dit zeer opmerkelijk, als je de twee eclipselijnen op elkaar zet. Het past wel in het tijdsbeeld dat de opname in 2017 plaatsvindt en daardoor de wederkomst van Jezus Christus in 2024.

Deze eclipse op 8 april 2024 is 70 dagen voor Pinksteren (Sjavoeot) op 16 juni 2024. Voor ons een bijzondere bijkomstigheid, dat dit 70 dagen is. Voor ons een bevestiging dat God tekenen aan de hemel geeft en blijft geven. Tekenen om te waarschuwen, maar nog meer tekenen van Zijn Grootheid! God heeft de regie over de tekenen, Hij laat daarin Zijn liefde zien. Hij zegt door de tekenen heen: “Ik ben de Regisseur hiervan, geef Mij de eer, geef Mij je leven”. God wil niets liever dat iedereen Hem erkend als Schepper van hemel en aarde, om zo een relatie met Hem te hebben. Een relatie met Zijn Zoon, Jezus Christus, en daardoor eeuwig met Hem te kunnen zijn.

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties