TETRAD 2014-2015

De tetrad van 2014-2015 is 47 jaar later, geteld vanaf het begin van de laatste tetrad tot het jaar 2014. Zijn er, of zullen er, bepaalde toevalligheden zijn met de huidige tetrad?

De volgende tetrad die op de feestdagen zal komen, zal niet eerder optreden dan over honderden jaren. Dus elke verdere betekenis komt terecht op die waarvan we momenteel getuige zijn.

Hieraan moet worden toegevoegd, dat aangezien de tetrads duidelijk een betekenis van een goddelijke orde hebben, dat niet wil zeggen dat dit een vervulling is van Joël 2:31. Hier staat “De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende”

Maar ook geen vervulling van Openbaring 6:12, waar staat: “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed”. Die toekomstige gebeurtenis is er één van een desastreuze natuurramp tijdens de Verdrukking.

tetrad 2014-2015

De tetrads hebben aangetoond dat ze betekenis hebben en dat het veilig is om te zeggen dat er toekomstige belangrijke gebeurtenissen komen als we tellen vanaf deze tetrad. Maar totdat deze gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvinden, kunnen we slechts speculeren tot er een patroon kan worden aangetoond, nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Echter, er zijn een aantal interessante vondsten die betekenisvol zijn.

Bij de tetrad van 1949-1950 leken de dagentellingen van 501 en 333 betekenisvol. Als 501 dagen worden geteld vanaf de laatste eclips van 2015, zal men uitkomen op 15 Shewat (11 februari) in 2017. Dit is de dag die bekend is als Rosj Hasjana voor de bomen – Tu B’Shevat. Deze dag kan nog belangrijker worden in 2017 wanneer je het volgende bedenkt over de betekenis van dit feest met betrekking tot de amandelboom.

amandelboom

De amandelboom heeft een speciale betekenis voor Tu B’Shevat. Het woord voor “amandel” is shakeid, wat afkomstig is uit een wortel of bron die betekent: “kijken” of “ontwaken” (d.w.z.: shakad). De amandelboom is een van de eerste bomen die “wakker” wordt uit zijn winterslaap. Er worden dus amandelen op Tu B’Shevat gegeten om de terugkeer van de lente te vieren. In de Schrift is er een woordenspel met woorden met betrekking tot het gebruik van “amandelen” en Gods “waakzaamheid” (d.w.z.: trouw). Dit vinden we terug in Jeremia 1:11-12: “Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.”

Ook als er geen gebeurtenis voorkomt op Di B’Shevat, dan is het nog steeds opmerkelijk in het tijdschema. Als Daniels 70e Week 40 weken later begint, zien hopelijk zij die uitzien naar wat er binnenkort gaat plaatsvinden. Maar zelfs als u twijfelt, en dat mag!, weet dan dat God is uiteindelijk waakzaam en trouw aan Zijn eigen Woord en zal het uitvoeren.

Terwijl Israël werd verdeeld 501 dagen voor de eerste verduistering van de 1949- 1950-tetrad, komt er een dag van waakzaamheid 501 dagen na de laatste eclips van de tetrad van 2014-2015.

Maar er is meer aan de hand bij deze laatste eclips van 2015 en het is de enige die kan worden gezien vanuit Israëls geschiedenis. Op 3 november 1878 werd Petah Tikva (een deur van hoop) gesticht als de eerste agrarische nederzetting in Israël. Het bijzondere is dat deze dag 50.001 dagen heeft tussen deze en de laatste maansverduistering van 2015. Is dit puur toeval?

Het kan puur toeval zijn, maar ik denk dat de oprichting van Israël en zijn terugkeer een werk van God is. De verduisteringen zijn wonderbaarlijk getimed en er zijn bepaalde afstanden tussen dergelijke gebeurtenissen.

11 november 2024

Er is een andere dag, die voortvloeit uit deze Loofhuttenfeest-eclips van 2015. Zoals we hebben gezien dat de 501 en 50.001 dagen in het spel komen, hebben we ook de 33 en 333 dagen gezien. Hoe zit het met 3333? Is het mogelijk om een nieuwe dag van betekenis te vinden? Als we 3333 dagen verder tellen na de Loofhuttenfeest-eclips van 28 september 2015 komen we op 11 november 2024. Deze datum komt overeen met de dag waarop de Eerste Wereldoorlog eindigde. Deze dag komt 30 dagen na de Grote Verzoendag in 2024 en is daarmee dag 1290 als 2024 het laatste jaar is van Daniëls 70e Week.

5 1
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

0 Reacties